Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fampyra (fampridine) – Uputa o lijeku - N07XX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaFampyra
ATK šifraN07XX07
Tvarfampridine
ProizvođačBiogen Idec Ltd  

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Fampyra 10mg tablete s produljenim oslobađanjem fampridin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Fampyra i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Fampyru

3.Kako uzimati Fampyru

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Fampyru

6.Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

1.Što je Fampyra i za što se koristi

Fampyra je lijek koji se koristi za poboljšanje hodanja u odraslih (18 ili više godina) s nesposobnošću hodanja povezanom s multiplom sklerozom (MS). U multiploj sklerozi, upalni proces uništava zaštitnu ovojnicu živaca što dovodi do slabljenja mišića, ukočenosti mišića i teškoća u hodanju.

Fampyra sadrži djelatnu tvar fampridin koja pripada skupini lijekova nazvanoj blokatori kalijevih kanala. Oni djeluju tako da sprječavaju da kalij napušta živčane stanice koje su bile oštećene zbog multiple skleroze. Za ovaj lijek se smatra da djeluje tako što omogućuje normalnije provođenje

živčanih impulsa duž živaca, što Vam omogućava da bolje hodate.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Fampyru

Nemojte uzimati Fampyru:

ako ste alergični na fampridin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako imate epileptički napadaj ili ste ikad imali epileptičke napadaje (koji se također nazivaju konvulzijama)

ako imate problema s bubrezima

ako uzimate lijek cimetidin

ako uzimate neki drugi lijek koji sadrži fampridin. To Vam može povećati rizik od ozbiljnih nuspojava.

Obavijestite svog liječnika i ne uzimajte Fampyru ako se bilo što od ovog odnosi na Vas.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Fampyru:

ako svjesno osjećate svoje otkucaje srca (palpitacije)

ako ste skloni infekcijama

koristite pomagala za hodanje, npr. štap za hodanje, po potrebi

jer ovaj lijek može uzrokovati omaglicu ili nestabilnost što može rezultirati povećanim rizikom od pada

ako imate bilo koje čimbenike ili uzimate neki lijek koji utječe na rizik od napadaja

(konvulzije).

Obavijestite svog liječnika prije nego uzmete Fampyru ako se bilo što od ovog odnosi na Vas.

Djeca i adolescenti

Nemojte dati Fampyru djeci i adolescentima mlađima od 18 godina.

Starije osobe

Prije početka liječenja ili tijekom liječenja, liječnik može provjeriti funkcioniraju li Vaši bubrezi normalno.

Drugi lijekovi i Fampyra

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nemojte uzeti Fampyru ako uzimate neki drugi lijek koji sadrži fampridin.

Drugi lijekovi koji utječu na bubrege

Liječnik će biti posebno oprezan ako je fampridin dan u isto vrijeme kad i neki lijek koji može utjecati na način na koji bubrezi eliminiraju lijekove, primjerice karvedilol, propranolol i metformin.

Fampyra s hranom i pićem

Fampyru treba uzeti bez hrane na prazan želudac.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego što uzmete Fampyru.

Ne preporučuje se uzimati Fampyru tijekom trudnoće.

Liječnik će razmotriti koristi liječenja Fampyrom za Vas naspram rizika za Vašu bebu.

Ne smijete dojiti dok uzimate ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Fampyra može utjecati na sposobnost ljudi da upravljaju vozilima ili da koriste strojeve, jer može uzrokovati omaglicu. Pobrinite se da niste pod utjecajem lijeka prije početka upravljanja vozilom ili korištenja strojeva.

3.Kako uzimati Fampyru

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Fampyra je dostupna samo na recept i pod nadzorom liječnika iskusnih u liječenju multiple skleroze.

Liječnik će Vam na početku propisati lijek za 2 do 4 tjedna. Nakon 2 do 4 tjedna, liječenje će biti ponovno procijenjeno.

Preporučena doza je

Jedna tableta ujutro i jedna tableta navečer (12 sati razmaka). Nemojte uzeti više od dvije tablete u danu. Mora proći 12 sati između uzimanja svake tablete. Nemojte uzeti tablete češće nego svakih 12 sati.

Svaku tabletu progutajte cijelu s vodom. Nemojte razdijeliti, zdrobiti, otopiti, cuclati ili žvakati tabletu. To može povećati rizik od nuspojava.

Ako Vam je Fampyra dostupna u boci, boca će također sadržavati sredstvo za sušenje. Ostavite sredstvo za sušenje u boci, nemojte ga progutati.

Ako uzmete više Fampyre nego što ste trebali

Javite se odmah svom liječniku ako uzmete previše tableta. Ponesite kutiju Fampyre sa sobom ako idete liječniku.

U predoziranju, možete opaziti znojenje, nevoljno drhtanje (tremor), konfuziju, gubitak pamćenja (amnezija) i epileptički napadaj (konvulzije). Isto tako možete opaziti druge učinke koji nisu ovdje navedeni.

Ako ste zaboravili uzeti Fampyru

Ukoliko zaboravite uzeti tabletu, nemojte uzeti dvije tablete odjednom kako biste nadoknadili propuštenu dozu. Uvijek mora proći 12 sati između uzimanja svake tablete.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti u svakoga.

Ukoliko imate epileptički napadaj, prestanite uzimati Fampyru i odmah o tome obavijestite svog liječnika.

Ako imate jedan ili više od sljedećih simptoma alergijske reakcije (preosjetljivosti): natečeno lice, usta, usne, grlo ili jezik, crvenilo ili svrbež kože, stezanje u prsnom košu i probleme s disanjem prestanite uzimati Fampyru i javite se odmah svom liječniku.

Nuspojave su navedene dolje prema učestalosti:

Vrlo česte nuspojave

Može zahvatiti više od 1 od 10 osoba:

Infekcija mokraćnog sustava

Česte nuspojave

Može zahvatiti do 1 od 10 osoba:

Osjećaj nestabilnosti

Omaglica

Glavobolja

Osjećaj slabosti i umora

Poremećaj spavanja

Tjeskoba

Nevoljno drhtanje (tremor)

Obamrlost ili trnci na koži

Bolno grlo

Poteškoće s disanjem (nedostatak zraka)

Mučnina

Povraćanje

Zatvor

Nadražen želudac

Bol u leđima

Osjećaj lupanja srca (palpitacije)

Manje česte nuspojave

Može zahvatiti do 1 od 100 osoba:

Epileptički napadaji (konvulzije)

Alergijska reakcija (preosjetljivost)

pogoršanje boli živca lica (trigeminalna neuralgija)

Ubrzan rad srca (tahikardija)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Fampyru

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza „Rok valjanosti“ ili „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Čuvati tablete u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Ako je Vaša Fampyra dostupna u bocama, treba otvoriti samo jednu bocu u isto vrijeme. Nakon prvog otvaranja boce, upotrijebiti u roku od 7 dana.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Možete dobiti veću tiskanu verziju ove upute o lijeku tako da nazovete lokalnog predstavnika (vidjeti popis dolje).

Što Fampyra sadrži

Djelatna tvar je fampridin.

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 10 mg fampridina

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: hipromeloza, mikrokristalična celuloza, silicijev dioksid koloidni, bezvodni, magnezijev stearat; film ovojnica: hipromeloza, titanijev dioksid (E-171), polietilenglikol 400

Kako Fampyra izgleda i sadržaj pakiranja

Fampyra je gotovo bijela, filmom obložena, ovalna bikonveksna tableta s produljenim oslobađanjem dimenzija 13 x 8 mm s utisnutom oznakom A10 na jednoj strani.

Fampyra je dostupna u u blister pakiranjima ili bocama.

Boce

Fampyra dolazi u bocama od HDPE (polietilen visoke gustoće). Jedna boca sadrži 14 tableta i silikagel kao sredstvo za sušenje. Jedno pakiranje sadrži 28 tableta (2 boce) ili 56 tableta (4 boce).

Blister pakiranja

Fampyra dolazi u blisterima od folije sa 14 tableta. Jedno pakiranje sadrži 28 tableta (2 blistera) ili 56 tableta (4 blistera).

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Biogen Idec Limited, Innovation House, 70 Norden Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Proizvođač:

Alkermes Pharma Ireland Ltd, Monksland, Athlone, Co. Westmeath, Irska

Biogen (Denmark) Manufacturing ApS, Biogen Alle 1, Hillerod, DK-3400, Danska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Biogen Belgium N.V./S.A.

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Tel: +370 5 278 68 88

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП ЕВОФАРМА

Biogen Belgium N.V./S.A.

Teл.: +359 2 962 12 00

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Česká republika

Magyarország

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Biogen Hungary Kft.

Tel: +420 255 706 200

Tel.: +36 (1) 899 9883

Danmark

Malta

Biogen (Denmark) A/S

Pharma MT limited

Tlf: +45 77 41 57 88

Deutschland

Nederland

Biogen GmbH

Biogen Netherlands B.V.

Tel: +49 (0) 89 99 6170

Tel: +31 20 542 2000

Eesti

Norge

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Biogen Norway AS

Tel: +372 617 7410

Tlf: +47 23 40 01 00

Ελλάδα

Österreich

Genesis Pharma SA

Biogen Austria GmbH

Τηλ: +30 210 8771500

Tel: +43 1 484 46 13

España

Polska

Biogen Spain SL

Biogen Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 310 7110

Tel.: +48 22 351 51 00

France

Portugal

Biogen France SAS

Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica

Tél: +33 (0)1 41 37 95 95

Unipessoal, Lda

 

Tel: +351 21 318 8450

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

Johnson & Johnson Romania S.R.L.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

Tel: +40 21 207 18 00

Ireland

Slovenija

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Biogen Pharma d.o.o.

Tel: +353 (0)1 463 7799

Tel: +386 1 511 02 90

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf

Biogen Slovakia s.r.o.

Sími: +354 540 8000

Tel: +421 2 323 340 08

Italia

Suomi/Finland

Biogen Italia s.r.l.

Biogen Finland Oy

Tel: +39 02 584 9901

Puh/Tel: +358 207 401 200

Κύπρος

Sverige

Genesis Pharma Cyprus Ltd

Biogen Sweden AB

Τηλ: +357 22 769946

Tel: +46 8 594 113 60

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Biogen Idec Limited

Tel: +371 678 93561

Tel: +44 (0) 1628 50 1000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept