Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emselex (darifenacin hydrobromide) – Označavanje - G04BD10

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEmselex
ATK šifraG04BD10
Tvardarifenacin hydrobromide
ProizvođačMerus Labs Luxco S.à R.L.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA JEDINIČNOG PAKOVANJA

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Emselex 7,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem darifenacin

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaka tableta sadrži 7,5 mg darifenacina (u obliku darifenacinbromida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 tableta

14 tableta

28 tableta

49 tableta

56 tableta

98tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Blistere čuvati u kutiji radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/04/294/001

7 tableta (PVC/CTFE/alu blisteri)

 

 

 

 

EU/1/04/294/002

14 tableta (PVC/CTFE/alu blisteri)

 

 

 

 

EU/1/04/294/003

28 tableta (PVC/CTFE/alu blisteri)

 

 

EU/1/04/294/004

49 tableta (PVC/CTFE/alu blisteri)

 

 

EU/1/04/294/005

56 tableta (PVC/CTFE/alu blisteri)

 

 

EU/1/04/294/006

98 tableta (PVC/CTFE/alu blisteri)

 

 

EU/1/04/294/015

7 tableta (PVC/PVDC/alu blisteri)

 

 

 

EU/1/04/294/016

14 tableta (PVC/PVDC/alu blisteri)

 

 

EU/1/04/294/017

28 tableta (PVC/PVDC/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/018

49 tableta (PVC/PVDC/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/019

56 tableta (PVC/PVDC/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/020

98 tableta (PVC/PVDC/alu blisteri)

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Emselex 7,5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKOVANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Emselex 7,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem darifenacin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaka tableta sadrži 7,5 mg darifenacina (u obliku darifenacinbromida).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

140 tableta

Višestruko pakovanje koje se sastoji od 10 pakovanja, od kojih svako sadrži 14 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Blistere čuvati u kutiji radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg

 

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/04/294/013

 

 

(PVC/CTFE/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/027

(PVC/PVDC/alu blisteri)

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

Serija

 

 

 

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Emselex 7,5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKOVANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Emselex 7,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem darifenacin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaka tableta sadrži 7,5 mg darifenacina (u obliku darifenacinbromida).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta

Sastavni dio višestrukog pakovanja koje se sastoji od 10 pakovanja, od kojih svako sadrži 14 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Blistere čuvati u kutiji radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg

 

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/04/294/013

 

 

(PVC/CTFE/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/027

(PVC/PVDC/alu blisteri)

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

Serija

 

 

 

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Emselex 7,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Emselex 7,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem darifenacin

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merus Labs Luxco S.à R.L.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA JEDINIČNOG PAKOVANJA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Emselex 15 mg tablete s produljenim oslobađanjem darifenacin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaka tableta sadrži 15 mg darifenacina (u obliku darifenacinbromida).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 tableta

14 tableta

28 tableta

49 tableta

56 tableta

98tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Blistere čuvati u kutiji radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/04/294/007

7 tableta (PVC/CTFE/alu blisteri)

 

 

 

 

EU/1/04/294/008

14 tableta (PVC/CTFE/alu blisteri)

 

 

 

 

EU/1/04/294/009

28 tableta (PVC/CTFE/alu blisteri)

 

 

EU/1/04/294/010

49 tableta (PVC/CTFE/alu blisteri)

 

 

EU/1/04/294/011

56 tableta (PVC/CTFE/alu blisteri)

 

 

EU/1/04/294/012

98 tableta (PVC/CTFE/alu blisteri)

 

 

EU/1/04/294/021

7 tableta (PVC/PVDC/alu blisteri)

 

 

 

EU/1/04/294/022

14 tableta (PVC/PVDC/alu blisteri)

 

 

EU/1/04/294/023

28 tableta (PVC/PVDC/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/024

49 tableta (PVC/PVDC/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/025

56 tableta (PVC/PVDC/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/026

98 tableta (PVC/PVDC/alu blisteri)

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Emselex 15 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKOVANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Emselex 15 mg tablete s produljenim oslobađanjem darifenacin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaka tableta sadrži 15 mg darifenacina (u obliku darifenacinbromida).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

140 tableta

Višestruko pakovanje koje se sastoji od 10 pakovanja, od kojih svako sadrži 14 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Blistere čuvati u kutiji radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg

 

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/04/294/014

 

 

(PVC/CTFE/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/028

(PVC/PVDC/alu blisteri)

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

Serija

 

 

 

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Emselex 15 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKOVANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Emselex 15 mg tablete s produljenim oslobađanjem darifenacin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaka tableta sadrži 15 mg darifenacina (u obliku darifenacinbromida).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta

Sastavni dio višestrukog pakovanja koje se sastoji od 10 pakovanja, od kojih svako sadrži 14 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Blistere čuvati u kutiji radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg

 

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/04/294/014

 

 

(PVC/CTFE/alu blisteri)

 

EU/1/04/294/028

(PVC/PVDC/alu blisteri)

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

Serija

 

 

 

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Emselex 15 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Emselex 15 mg tablete s produljenim oslobađanjem darifenacin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merus Labs Luxco S.à R.L.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept