Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elocta (efmoroctocog alfa) – Označavanje - B02BD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaElocta
ATK šifraB02BD02
Tvarefmoroctocog alfa
ProizvođačSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

ELOCTA 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ELOCTA 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ELOCTA 750 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ELOCTA 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ELOCTA 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ELOCTA 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ELOCTA 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

efmoroctocog alfa

rekombinantni faktor zgrušavanja krvi VIII, Fc fuzijski protein

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Prašak: 250 IU efmoroctocog alfa (oko 83 IU/ml nakon rekonstitucije),

Prašak: 500 IU efmoroctocog alfa(oko 167 IU/ml nakon rekonstitucije),

Prašak: 750 IU efmoroctocog alfa (oko 250 IU/ml nakon rekonstitucije),

Prašak: 1000 IU efmoroctocog alfa (oko 333 IU/ml nakon rekonstitucije),

Prašak: 1500 IU efmoroctocog alfa (oko 500 IU/ml nakon rekonstitucije),

Prašak: 2000 IU efmoroctocog alfa (oko 667 IU/ml nakon rekonstitucije),

Prašak: 3000 IU efmoroctocog alfa (oko 1000 IU/ml nakon rekonstitucije),

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Prašak: saharoza, natrijev klorid, L-histidin, kalcijev klorid dihidrat, polisorbat 20, natrijev hidroksid, kloridna kiselina

Otapalo: voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Sadržaj: 1 bočica s praškom, 3 ml otapala u napunjenoj štrcaljki, 1 klip, 1 nastavak za bočicu, 1 komplet za infuziju, 2 alkoholom natopljene vatice, 2 flastera, 1 kompresa od gaze

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

U venu, nakon rekonstitucije.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Videu s uputama o tome kako pripremiti i primijeniti lijek ELOCTA možete pristupiti skeniranjem QR koda pomoću pametnog telefona ili pomoću internetske stranice

Uključiti QR kod + http://www.elocta-instructions.com

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

Primijeniti unutar 6 sati nakon rekonstitucije.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (do 30 °C) tijekom jednog razdoblja do 6 mjeseci. Ne smije se vratiti u hladnjak nakon čuvanja na sobnoj temperaturi. Datum uklanjanja iz hladnjaka:

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Stockholm

Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1046/001

EU/1/15/1046/002

EU/1/15/1046/003

EU/1/15/1046/004

EU/1/15/1046/005

EU/1/15/1046/006

EU/1/15/1046/007

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ELOCTA 250

ELOCTA 500

ELOCTA 750

ELOCTA 1000

ELOCTA 1500

ELOCTA 2000

ELOCTA 3000

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA BOČICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

ELOCTA 250 IU prašak za otopinu za injekciju

ELOCTA 500 IU prašak za otopinu za injekciju

ELOCTA 750 IU prašak za otopinu za injekciju

ELOCTA 1000 IU prašak za otopinu za injekciju

ELOCTA 1500 IU prašak za otopinu za injekciju

ELOCTA 2000 IU prašak za otopinu za injekciju

ELOCTA 3000 IU prašak za otopinu za injekciju

efmoroctocog alfa

rekombinantni faktor zgrušavanja krvi VIII i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

250 IU

500 IU

750 IU

1000 IU

1500 IU

2000 IU

3000 IU

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NAPUNJENE ŠTRCALJKE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za ELOCTA voda za injekcije

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept