Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – Označavanje - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaGalafold
ATK šifraAmicus Therapeu
Tvarmigalastat hydrochloride
ProizvođačAuthorised

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Galafold 123 mg tvrde kapsule migalastat

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka kapsula sadrži migalastatklorid koji odgovara 123 mg migalastata

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tvrdih kapsula

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Uzimajte lijek na prazan želudac najmanje 2 sata prije ili poslije uzimanja hrane, svaki put u isto doba dana.

Progutajte cijelu kapsulu. Nemojte rezati, drobiti i žvakati kapsulu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

Kapsulu lijeka Galafold uzmite svaki drugi dan te probušite perforirani krug na blister kartici na one dane kada ne uzimate Galafold.

Upute za otvaranje

1.PRITISNITE i držite jezičak s lijeve strane

2.IZVUCITE karticu s desne strane

3.GURNITE kapsulu kroz foliju

4.GURNITE karticu natrag u držač

Za pristup uputi o lijeku očitajte sljedeći kod.

Kod QR koji treba biti uključen + www.galafoldsmpc.co.uk

6POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Amicus Therapeutics UK Ltd

Phoenix House,

Oxford Road,

Tatling End,

Gerrards Cross,

Buckinghamshire

SL9 7AP

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1082/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

galafold 123 mg tvrde kapsule

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI UNUTARNJE PAKIRANJE

BLISTER KARTICA

1. NAZIV LIJEKA

Galafold 123 mg tvrde kapsule migalastat

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Amicus Therapeutics UK, Ltd

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4.BROJ SERIJE

Broj serije:

5.DRUGO

Vidjeti uputu o lijeku za dodatne upute.

Izbušite perforirane krugove na dane kada ne uzimate Galafold.

Galafold je potrebno uzimati svaki drugi dan.

Datum početka:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI UNUTARNJE PAKIRANJE

FOLIJA BLISTERA

1. NAZIV LIJEKA

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

3. ROK VALJANOSTI

4. BROJ SERIJE

Broj serije:

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept