Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – Označavanje - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDuoTrav
ATK šifraS01ED51
Tvartravoprost / timolol
ProizvođačNovartis Europharm Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA JEDNU BOČICU OD 2,5 ml + KUTIJA ZA 3 BOČICE x 2,5 ml + KUTIJA ZA 6 BOČICA x 2,5 ml

1.NAZIV LIJEKA

DuoTrav 40 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina travoprost/timolol

2.NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Svaki ml otopine sadrži 40 mikrograma travoprosta i 5 mg timolola (u obliku timololmaleata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži: polikvaternij-1, manitol (E421), propilenglikol (E1520), polioksietilen hidrogenirano ricinusovo ulje 40 (HCO-40) boratnu kiselinu, natrijev klorid, natrijev hidroksid i/ili kloridnu kiselinu (za podešavanje pH), pročišćenu vodu.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina. 1 x 2,5 ml.

3 x 2,5 ml.

6 x 2,5 ml.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Okularna primjena.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Baciti 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Nemojte čuvati pri temperaturi iznad 30°C.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija.

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/06/338/001 1 x 2,5 ml.- bočica od polipropilena

EU/1/06/338/002 3 x 2,5 ml.- bočica od polipropilena

EU/1/06/338/003 6 x 2,5 ml.- bočica od polipropilena

EU/1/06/338/004 1 x 2,5 ml.- bočica od polietilena niske gustoće

EU/1/06/338/005 3 x 2,5 ml.- bočica od polietilena niske gustoće

EU/1/06/338/006 6 x 2,5 ml.- bočica od polietilena niske gustoće

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

duotrav

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NAJLJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

DuoTrav 40 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko travoprost/timolol

Okularna primjena.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku. <Ovdje otvoriti>

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Baciti 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2,5 ml.

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

VREĆICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

DuoTrav 40 mikrograma/ml + 5 mg/ml kapi za oko

travoprost/timolol

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Odbacite 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

2,5 ml.

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept