Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duavive (oestrogens conjugated / bazedoxifene) – Uputa o lijeku - G03CX

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDuavive
ATK šifraG03CX
Tvaroestrogens conjugated / bazedoxifene
ProizvođačPfizer Limited

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

DUAVIVE 0,45 mg/20 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Konjugirani estrogeni/bazedoksifen

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je DUAVIVE i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati DUAVIVE

3.Kako uzimati DUAVIVE

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati DUAVIVE

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je DUAVIVE i za što se koristi

DUAVIVE je lijek koji sadrži dvije djelatne tvari koje se nazivaju konjugirani estrogeni i bazedoksifen. Konjugirani estrogeni spadaju u skupinu lijekova koji se nazivaju hormonsko nadomjesno liječenje (HNL). Bazeodksifen pripada skupini nehormonskih lijekova koji se nazivaju selektivni modulatori estrogenskih receptora (SERM).

DUAVIVE se primjenjuje u postmenopauzalnih žena koje još imaju maternicu kod kojih je proteklo najmanje 12 mjeseci od zadnjeg prirodnog menstrualnog perioda.

DUAVIVE se koristi za:

Ublažavanje simptoma koji nastaju nakon menopauze

Tijekom menopauze, razina estrogena proizvedenog u tijelu žene opada. To može uzrokovati simptome kao što su vrućina u licu, vratu i prsima („valunzi”). DUAVIVE ublažava ove simptome nakon menopauze. Ovaj lijek će Vam biti prepisan samo ako simptomi ozbiljno narušavaju Vaš svakodnevni život i liječnik utvrdi da za Vas nisu prikladne druge vrste hormonskog nadomjesnog liječenja.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati DUAVIVE

Povijest bolesti i redoviti pregledi

Primjena lijeka DUAVIVE nosi sa sobom rizike koji se moraju uzeti u obzir kad se odlučuje o tome hoće li se primjena započeti ili nastaviti.

Nema iskustva s primjenom lijeka DUAVIVE u žena s preuranjenom menopauzom (zbog zatajenja jajnika ili kirurškog zahvata na jajnicima).

Prije nego započnete uzimati ovaj lijek, liječnik će Vas ispitati o Vašoj vlastitoj i obiteljskoj povijesti bolesti. Liječnik može odlučiti obaviti liječnički pregled. To može uključiti pregled dojki i/ili pregled unutarnjih organa, ako je potrebno ili ako ste posebno zabrinuti zbog nečega. Obavijestite svog liječnika ako imate neki zdravstveni problem ili bolest.

Kad započnete uzimati ovaj lijek trebate redovito odlaziti na liječničke preglede (najmanje jednom godišnje). Tijekom pregleda porazgovarajte sa svojim liječnikom o koristima i rizicima daljnjeg uzimanja lijeka DUAVIVE. Savjetuje Vam se da:

odlazite na redovite preglede dojki i briseve sluznice grlića maternice, prema preporukama liječnika

redovito pregledavate dojke kako biste uočili sve promjene kao što su jamice na koži, promjene na bradavicama ili kvržice koje možete vidjeti ili napipati.

Nemojte uzimati DUAVIVE

-ako ste alergični na konjugirane estrogene, bazedoksifen ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

-ako imate, sumnjate da imate ili ste imali rak dojke.

-ako imate, sumnjate da imate ili ste imali rak osjetljiv na estrogen, kao što je rak sluznice maternice (endometrija)

-ako se nedavno imali bilo kakvo neobjašnjeno vaginalno krvarenje

-ako imate prekomjerno zadebljanje sluznice maternice (hiperplazija endometrija) koje se ne liječi

-ako imate ili se ikada imali krvni ugrušak u veni (tromboza), primjerice u nogama (duboka venska tromboza), plućima (plućna emobolija) ili očima.

-ako imate poremećaj zgrušavanja krvi (primjerice, manjak proteina C, proteina S ili antitrombina)

-ako imate ili ste nedavno imali bolest uzrokovanu krvnim ugrušcima u arterijama kao što su srčani udar, moždani udar ili angina

-ako imate ili ste ikada imali bolest jetre i testovi funkcije jetre vam se nisu vratili na normalu

-ako ste trudni ili još uvijek možete ostati trudni ili dojite

-ako imate rijedak poremećaj krvi koji se zove porfirija, a koji se nasljeđuje u obitelji.

Ako niste sigurni za bilo koje od gore navedenih stanja, porazgovarajte sa svojim liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Ako se bilo koje od gore navedenih stanja pojavi po prvi puta za vrijeme uzimanja ovog lijeka, smjesta prestanite uzimati lijek te se odmah obratite svom liječniku.

Upozorenja i mjere opreza

Recite svom liječniku ako ste ikada imali neki od sljedećih problema jer se mogu ponovno pojaviti ili pogoršati tijekom liječenja lijekom DUAVIVE. Ako jeste, trebate češće odlaziti liječniku na preglede.

fibroidi unutar maternice

rast sluznice maternice izvan maternice (endometrioza) ili prekomjerni rast sluznice maternice (hiperplazija endometrija) u anamnezi.

povećani rizik od razvoja krvnih ugrušaka [vidjeti „Krvni ugrušci u venama (tromboza)“]

povećani rizik od dobivanja raka osjetljivog na estrogen (primjerice ako su vam majka, sestra ili baka imale rak dojke)

visoki krvni tlak

poremećaji jetre kao što je benigni tumor jetre

šećerna bolest

žučni kamenci

migrena ili jaka glavobolja

rijetka bolest imunološkog sustava koja može zahvatiti mnoge tjelesne organe (sistemski eritemski lupus, SEL)

epilepsija

astma

bolest koja utječe na bubnjić uha i sluh (otoskleroza) visoka razina masnoća u krvi (triglicerida)

zadržavanje tekućine u tijelu zbog problema sa srcem ili bubrezima

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Prestanite uzimati lijek DUAVIVE te se odmah obratite liječniku

Ako primijetite bilo što od sljedećeg:

bilo koje od stanja navedenih u dijelu „Nemojte uzimati DUAVIVE”

žutilo kože ili bjeloočnica (žutica). To mogu biti znakovi bolesti jetre.

jako povišenje krvnog tlaka (simptomi mogu biti glavobolja, umor, omaglica)

glavobolje nalik migreni koje se javljaju prvi put

ako zatrudnite

ako primijetite znakove krvnog ugruška kao što su bolno oticanje i crvenilo nogu, iznenadna bol u prsima ili poteškoće s disanjem. Za više informacija, vidjeti „Krvni ugrušci u venama (tromboza)”

DUAVIVE i rak

Prekomjerno zadebljanje sluznice maternice (hiperplazija endometrija) i rak sluznice maternice (rak endometrija)

Vaš lijek sadrži dvije djelatne tvari, konjugirane estrogene i bazedoksifen i koristi se za liječenje žena koje imaju maternicu.

Kada uzimate DUAVIVE nemojte uzimati dodatne estrogene jer to može povećati rizik od hiperplazije endometrija.

Ako imate neočekivano vaginalno krvarenje, morate se odmah obratiti liječniku.

Rak dojke

Dokazi upućuju na moguće povećanje rizika od raka dojke kod uzimanja HNL samim estrogenom. Povećani rizik ovisi o dužini uzimanja HNL. Dodatni rizik postaje jasan u roku od nekoliko godina. Međutim, vraća se u normalu u roku od nekoliko godina (najviše 5) nakon prestanka liječenja. Kod žena koje uzimaju HNL terapiju samim estrogenom tijekom 5 godina primijećeno je malo ili nikakvo povećanje rizika od raka dojke.

Učinak lijeka DUAVIVE na rizik od raka dojke nije poznat.

Redovito provjeravajte svoje dojke. Odmah se obratite liječniku ako uočite promjene kao što su:

jamice na koži

promjene na bradavicama

kvržice koje možete vidjeti ili napipati

Rak jajnika

Rak jajnika rijetko se pojaljuje – mnogo je rjeđi od raka dojke. Uporaba hormonske nadomjesne terapije (HNT) koja sadrži samo estrogen povezaje se s blago povećanim rizikom od nastanka raka jajnika.

Rizik od nastanka raka jajnika ovisdi o dobi. Na primjer u žena u dobi od 50 do 54 godina koje ne primaju hormonsku nadomjesnu terapiju (HNT), otprilike dvjema ženama od 2000 bit će dijagnosticiran rak jajnika u razdoblju od 5 godina. U žena koje primaju hormonsku nadomjesnu terapiju (HNT) 5 godina bit će otprilike 3 slučaja na 2000 korisnica (tj otprilike jedan dodatni slučaj). Porazgovarajte sa svojim liječnikom ako Vas bilo što brine.

Učinak lijeka DUAVIVE na rizik od raka jajnika nije poznat.

DUAVIVE i srce ili cirkulacija

Krvni ugrušci u venama (tromboza)

DUAVIVE može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.

Monoterapija samo estrogenom i bazedoksifenom povećava rizik od krvnog ugruška u venama (poznato kao duboka venska tromboza, DVT), posebice tijekom prve godine uzimanja lijeka.

Krvni ugrušci mogu biti ozbiljni, a ako jedan dođe u pluća može uzrokovati bol u prsima, nedostatak zraka, kolaps pa čak i smrt.

Veća je vjerojatnost da će krvni ugrušak u venama nastati u starijoj životnoj dobi ili ako se nešto od navedenog odnosi na vas. Obavijestite liječnika ako se nešto od navedenog odnosi na Vas:

ne možete hodati dulji period zbog veće operacije, ozljede ili bolesti (vidjeti također dio 3, ako trebate na operaciju)

izrazito ste pretili (ITM >30 kg/m2)

imate problem sa zgrušavanjem krvi kojeg treba dugotrajno liječiti lijekom koji se koristi u sprječavanju nastanka krvnih ugrušaka

ako je bilo tko od vaše bliže rodbine imao krvni ugrušak u nozi, plućima ili drugim organima

imate sistemski eritemski lupus (SEL)

imate rak.

Ako se bilo koje od gore navedenih stanja odnosi na vas, porazgovarajte sa svojim liječnikom da vidite smijete li uzimati ovaj lijek.

Bolest srca (srčani udar)

Nema dokaza da HNL sprječava srčani udar. Randomizirani kontrolni podaci nisu pokazali povećanje rizika od koronarne arterijske bolesti u žena koje su uzimale terapiju samim estrogenom a ranije su podvrgnute histerektomiji.

Moždani udar

Rizik od moždanog udara približno je 1,5 veći kod žena koje uzimaju HNL u usporedbi sa ženama koje ih ne uzimaju. Broj dodatnih slučaja moždanog udara zbog uzimanja HNL terapija povećava se s dobi.

Kod žena u 50-im godinama koje ne uzimaju HNL, u prosjeku u 8 na 1000 slučajeva očekuje se moždani udar tijekom razdoblja od 5 godina. Kod žena u 50-im godinama koje uzimaju HNL, očekuju se 11 slučajeva na 1000 korisnica tijekom 5 godina (tj. 3 dodatna slučaja).

Učinak lijeka DUAVIVE na rizik od moždanog udara nije poznat.

Druge stvari koje mogu povećati rizik od moždanog udara su:

starenje

visoki krvni tlak

pušenje

prekomjerno konzumiranje alkohola

nepravilan rad srca

Ako vas brine bilo koje od gore navedenog, porazgovarajte sa svojim liječnikom da vidite smijete li uzimati ovaj lijek.

Ostala stanja

Ako imate neko od sljedećih stanja liječnik Vas može željeti pomnije pratiti:

-problemi s bubrezima

-postojeća visoka razina masnoća u krvi (triglicerida)

-problemi s jetrom

-astma

-napadaji (epilepsija)

-migrena

-sistemski eritemski lupus (SEL- rijetka bolest imunološkog sustava koja može zahvatiti mnoge tjelesne organe)

-zadržavanje tekućine

Estrogenska terapija neće spriječiti gubitak pamćenja. Postoje neki dokazi za veći rizik od gubitka pamćenja u žena koje započnu uzimati estrogensku terapiju nakon dobi od 65 godina. Porazgovarajte sa svojim liječnikom o tome.

Drugi lijekovi i DUAVIVE

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove koje ste dobili bez recepta, biljne lijekove i druge prirodne pripravke.

Neki lijekovi mogu utjecati na djelotvornost lijeka DUAVIVE ili DUAVIVE može utjecati na druge lijekove. Posebice recite liječniku ako uzimate:

antikonvulzive (koji se koriste u liječenju epilepsije, npr. fenobarbital, fenitoin, karbamazepin)

antiinfektive (npr. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz, eritromicin, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromcin, itrakonazol)

biljne pripravke koji sadrže gospinu travu (Hypericum perforatum)

DUAVIVE s pićem

Nemojte uzimati ovaj lijek s grejpom ili sokom od grejpa jer to može povećati mogućnosti pojave nuspojava.

Trudnoća i dojenje

Ovaj lijek je namijenjen isključivo za liječenje postmenopauzalnih žena. Ne uzimajte ovaj lijek ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni. Ne uzimajte ovaj lijek ako dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

DUAVIVE nema poznatog utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Ako osjećate pospanost nakon uzimanja ovog lijeka, nemojte voziti ili upravljati strojevima.

Zabilježeno je da bazedoksifen komponenta ovog lijeka uzrokuje probleme s vidom kao što je zamućen vid. Ako vam se to dogodi, izbjegavajte voziti ili upravljati strojevima dok vam liječnik ne kaže da je sigurno to činiti.

DUAVIVE sadrži laktozu, saharozu, polidekstrozu i tekući maltitol

Ovaj lijek sadrži laktozu (u obliku hidrata), saharozu, glukozu (u polidekstrozi i tekućem maltitolu) i sorbitol (u polidekstrozi) (vrste šećera). Ako vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom liječniku prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

3.Kako uzimati DUAVIVE

Vaš liječnik će nastoji prepisati najnižu dozu za liječenje vaših simptoma tijekom što kraćeg razdoblja. Obratite se svom liječniku ako smatrate da je doza prejaka ili nije dovoljno jaka.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Nastavite uzimati ovaj lijek onoliko dugo koliko Vam kaže liječnik. Kako bi ovaj lijek djelovao, treba ga uzimati dnevno onako kako vam je prepisano.

-Preporučena doza je jedna tableta jedanput na dan. Progutajte tabletu cijelu uz čašu vode.

-Tabletu možete uzeti u bilo koje vrijeme dana, sa ili bez hrane; savjetuje se, međutim, uzimati tabletu u isto vrijeme svaki dan jer će vam to pomoći da ne zaboravite uzeti lijek.

Ako idete na operaciju

Ako ćete se podvrgnuti kirurškom zahvatu, pobrinite se da Vaš kirurg zna da uzimate DUAVIVE. Možda ćete morati prestati uzimati DUAVIVE otprilike 4 do 6 tjedana prije operacije kako biste smanjili rizik od krvnih ugrušaka (vidjeti dio 2, Krvni ugrušci u venama). Pitajte svog liječnika kad možete ponovno uzimati ovaj lijek.

Ako uzmete više DUAVIVE nego što ste trebali

Nazovite svog liječnika ili ljekarnika.

Ako uzmete previše tableta možete osjećati mučninu ili povraćati. Mogu Vam se javiti osjetljivost u dojkama, omaglica, bol u trbuhu, pospanost/umor ili kratkotrajno vaginalno krvarenje.

Ako zaboravite uzeti DUAVIVE

Ako zaboravite uzeti tabletu, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ako je vrijeme za uzimanje sljedeće tablete, preskočite tabletu koju ste zaboravili te uzmite samo predviđenu sljedeću tabletu. Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu tabletu.

Ako prestanete uzimati DUAVIVE

Ako odlučite prestati uzimati ovaj lijek prije završetka prepisane terapije, porazgovarajte prvo sa svojim liječnikom.

Ako imate dodatnih pitanja o uzimanju ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti u svakoga.

Prestanite uzimati DUAVIVE te se odmah obratite liječniku ako dobijete bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava:

Manje česte (mogu se javiti u 1 na 100 osoba):

Ako Vam se počnu javljati glavobolje nalik migreni ili jake glavobolje

Rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

Ako imate znakove krvnog ugruška kao što su bolno oticanje i crvenilo nogu, iznenadna bol u prsnom košu ili poteškoće s disanjem.

Ako imate znakove krvnog ugruška u oku (retinalnoj veni), poput smetnji vida na jedno oko, uključujući gubitak vida, bol i oticanje oka, posebice ako je iznenadno.

Teške alergijske reakcije – simptomi mogu obuhvatiti iznenadno hroptanje i bolove u prsnom košu ili napetost, oticanje očnih kapaka, lica, usana, jezika ili grla, otežano disanje, kolaps

Ako imate oticanje očiju, nosa, usana, usta, jezika ili grla, otežano disanje, tešku omaglicu ili nesvjesticu, osip na koži (simptomi angioedema)

Ako imate simptome pankreatitisa koji mogu obuhvatiti jaki bol u trbuhu koji se može proširiti do leđa, uz oticanje trbuha, temperaturu, mučninu i povraćanje

Iznenadne bolove u trbuhu uz pojavu svijetlo crvene krvi u stolici, sa ili bez proljeva zbog naglog začepljena arterije u crijevima (ishemijski kolitis)

Srčani udar - simptomi obično uključuju bol, uključujući bol u prsnom košu koja se širi u čeljust, vrat i gornji dio ruke. Uz bol, možete osjetiti preznojavanje, nedostatak zraka, umor, mučninu i nesvjesticu

Vrlo rijetke (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

Ako imate veliki porast krvnog tlaka (simptomi mogu biti glavobolja, umor, omaglica)

Multiformni eritem : simptomi mogu uključivati kožni osip s ružičasto-crvenim mrljama posebice na dlanovima ili stopalima uz moguću pojavu plikova Također možete dobiti ulceracije u ustima, očima ili spolnim organima te dobiti vrućicu

Ostale nuspojave

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

Bol u trbuhu (abdominalna bol)

Česte (mogu se javiti u 1 na 10 osoba):

Mišićni spazam (uključujući grčeve u nogama)

Zatvor

Proljev

Mučnina

Vaginalne gljivične infekcije (kandidijaza)

Povećanje razine triglicerida (masnoća u krvi)

Manje česte (mogu se javiti u 1 na 100 osoba):

Bolest žučnog mjehura (npr. žučni kamenci, upala žučnog mjehura (kolecistitis))

Sljedeće nuspojave zabilježene su kad su konjugirani estrogeni i/ili bazedoksifen (djelatni sastojci ovog lijeka) uzimani sami a mogu se također javiti i s ovim lijekom:

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

Navale vrućine

Grčevi u mišićima

Vidljivo oticanje lica, ruku, nogu, stopala ili gležnjeva (periferni edem)

Česte (mogu se javiti u 1 na 10 osoba):

Bolovi i osjetljivost u dojkama, oticanje dojki

Iscjedak iz bradavica

Bolovi u zglobovima

Alopecija (gubitak kose)

Promjene u tjelesnoj težini (povećanje ili smanjenje)

Povišene vrijednosti jetrenih enzima (utvrđene rutinskim testom funkcije jetre)

Suhoća usta

Pospanost

Koprivnjača (utrikarija)

Osip

Svrbež

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

Upala rodnice

Iscjedak iz rodnice

Erozija grlića maternice utvrđena liječničkim pregledom

Krvni ugrušak u venama nogu

Krvni ugrušak u plućima

Krvni ugrušak u veni u stražnjem dijelu oka (retinalnoj veni) koji može dovesti do gubitka vida

Mučnina

Glavobolja

Migrena

Omaglica

Promjene raspoloženja

Osjećaj nervoze

Depresija

Gubitak pamćenja (demencija)

Promjene u zainteresiranosti za spolni odnos (povećan ili smanjen libido)

Promjena boje kože na licu ili drugim dijelovima tijela

Pojačani rast dlaka

Poteškoće pri nošenju kontaktnih leća

Rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

Bol u zdjelici

Promjene u tkivu dojke

Povraćanje

Osjećaj razdražljivosti

Utjecaj na način na koji se kontroliraju razine šećera (glukoze) u krvi uključujući povećanu razinu glukoze u krvi

Pogoršanje astme

Pogoršanje epilepsije (napadaji)

Rast benignog meningeoma, nekancerogenog tumora ovojnica oko mozga i leđne moždine

Vrlo rijetke (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

Bolne crvene kvržice na koži

Pogoršanje koreje (postojeći neurološki poremećaj kojeg karakteriziraju nevoljni spazmodični pokreti tijela)

Povećanje hemangioma jetre, benignog (nekancerogenog) tumora jetre

Niske razine kalcija u krvi (hipokalcemija); često nema simptoma koji ukazuju da je razina kalcija u krvi niska, ali kod težeg oblika hipokalcemije možete se osjećati umorno, općenito loše, depresivno i možete postati dehidrirani. To može biti popraćeno bolovima u kostima i trbuhu. Mogu se stvoriti bubrežni kamenci i uzrokovati jaku bol u središnjem dijelu leđa (bubrežne kolike).

Pogoršanje porfirije, rijetkog poremećaja krvi koji se nasljeđuje u obitelji.

Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

Palpitacije (svjesnost o lupanju srca)

Zamućen vid ili manje promjene vida

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati DUAVIVE

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „Rok valjanosti“ ili EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25º C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Nakon otvaranja blister pakiranja, upotrijebiti unutar 60 dana.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što DUAVIVE sadrži

Djelatne tvari su konjugirani estrogeni i bazedoksifen. Jedna tableta sadrži 0,45 mg konjugiranih estrogena i 20 mg bazedoksifena u obliku bazedoksifenacetata.

Ostali sastojci su: laktoza hidrat, saharoza, saharoza palmitat, polidekstroza (E1200) i tekući maltitol (vidjeti dio 2), mikrokristalična celuloza, celuloza u prahu, hidroksipropilceluloza, hidroksietilceluloza, magnezijev stearat, askorbatna kiselina, hipromeloza (E464), povidon (E1201), poloksamer 188, kalcijev fosfat , titanijev dioksid (E171), makrogol 400, željezov oksid crveni (E172), željezov oksid crni (E172), izopropilni alkohol i propilenglikol (E1520).

Kako DUAVIVE izgleda i sadržaj pakiranja

Tableta s prilagođenim oslobađanjem DUAVIVE od 0,45 mg/20 mg je ružičasta, ovalna tableta s „0,45/20” utisnutim na jednoj strani.

Tablete su pakirane u UPVC/monoklorotrifluoroetilen blister pakiranjima koja sadrže 28 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Velika Britanija.

Proizvođač

Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Little Connell Newbridge, County Kildare, Irska.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België / Belgique / Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel/Tél: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel. + 370 52 51 4000

dpoc_belux@merck.com

 

 

България

Luxembourg / Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ,

MSD Belgium BVBA/SPRL

Клон България

Tel/Tél: +32(0)27766211

Ten: +359 2 970 4333

dpoc_belux@merck.com

 

Česká Republika

Magyarország

Pfizer s.r.o.

Pfizer Kft

Tel: +420-283-004-111

Tel: +36 1 488 3700

Danmark

Malta

Pfizer ApS

Vivian Corporation Ltd.

Tlf: +45 44 201 100

Tel: +35621 344610

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: +49 (0)800 8535555

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

 

 

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

 

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer AS

Tel.: +372 666 7500

Tlf: +47 67 526 100

Ελλάδα

Österreich

Pfizer Hellas A.E.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τηλ.: +30 210 6785 800

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Télf.: +34 91 321 06 00

Tel:+48 22 335 61 00

France

Portugal

MSD France

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

34, avenue Léonard de Vinci

Tel: +351 21 423 5500

92400 Courbevoie

 

 

Information médicale: +33 (0)1 80 46 40 40

 

 

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Romania S.R.L

Tel: + 385 1 3908 777

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

+44 (0)1304 616161

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

 

Tel.: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Slovenská Republika

Icepharma hf

Pfizer Luxembourg SARL,

Simi: +354 540 8000

organizačná zložka

 

 

Tel: + 421 2 3355 5500

Italia

Suomi/Finland

MSD Italia S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 361911

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

medicalinformation.it@merck.com

 

 

 

Kύπρος

Sverige

Pfizer Hellas (Cyprus Branch) A.E.

Pfizer AB

Τηλ: +357 22 817690

Tel:+46 (0)8 550 520 00

Latvijā

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel.: + 371 670 35 775

Tel: +44(0) 1992 467272

 

medicalinformationuk@merck.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

 

Drugi izvori informacija

 

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept