Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eperzan (albiglutide) – Označavanje - A10BJ04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEperzan
ATK šifraA10BJ04
Tvaralbiglutide
ProizvođačGlaxoSmithKline Trading Services Limited

Sadržaj članka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA – pakiranje s 4 brizgalice

1.NAZIV LIJEKA

Eperzan 30 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju. albiglutid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Nakon pripreme za primjenu, jedna doza sadrži 30 mg u 0,5 ml.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev hidrogenfosfat bezvodni, trehalozu dihidrat, manitol (E421), polisorbat 80, vodu za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

4 brizgalice

4 igle za brizgalicu

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu

Jedanput tjedno.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Samo za jednokratnu uporabu.

Brizgalicu treba baciti nakon uporabe.

Pročitajte uputu o lijeku.

Nakon miješanja pričekajte 15 minuta prije injekcije.

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku na temperaturi od 2°C do 8°C. Ne zamrzavati.

Brizgalice se prije uporabe mogu čuvati na sobnoj temperaturi, ne višoj od 30°C, tijekom najviše 4 tjedna.

Upotrijebiti unutar 8 sati nakon pripreme za primjenu.

Primijeniti odmah nakon što se pričvrsti igla.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/908/001

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

eperzan 30

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MEĐUPAKIRANJU

KUTIJA - Višestruko pakiranje sadrži 12 jednodoznih brizgalica i 12 igli za brizgalicu (3 pakiranja od 4 brizgalice i 4 igle) –bez plavog okvira.

1.NAZIV LIJEKA

Eperzan 30 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju. albiglutid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Nakon pripreme za primjenu, jedna doza sadrži 30 mg u 0,5 ml.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev hidrogenfosfat bezvodni, trehalozu dihidrat, manitol (E421), polisorbat 80, vodu za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Dio višestrukog pakiranja koje se sastoji od tri 3 pakiranja, svako sadrži 4 brizgalice i 4 igle za brizgalicu

Ne prodavati odvojeno.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu

Jedanput tjedno.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Samo za jednokratnu uporabu.

Brizgalicu treba baciti nakon uporabe.

Pročitajte uputu o lijeku.

Nakon miješanja pričekajte 15 minuta prije injekcije.

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku na temperaturi od 2°C do 8°C. Ne zamrzavati.

Jedna kutija od 4 brizgalice i 4 igle se prije uporabe može čuvati na sobnoj temperaturi, ne višoj od

30°C, tijekom najviše 4 tjedna. Preostale kutije moraju se čuvati na temperaturi od 2°C do 8°C dok ne budu potrebne.

Upotrijebiti unutar 8 sati nakon pripreme za primjenu.

Primijeniti odmah nakon što se pričvrsti igla.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/908/003

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

eperzan 30

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO OZNAČIVANJE - Višestruko pakiranje sadrži 12 jednodoznih brizgalica i 12 igli za brizgalicu (3 pakiranja od 4 brizgalice i 4 igle) – s plavim okvirom.

1.NAZIV LIJEKA

Eperzan 30 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju. albiglutid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Nakon pripreme za primjenu, jedna doza sadrži 30 mg u 0,5 ml.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev hidrogenfosfat bezvodni, trehalozu dihidrat, manitol (E421), polisorbat 80, vodu za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Višestruko pakiranje: 12 brizgalica (3 kutije od 4 brizgalice /4 igle za brizgalicu) Ne prodavati odvojeno.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu

Jedanput tjedno.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Samo za jednokratnu uporabu.

Brizgalicu treba baciti nakon uporabe.

Pročitajte uputu o lijeku.

Nakon miješanja pričekajte 15 minuta prije injekcije.

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku na temperaturi od 2°C do 8°C. Ne zamrzavati.

Jedna kutija od 4 brizgalice i 4 igle se prije uporabe može čuvati na sobnoj temperaturi, ne višoj od

30°C, tijekom najviše 4 tjedna. Preostale kutije moraju se čuvati na temperaturi od 2°C do 8°C dok ne budu potrebne.

Upotrijebiti unutar 8 sati nakon pripreme za primjenu.

Primijeniti odmah nakon što se pričvrsti igla.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/908/003

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

eperzan 30

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA – pakiranje s 4 brizgalice

1.NAZIV LIJEKA

Eperzan 50 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju. albiglutid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Nakon pripreme za primjenu, jedna doza sadrži 50 mg u 0,5 ml.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev hidrogenfosfat bezvodni, trehalozu dihidrat, manitol (E421), polisorbat 80, vodu za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

4 brizgalice

4 igle za brizgalicu

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu

Jedanput tjedno.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Samo za jednokratnu uporabu.

Brizgalicu treba baciti nakon uporabe.

Pročitajte uputu o lijeku.

Vrijeme pripreme za primjenu

Nakon miješanja pričekajte 30 minuta prije injekcije.

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku na temperaturi od 2°C do 8°C. Ne zamrzavati.

Brizgalice se prije uporabe mogu čuvati na sobnoj temperaturi, ne višoj od 30°C, tijekom najviše 4 tjedna.

Upotrijebiti unutar 8 sati nakon pripreme za primjenu.

Primijeniti odmah nakon što se pričvrsti igla.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/908/002

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

eperzan 50

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MEĐUPAKIRANJU

KUTIJA - Višestruko pakiranje sadrži 12 jednodoznih brizgalica i 12 igli za brizgalicu (3 pakiranja od 4 brizgalice i 4 igle) –bez plavog okvira

1.NAZIV LIJEKA

Eperzan 50 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju. albiglutid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Nakon pripreme za primjenu, jedna doza sadrži 50 mg u 0,5 ml.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev hidrogenfosfat bezvodni, trehalozu dihidrat, manitol (E421), polisorbat 80, vodu za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Dio višestrukog pakiranja koje se sastoji od tri 3 pakiranja, svako sadrži 4 brizgalice i 4 igle za brizgalicu

Ne prodavati odvojeno

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu

Jedanput tjedno.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Samo za jednokratnu uporabu.

Brizgalicu treba baciti nakon uporabe.

Pročitajte uputu o lijeku.

Vrijeme pripreme za primjenu

Nakon miješanja pričekajte 30 minuta prije injekcije.

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku na temperaturi od 2°C do 8°C. Ne zamrzavati.

Jedna kutija od 4 brizgalice i 4 igle se prije uporabe može čuvati na sobnoj temperaturi, ne višoj od

30°C, tijekom najviše 4 tjedna. Preostale kutije moraju se čuvati na temperaturi od 2°C do 8°C dok ne budu potrebne.

Upotrijebiti unutar 8 sati nakon pripreme za primjenu.

Primijeniti odmah nakon što se pričvrsti igla.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/908/004

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

eperzan 50

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO OZNAČIVANJE - Višestruko pakiranje sadrži 12 jednodoznih brizgalica i 12 igli za brizgalicu (3 pakiranja od 4 brizgalice i 4 igle) –s plavim okvirom

1.NAZIV LIJEKA

Eperzan 50 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju. albiglutid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Nakon pripreme za primjenu, jedna doza sadrži 50 mg u 0,5 ml.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev hidrogenfosfat bezvodni, trehalozu dihidrat, manitol (E421), polisorbat 80, vodu za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Višestruko pakiranje: 12 jednodoznih brizgalica (3 pakiranja od 4 brizgalice/4 igle) Ne prodavati odvojeno

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu

Jedanput tjedno.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Samo za jednokratnu uporabu.

Brizgalicu treba baciti nakon uporabe.

Pročitajte uputu o lijeku.

Vrijeme pripreme za primjenu

Nakon miješanja pričekajte 30 minuta prije injekcije.

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku na temperaturi od 2°C do 8°C. Ne zamrzavati.

Jedna kutija od 4 brizgalice i 4 igle se prije uporabe može čuvati na sobnoj temperaturi, ne višoj od

30°C, tijekom najviše 4 tjedna. Preostale kutije moraju se čuvati na temperaturi od 2°C do 8°C dok ne budu potrebne.

Upotrijebiti unutar 8 sati nakon pripreme za primjenu.

Primijeniti odmah nakon što se pričvrsti igla.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Irska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/908/004

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

eperzan 50

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NAPUNJENE BRIZGALICE

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Eperzan 30 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju albiglutid

Za potkožnu primjenu Jedanput tjedno

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

30 mg

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NAPUNJENE BRIZGALICE

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Eperzan 50 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju albiglutid

Za potkožnu primjenu Jedanput tjedno

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

50 mg

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept