Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – Sažetak opisa svojstava lijeka - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDuoTrav
ATK šifraS01ED51
Tvartravoprost / timolol
ProizvođačNovartis Europharm Limited

1.NAZIV LIJEKA

DuoTrav 40 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaki ml otopine sadrži 40 mikrograma travoprosta i 5 mg timolola (u obliku timololmaleata).

Pomoćna(e) tvar(i) s poznatim učinkom:

Svaki ml otopine sadrži 10 mikrograma polikvaternija-1 (POLYQUAD), 5 mg propilenglikola, 1 mg polioksietilen hidrogeniranog ricinusovog ulja 40 (vidjeti dio 4.4)

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Kapi za oko, otopina (kapi za oko).

Bistra, bezbojna otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

DuoTrav je indiciran kod odraslih za sniženje intraokularnog tlaka (IOT) kod bolesnika s glaukomom otvorenog kuta ili očnom hipertenzijom koji nedovoljno reagiraju na lokalne beta blokatore ili analoge prostaglandina (vidjeti dio 5.1).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Primjena kod odraslih, uključujući stariju populaciju

Doza je jedna kap lijeka DuoTrav u konjunktivalnu vrećicu oboljelog(ih) oka (očiju) jednom dnevno, ujutro ili navečer. Mora biti primijenjen u isto vrijeme svaki dan.

Ako se preskoči jedna doza, liječenje je potrebno nastaviti sa sljedećom dozom kako je planirano. Doza ne smije prekoračiti jednu kap u oboljelo oko (oči) na dan.

Posebne populacije Oštećenje jetre ili bubrega

Nisu provedene studije s DuoTrav kapima niti s timololom 5 mg/ml kapima za oko u bolesnika s oštećenjem jetre ili bubrega.

Travoprost je ispitivan kod bolesnika s blažim do teškim oštećenjem jetre kao i u bolesnika s blažim do teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina do razine 14 ml/min). Nije bilo potrebno prilagođavati dozu u ovih bolesnika.

Kod bolesnika s oštećenjem bubrega ili jetre koji uzimaju DuoTrav ne očekuje se potreba za prilagođavanjem doze (vidjeti dio 5.2).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost primjene DuoTrav kapi u djece i adolescenata ispod 18 godina nije ustanovljena. Nema podataka o primjeni.

Način primjene

Za okularnu primjenu.

Bolesnik mora ukloniti zaštitni omot (vrećicu) neposredno prije prve primjene. Radi prevencije kontaminacije vrha kapaljke i otopine, mora se paziti da se ne dotaknu vjeđe, okolna područja ili druge površine vrhom kapaljke bočice.

Primjenom nazolakrimalne okluzije ili zatvaranjem vjeđa na 2 minute, smanjuje se sustavna apsorpcija. To može smanjiti sustavne nuspojave i povećati lokalnu aktivnost (vidjeti dio 4.4).

Ako se primjenjuje više od jednog lijeka za lokalnu primjenu u oko, moraju se ukapati s najmanje 5 minuta razmaka između ukapavanja (vidjeti dio 4.5).

Kada se drugi lokalni antiglaukomski lijek zamjenjuje DuoTravom, mora se prekinuti primjena drugog lijeka i započeti s primjenom DuoTrava sljedećeg dana.

Bolesnike koji nose kontaktne leće mora se upozoriti da prije primjene DuoTrav kapi skinu kontaktne leće te da prije ponovnog stavljanja kontaktnih leća pričekaju 15 minuta nakon ukapavanja (vidjeti dio 4.4).

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1. Preosjetljivost na druge beta blokatore.

Reaktivne bolesti dišnih puteva uključujući bronhijalnu astmu, ili anamnezu bronhijalne astme ili teške kronične opstruktivne plućne bolesti.

Sinus bradikardija, sindrom bolesnog sinusnog čvora, uključujući sinus atrijski blok, atrioventrikularni blok drugog ili trećeg stupnja bez srčanog stimulatora. Manifestno zatajenje srca, kardiogeni šok. Teški alergijski rinitis i distrofija rožnice.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Sistemski učinci

Kao i drugi lokalno primijenjeni lijekovi za oko, travoprost i timolol se apsorbiraju sistemski. Zbog beta adrenergičke komponente, timolola, mogu se pojaviti kardiovaskularne, plućne i druge nuspojave istog tipa kao i sa sistemskim beta adrenergičkim blokatorima.

Incidencija sustavnih nuspojava nakon lokalne primjene u oko manja je nego pri sustavnoj primjeni. Za smanjenje sustavne apsorpcije, vidjeti dio 4.2.

Srčani poremećaji

Kod bolesnika sa kardiovaskularnim bolestima (npr. koronarna bolest srca, Prinzmetalova angina i zatajenje srca) i hipotenzijom, potrebno je kritički procijeniti terapiju beta blokatorima i uzeti u obzir terapiju drugim djelatnim tvarima. Bolesnici sa srčanim bolestima moraju biti pod nadzorom zbog znakova pogoršanja ovih bolesti ili pojave nuspojava.

Zbog negativnog učinka na vrijeme provođenje, beta blokatori se moraju s oprezom primjenjivati kod bolesnika sa srčanim blokom prvog stupnja.

Krvožilni poremećaji

Bolesnike s teškim poremećajima/bolestima periferne cirkulacije (npr. teški oblici Raynaudove bolesti ili Raynaudova sindroma) mora se liječiti s oprezom.

Poremećaji dišnog sustava

Respiratorne reakcije, uključujući smrt zbog bronhospazma kod bolesnika sa astmom zabilježene su nakon lokalne primjene u oko nekih beta blokatora.

DuoTrav se mora primijeniti s oprezom kod bolesnika s blagom/umjerenom kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) i samo u slučaju da potencijalna korist nadmašuje mogući rizik.

Hipoglikemija/dijabetes

Beta blokatori se moraju primjenjivati s oprezom kod bolesnika podložnih spontanoj hipoglikemiji ili bolesnika s nereguliranim dijabetesom jer beta blokatori mogu prikriti znakove i simptome akutne hipoglikemije.

Mišićna slabost

Zabilježeno je da beta adrenergički blokatori mogu potencirati mišićnu slabost koja je u skladu s određenim simptomima mijastenije (npr. diplopija, ptoza i generalizirana slabost).

Bolesti rožnice

Lokalno primijenjeni beta blokatori mogu inducirati suhoću oka. Bolesnike s bolestima rožnice se mora liječiti s oprezom.

Ablacija žilnice

Ablacija žilnice je zabilježena kod bolesnika koji nakon filtracijske operacije koriste terapiju za supresiju stvaranja očne vodice (npr. timolol, acetazolamid).

Ostali beta blokatori

Učinak na intraokularni tlak ili poznati učinci sistemske beta blokade mogu biti pojačani kada se timolol daje bolesnicima koji već primaju sistemski beta blokator. Reakciju ovih bolesnika je potrebno pomno pratiti. Lokalna primjena dva beta adrenergička blokatora nije preporučena (vidjeti 4.5).

Kirurška anestezija

Oftalmički beta blokatori mogu blokirati sustavni beta agonistički učinak npr. adrenalina. Anesteziolog mora biti informiran kada bolesnik prima timolol.

Hipertireoza

Beta blokatori mogu prikriti znakove hipertireoze.

Kontakt s kožom

Prostaglandini i analozi prostaglandina su biološki aktivne tvari te se mogu apsorbirati kroz kožu. Žene koje su trudne ili očekuju trudnoću, moraju obratiti pozornost na potrebne mjere opreza da spriječe izravan dodir sa sadržajem bočice. U slučajnom dodiru sa većom količinom sadržaja bočice, potrebno je odmah i temeljito oprati mjesto izlaganja.

Anafilaktičke reakcije

Tijekom uzimanja beta blokatora, bolesnici s anamnezom atopije ili teške anafilaktičke reakcije na različite alergene mogu jače reagirati kod ponovljenog susreta s alergenima i mogu ne reagirati na uobičajene doze adrenalina koje se upotrebljavaju za liječenje anafilaktičke reakcije.

Istodobno liječenje

Timolol može stupiti u interakciju s drugim lijekovima (vidjeti dio 4.5).

Ne preporučuje se lokalna primjena dva prostaglandina.

Učinci na oko

Travoprost može postupno promijeniti boju očiju povećanjem broja melanosoma (pigmentna zrnca) u melanocitima. Prije početka liječenja potrebno je upozoriti bolesnika na mogućnost trajne promjene boje oka. Monookularno liječenje može dovesti do trajne heterokromije. Dugotrajni učinci na melanocite i bilo koja posljedica u svezi s tim trenutno nije poznata. Promjena boje šarenice nastaje polako i može se razvijati neprimjetno kroz više mjeseci ili godina. Promjena boje oka uglavnom se opaža kod bolesnika s mješovito obojenim šarenicama, npr. plavosmeđe, sivosmeđe, žutosmeđe i zelenosmeđe te također kod bolesnika sa smeđim očima. Tipično je da se smeđa pigmentacija oko zjenice širi koncentrično prema periferiji oboljelog oka, ali cijela šarenica ili njezini dijelovi mogu

postati više smeđi. Nakon prestanka terapije nije zapaženo daljnje povećanje smeđeg pigmenta šarenice.

U kontroliranim kliničkim ispitivanjima prijavljeno je tamnjenje kože vjeđa i/ili periorbitalno tamnjenje povezano s primjenom travoprosta.

Periorbitalne i promjene na kapcima, uključujući produbljivanje sulkusa vjeđa, zabilježene su s analozima prostanglandina.

Travoprost može postupno mijenjati trepavice liječenog oka (očiju). Ove su promjene opažene kod oko polovice bolesnika u kliničkim ispitivanjima i obuhvaćaju povećanje duljine, debljine, pigmentacije i/ili broja trepavica. Mehanizam promjena na trepavicama i dugoročne posljedice u svezi s tim trenutno nisu poznate.

U studijama na majmunima pokazano je da travoprost uzrokuje lagano povećanje vjeđnog otvora. Ovaj učinak, međutim, nije primijećen za vrijeme kliničkih ispitivanja te se smatra specifičnim za vrstu.

Nema iskustava s DuoTrav kapima kod upalnih stanja oka; niti kod neovaskularnog glaukoma, glaukoma zatvorenog-uskog kuta ili kongenitalnog glaukoma, dok postoji samo ograničeno iskustvo kod tireoidne orbitopatije, kod glaukoma otvorenog kuta pseudofakičnih bolesnika i kod pigmentnog ili pseudoeksfolijativnog glaukoma.

Edem makule zabilježen je tijekom liječenja analozima prostangladina F2 . Preporučuje se oprez kod primjene DuoTrav kapi u afakičnih bolesnika, pseudofakičnih bolesnika s rupturom stražnje kapsule leće ili prednje očne sobice, ili kod bolesnika s poznatim rizičnim faktorima za cistični edem makule.

S oprezom treba koristiti DuoTrav u bolesnika s poznatim predisponirajućim rizičnim faktorima za iritis/uveitis i bolesnika s aktivnom intraokularnom upalom.

Pomoćne tvari

DuoTrav sadrži propilenglikol koji može uzrokovati iritacije kože.

DuoTrav sadrži polioksietilen hidrogenirano ricinusovo ulje 40 koje može uzrokovati reakcije kože.

Bolesnike koji nose kontaktne leće mora se upozoriti da prije primjene DuoTrav kapi skinu kontaktne leće te da prije ponovnog stavljanja kontaktnih leća pričekaju 15 minuta nakon ukapavanja (vidjeti dio 4.2).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena posebna ispitivanja interakcija s travoprostom ili timololom.

Postoji mogućnost dodatnog učinka koji rezultira hipotenzijom i/ili naglašenom bradikardijom kad se lokalna otopina beta blokatora primjenjuje istodobno s peroralnim blokatorima kalcijevih kanala, beta adrenergičkim blokatorima, antiaritmicima (uključujući amiodaron), glikozidima digitalisa, parasimpatikomimeticima, gvanetidinom.

Kod uzimanja beta blokatora može se pojačati hipertenzivna reakcija kod naglog prestanka uzimanja klonidina.

Prijavljena je pojačana sustavna beta blokada (npr. smanjena srčana frekvencija, depresija) pri kombiniranoj primjeni inhibitora CYP2D6 (npr. kinidina, fluoksetina, paroksetina) i timolola.

Povremeno je zabilježena midrijaza kao rezultat istodobne lokalne primjene beta blokatora i adrenalina (epinefrina).

Beta blokatori mogu povećati hipoglikemijski učinak antidijabetičkih lijekova.

Beta blokatori mogu prikriti znakove i simptome hipoglikemije (vidjeti dio 4.4).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene reproduktivne dobi/kontracepcija

DuoTrav ne smiju koristiti žene koje mogu zatrudnjeti, osim ako nisu poduzete adekvatne mjere kontracepcije (vidjeti dio 5.3)

Trudnoća

Travoprost ima štetan farmakološki učinak na trudnoću i/ili fetus/novorođenče.

Nema podataka ili su podaci ograničeni o primjeni DuoTrava ili individualnih sastojaka u trudnica. Timolol se ne smije koristiti tijekom trudnoće, osim ako to doista nije nužno.

Epidemiološka istraživanja nisu otkrila učinak na pojavu malformacija ali su pokazala rizik za intrauterini zastoj rasta kod peroralne primjene beta blokatora. Dodatno, znakovi i simpotmi beta blokade (npr. bradikardija, hipotenzija, respiratorni distres i hipoglikemija) zabilježeni su kod novorođenčeta kada su beta blokatori bili primjenjivani do poroda. Ukoliko se DuoTrav primjenjuje do poroda, novorođenče mora biti pažljivo praćeno tijekom prvih dana života.

DuoTrav se ne smije koristiti u trudnoći osim ako je očito neophodno. Da bi se smanjila sustavna apsorpcija, vidjeti dio 4.2.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se travoprost iz kapi za oko u majčino mlijeko u ljudi. Studije na životinjama su pokazale izlučivanje travoprosta i metabolita u mlijeko. Timolol se izlučuje u majčino mlijeko te može izazvati ozbiljne nuspojave kod dojenčeta. Ipak, kod terapijskih doza timolola u kapima za oko ne očekuje se pojava dovoljne količine u majčinom mlijeku koja bi uzrokovala kliničke simpotme beta blokade kod dojenčeta. Da bi se smanjila sustavna apsorpcija, vidjeti dio 4.2.

Primjena DuoTrav kapi kod dojilja nije preporučena.

Plodnost

Nema podataka o učinku DuoTrav kapi na plodnost kod čovjeka. Studije na životinjama pokazale su da nema učinka na plodnost kod primjene travoprosta ili timolola u dozama većim od 250 puta od maksimalno preporučene doze za primjenu u oko kod ljudi.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

DuoTrav nema ili ima zanemariv utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Kao i kod drugih kapi za oko, mogu se pojaviti prolazno zamućenje vida ili drugi vidni poremećaji. Ako dođe do zamućenja vida kod ukapavanja, bolesnik mora pričekati dok mu se ne razbistri vid prije nego vozi ili upotrebljava strojeve.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

U kliničkim studijama, koje su uključile 2170 bolesnika liječenih DuoTravom najčešće zabilježena nuspojava povezana s terapijom bila je hiperemija oka (12,0%).

Tablični prikaz nuspojava

Sljedeće nuspojave navedene u tablici ispod zabilježene su u kliničkim studijama ili nakon stavljanja lijeka u promet. Razvrstane su prema organskim sustavima i klasificirane su prema slijedećem dogovoru: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i <1/10), manje često (≥1/1000 i <1/100), rijetko (≥1/10 000 i <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000) ili nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake grupe učestalosti, nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Klasifikacija organskog sustava

Učestalost

Nuspojave

 

 

 

Poremećaji imunološkog sustava

Manje često

preosjetljivost

 

 

 

Psihijatrijski poremećaji

Rijetko

nervoza

 

 

 

 

Nepoznato

depresija

 

 

 

Poremećaji živčanog sustava

Manje često

omaglica, glavobolja

 

Nepoznato

cerebrovaskularni incident, sinkopa, parestezija

 

 

 

Poremećaji oka

Vrlo često

hiperemija oka

 

Često

točkasti keratitis, bol u oku, poremećaji vida,

 

 

zamućenje vida, suho oko, svrbež oka, nelagoda u

 

 

oku, iritacija oka.

 

Manje često

keratitis, iritis, konjunktivitis, upala prednje očne

 

 

sobice, blefaritis, fotofobija, smanjena vidna

 

 

oštrina, astenopija, oticanje oka, pojačano suzenje,

 

 

eritem vjeđa, rast trepavica, alergija oka,

 

 

konjunktivalni edem, edem vjeđa.

 

Rijetko

erozija rožnice, meibomianitis, konjunktivalna

 

 

hemoragija, krustanje na rubovima vjeđa, trihijaza,

 

 

distihijaza.

 

Nepoznato

edem makule, ptoza vjeđe, poremećaj rožnice.

 

 

 

Srčani poremećaji

Manje često

bradikardija.

 

Rijetko

aritmija, nepravilna srčana frekvencija.

 

Nepoznato

zatajenje srca, tahikardija, bol u prsištu, palpitacije.

 

 

 

Krvožilni poremećaji

Manje često

hipertenzija, hipotenzija

 

Nepoznato

periferni edem

 

 

 

Poremećaji dišnog sustava, prsišta

 

 

i sredoprsja

Manje često

dispneja, slijevanje sluzi iz nosa u grlo.

 

 

Rijetko

disfonija, bronhospazam, kašalj, irigacija grla,

 

 

orofaringealna bol, nelagoda u nosu.

 

Nepoznato

astma.

 

 

 

Poremećaji probavnog sustava

Nepoznato

disgeuzija.

 

 

 

Poremećaji jetre i žuči

Rijetko

povišenje vrijednosti alanin aminotransferaze,

 

 

povišenje vrijednosti aspartat aminotransferaze

 

 

 

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 

 

 

Manje često

kontaktni dermatitis, hipertrihoza.

 

Rijetko

urtikarija, diskoloracija kože, alopecija,

 

 

hiperpigmentacija kože (periokularno).

 

Nepoznato

osip.

 

 

 

Poremećaji mišićno-koštanog

Rijetko

bol u udovima.

sustava i vezivnog tkiva

 

 

 

 

 

Poremećaji bubrega i mokraćnog

Rijetko

kromaturija.

sustava

 

 

 

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

Rijetko

žeđ, umor.

mjestu primjene

 

 

 

 

 

Dodatne nuspojave koje su zabilježene s jednom od djelatnih tvari, a moguća je njihova pojava s

DuoTrav kapima:

Travoprost

Klasifikacija organskih sustava

MedDRA preporučeni pojam

Poremećaji oka

uveitis, konjunktivalni poremećaji, konjunktivalni

 

 

folikuli, hiperpigmentacija šarenice.

 

 

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

ljuštenje kože.

Timolol

Poput ostalih lokano primijenjenih lijekova u oko, timolol se apsorbira u sustavnu cirkulaciju. Ovo može uzrokovati slične nuspojave koje se javljaju kod primjene sustavnih beta blokatora. Dodatno navedene nuspojave uključuju reakcije zabilježene unutar skupine lokalno primijenjenih beta blokatora. Incidencija sustavnih nuspojava nakon lokalne primjene u oko niža je nego kod sustavne primjene. Da bi se smanjila sustavna apsorpcija, vidjeti 4.2.

Klasifikacija organskih sustava

MedDRA preporučeni pojam

Poremećaji imunološkog sustava

sistemske alergijske reakcije uključujući

 

angioedem, urtikariju, lokalizirani ili generalizirani

 

osip, svrbež, anafilaksija.

 

 

Poremećaji metabolizma i prehrane

hipoglikemija.

 

 

Psihijatrijski poremećaji

nesanica, noćne more, gubitak pamćenja

 

 

Poremećaji živčanog sustava

cerebralna ishemija, pojačani znakovi i simptomi

 

miastenije gravis.

Poremećaji oka

znakovi i simptomi iritacije oka (npr. žarenje,

 

probadanje, svrbež, suzenje, crvenilo), ablacija

 

žilnice nakon filtracijske operacije (vidjeti dio 4.4

 

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi),

 

smanjena osjetljivost rožnice, diplopija.

 

 

Srčani poremećaji

bol u prsištu, palpitacije, edem, kongestivno

 

zatajenje srca, atrioventrikularni blok, zastoj srca

Krvožilni poremećaji

Raynaudov fenomen, hladne ruke i stopala.

 

 

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

brohnospazam (najčešće kod bolesnika s od ranije

 

poznatom bronhospastičnom bolešću).

 

 

Poremećaji probavnog sustava

disgeuzija, mučnina, dispepsija, proljev, suha usta,

 

bol u abdomenu, povraćanje

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

psorijatični osip ili egzacerbacija psorijaze.

 

 

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i

Mialgia.

vezivnog tkiva

 

Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki

spolna disfunkcija, smanjen libido.

 

 

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

astenija.

 

 

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Lokalno predoziranje DuoTravom nije očekivano niti povezano s toksičnošću.

Kod slučajne ingestije simptomi povezani sa sustavnim predoziranjem beta blokatorom su bradikardija, hipotenzija, bronhospazam i zatajenje srca.

U slučaju predoziranja sa DuoTravom liječenje mora biti simptomatsko i suportivno. Timolol se ne dijalizira lako.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Oftalmici, antiglaukomski lijekovi i miotici. ATK oznaka: S01ED51.

Mehanizam djelovanja

DuoTrav sadrži dvije djelatne tvari: travoprost i timolol maleat. Ova dva sastojka snižavaju intraokularni tlak komplementarnim mehanizmima djelovanja i kombinirani učinak je dodatno sniženje IOT u usporedbi sa svakim sastojkom pojedinačno.

Travoprost, analog prostaglandina F2 , potpuni je agonist koji je visoko selektivan i ima visoki afinitet za prostaglandin FP receptor, i snižava intraokularni tlak povećanjem oticanja očne vodice kroz trabekulum i uveoskleralnim putem. Sniženje IOT kod čovjeka počinje kroz približno 2 sata nakon ukapavanja i maksimalni učinak se dosegne nakon 12 sati. Značajno sniženje intraokularnog tlaka može se održati kroz period koji premašuje 24 sata s pojedinačnom dozom.

Timolol je neselektivni beta adrenergički blokator koji nema unutarnju simpatomimetičku, direktnu miokardijalno depresivnu aktivnost niti aktivnost stabilizacije membrana. Tonografske i fluorofotometrijske studije kod čovjeka sugeriraju da je prevladavajući učinak povezan sa smanjenjem proizvodnje očne vodice i blagim povećanjem otjecanja.

Sekundarna farmakologija

Travoprost je značajno povećao protok krvi u glavi očnog živca u kunića nakon 7 dana lokalne primjene u oko (1,4 mikrograma, jednom dnevno).

Farmakodinamički učinci

Klinički učinci

U dvanaestomjesečnoj, kontroliranoj kliničkoj studiji u bolesnika s glaukomom otvorenog kuta ili hipertenzijom oka i prosječnom početnom vrijednosti IOT od 25 do 27 mmHg, prosječni učinak sniženja IOT DuoTrav kapi doziranih jednom dnevno ujutro bio je 8 do 10 mmHg. Neinferiornost Duotrav kapi u usporedbi s latanoprostom 50 mikrograma/ml + timolol 5 mg/ml u prosječnom sniženju IOT dokazana je kroz sve vremenske točke praćenja na svim kontrolama.

U tromjesečnoj, kontroliranoj kliničkoj studiji u bolesnika s glaukomom otvorenog kuta ili hipertenzijom oka i prosječnim početnim IOT od 27 do 30 mmHg prosječni učinak sniženja IOT

DuoTrav kapi doziranih jednom dnevno ujutro bio je 9 do 12 mmHg, i bio je do 2 mmHg veći nego onaj travoprosta 40 mikrograma/ml doziranog jednom dnevno navečer i 2 do 3 mmHg veći nego učinak timolola 5 mg/ml doziranog dvaput dnevno. Statistički veće sniženje prosječnog jutarnjeg IOT (8 sati ujutro-24 sata nakon posljednje doze DuoTrav kapi) zamijećena je u usporedbi s travoprostom na svim kontrolama kroz studiju.

U dvije tromjesečne, kontrolirane kliničke studije u bolesnika s glaukomom otvorenog kuta ili hipertenzijom oka i prosječnim početnim IOT od 23 do 26 mmHg, prosječni učinak sniženja IOT

DuoTrav kapi doziranih jednom dnevno ujutro bio je 7 do 9 mmHg. Prosječna sniženja IOT nisu bila

inferiornija, iako brojčano niža, od onih postignutih istodobnom terapijom travoprostom

40 mikrograma/ml doziranim jednom dnevno navečer i timololom 5 mg/ml doziranim jednom dnevno ujutro.

U kontroliranoj kliničkoj studiji u trajanju od 6 tjedana, kod bolesnika s glaukomom otvorenog kuta ili očnom hipertenzijom i prosječnim početnim IOT od 24 do 26 mmHg, prosječni učinak snižavanja IOT sa DuoTravom (polikvaternij-1 kao konzervans) doziranim jednom dnevo ujutro bio je 8 mmHg jednako kao i kod DuoTrav-a (benzalkonijev klorid kao konzervans).

Kriteriji uključenja bili su isti kroz studije, s izuzetkom kriterija ulaznog IOT i odgovora na prethodnu antiglaukomsku terapiju. Klinički razvoj DuoTrav kapi uključio je bolesnike kojima je DuoTrav bio prvi oblik terapije i bolesnike koji se već liječe drugim antiglaukomskim lijekovima.

Nezadovoljavajući odgovor na monoterapiju nije bio uključujući kriterij.

Postojeći podaci sugeriraju da doziranje navečer može imati neke prednosti kod prosječnog sniženja

IOT. Kod odluke o preporuci doziranja ujutro ili navečer, potrebno je voditi računa o tome što je pogodnije za bolesnika i njegovoj suradljivosti.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Travoprost i timolol se apsorbiraju kroz rožnicu. Travoprost je predlijek koji podvrgnut brzoj esterskoj hidrolizi u rožnici prelazi u formu aktivne slobodne kiseline. Nakon primjene jednom dnevno doziranih DuoTrav kapi (polikvaternij-1 kao konzervans) u zdravih ispitanika (N=22) kroz 5 dana, travoprost kao slobodna kiselina nije se mogla izmjeriti u uzorcima plazme većine ispitanika (94,4%) i nije se mogla otkriti ni u jednom uzorku jedan sat nakon doziranja. Kad je bila mjerljiva (≥0,01ng/ml, granica testa mjerenja), koncentracija je bila u rasponu od 0,01 do 0,03 ng/ml. Prosječna Cmax timolola u stanju dinamičke ravnoteže bila je 1,34 ng/ml i Tmax je bio približno 0,69 sata nakon jednom dnevno primjene DuoTrav kapi.

Distribucija

Travoprost u obliku slobodne kiseline se može izmjeriti u očnoj vodici tijekom prvih par sati u životinja i u ljudskoj plazmi jedino tijekom prvog sata nakon primjene DuoTrav kapi u oko. Timolol se može izmjeriti u ljudskoj očnoj vodici nakon primjene u oko timolola i u plazmi kroz do 12 sati nakon primjene DuoTrav kapi u oko.

Biotransformacija

Metabolizam je glavni put eliminacije travoprosta i aktivne slobodne kiseline. Sustavni metabolički putevi odgovaraju onima za endogeni prostaglandin F2α koji je karakteriziran redukcijom dvostruke veze 13-14, oksidacijom 15-hidroksil i β-oksidativnom cijepanju gornjeg bočnog lanca.

Timolol se metabolizira na dva načina. Jedan put je nastanak etanolamin postraničnog lanca na tiadiazolnom prstenu, a drugi je dodavanje jednog etanolnog postraničnog lanca na morfolinski dušik i drugi sličan postranični lanac sa karbonilnom grupom pridodan na dušik. t1/2 timolola iz plazme je

4 sata nakon primjene DuoTrav kapi u oko.

Eliminacija

Travoprost slobodna kiselina i njezini metaboliti većim dijelom se izlučuju putem bubrega. Manje od 2% jedne doze za oko travoprosta nađeno je u urinu kao slobodna kiselina. Timolol i njegovi metaboliti se primarno izlučuju putem bubrega. Približno 20% doze timolola se izlučuje nepromijenjeno u mokraći, a ostatak se izlučuje u mokraći kao metaboliti.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Kod majmuna primjena DuoTrav kapi dvaput dnevno je pokazala da uzrokuje povećanje vjeđnog otvora i povećanje pigmentacije šarenice slično kao što je primijećeno s primjenom prostanoida u oko.

DuoTrav s polikvaternijem-1 kao konzervansom na uzgojenim ljudskim rožničnim stanicama i nakon lokalne primjene kod kunića, uzrokovao je minimalnu toksičnost za površinu oka, u odnosu na kapi koje posjeduju kao konzervans benzalkonijev klorid.

Travoprost

Lokalna primjena travoprosta u desno oko majmuna koncentraciji do 0,012%, dvaput dnevno kroz jednu godinu nije prouzročila nikakve sustavne toksičnosti.

Studije reprodukcijske toksičnosti travoprosta provedene su u štakora, miševa i kunića sustavnim putem. Nalazi su povezani s agonističkom aktivnosti na FP receptore u maternici sa ranom smrtnošću embrija, gubitkom nakon implantacije, fetotoksičnošću. U trudnih štakorica, sustavna primjena travoprosta u dozama većim od 200 puta od kliničke doze tijekom razdoblje organogeneze, prouzrokuje povećanu incidenciju malformacija. Niska razina radioaktivnosti je izmjerena u amnionskoj tekućini i fetalnim tkivima skotnih štakorica kojima je primijenjen 3H-travoprost. Reprodukcijske i razvojne studije pokazale su snažan učinak na gubitak ploda s visokom stopom zabilježenom u štakora i miševa (180 pg/ml, odnosno 30pg/ml plazme) pri izloženostima 1,2 do 6 puta većima od kliničke izloženosti (do 25 pg/ml)

Timolol

Neklinički podaci za timolol ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti i kancerogenog potencijala. Studije reproduktivne toksičnosti timolola pokazale su odgođeno okoštavanje fetusa štakora, bez štetnih učinaka na postporođajni razvoj (7000 puta kliničke doze) i povećanu resorpciju u fetusa kunića (14000 puta kliničke doze).

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

polikvaternij-1 manitol (E421).

propilenglikol (E1520).

polioksietilen hidrogenirano ricinusovo ulje 40 (HCO-40). boratna kiselina.

natrijev klorid.

natrijev hidroksid i/ili kloridna kiselina (za podešavanje pH ). pročišćena voda.

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

Bacite 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Nemojte čuvati pri temperaturi iznad 30°C.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Ovalna bočica od polipropilena ili polietilena niske gustoće volumena 2,5 ml, s nastavkom za kapanje od polipropilena ili polietilena niske gustoće i polipropilenskim zatvaračem s navojem, u vrećici.

Veličine pakovanja od 1, 3 ili 6 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park,

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 24/04/06

Date posljednje obnove odobrenja: 07/10/10

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept