Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fexeric (ferric citrate coordination complex) – Uputa o lijeku - V03AE

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaFexeric
ATK šifraV03AE
Tvarferric citrate coordination complex
ProizvođačKeryx Biopharma UK Ltd

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Fexeric 1 g filmom obložene tablete kompleksni spoj željezovog citrata

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Fexeric i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Fexeric

3.Kako uzimati Fexeric

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Fexeric

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Fexeric i za što se koristi

Djelatna tvar Fexerica je kompleksni spoj željezovog citrata. Upotrebljava se u odraslih osoba s oštećenjem bubrežne funkcije za snižavanje visokih razina fosfora u krvi.

Mnoge prehrambene namirnice sadrže fosfor. Bolesnici čiji bubrezi ne funkcioniraju pravilno ne mogu na prikladan način ukloniti fosfor iz tijela. To može dovesti do visokih razina fosfora u krvi. Održavanje normalne razine fosfora važno je za očuvanje zdravlja kostiju i krvnih žila, te za sprječavanje svrbeža kože, crvenila očiju, boli u kostima i prijeloma kostiju.

Fexeric veže fosfor iz hrane u Vašem probavnom traktu radi sprječavanja njegove apsorpcije u krv. Fosfor vezan na Fexeric tada se izlučuje iz Vašeg tijela stolicom.

Možda ste dobili savjet da se držite posebne prehrane kako biste spriječili visoke razine fosfora u krvi.

U tom slučaju morate nastaviti s tom posebnom prehranom iako uzimate Fexeric.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Fexeric

Nemojte uzimati Fexeric

-ako ste alergični na kompleksni spoj željezovog citrata ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6);

-ako imate niske razine fosfora u krvi;

-ako imate tešku želučanu ili crijevnu bolest kao što je želučano ili crijevno krvarenje;

-ako imate hemokromatozu, bolest koja uzrokuje apsorpciju previše željeza iz hrane u tijelo;

-ako imate bilo koji drugi poremećaj povezan s prevelikom količinom željeza.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego što uzmete Fexeric ako imate:

-previše željeza u tijelu;

-upalu crijeva.

Pretrage za praćenje

Fexeric povećava razine željeza u Vašem tijelu. Budući da je previsoka količina željeza opasna, potrebno je redovito testirati Vašu krv radi praćenja razina željeza. Ta krvna pretraga može biti dio Vaših redovitih pretraga za bubrežnu bolest.

Djeca i adolescenti

Nemojte davati ovaj lijek djeci i adolescentima mlađim od 18 godina. Sigurnost i učinkovitost

Fexerica nisu ispitane u toj populaciji.

Drugi lijekovi i Fexeric

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli, ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Sljedeći lijekovi mogu utjecati na Fexeric ili Fexeric može utjecati na njih:

drugi lijekovi koji sadrže željezo

Fexeric sadrži željezo te će Vaš liječnik možda trebati prilagoditi dozu Vaših drugih lijekova koji sadrže željezo.

lijekovi koji sadrže aluminij

Fexeric se ne smije uzimati istodobno s lijekovima koji sadrže aluminij.

Također obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove navedene u nastavku. Vaš liječnik mogao bi promijeniti dozu tih lijekova ili Vam savjetovati da ih uzimate 2 sata prije ili nakon uzimanja Fexerica. Praćenje razina lijekova u krvi također bi se trebalo uzeti u obzir za:

-ciprofloksacin, doksiciklin, cefdinir: lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija

-valproatna kiselina: lijek za liječenje epilepsije i mentalnih poremećaja

-sertralin: lijek za liječenje depresije

-metotreksat: lijek za liječenje reumatoidnog artritisa, raka i kožne bolesti psorijaze

-alendronat: lijek za liječenje smanjenja koštane mase i gustoće

-levodopa: lijek za liječenje Parkinsonove bolesti

-levotiroksin: lijek za liječenje manjka hormona štitnjače

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

trudnoća

Ako ste žena reproduktivne dobi, za vrijeme liječenja morate upotrebljavati zaštitu od začeća. Ako ostanete trudni za vrijeme liječenja, morate se obratiti liječniku za savjet. Nije poznato ima li Fexeric ikakav učinak na nerođeno dijete.

dojenje

Obavijestite svog liječnika ako želite dojiti svoje dijete. Nije poznato može li Fexeric prijeći u majčino mlijeko i utjecati na Vaše dijete.

Upravljanje vozilima i rad sa strojevima

Fexeric ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Fexeric sadrži boje Sunset Yellow FCF (E110) i Allura Red AC (E129)

Ove boje mogu izazvati alergijske reakcije.

3.Kako uzimati Fexeric

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza jest:

-početna doza za odrasle: 3 do 6 tableta dnevno u podijeljenim dozama uz glavne dnevne obroke ili odmah nakon njih. Uzimanje tableta uz obroke pospješit će djelovanje lijeka.

Bolesnicima koji nisu na dijalizi potrebna je niža početna doza: 3 tablete dnevno u podijeljenim dozama uz glavne dnevne obroke ili odmah nakon njih.

Vaš liječnik može povećati ili smanjiti početnu dozu ovisno o razini fosfora u Vašoj krvi. Vaš će liječnik redovito pratiti razine fosfora. Ta krvna pretraga može biti dio Vaših redovitih pretraga za bubrežnu bolest.

-maksimalna doza: 12 tableta dnevno u podijeljenim dozama uz glavne dnevne obroke ili odmah nakon njih.

Način primjene

Uzmite cijele tablete s jednom čašom vode, uz obroke ili odmah nakon njih.

Ako uzmete više Fexerica nego što ste trebali

Recite svom liječniku ili ljekarniku ako ste uzeli previše Fexerica.

Odmah se obratite liječniku ili centru za kontrolu otrovanja ako dijete slučajno uzme Fexeric.

Ako ste zaboravili uzeti Fexeric

Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme uz obrok. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Fexeric

Obično se liječenje visokih razina fosfora u krvi provodi u duljem vremenskom razdoblju. Važno je da nastavite uzimati Fexeric onoliko dugo koliko Vam je propisao Vaš liječnik.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah se obratite svom liječniku u slučaju pojave:

-jake boli u trbuhu ili zatvora (manje često)

-povraćanja krvi (manje često)

-krvi u stolici (manje često)

Zabilježene su sljedeće nuspojave u bolesnika na dijalizi koji se liječe Fexericom:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba):

-promjena boje stolice

-proljev

Česte nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 10 osoba):

-zatvor

-bol/nelagoda u trbuhu

-nadimanje ili nadutost u trbuhu

-mučnina, povraćanje

Manje česte nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 100 osoba):

-promjene u rezultatima krvnih pretraga za željezo

-smanjen ili povećan apetit

-probavne smetnje, vjetrovi

-upala želučane sluznice, čir na sluznici želuca ili prvom dijelu crijeva

-povrat (refluks) želučane kiseline u jednjak

-neuobičajene stolice, nepravilnost pražnjenja crijeva

-niske razine fosfora u serumu

-suha usta

-poremećaj okusa

-glavobolja

-omaglica

-niske razine kalija u serumu

-inkontinencija

-osip na koži, svrbež

-osjećaj lupanja srca

-nedostatak zraka, piskanje, neuobičajeni zvukovi disanja

-bol

-žeđ

-bronhitis

-ozljeda mišića

-povećanje tjelesne težine

-tekućina u plućima

-veoma visoki krvni tlak

Najčešće nuspojave (javljaju se kod više od 1 na 10 osoba) u bolesnika koji nisu na dijalizi također su povezane sa želucem ili crijevima:

promjena boje stolice

proljev

zatvor

Prijava nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Fexeric

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na boci i kutiji iza oznake „Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

Upotrijebiti unutar 60 dana od prvog otvaranja boce.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Fexeric sadrži

Djelatna tvar je kompleksni spoj željezovog citrata.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 1 g kompleksnog spoja željezovog citrata (što odgovara 210 mg trovalentnog željeza)

Ostali sastojci su prethodno geliran škrob, kalcijev stearat, hipromeloza, titanijev dioksid, triacetin i boje sunset yellow FCF (E110), allura red AC (E129) i indigo carmine.

Kako Fexeric izgleda i sadržaj pakiranja

Fexeric filmom obložene tablete boje su breskve i ovalnog oblika s utisnutom oznakom „KX52” na jednoj strani. Tablete su duge 19 mm, debele 7,2 mm i široke 10 mm.

Tablete su zapakirane u plastičnim bocama sa sigurnosnim zatvaračem za djecu. Dostavljaju se u pakiranju jedne veličine koje sadrži 200 tableta po boci.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: Keryx Biopharma UK Ltd.

Riverbank House 2 Swan Lane London

EC4R 3TT Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač:

Propak Health Ltd.

3-4 Ballyboggan Industrial Estate

Ballyboggan Road

Finglas

Dublin 11

Irska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se nositelju odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept