Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ecalta (anidulafungin) – Označavanje - J02AX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEcalta
ATK šifraJ02AX06
Tvaranidulafungin
ProizvođačPfizer Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Vanjska kutija

1.NAZIV LIJEKA

ECALTA 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju anidulafungin

2.NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

Jedna bočica sadrži 100 mg anidulafungina.

Rekonstituirana otopina sadrži 33,3 mg/ml anidulafungina, a razrijeđena otopina sadrži 0,77 mg/ml anidulafungina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: fruktoza, manitol, polisorbat 80, tartaratna kiselina i NaOH i/ili HCl za podešavanje pH.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica

prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pripremite sadržaj s vodom za injekcije i razrijedite.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Samo za primjenu u venu.

Brzina infuzije ne smije prelaziti 1,1 mg/min.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti (MJESEC – GGGG)

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

KENT

CT13 9NJ Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/416/002

13.BROJ SERIJE

Serija: {broj}

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

[Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.]

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica na bočici

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

ECALTA 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju anidulafungin

Primjena u venu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Serija: {broj}

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

100 mg

6.DRUGO

Čuvati u hladnjaku

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept