Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutrebis (lamivudine / raltegravir potassium) – Uputa o lijeku - J05AR16

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDutrebis
ATK šifraJ05AR16
Tvarlamivudine / raltegravir potassium
ProizvođačMerck Sharp

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

DUTREBIS 150 mg/300 mg filmom obložene tablete lamivudin/raltegravir

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Ako ste roditelj djeteta koje uzima lijek DUTREBIS, pažljivo pročitajte cijelu uputu zajedno s

DUTREBIS se k risti za li ečen e HIV-a (virusa humane imunodeficijencije). HIV je virus koji uzrokuje sindrom stečene imunodeficijencije (SIDA).

djetetom.

 

 

 

 

 

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

 

 

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

 

Ovaj je lijek propisan samo Vama ili Vašem djetetu. Nemojte ga davati drugima. Može im

 

naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

 

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili m dicinsku

 

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte

 

dio 4.

 

 

 

odobren

Što se nalazi u ovoj uputi:

 

 

 

1.

Što je DUTREBIS i za što se koristi

 

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati DUTREBIS

3.

Kako uzimati DUTREBIS

 

 

nije

4.

Moguće nuspojave

 

 

5.

Kako čuvati DUTREBIS

 

 

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

 

1.

Što je DUTREBIS i za što se koristi

 

Što je DUTREBIS

 

 

 

 

 

 

 

 

DUTREBIS je antiretrovirusni lijek koji se koristi za liječenje infekcije virusom humane

imunodeficijencije (HIV). Sadrži djelatne tvari lamivudin i raltegravir:

 

Lamivudin pripada skupini l jeko

a koji se zovu nukleozidni analozi inhibitora reverzne

 

transkriptaze (NRTI)

 

 

 

 

Raltegravir pripada skup ni l jeko

a koji se zovu inhibitori prijenosa lanca HIV integraze.

Za što se koristi DUTREBIS

više

 

 

 

koji

 

 

 

DUTREBIS se oristi u ombinaciji s drugim lijekovima za liječenje HIV infekcije u odraslih, Lijekadolescenata i djece u dobi od 6 godina i starijih i tjelesne težine najmanje 30 kg. Liječnik Vam je

propisao DUTREBIS kako bi Vam pomogao držati HIV infekciju pod kontrolom.

Kako d luje DUTREBIS

Kada se primjenjuje s drugim lijekovima, DUTREBIS može:

smanjiti količinu HIV-a u krvi (ta se količina naziva "virusno opterećenje")

povećati broj CD4 stanica (vrste bijelih krvnih stanica koje imaju važnu ulogu u održavanju

zdravog imunološkog sustava kako bi se mogao boriti protiv infekcije).

Smanjenjem količine HIV-a u krvi može se poboljšati funkcioniranje Vašeg imunološkog sustava. To znači da se tijelo može bolje boriti s infekcijom.

DUTREBIS također pomaže zaustaviti stvaranje enzima koji se zove "HIV integraza". Taj je enzim potreban virusu HIV-a da bi se mogao umnažati.

DUTREBIS neće izliječiti HIV infekciju.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati DUTREBIS

Nemojte uzimati DUTREBIS:

ako ste alergični na lamivudin, raltegravir ili neki drugi sastojak ovog lijeka naveden u dijelu 6. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete DUTREBIS.

Upozorenja i mjere opreza

Zapamtite da DUTREBIS neće izliječiti HIV infekciju. To znači da i dalje možete obolijevati od

 

 

odobren

infekcija ili drugih bolesti povezanih s HIV-om ako ne uzimate DUTREBIS prema uputama svog

liječnika.

 

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete DUTREBIS:

 

ako ste imali depresiju ili neku psihijatrijsku bolest. U nekih bolesnika koji su uzimali

 

raltegravir (jedan od lijekova koje DUTREBIS sadrži) bila je prijavljena depresija, uključujući

 

misli o samoubojstvu i samoubilačko ponašanje, osobito u bolesnika koji su ranije imali

 

depresiju ili psihijatrijsku bolest.

 

ako imate tegoba s bubrezima. Vaš liječnik će možda odlučiti promijeniti d ziranje lijeka tako

 

što će Vam lijekove sadržane u lijeku DUTREBIS davati odvojeno.

ako ste ranije imali tegoba s jetrom, uključujući hepatitis B ili C. Liječnik će možda procijeniti

 

težinu bolesti jetre prije nego odluči možete li uzimati ovaj lijek. Nem jte prestati uzimati

 

DUTREBIS ako se o tome prethodno niste posavjetovali sa sv jim liječnikom.

 

nije

 

Ako se bilo što od navedenoga odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), obratite se svom liječniku,

ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego što uzmete DUTREBIS.

 

Prijenos HIV-a drugim osobama

HIV infekcija prenosi se kontaktom sa zaraženom krvlju li spolnim kontaktom s osobom zaraženom

HIV-om. HIV možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog više

učinkovite terapije. Razgovarajte sa svojim lij čnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe.

Obratite pažnju na nuspojave

DUTREBIS može uzrokovati neke nuspojave o kojima trebate razgovarati sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom. Pogledajte dio 4. za više informacija o nuspojavama.

koji LijekMišićne tegobe

Kožne tegobe

Odmah se javite li ečn ku ako dobijete osip. U nekih bolesnika koji su uzimali raltegravir (jedan

od lijekova k je DUTREBIS sadrži) prijavljeni su slučajevi teških i po život opasnih kožnih i alergijs ih rea cija.

A o tije om uzimanja ovog lijeka osjetite bol, osjetljivost ili slabost u mišićima nepoznatog uzro a, odmah se obratite svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Inf kcije

Odmah obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako primijetite bilo koji s mptom infekcije, primjerice:

vrućicu i/ili opće loše osjećanje.

U nekih bolesnika s uznapredovalom HIV infekcijom koji su već imali oportunističke infekcije mogu se ubrzo nakon početka liječenja HIV-a pojaviti znakovi i simptomi upale od prijašnjih infekcija. Vjeruje se da su ti simptomi posljedica poboljšanog imunološkog odgovora koji omogućuje da se tijelo bori protiv infekcija koje su možda bile prisutne bez vidljivih simptoma.

Osim oportunističkih infekcija, nakon što počnete uzimati lijekove za liječenje HIV infekcije mogu nastupiti i autoimuni poremećaji (stanje koje se javlja kada imunološki sustav napada zdravo tkivo u tijelu). Autoimuni poremećaji mogu se javiti više mjeseci nakon početka liječenja.

Odmah obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako primijetite bilo koji simptom infekcije ili druge simptome poput:

slabosti mišića, slabosti koja počinje u šakama i stopalima i podiže se prema trupu tijela, osjećaj lupanja srca, nevoljno drhtanje ili hiperaktivnost.

Laktacidoza

U nekih ljudi koji uzimaju DUTREBIS ili slične lijekove može se razviti nuspojava koja se zove "laktacidoza", a prati je oticanje jetre. Laktacidozu uzrokuje nakupljanje mliječne kiseline u tijelu.

Veća je vjerojatnost da će se laktacidoza razviti u osoba koje imaju tegobe s jetrom ili u osoba koje imaju znatno prekomjernu tjelesnu težinu, osobito u žena.

Laktacidoza je rijetka (može se javiti u do 1 na 1000 osoba), a ako se pojavi, to je obično nakon nekoliko mjeseci liječenja. Može biti opasna po život i uzrokovatiodobrenzatajenje unutarnjih orga a.

Tijekom liječenja Vaš liječnik će provjeravati pojavu znakova laktacidoze.

Odmah obavijestite svog liječnika ako primijetite bilo koji od sljedećih znakova laktacidoze ili bilo koje druge simptome koji Vas zabrinjavaju:

duboko, ubrzano i otežano disanje, omamljenost, utrnulost ili slabost u rukama ili nogama, mučninu, povraćanje, bol u trbuhu.

Tegobe s kostima

U nekih bolesnika koji uzimaju kombiniranu terapiju za HIV može se razviti bolest kostiju koja se zove osteonekroza (propadanje koštanog tkiva zbog prestanka pskrbe k sti krvlju). Vjerojatnost za to mogla bi biti veća u slučaju dugotrajnog liječenja HIV-a, težih štećenja imunološkog sustava, prekomjerne tjelesne težine, konzumacije alkohola ili primjene drugih lijekova koji se zovu kortikosteroidi.

Obavijestite svog liječnika ako primijetite neki od sl ed ć h znakova osteonekroze:

ukočenost zglobova, bolovi u zglobovima (osob to u kuku, koljenu i ramenu) i poteškoće pri kretanju.

Promjene oblika tijeka

više

nije

Obratite se svom liječniku ako primij tite promj ne u obliku tijela. Osobe koje uzimaju

antiretrovirusne lijekove mogu primij titi promj ne u obliku tijela uzrokovane promjenama u raspodjeli masnog tkiva:

možete izgubiti masno tki o s nogu, ruku ili lica; masno tkivo može se početi dodatno

nakupljati na trbuhu, na grudima

li oko unutarnjih organa; mogu se pojaviti masne nakupine na

koji

oljom grbom). Još nije poznato što uzrokuje te promjene kao ni

zatiljku (ponekad se to naz a bi

to jesu li njihovi učinci dugoročni.

U nekih osoba k je uzima u DUTREBIS ili druge antiretrovirusne lijekove mogu se u nalazima krvnih pretraga t riti druge promjene:

povišene razine mliječne kiseline u krvi, što u rijetkim slučajevima može dovesti do laktacidoze; Lijekpovišene razine šećera i masnoća (triglicerida i kolesterola) u krvi; rezistencija (otpornost) na

inzulin (ta o da ćete, ako imate šećernu bolest, možda morati promijeniti dozu inzulina kojom ontrolirate razinu šećera u krvi).

D ca i adol scenti

DUTREBIS nije namijenjen za primjenu u djece mlađe od 6 godina.

Drugi lijekovi i DUTREBIS

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Razlog tome je mogućnost međudjelovanja lijeka DUTREBIS s drugim lijekovima.

DUTREBIS se ne smije uzimati sa sljedećim lijekovima. Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti:

lijekove koji sadrže lamivudin - koriste se za liječenje HIV-a ili hepatitisa B.

lijekove koji sadrže raltegravir ili emtricitabin - koriste se za liječenje HIV-a.

visoke doze kotrimoksazola - koriste se za liječenje infekcija.

trimetoprim - koristi se za liječenje infekcija.

interferone s ribavirinom ili bez njega - koriste se za liječenje hepatitisa.

kladribin - koristi se za liječenje leukemije vlasastih stanica.

antacide koji sadrže aluminij i/ili magnezij - koriste se za liječenje žgaravice. Razgovarajte s liječnikom o drugim lijekovima koje možete uzimati.

rifampicin - koristi se za liječenje nekih infekcija poput tuberkuloze. Rifampicin može sniziti koncentraciju raltegravira (jedan od lijekova koje DUTREBIS sadrži). Ako uzimate rifampicin liječnik će možda odlučiti promijeniti doziranje tako što će Vam lijekove sadržane u lijeku DUTREBIS davati odvojeno.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Primjena lijeka DUTREBIS u trudnoći se ne preporučuje.

Žene zaražene HIV-om ne smiju dojiti svoju djecu jer mlijekom mogu prenijeti za azu na dijete. Posavjetujte se sa svojim liječnikom o najboljem načinu prehrane za sv je dijete.

Ako ste trudni ili dojite, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako nakon uzimanja ovog lijeka osjetite omaglicu, nemojte raditi sa str jevima niti upravljati vozilom ili biciklom.

odobren

DUTREBIS filmom obložene tablete sadrže laktozu

3. Kako uzimati DUTREBIS

nije

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, sav etu te se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra. Provjerite sa svojim liječnikom, ljekarn kom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni. DUTREBIS se mora uzimati u kombinaciji s drug m l jekovima za liječenje HIV-a.

Koliko lijeka uzeti

više

Odrasli, djeca i ad lescenti

Preporučena doza je 1 tableta dvaput na dan.

Uzimanje ovog lije a

 

 

Tabletu progutajte cijelu (nemojte je drobiti niti žvakati).

 

Ovaj lijek se može uzimati s hranom i pićem ili bez njih.

 

koji

 

LijekAko uzm te više DUTREBIS tableta nego što ste trebali

N mo te uz ti više tableta nego što je preporučio liječnik. Ako uzmete previše tableta, javite se svom l ečn ku.

Ako ste zaboravili uzeti DUTREBIS

Ako zaboravite uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Ako je od propuštanja doze prošlo manje od 6 sati, tabletu morate uzeti odmah. Ako je prošlo više od 6 sati, preskočite dozu i sljedeće doze nastavite uzimati prema uobičajenom rasporedu.

4. Moguće nuspojave

Ako prestanete uzimati DUTREBIS

Važno je da DUTREBIS uzimate točno onako kako Vas je uputio liječnik. Nemojte ga prestati uzimati zbog sljedećih razloga:

 

Vrlo je važno da sve lijekove za liječenje HIV-a uzimate pridržavajući se liječničkih uputa i u

 

propisano doba dana. Time možete poboljšati djelovanje lijekova te umanjiti mogućnost da

 

lijekovi koje uzimate postanu nedjelotvorni protiv HIV-a (to se naziva i "otpornost na lijek").

Kada se Vaša zaliha lijeka DUTREBIS približi kraju, nabavite novu količinu od svog liječnika

 

ili ljekarnika. Vrlo je važno da ne ostanete bez lijeka, makar i na kratko. Naime, tijekom kratkog

 

prekida uzimanja lijeka količina virusa u krvi može se povećati. To može značiti da je virus

 

HIV-a postao otporan na DUTREBIS i postaje ga teže liječiti.

odobren

 

 

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, lj karniku ili medicinskoj sestri.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti k d svak ga.

DUTREBIS sadrži dva lijeka: lamivudin i raltegravir. Nuspojave primijećene pri primjeni tih dvaju pojedinačnih lijekova sadržanih u lijeku DUTREBIS navedene su u nastavku.

Ozbiljne nuspojave

Odmah se javite liječniku ako primijetite bilo što od sl d ć g:

Ove su nuspojave manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

 

infekcija virusom herpesa, uključujući herpes zoster

 

anemija, uključujući onu uzrokovanu iskomnijeraz nom željeza

znakovi i simptomi infekcije ili upale

mentalni poremećaj

namjera da se počini samoubojstvo ili pokušaj samoubojstva

upala želuca

upala jetre (hepatitis). Kada je hepatitis uzrok simptoma oni mogu uključivati: bol u trbuhu; mučninu i po raćanje; zostanak osjećaja gladi; žuticu, tj. žutu boju kože ili bjeloočnica

zatajenje etre ( etra prestane raditi, što može uzrokovati obilno krvarenje, oticanje i tegobe s disan em) više

 

alergijski s p (ukl učujući crvene točkice ili mrlje, ponekad praćene mjehurićima na koži

 

i oticanjem k že)

određene vrste bubrežnih tegoba, uključujući stanja kod kojih bubrezi gube sposobnost u lanjanja otpadnih tvari i viška vode iz krvotoka. Nakupljanje otpadnih tvari i tekućina utječe i na druge tjelesne sustave, a to može uzrokovati komplikacije

uzimanje većih količina lijeka od preporučenih.koji

Ove su nuspojave rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

laktacidozu - znakovi uključuju duboko, ubrzano i otežano disanje, omamljenost, utrnulost ili slabost u rukama i nogama, mučninu ili povraćanje, bol u trbuhu.

LijekOdmah se javite liječniku ako primijetite neku od gore navedenih nuspojava.

Ostale nuspojave

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

glavobolja; omaglica

mučnina ili povraćanje, proljev, bol u trbuhu

umor, nedostatak energije, poteškoće sa spavanjem (nesanica)

vrućica, opće loše osjećanje

bol i nelagoda u mišićima, bol u zglobovima

kašalj, nadražen nos ili curenje iz nosa

osip, gubitak kose (alopecija)

smanjen tek

neuobičajeni snovi; noćne more; neuobičajeno ponašanje; osjećaj duboke tuge i bezvrijednosti

osjećaj vrtnje

nadutost; previše plinova u želucu ili crijevima; probavne smetnje; podrigivanje

osip (češće se javlja kad se lijek uzima u kombinaciji s darunavirom)

povišene vrijednosti nalaza funkcije jetre; promjene na bijelim krvnim stanicama; povišene razine masnoća u krvi (primjerice kolesterola i triglicerida); povišene vrijednosti enzima iz žlijezda slinovnica ili gušterače.

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

infekcija korijena dlake; gripa; kožne infekcije uzrokovane virusom; infekcija go njih dišnih puteva (kao što je upala nosne šupljine ili sinusa u području nosa; p ehlada); infekcija u limfnom čvoru (žlijezda u vratu, pazuhu ili preponama)

bradavice

 

snižen broj bijelih krvnih stanica koje se bore protiv infekcije; b l ili tečene žlijezde

 

(limfni čvorovi) na vratu, pazuhu i preponama

alergijska reakcija

pojačan tek; šećerna bolest; visoka razina šećera u krvi; prek mjerna žeđ; značajan gubitak tjelesne težine; poremećaj masnog tkiva

osjećaj tjeskobe; osjećaj smetenosti; depresivno rasp l ženje; pr mjene raspoloženja; napadaj panike

gubitak pamćenja; bol u šaci zbog pritiska na ž vac; por m ćaj pažnje; omaglica kododobren

 

 

 

nije

 

naglih promjena položaja tijela; promijenjen os

t okusa; povećana pospanost; nedostatak

 

energije; zaboravljivost; migrena; sma jen osjet dodira, utrnulost ili slabost u rukama i/ili

 

nogama; trnci; pospanost; tenzijska glavobolja;

evoljno drhtanje (tremor); loša kvaliteta

 

sna

 

 

smetnje vida

 

 

 

zujanje, šištanje, pištanje, zvonj nje ili n ki drugi neprekidni zvukovi u ušima

 

lupanje srca (palpitac je); uspor no kucanje srca; ubrzani ili nepravilni otkucaji srca

 

navale vrućine; po

išen kr ni tlak

 

 

promukao, hrapav ili suhi glas; krvarenje iz nosa; začepljen nos

 

koji

 

bol u gornjem d jelu trbuha; nelagoda u području završnog dijela debelog crijeva

 

(rektuma); zatvor; suha usta; žgaravica; bol pri gutanju; upala gušterače (pankreatitis); čir

 

ili ranice u želucu

livišegornjem dijelu crijeva; krvarenje iz čmara (anusa); osjećaj nelagode

 

u želucu; upala zubnog mesa; natečen, crven i bolan jezik

na

upljanje masn

će u jetri

 

 

a

ne; neuobičajeno opadanje ili prorjeđivanje kose; crvenilo kože; promjena u raspodjeli

 

masnog t iva u tijelu, što može uključivati gubitak masnog tkiva na nogama, rukama i

Lijek

 

 

 

 

licu i nakupljanje masti na trbuhu; pojačano znojenje; noćno znojenje; zadebljanje i

 

svrbež kože zbog učestalog češanja; oštećenja kože; suha koža

bol u leđima; bol u kostima/mišićima; osjetljivost ili slabost mišića; bol u vratu; bol u

 

rukama ili nogama; upala tetiva; smanjenje količine minerala u kostima

bubrežni kamenci; mokrenje noću; bubrežna cista

 

poremećaj erekcije; povećanje dojki u muškaraca; simptomi menopauze

 

osjećaj nelagode u prsima; zimica; oticanje lica; osjećaj treme; stvaranje nakupine tkiva

 

na vratu; oticanje šaka, gležnjeva ili stopala; bol

 

smanjen broj krvnih pločica (stanice koje pomažu zgrušavanju krvi) u nalazima krvnih

 

pretraga; nalazi krvnih pretraga koji ukazuju na smanjenu funkciju bubrega; povišene

vrijednosti enzima iz mišića u krvi; šećer u mokraći; crvene krvne stanice u mokraći; porast tjelesne težine; povećanje opsega struka; snižene vrijednosti bjelančevina (albumina) u krvi; produljeno vrijeme zgrušavanja krvi; smanjen broj crvenih krvnih stanica u nalazima krvnih pretraga (anemija).

Rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

ozbiljna alergijska reakcija koja uzrokuje oticanje lica, jezika ili grla, što može otežati gutanje ili disanje

razgradnja mišićnog tkiva

jetrene tegobe, poput žute boje kože ili bjeloočnica, otečene ili masne jetre

povećanje razine enzima koji se zove amilaza u nalazima krvnih pretraga.

Vrlo rijetke (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

nalazi krvnih pretraga koji ukazuju na zatajenje koštane srži u stvaranju novih crvenih krvnih stanica (aplazija crvenih krvnih stanica).

Dodatne nuspojave u djece i adolescenata

hiperaktivnost.

Tijekom liječenja raltegravirom prijavljeni su bol, osjetljivost ili slabost u mišićima.

Bolesnici s HIV-om izloženi su većem riziku od razvoja raka nego oni koji ne b luju d te olesti. U kliničkim ispitivanjima, rak se razvio u sličnog broja bolesnika s HIV-om liječenih raltegravirom i onih liječenih drugim lijekovima protiv HIV-a.

Obavijestite liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako primijetite bilo k ju gore navedenu nuspojavu.

Prijavljivanje nuspojava

nije

odobren

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obav jest ti l

čnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije avede a u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava avedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati DUTREBIS

 

Ovaj lijek čuvajte izvan pogledavišedohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na boci iza oznake "EXP". Rok val anosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pak ranju radi zaštite od vlage.

Nikada nem jte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnikakoji

 

kako baciti lije ve k je više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što DUTREBIS sadrži

Dj latne tvari su lamivudin i raltegravir. Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg lamivudina i 300 mg raltegravira (u obliku raltegravirkalija).

Drugi sastojci su: hipromeloza (2910), umrežena karmelozanatrij, laktoza hidrat, silicijev dioksid (koloidni), magnezijev stearat i mikrokristalična celuloza. Osim toga, film ovojnica

sadrži sljedeće pomoćne tvari: hipromelozu, laktozu hidrat, triacetin, žuti željezov oksid, boju Indigo Carmine (E132) Aluminium Lake i titanijev dioksid.Lijek

Kako DUTREBIS izgleda i sadržaj pakiranja

Filmom obložena tableta je ovalna, zelena, s oznakom "144" na jednoj strani. Dostupna je jedna veličina pakiranja: 1 boca sa 60 tableta.

Nositelj odobrenja

Proizvođač

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Merck Sharp & Dohme B. V.

Hertford Road, Hoddesdon

Waarderweg 39

Hertfordshire EN11 9BU

2031 BN Haarlem

Velika Britanija

Nizozemska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

BE/LU

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) dpoc_belux@merck.com

BG

Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: +359 2 819 3737 info-msdbg@merck.com

CZ

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111 dpoc_czechslovak@merck.com

DK

 

 

MSD Danmark ApS

 

Tlf: +45 4482 4000

 

dkmail@merck.com

više

DE

 

 

 

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

koji

 

EE

 

 

 

Merck Sharp & Dohme OÜ

 

Tel.: +372 6144 200

 

msdeesti@merck.c m

 

EL

 

 

LijekFR

 

 

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

 

Τηλ: + 30 210 98 97 300 dpoc gr c @merck.com

ES

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00

msd info@merck.com

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

LT

UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: +370 5 278 02 47 msd_lietuva@merck.com

HU

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: +361 888 53 00 hungary_msd@merck.c m

MT

Merck Sharp & D hme Cyprus Limited nijeTel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta info@m rck.com

odobren

NL

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 99 99 000 (+31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

NO

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

AT

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

PL

MSD Polska Sp.z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

PT

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 446 5700 clic@merck.com

RO

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00 msdromania@merck.com

HR

SI

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

Tel: + 385 1 66 11 333

d.o.o.

croatia_info@merck.com

Tel: + 386 1 5204201

 

msd_slovenia@merck.com

IE

SK

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Limited

Tel.: +421 2 58282010

Tel: +353 (0)1 2998700

dpoc_czechslovak@merck.com

medinfo_ireland@merck.com

 

IS

FI

Vistor hf.

MSD Finland Oy

Sími: +354 535 7000

Puh/Tel: +358 (0) 9 804 650

 

info@msd.fi

IT

SE

MSD Italia S.r.l.

Merck Sharp & Dohme (Swe en) AB

Tel: +39 06 361911

Tel: +46 77 5700488

medicalinformation.it@merck.com

medicinskinf @merck.c m

CY

UK

 

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Merck Sharp & Dohme Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

 

odobren

Tel: +44 (0) 1992 467272

cyprus_info@merck.com

med cal nformationuk@merck.com

LV

nije

 

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

 

Tel: +371 67364 224

 

msd_lv@merck.com.

 

 

 

Ova uputa je zadnji puta re idirana u {MM/GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom l eku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu.

više

 

koji

Lijek

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept