Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Uputa o lijeku - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEmadine
ATK šifraS01GX06
Tvaremedastine
ProizvođačNovartis Europharm Limited

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

EMADINE 0,5 mg/ml kapi za oko, otopina. emedastin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je EMADINE i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati EMADINE

3.Kako primjenjivati EMADINE

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati EMADINE

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je EMADINE i za što se koristi

EMADINE je lijek za liječenje sezonskog alergijskog konjunktivitisa oka (alergijsko stanje oka). Djeluje tako da smanjuje jačinu alergijske reakcije.

Alergijski konjunktivitis. Neki materijali (alergeni) poput peludi, kućne prašine i životinjskog krzna mogu prouzročiti alergijske reakcije zbog kojih se javljaju svrbež, crvenilo i oteknuće površine oka.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati EMADINE

Nemojte uzimati EMADINE

ako ste alergični na emedastin ili na bilo koji drugi sastojak lijeka naveden u dijelu 6.

Obratite se svom liječniku za savjet.

Upozorenja i mjere opreza

Ne dajte EMADINE djeci mlađoj od 3 godine.

Ako nosite kontaktne leće, molimo pročitajte poglavlje ‘EMADINE sadrži benzalkonijev klorid’ u nastavku.

EMADINE se ne preporučuje osobama starijim od 65 godina jer u toj dobnoj skupini lijek nije ispitan u kliničkim ispitivanjima.

EMADINE se ne preporučuje osobama koje imaju poteškoće s bubrezima ili jetrom.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete EMADINE.

Drugi lijekovi i EMADINE

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili ćete možda uzeti bilo koji drugi lijek.

Ako istodobno s EMADINE koristite i druge kapi za oko, pridržavajte se savjeta navedenog na kraju poglavlja 3 “Kako primjenjivati EMADINE”.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti ostati trudni ili planirate dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Možda će Vam se zamutiti vid neposredno nakon uzimanja EMADINE. Nemojte upravljati vozilima i strojevima dok Vam se vid ne razbistri.

EMADINE sadrži benzalkonijev klorid

Konzervans u EMADINE (benzalkonijev klorid) može izazvati nadražaj oka, a poznato je i da izaziva promjenu boje mekih kontaktnih leća. Stoga nemojte nositi kontaktne leće dok uzimate EMADINE. Nakon primjene EMADINE pričekajte 15 minuta prije nego što ponovno stavite leće.

3.Kako primjenjivati EMADINE

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza kod odraslih i djece starije od 3 godine: Jedna kap u oko, dvaput na dan.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ako niste sigurni.

Lijek ukapavajte samo u oči.

Za više savjeta okrenite list

Okrenite>

3. Kako primjenjivati EMADINE (nastavak)

Preporučena doza je

< pogledajte stranicu 1

Pripremite bočicu EMADINE i zrcalo.

Operite ruke.

Uzmite bočicu i odvrnite poklopac.

Nakon skidanja poklopca, ukoliko je zaštitni obruč za evidenciju otvaranja klimav, uklonite ga prije primjene lijeka.

Uhvatite bočicu palcem i srednjim prstom, držeći ju vrhom okrenutim dolje.

Zabacite glavu unatrag. Čistim prstom povucite vjeđu prema dolje, da se između nje i oka stvori ‘džep’. U njega ide kap (slika 1).

Prinesite bočicu blizu oku. Poslužite se zrcalom ako Vam to pomaže.

Vrhom bočice ne dotičite oko ili vjeđu, okolna područja i ostale površine. Može doći do infekcije kapi preostalih u bočici.

Nježno pritisnite dno bočice tako da isteče po jedna kap lijeka EMADINE.

Bočicu nemojte stiskati, ona je izrađena tako da trebate samo blago pritisnuti njeno dno (slika

2).

Trebate li kapati oba oka, ponovite opisani postupak s drugim okom.

Odmah nakon uporabe vratite poklopac na bočicu i čvrsto ga zategnite.

Ako nehotice progutate EMADINE ili ga ubrizgate, odmah se javite liječniku. Lijek može utjecati na srčani ritam.

Ako kap promaši oko, pokušajte ponovno.

Ako ukapate više nego što ste trebali, temeljito isplahnite oko po mogućnosti sterilnom fiziološkom otopinom ili, ako ju nemate, toplom vodom. Nakon toga ne ukapavajte nove kapi dok ne dođe vrijeme za iduću redovitu dozu.

Ako zaboravite uzeti EMADINE, ukapajte jednu kap čim se sjetite, a potom nastavite prema uobičajenom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako uzimate i druge kapi za oko, načinite razmak od najmanje 10 minuta između korištenja

EMADINE i drugih kapi. Mast za oko primjenite posljednju.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Možete nastaviti uzimati kapi, osim ako nuspojave ne postanu ozbiljne. Budete li zabrinuti, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet.

Česte nuspojave

(mogu se pojaviti u manje od 1 na 10 osoba)

Nuspojave na oku: bol u oku, svrbež oka, crvenilo oka

Manje česte nuspojave

(mogu se pojaviti u manje od 1 na 100 osoba)

Nuspojave na oku: poremećaj rožnice, poremećen osjet u očima, pojačano suzenje, umor očiju, nadražaj oka, zamućeni vid, obojenje rožnice, suho oko

Opće nuspojave: glavobolja, poteškoće sa snom, sinusna glavobolja, loš okus, osip

Nepoznato

(učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka)

Opće nuspojave: ubrzani otkucaji srca.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nupojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonjeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati EMADINE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

EMADINE se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i kutiji iza oznake „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Bočicu morate baciti četiri tjedna nakon prvog otvaranja, da spriječite infekcije. U prostor niže, kao i u prostor na naljepnici bočice i kutiji upišite datum kada ste otvorili bočicu.

Otvoreno:

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što EMADINE sadrži

-Djelatna tvar je emedastin 0,5 mg/ml u obliku emedastindifumarata.

-Ostali sastojci su benzalkonijev klorid, trometamol; natrijev klorid; hipromeloza; pročišćena voda. Ponekad se dodaju male količine kloridne kiseline ili natrijeva hidorksida za održavanje normalne razine kiselosti (pH vrijednosti).

Kako EMADINE izgleda i sadržaj pakovanja

EMADINE je tekućina (otopina) dostupna u pakovanju koje sadržava plastičnu bočicu (DROP- TAINER) od 5 ml ili 10 ml, sa zatvaračem s navojem. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Nositelj odobrenja za stavljanje

Proizvođač

 

 

 

 

 

Proizvođač

 

 

 

gotovog lijeka u promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

S.A. Alcon-Couvreur N.V.,

 

Alcon Cusí, S.A.,

 

Frimley Business Park

Rijksweg 14,

 

 

Camil Fabra 58,

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs,

 

08320 El Masnou,

Velika Britanija.

Belgija

 

Španjolska

 

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Uputa je zadnji puta revidirana u xxxxxx

 

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove : www.ema.europa.eu.

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

EMADINE 0,5 mg/ml kapi za oko, otopina, jednodozni spremnik emedastin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno čitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je EMADINE i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati EMADINE

3.Kako primjenjivati EMADINE

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati EMADINE

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što jeEMADINE i za što se koristi

EMADINE je lijek za liječenje sezonskog alergijskog konjunktivitisa oka (alergijsko stanje oka). Djeluje tako da smanjuje jačinu alergijske reakcije.

Alergijski konjunktivitis. Neki materijali (alergeni) poput peludi, kućne prašine i životinjskog krzna mogu prouzročiti alergijske reakcije zbog kojih se javljaju svrbež, crvenilo i oteknuće površine oka.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati EMADINE

Nemojte uzimati EMADINE...

Ako ste alergični na emedastin ili na bilo koji drugi sastojak lijeka naveden u dijelu 6.

Obratite se svom liječniku za savjet.

Upozorenja i mjere opreza

Ne dajte EMADINE djeci mlađoj od 3 godine.

EMADINE se ne preporučuje osobama starijim od 65 godina jer u toj dobnoj skupini lijek nije ispitan u kliničkim ispitivanjima.

EMADINE se ne preporučuje osobama koje imaju poteškoće s bubrezima ili jetrom.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete EMADINE.

Drugi lijekovi i EMADINE

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili ćete možda uzeti bilo koji drugi lijek.

Ako istodobno s EMADINE koristite i druge kapi za oko, pridržavajte se savjeta navedenog na kraju poglavlja 3 „Kako primjenjivati EMADINE“.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli ostati trudni ili planirate dijete obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Možda će Vam se zamutiti vid neposredno nakon uzimanja EMADINE. Nemojte upravljati vozilima i strojevima dok Vam se vid ne razbistri.

3. Kako primjenjivati EMADINE

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza kod odraslih i djece starije od 3 godine: Jedna kap u oko, dvaput na dan. Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ako niste sigurni.

Lijek ukapavajte samo u oči.

Za više savjeta okrenite list.

Okrenite>

3. Kako primjenjivati EMADINE (nastavak)

Preporučena doza je

< pogledajte 1. stranicu

Ne koristite spremnik koji ste već otvarali. Ne koristite ni zatvorene spremnike iz vrećice koja je otvorena prije više od tjedan dana.

Otvorite vrećicu i izvadite jednu pločicu s 5 spremnika.

Ne koristite ako je otopina mutna ili sadržava netopljive čestice.

Primite pločicu njenim dugim i plosnatim krajem okrenutim gore i odvojite jedan spremnik povlačeći ga prema sebi, istodobno čvrsto držeći ostale spremnike. Morat ćete ga otkinuti od ostalih (slika 1).

Odvojeni spremnik stavite na stranu, ostale vratite u vrećicu.

Imajte pri ruci zrcalo. Operite ruke.

Palcem i kažiprstom uhvatite dugi, plosnati dio spremnika i otvorite ga zavrtanjem njegova drugog kraja (slika 2).

Zabacite glavu unatrag. Čistom prstom povucite vjeđu prema dolje, da se stvori „džep“ između nje i oka. Tamo ide kap.

Držite spremnik između palca i ostalih prstiju, otvorenim krajem okrenutim dolje.

Primaknite vrh spremnika oku. Poslužite se zrcalom ako Vam to pomaže.

Vrhom spremnika ne dotičite oko ili vjeđu, okolna područja ni ostale površine. Može doći do infekcije kapi.

Nježno stisnite spremnik, da oslobodite jednu kap u džep između vjeđe i oka (slika 3).

Ako Vam je liječnik rekao da kapate u oba oka, ponovite gornji postupak s drugim okom, služeći se istim spremnikom.

Odmah bacite spremnik zajedno s preostalom otopinom.

Tjedan dana nakon otvaranja vrećice bacite sve neiskorištene spremnike, bez obzira na to što su zatvoreni.

Ako nehotice progutate EMADINE ili ga ubrizgate, odmah se javite liječniku. Lijek može utjecati na srčani ritam.

Ako kap promaši oko, pokušajte ponovno.

Ako ukapate više nego što ste trebali, temeljito isplahnite oko, po mogućnosti sterilnom fiziološkom otopinom ili, ako ju nemate, toplom vodom. Nakon toga ne ukapavajte nove kapi dok ne dođe vrijeme za iduću redovitu dozu.

Ako zaboravite uzeti EMADINE, ukapajte jednu kap čim se sjetite, a potom nastavite prema uobičajenom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako uzimate i druge kapi za oko, načinite razmak od najmanje 10 minuta između korištenja

EMADINE i drugih kapi. Mast za oko primijenite posljednju.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, i ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Možete nastaviti uzimati kapi, osim ako nuspojave ne postanu ozbiljne. Budete li zabrinuti, obratite se svom liječniku ili ljekarniiku.

Česte nuspojave

(mogu se pojaviti u manje od 1 na 10 osoba )

Nuspojave na oku: bol u oku, svrbež oka, crvenilo oka

Manje česte nuspojave

(mogu se pojaviti u manje od 1 na 100 osoba)

Nuspojave na oku: poremećaj rožnice, poremećen osjet u očima, pojačano suzenje, umor očiju, nadražaj oka, zamućeni vid, obojenje rožnice, suho oko

Opće nuspojave: glavobolja, poteškoće sa snom, sinusna glavobolja, loš okus, osip

Nepoznato

(učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka)

Opće nuspojave: ubrzani otkucaji srca.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nupojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonjeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati EMADINE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

EMADINE se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i kutiji iza oznake „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati pri temperaturi ne višoj od 30°C.

Spremnik morate baciti odmah nakon njegove uporabe. Neiskorištene spremnike morate baciti tjedan dana nakon prvog otvaranja vrećice.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći će u očuvanju okoliša.

6 Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što EMADINE sadrži

-Djelatna tvar je emedastin 0,5 mg/ml, kao difumarat.

-Ostali sastojci su: trometamol; natrijev klorid; hipromeloza; pročišćena voda. Ponekad se dodaju male količine kloridne kiseline ili natrijeva hidroksida za održavanje normalne razine kiselosti (vrijednosti pH).

Kako EMADINE izgleda i sadržaj pakovanja

EMADINE je tekućina (otopina) dostupna u plastičnim jednodoznim spremnicima od 0,35 ml. Pet jednodoznih spremnika nalazi se u vrećici. EMADINE je dostupan u pakovanjima po 30 i 60 jedinica. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Nositelj odobrenja za stavljanje

Proizvođač

 

 

 

gotovog lijeka u promet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

S.A. Alcon-Couvreur N.V

Frimley Business Park

Rijksweg 14,

 

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs,

 

Velika Britanija.

Belgija

 

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka .

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept