Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emend (aprepitant) – Označavanje - A04AD12

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEmend
ATK šifraA04AD12
Tvaraprepitant
ProizvođačMerck Sharp

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE – STANDARDNO PAKIRANJE (KUTIJA)

1.NAZIV LIJEKA

EMEND 40 mg tvrde kapsule aprepitant

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tvrda kapsula sadrži 40 mg aprepitanta.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 tvrda kapsula

5 x 1 tvrda kapsula

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/262/007 1 tvrda kapsula

EU/1/03/262/008 5 x 1 tvrda kapsula

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

EMEND 40 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP TEKST NA BLISTERU

1. NAZIV LIJEKA

EMEND 40 mg tvrde kapsule aprepitant

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE – STANDARDNO PAKIRANJE (KUTIJA)

1. NAZIV LIJEKA

EMEND 80 mg tvrde kapsule aprepitant

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tvrda kapsula sadrži 80 mg aprepitanta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 tvrda kapsula

Pakiranje za dvodnevno liječenje koje sadrži: 2 x 80 mg tvrde kapsule 5 x 1 tvrda kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/262/001 1 tvrda kapsula

EU/1/03/262/002 2 x 1 tvrda kapsula

EU/1/03/262/003 5 x 1 tvrda kapsula

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

EMEND 80 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU (PAKIRANJE S 2 TVRDE KAPSULE PO 80 mg)

UNUTARNJE PAKIRANJE – pakiranje za dvodnevno liječenje

1. NAZIV LIJEKA

EMEND 80 mg tvrde kapsule aprepitant

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tvrda kapsula sadrži 80 mg aprepitanta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Pakiranje za dvodnevno liječenje sadrži: 2 x 80 mg tvrdu kapsulu

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za dodatne informacije o tome kako uzimati EMEND, pročitajte priloženu uputu o lijeku.

KADA i KAKO uzimati EMEND

Liječnik Vam je propisao EMEND, antiemetik, za sprječavanje mučnine i povraćanja izazvanih kemoterapijom.

KAKO:

EMEND 80 mg tvrde kapsule uzimaju se samo jedanput na dan 2 dana zaredom. EMEND kapsule se mogu uzimati s hranom ili bez nje.

Nemojte izvaditi sve kapsule odjednom.

Da biste izvadili kapsulu, pritisnite je s ove strane.

Početak liječenja KADA:

Uzmite jednu EMEND 80 mg kapsulu svakog jutra. Počnite dan nakon kemoterapije.

1.dan

2.dan

EMEND 80 mg kapsula

Budući da mučnina i povraćanje mogu nastupiti u danima nakon kemoterapije, važno je da uzmete EMEND 2 dana zaredom, kako Vam je propisao Vaš liječnik.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/262/002

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP TEKST NA BLISTERU

1. NAZIV LIJEKA

EMEND 80 mg tvrde kapsule aprepitant

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE – STANDARDNO PAKIRANJE (KUTIJA)

1. NAZIV LIJEKA

EMEND 125 mg tvrde kapsule aprepitant

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tvrda kapsula sadrži 125 mg aprepitanta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 tvrda kapsula

5 x 1 tvrda kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/262/004 1 tvrda kapsula

EU/1/03/262/005 5 x 1 tvrda kapsula

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

EMEND 125 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP TEKST NA BLISTERU

1. NAZIV LIJEKA

EMEND 125 mg tvrde kapsule aprepitant

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE – STANDARDNO PAKIRANJE (KUTIJA)

1. NAZIV LIJEKA

EMEND 165 mg tvrde kapsule aprepitant

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tvrda kapsula sadrži 165 mg aprepitanta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 tvrda kapsula

6 x 1 tvrda kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/262/009 1 tvrda kapsula

EU/1/03/262/010 6 x 1 tvrda kapsula

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

EMEND 165 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP TEKST NA BLISTERU

1. NAZIV LIJEKA

EMEND 165 mg tvrde kapsule aprepitant

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO PAKIRANJE – TROSTRUKO PAKIRANJE (KUTIJA) – pakiranje za trodnevno liječenje

1. NAZIV LIJEKA

EMEND 125 mg tvrde kapsule EMEND 80 mg tvrde kapsule aprepitant

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tvrda kapsula od 125 mg sadrži 125 mg aprepitanta.

Jedna tvrda kapsula od 80 mg sadrži 80 mg aprepitanta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Pakiranje za trodnevno liječenje sadrži: 1 x 125 mg tvrdu kapsulu i

2 x 80 mg tvrdu kapsulu

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/262/006

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

EMEND 125 mg/80 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU (PAKIRANJE S 1 TVRDOM KAPSULOM OD 125 mg I 2 TVRDE KAPSULE OD 80 mg)

UNUTARNJE PAKIRANJE – pakiranje za trodnevno liječenje

1. NAZIV LIJEKA

EMEND 125 mg tvrde kapsule EMEND 80 mg tvrde kapsule aprepitant

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tvrda kapsula od 125 mg sadrži 125 mg aprepitanta.

Jedna tvrda kapsula od 80 mg sadrži 80 mg aprepitanta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Pakiranje za trodnevno liječenje sadrži: 1 x 125 mg tvrdu kapsulu i

2 x 80 mg tvrdu kapsulu

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za dodatne informacije o tome kako uzimati EMEND, pročitajte priloženu uputu o lijeku.

KADA i KAKO uzimati EMEND

Liječnik Vam je propisao EMEND, antiemetik, za sprječavanje mučnine i povraćanja izazvanih kemoterapijom.

KAKO:

EMEND se uzima samo jednom dnevno 3 dana zaredom.

EMEND kapsule se mogu uzimati s hranom ili bez nje.

Nemojte izvaditi sve kapsule odjednom.

Da biste izvadili kapsulu, pritisnite je s ove strane.

Početak liječenja KADA:

Uzmite jednu EMEND 125 mg kapsulu kroz usta 1 sat PRIJE početka kemoterapije.

1. dan

EMEND 125 mg kapsula

KADA:

Uzmite jednu EMEND 80 mg kapsulu svakog jutra sljedeća dva dana.

2.dan

3.dan

EMEND 80 mg kapsula

Budući da mučnina i povraćanje mogu nastupiti u danima nakon kemoterapije, važno je da uzmete EMEND 3 dana zaredom, kako Vam je propisao liječnik.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/262/006

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA EMEND 125 mg prašak za oralnu suspenziju

1. NAZIV LIJEKA

EMEND 125 mg prašak za oralnu suspenziju aprepitant

Za djecu u dobi od 6 mjeseci do manje od 12 godina

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna vrećica sadrži 125 mg aprepitanta. Nakon pripreme za primjenu, 1 ml oralne suspenzije sadrži 25 mg aprepitanta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu i laktozu. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za oralnu suspenziju.

Jedna vrećica, dva oralna dozatora, jedan poklopac i jedna čaša za miješanje.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/262/011

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

EMEND 125 mg prašak za oralnu suspenziju

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Vrećica za EMEND 125 mg prašak za oralnu suspenziju

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

EMEND 125 mg prašak za oralnu suspenziju aprepitant

Za primjenu kroz usta

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept