Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fabrazyme (agalsidase beta) – Označavanje - A16AB04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaFabrazyme
ATK šifraA16AB04
Tvaragalsidase beta
ProizvođačGenzyme Europe B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO PAKIRANJE (1 BOČICA, 5 BOČICA, 10 BOČICA)

1.NAZIV LIJEKA

Fabrazyme 35 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju agalzidaza beta

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica praška sadrži 35 mg agalzidaze beta.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: manitol

natrijev dihidrogenfosfat hidrat natrijev hidrogenfosfat heptahidrat

Za dodatne informacije pročitajte uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju. 5 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju. 10 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu u venu.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neupotrijebljena otopina mora se zbrinuti.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411DD Naarden - NL

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/188/001 1 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju

EU/1/01/188/002 5 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju

EU/1/01/188/003 10 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Fabrazyme 35 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Fabrazyme 35 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju agalzidaza beta

Za primjenu u venu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6.DRUGO

Genzyme Europe B.V.-NL

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO PAKIRANJE (1 BOČICA, 5 BOČICA, 10 BOČICA)

1. NAZIV LIJEKA

Fabrazyme 5 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju agalzidaza beta

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica praška sadrži 5 mg agalzidaze beta.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: manitol

natrijev dihidrogenfosfat hidrat natrijev hidrogenfosfat heptahidrat

Za dodatne informacije pročitajte uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju. 5 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju. 10 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu u venu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neupotrijebljena otopina mora se zbrinuti.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411DD Naarden - NL

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/188/004 1 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju

EU/1/01/188/005 5 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju

EU/1/01/188/006 10 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Fabrazyme 5 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Fabrazyme 5 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju agalzidaza beta

Za primjenu u venu.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6. DRUGO

Genzyme Europe B.V.- NL

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept