Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Sažetak opisa svojstava lijeka - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaGanfort
ATK šifraS01ED51
Tvarbimatoprost / timolol
ProizvođačAllergan Pharmaceuticals Ireland

1.NAZIV LIJEKA

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml otopine sadrži 0,3 mg bimatoprosta i 5 mg timolola (u obliku 6,8 mg timololmaleata).

Pomoćne tvari s poznatim učinkom

Jedan ml otopine sadrži 0,05 mg benzalkonijevog klorida.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Kapi za oko, otopina.

Bezbojna do blago žućkasta otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Snižavanje intraokularnog tlaka (IOT) u odraslih bolesnika s glaukomom širokog kuta ili okularnom hipertenzijom, koji ne pokazuju dostatan odgovor na topikalnu primjenu beta-blokatora ili analoga prostaglandina.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Preporučene doze u odraslih (uključujući i osobe starije životne dobi)

Preporučena doza je jedna kap GANFORT-a jedanput dnevno u zahvaćeno oko (oči), ukapana ujutro ili uvečer. Lijek treba koristiti svakoga dana u isto vrijeme.

Postojeći podaci iz literature upućuju da bi večernja doza GANFORT-a mogla biti učinkovitija u snižavanju intraokularnog tlaka od jutarnje doze. Ipak prilikom propisivanja treba uzeti u obzir odgovara li bolesniku vrijeme primjene, odnosno kada je vjerojatnije da će bolesnik propisani lijek primijeniti (vidjeti dio 5.1).

Ako se preskoči jedna doza, terapiju treba nastaviti sljedećom planiranom dozom. Ne smije se prekoračiti doza od jedne kapi dnevno u zahvaćeno oko (oči).

Bubrežne i jetrene bolesti

GANFORT nije ispitivan u bolesnika s jetrenim ili bubrežnim bolestima. Stoga je potreban oprez prilikom liječenja tih bolesnika.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost GANFORT-a u djece u dobi od 0 do 18 godina nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka o primjeni u djece.

Način primjene

Ako treba koristiti više od jednog topikalnog oftalmološkog lijeka, treba ih primjenjivati u razmacima od najmanje 5 minuta.

Nazolakrimalnom okluzijom ili zatvaranjem vjeđa u trajanju od 2 minute smanjuje se sistemska apsorpcija. Na taj se način mogu smanjiti sistemske nuspojave i može se povećati lokalna aktivnost.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Reaktivna bolest dišnih puteva, uključujući bronhalnu astmu ili anamnezu bronhalne astme, teška kronična opstruktivna bolest pluća.

Sinusna bradikardija, sindrom bolesnog sinusnog čvora, sinusatrijski blok, atrioventrikularni blok drugog ili trećeg stupnja, nekontroliran srčanim elektrostimulatorom. Simptomatsko srčano zatajenje, kardiogeni šok.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Kao i kod ostalih topikalno primijenjenih oftalmoloških lijekova, djelatne tvari (timolol/bimatoprost) sadržane u kapima GANFORT mogu se sistemski apsorbirati. Nije zabilježeno povećanje sistemske apsorpcije pojedinih djelatnih tvari. Zbog njegove beta-adrenergičke komponente, timolola, može doći do pojave istih vrsta kardiovaskularnih, plućnih i ostalih nuspojava kao što je opaženo i kod sistemskih beta-blokatora. Incidencija sistemskih nuspojava nakon topikalne oftalmološke primjene niža je nego kod sistemske primjene. Za smanjenje sistemske apsorpcije, vidjeti dio 4.2.

Srčani poremećaji

Bolesnike koji primaju beta-blokatore za liječenje kardiovaskularnih bolesti (npr. koronarne bolesti srca, Prinzmetalove angine i srčanog zatajenja) te hipotenzije, potrebno je kritički procijeniti i razmotriti kod njih liječenje drugim djelatnim tvarima. Bolesnike s kardiovaskularnim bolestima treba pratiti radi znakova pogoršanja tih bolesti ili nuspojava.

Zbog negativnog utjecaja na vrijeme provođenja, beta-blokatori se smiju davati samo uz oprez kod bolesnika sa srčanim blokom prvog stupnja.

Krvožilni poremećaji

Bolesnike s teškim perifernim cirkulacijskim bolestima/poremećajima (npr. teški oblici Raynaudove bolesti ili Raynaudovog sindroma) treba liječiti s oprezom.

Poremećaji dišnog sustava

Respiratorne reakcije, uključujući smrt uslijed bronhospazma kod bolesnika s astmom prijavljene su nakon primjene određenih oftalmoloških beta-blokatora.

Potrebno je primjenjivati GANFORT s oprezom kod bolesnika s blagim/umjerenim stupnjem kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) i samo ako je potencijalna korist veća od potencijalnog rizika.

Endokrini poremećaji

Lijekove koji blokiraju beta-adrenergičke receptore treba primjenjivati s oprezom kod bolesnika koji su skloni spontanoj hipoglikemiji ili kod bolesnika s nestabilnim dijabetesom jer beta-blokatori mogu zamaskirati znakove i simptome akutne hipoglikemije.

Beta-blokatori mogu zamaskirati i znakove hipertireoze.

Poremećaji rožnice

Oftalmološki beta-blokatori mogu prouzročiti suhoću očiju. Bolesnike s poremećajima rožnice treba liječiti s oprezom.

Ostali beta-blokatori

Postoji mogućnost pojačavanja djelovanja na intraokularni tlak ili pojačavanja poznatih učinaka sistemske beta-blokade kada se timolol primijeni kod bolesnika koji već uzimaju sistemski beta- blokator. Treba pažljivo motriti odgovor tih bolesnika. Ne preporučuje se primjena dvaju topikalnih beta-adrenergičkih blokatora (vidjeti dio 4.5).

Anafilaktičke reakcije

Tijekom uzimanja beta-blokatora, kod bolesnika s anamnezom atopije ili teške anafilaktičke reakcije na različite alergene, može doći do pojačane reakcije na ponovljeni izazov takvim alergenima i može izostati odgovor na uobičajenu dozu adrenalina koja se koristi u liječenju anafilaktičke reakcije.

Ablacija žilnice

Ablacija žilnice prijavljena je kod primjene supresivne terapije očne vodice (npr. timolol, acetazolamid) nakon postupaka filtracije.

Kirurška anestezija

Beta-blokirajući oftalmološki preparati mogu blokirati sistemske β-agonističke učinke npr. adrenalina. Anesteziolog mora biti obaviješten kada bolesnik uzima timolol.

Poremećaji jetre

U bolesnika s anamnezom blage jetrene bolesti ili abnormalne razine alanin-aminotrasferaze (ALT), aspartat-aminotransferaze (AST) i/ili bilirubina na početku liječenja, bimatoprost nije izazvao nuspojave na funkciju jetre tijekom 24 mjeseca. Nisu poznate nuspojave izazvane timololom za okularnu primjenu na funkciju jetre.

Poremećaji oka

Prije početka liječenja, treba informirati bolesnike o mogućnosti rasta trepavica, tamnjenja kože vjeđa ili periokularnog područja i pojačanje smeđeg pigmenta šarenice, jer su te nuspojave zabilježene tijekom liječenja bimatoprostom i GANFORT-om. Pojačana pigmentacija šarenice može biti trajna i može dovesti do različitog izgleda očiju ako se liječi samo jedno oko. Nakon prekida primjene GANFORT-a, različita pigmentacija šarenice može ostati trajna. Nakon 12 mjeseci liječenja GANFORT-om, incidencija pigmentacije šarenice bila je 0,2%. Nakon 12 mjeseci liječenja kapima za oko koje sadrže samo bimatoprost, incidencija je bila 1,5% i nije se povećavala tijekom daljnje 3 godine liječenja. Promjena pigmentacije posljedica je povećanog sadržaja melanina u melanocitima, a ne povećanja broja melanocita. Dugotrajne posljedice pojačane pigmentacije šarenice nisu poznate. Promjena boje šarenice zbog oftalmičke primjene bimatoprosta može ostati neprimjetna nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Čini se da liječenje ne utječe na nevuse i pjege šarenice. Pigmentacija periorbitalnog tkiva u nekih je bolesnika bila reverzibilna.

Kod primjene GANFORT-a prijavljen je edem makule, uključujući i cistoidni edem makule. Stoga GANFORT treba koristiti s oprezom kod bolesnika s afakijom, u bolesnika s pseudoafakijom s pokidanom stražnjom kapsulom leće, ili kod bolesnika s poznatim faktorom rizika za nastanak edema makule (npr. nakon intraokularnog kirurškog zahvata, okluzije retinalne vene, upalne očne bolesti i bolesnika s dijabetičnom retinopatijom).

GANFORT treba primjenjivati s oprezom u bolesnika s aktivnom intraokularnom upalom (npr. uveitisom) jer se upala može pogoršati.

Koža

Postoji mogućnost pojave rasta dlaka na područjima kože koja su opetovano dolazila u kontakt s otopinom GANFORT. Stoga je važno GANFORT primjenjivati prema uputama i pritom izbjegavati njegovo curenje niz obraze ili druge dijelove kože.

Pomoćne tvari

Konzervans u GANFORT-u, benzalkonijev klorid, može nadražiti oko. Prije primjene, potrebno je ukloniti kontaktne leće i pričekati najmanje 15 minuta prije njihovog ponovnog umetanja. Za

benzalkonijev klorid je poznato da skida boju s mekih kontaktnih leća. Treba izbjegavati doticaj s mekim kontaktnim lećama.

Benzalkonijev klorid izaziva točkastu keratopatiju i/ili toksičnu ulcerativnu keratopatiju. Stoga je potrebno pratiti bolesnike u slučaju učestalog ili produljenog korištenja GANFORT-a u bolesnika sa suhim očima ili kompromitiranom rožnicom.

Ostala stanja

GANFORT nije ispitan kod bolesnika s upalnim stanjima oka, neovaskularnim, upalnim, kongenitalnim glaukomom te glaukomom zatvorenog ili uskog kuta.

U ispitivanjima primjene bimatoprosta 0,3 mg/ml u bolesnika s glaukomom ili povišenim očnim tlakom utvrđeno je da izlaganje oka više od jednoj dozi bimatoprosta dnevno može smanjiti njegov učinak snižavanja intraokularnog tlaka. Bolesnike koji koriste GANFORT zajedno s drugim analozima prostaglandina treba nadzirati u smislu promjena intraokularnog tlaka.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena specifična ispitivanja interakcija s fiksnom kombinacijom bimatoprost/timolol.

Postoji mogućnost aditivnih učinaka koji rezultiraju hipotenzijom, i/ili izrazitom bradikardijom kada se oftalmološki beta-blokatori u otopini istovremeno primjenjuju s peroralnim blokatorima kalcijskih kanala, gvanetidinom, beta-adrenergičkim blokatorima, parasimpatomimeticima, antiaritmicima

(uključujući amiodaron) i glikozidima digitalisa.

Prijavljeni su slučajevi pojačane sistemske beta-blokade (npr. usporenje pulsa, depresija) pri istodobnoj primjeni inhibitora CYP2D6 (npr. kinidin, fluoksetin, paroksetin)i timolola.

Povremeno je prijavljena midrijaza prouzročena istovremenom primjenom oftalmoloških beta- blokatora i adrenalina (epinefrina).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema adekvatnih podataka o primjeni fiksne kombinacije bimatoprosta/timolola kod trudnica. GANFORT se ne smije koristiti tijekom trudnoće osim ako je to izričito neophodno. Za smanjenje sistemske apsorpcije, vidjeti dio 4.2.

Bimatoprost

Nema adekvatnih klinčkih podataka u izloženim trudnoćama. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost pri visokim dozama toksičnim za majku (vidjeti dio 5.3).

Timolol

Epidemiološka ispitivanja nisu otkrila malformativne učinke, ali su pokazala rizik od intrauterinog zaostajanja u rastu kada se beta-blokatori primjenjuju peroralno. Osim toga, kada su beta-blokatori davani do poroda, kod novorođenčadi su zabilježeni znakovi i simptomi beta-blokade (npr. bradikardija, hipotenzija, respiratorni distres i hipoglikemija). Ako se GANFORT primjenjuje do poroda, potrebno je pažljivo pratiti novorođenče tijekom prvih dana života. Ispitivanja na životinjama s timololom pokazala su reproduktivnu toksičnost pri dozama značajno većim od onih koje se koriste u kliničkoj praksi (vidjeti dio 5.3).

Dojenje

Timolol

Beta-blokatori se izlučuju u majčino mlijeko. Međutim, pri terapijskoj dozi timolola u kapima za oko nije vjerojatno da će u majčinom mlijeku biti prisutna dovoljna količina da proizvede kliničke simptome beta-blokade u dojenčadi. Za smanjenje sistemske apsorpcije, vidjeti dio 4.2.

Bimatoprost

Nije poznato izlučuje li se bimatoprost u majčino mlijeko u ljudi, ali se izlučuje u mlijeko štakorica u laktaciji. GANFORT se ne smije primjenjivati tijekom dojenja.

Plodnost

Nema podataka o djelovanju GANFORT-a na ljudsku plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

GANFORT zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima. Kao i kod svake druge terapije oka, ako se nakon primjene pojavi prolazna zamagljenost vida, bolesnik treba pričekati da se vid popravi prije upravljanja vozilima ili strojevima.

4.8Nuspojave

GANFORT

Sažetak sigurnosnog profila

Nuspojave prijavljene u kliničkim ispitivanjima s GANFORT-om ograničene su na prethodno prijavljene nuspojave na obje pojedinačne djelatne tvari bimatoprost i timolol. U kliničkim ispitivanjima nisu zabilježene nove nuspojave specifične za GANFORT.

Većina nuspojava prijavljenih u kliničkim ispitivanjima s GANFORT-om odnosile su se na oko, bile su blagog oblika i nijedna od njih nije bila ozbiljna. Na temelju 12-mjesečnih kliničkih podataka, najčešće prijavljena nuspojava bila je hiperemija konjunktive (uglavnom neznatna ili blagog oblika te se smatralo da nije upalne prirode) u približno 26% bolesnika, a koja je kod 1,5% bolesnika dovela do prekida terapije.

Tablični prikaz nuspojava

Tablica 1 prikazuje nuspojave prijavljene tijekom kliničkog ispitivanja sa svim pripravcima GANFORT-a (jednodoznim i višedoznim) (unutar svake grupe učestalosti, nuspojave su prikazane od ozbiljnih prema manje ozbiljnima) ili nakon stavljanja lijeka na tržište.

Učestalost mogućih nuspojava navedenih u nastavku definirana je koristeći sljedeće načelo:

Vrlo često

≥1/10

 

Često

≥1/100 i <1/10

 

Manje često

≥1/1000 i <1/100

 

Rijetko

≥1/10 000 i <1/1000

 

Vrlo rijetko

<1/10 000

 

Nepoznato

Učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Tablica 1

 

 

 

 

 

Klasifikacija organskih

Učestalost

Nuspojava

sustava

 

 

Poremećaji imunološkog

Nepoznato

reakcije preosjetljivosti uključujući

sustava

 

znakove ili simptome alergijskog

 

 

dermatitisa, angioedema, očne alergije

Psihijatrijski poremećaji

Nepoznato

nesanica2, noćne more2

Poremećaji živčanog sustava

Često

glavobolja, omaglica2

 

Nepoznato

disgeuzija2

Poremećaji oka

Vrlo često

hiperemija konjunktive

 

 

 

 

Često

točkasti keratitis, erozija rožnice2,

 

 

osjećaj pečenja2, iritacija konjunktive1,

 

 

svrbež oka, osjećaj bockanja u oku2,

 

 

osjećaj stranog tijela, suho oko, eritem

 

 

vjeđe, bol u oku, fotofobija, iscjedak iz

 

 

oka2, smetnje vida2, svrbež vjeđe,

 

 

pogoršanje oštrine vida2, blefaritis2,

 

 

edem vjeđe, iritacija oka, pojačano

 

 

suzenje, rast trepavica.

 

Manje često

iritis2, edem konjunktive2, bol vjeđa2,

 

 

abnormalni osjećaj u oku1, astenopija,

 

 

trihijaza2, hiperpigmentacija šarenice2,

 

 

produbljenje palpebralnog sulkusa2,

 

 

retrakcija vjeđe2, promjena boja

 

 

trepavica (tamnjenje) 1.

 

Nepoznato

cistoidni makularni edem2, oticanje

 

 

oka, zamućen vid2,

Srčani poremećaji

Nepoznato

bradikardija

Poremećaji dišnog sustava,

Često

rinitis2

prsišta i sredoprsja

Manje često

dispneja

 

Nepoznato

bronhospazam (pretežno u bolesnika s

 

 

već postojećom bronhospastičnom

 

 

bolešću) 2, astma

Poremećaji kože i potkožnog

Često

pigmentacija vjeđa2, hirzutizam2,

tkiva

 

hiperpigmentacija kože (periokularno)

 

Nepoznato

alopecija2

Opći poremećaji i reakcije na

Nepoznato

umor

mjestu primjene

 

 

1nuspojave zabilježene samo s jednodoznim pripravkom Ganfort-a 2nuspojave zabilježene samo s višedoznim pripravkom Ganfort-a

Kao i kod ostalih topikalno primijenjenih oftalmoloških lijekova, GANFORT (bimatoprost/timolol) se apsorbira u sistemsku cirkulaciju. Apsorpcija timolola može prouzročiti slične nuspojave kao i kod sistemskih beta-blokatora. Incidencija sistemskih nuspojava nakon topikalne oftalmološke primjene niža je nego kod sistemske primjene. Za smanjenje sistemske apsorpcije, vidjeti dio 4.2.

Dodatne nuspojave opažene s jednom od djelatnih tvari (bimatoprost ili timolol), i koje bi se također mogle pojaviti s otopinom GANFORT navedene su u Tablici 2: :

Tablica 2

Klasifikacija organskih sustava

Nuspojava

Poremećaji imunološkog sustava

sistemske alergijske reakcije uključujući

 

anafilaksiju1

Poremećaji metabolizma i prehrane

hipoglikemija1

Psihijatrijski poremećaji

depresija1, gubitak pamćenja1

Poremećaji živčanog sustava

sinkopa1, cerebrovaskularni inzult1, pojačanje

 

znakova i simptoma miastenije gravis1,

 

parestezije1, ishemija mozga1

Poremećaji oka

smanjena osjetljivost rožnice1, diplopija1, ptoza1,

 

ablacija žilnice nakon filtracijske operacije

 

(vidjeti dio 4.4) 1, keratitis1, blefarospazam2,

 

retinalno krvarenje2, uveitis2,

Srčani poremećaji

atrioventrikularni blok1, srčani zastoj1, aritmija1,

 

srčano zatajenje1,, kongestivno srčano zatajenje1,

 

bol u prsištu1, palpitacije1, edem1

Krvožilni poremećaji

hipotenzija1, hipertenzija2, Raynaudov fenomen1,

 

hladne ruke i stopala1

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

pogoršanje astme2, pogoršanje KOPB-a2, kašalj1

Poremećaji probavnog sustava

mučnina1,2, dijareja1, dispepsija1, suhoća usta1, bol

 

u abdomenu1,, povraćanje1,

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

osip koji nalikuje psorijazi1 ili egzacerbacija

 

psorijaze1, osip kože1

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i

mijalgija1

vezivnog tkiva

 

Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki

poremećaj seksualne funkcije1, smanjen libido1

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

astenija1,2

Pretrage

abnormalni rezultati jetrenih proba2

1nuspojave zabilježene s timololom u monoterapiji

2nuspojave zabilježene s bimatoprostom u monoterapiji

Nuspojave prijavljene pri primjeni kapi za oko koje sadrže fosfate

U nekih bolesnika sa značajno oštećenom rožnicom prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi kalcifikacije rožnice povezani s primjenom kapi za oko koje sadrže fosfate.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V*.

4.9Predoziranje

Topikalno predoziranje GANFORT-om nije vjerojatno, kao ni njegova povezanost s toksičnošću.

Bimatoprost

Ako dođe do nehotične ingestije GANFORT-a, mogu biti korisne sljedeće informacije: u dvotjednim ispitivanjima na štakorima i miševima, peroralne doze bimatoprosta do 100 mg/kg/dan nisu prouzročile nikakvu toksičnost. Ta doza, izražena kao mg/m2, najmanje je 70 puta veća od slučajno progutane doze jedne bočice GANFORT-a u djeteta od 10 kg.

Timolol

Simptomi sistemskog predoziranja timololom uključuju: bradikardiju, hipotenziju, bronhospazam, glavobolju, omaglicu, manjak zraka i srčani zastoj. Ispitivanje na bolesnicima sa zatajivanjem bubrega pokazalo je da se timolol ne dijalizira lako.

Ako dođe do predoziranja, liječenje treba biti simptomatsko i suportivno.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Oftalmici, beta-blokatori, ATK oznaka: S01ED51

Mehanizam djelovanja

GANFORT se sastoji od dvije djelatne tvari: bimatoprosta i timolola. Te dvije komponente snižavaju povišeni intraokularni tlak (IOT) komplementarnim mehanizmima djelovanja, a njihov kombinirani učinak rezultira dodatnim smanjenjem intraokularnog tlaka u usporedbi s primjenom samo jedne od komponenti. GANFORT djeluje vrlo brzo nakon primjene.

Bimatoprost je potentna očna hipotenzivna djelatna tvar. Radi se o sintetskom prostamidu, strukturno srodnom prostaglandinu F2 (PGF2 ) koji ne djeluje kroz poznate prostaglandinske receptore. Bimatoprost selektivno imitira učinke novootkrivenih biosintetiziranih tvari koje se nazivaju

prostamidi. Struktura prostamidskog receptora, međutim, još nije identificirana. Mehanizam djelovanja kojim bimatoprost snižava intraokularni tlak u čovjeka je povećanje istjecanja očne vodice kroz trabekularno tkivo i poboljšanje uveoskleralnog istjecanja.

Timolol je tvar koja neselektivno blokira beta1 i beta2 adrenergične receptore i koja nema značajnu intrinzičnu simpatomimetsku aktivnost, ne izaziva izravnu depresiju miokarda niti ima lokalni anestetski učinak (stabilizacijom membrane). Timolol snižava intraokularni tlak smanjivanjem stvaranja očne vodice. Precizni mehanizam djelovanja nije jasno utvrđen, no vjerojatno se radi o inhibiciji povećane sinteze cikličnog AMP prouzročene endogenom beta-adrenergičkom stimulacijom.

Klinička djelotvornost

Djelotvornost u snižavanju intraokularnog tlaka GANFORT-a nije manja od djelotvornosti koja se postiže kombiniranom terapijom bimatoprostom (jednom dnevno) i timololom (dvaput dnevno).

Postojeći podaci iz literature upućuju da bi večernja doza GANFORT-a mogla biti učinkovitija u snižavanju intraokularnog tlaka od jutarnje doze. Ipak prilikom propisivanja treba uzeti u obzir odgovara li bolesniku vrijeme primjene, odnosno kada je vjerojatnije da će bolesnik propisani lijek primijeniti.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost GANFORT-a u djece u dobi od 0 do 18 godina nisu ustanovljene.

5.2Farmakokinetička svojstva

Lijek GANFORT

Koncentracije bimatoprosta i timolola u plazmi utvrđene su u studiji s križnom zamjenom skupina u kojoj su uspoređivana monoterapijska primjena s primjenom GANFORT-a u zdravih osoba. Sistemska apsorpcija pojedinih komponenti bila je minimalna i nije na nju utjecala zajednička primjena u jedinstvenom pripravku.

U dvije 12-mjesečne studije u kojima se mjerila sistemska apsorpcija, nije opažena akumulacija bilo koje pojedine komponente.

Bimatoprost

Bimatoprost dobro penetrira kroz ljudsku rožnicu i bjeloočnicu u in vitro uvjetima. Nakon primjene u oko, sistemska ekspozicija bimatoprostu je vrlo niska bez akumulacije tijekom vremena. Nakon primjene u oba oka po jednu kap 0,03% bimatoprosta jednom dnevno tijekom dva tjedna, koncentracije u krvi dosegle su vrhunac unutar 10 minuta od davanja doze i padale su do razine niže od detekcije (0,025 ng/ml) unutar 1,5 sata nakon primjene. Srednje vrijednosti Cmax i AUC 0-24h bile su slične 7. i 14. dana i to otprilike 0,08 ng/ml odnosno 0,09 ng h/ml, što naznačuje da je postignuta stabilna koncentracija lijeka tijekom prvog tjedna okularne primjene.

Bimatoprost se umjereno distribuira po tjelesnim tkivima te je sistemski volumen distribucije u ljudi u stanju dinamičke ravnoteže iznosio 0,67 l/kg. U ljudskoj krvi, bimatoprost se većinom nalazi u plazmi.

Vezivanje bimatoprosta na proteine plazme iznosi otprilike 88%.

Nakon primjene u oko, kada dostigne sistemsku cirkulaciju, bimatoprost je glavna tvar koja cirkulira u tijelu. Bimatoprost zatim podliježe oksidaciji, N-deetilaciji i glukuronidaciji uz stvaranje različitih metabolita.

Bimatoprost se primarno eliminira bubrežnim izlučivanjem, do 67% intravenske doze primijenjene na zdravim dobrovoljcima izlučilo se u mokraći, a 25% doze izlučilo se u fecesu. Poluvrijeme eliminacije, utvrđeno nakon intravenske primjene, bilo je otprilike 45 minuta; ukupni krvni klirens bio je 1,5 l/h/kg.

Osobitosti u osoba starije životne dobi

Nakon primjene doze dvaput dnevno, srednja vrijednost AUC 0-24h od 0,0634 ng h/ml bimatoprosta u starijih osoba (ispitanici od 65 godina naviše) bila je značajno viša nego 0,0218 ng h/ml u mladih i

zdravih odraslih osoba. Međutim, ti rezultati nisu klinički relevantni jer je sistemska ekspozicija i kod starijih i kod mlađih ispitanika ostala vrlo nisko nakon okularne primjene. Nije došlo do akumulacije bimatoprosta u krvi tijekom vremena, a sigurnosni profil bio je sličan u starijih i mlađih bolesnika.

Timolol

Nakon okularne primjene 0,5% otopine kapi za oko bolesnicima koji su podvrgnuti operaciji katarakte, najviša koncentracija timolola bila je 898 ng/ml u očnoj vodici jedan sat nakon primjene.

Dio doze je apsorbiran sistemski, gdje je u velikoj mjeri metaboliziran u jetri. Poluvrijeme timolola u plazmi je otprilike 4 do 6 sati. Timolol se djelomično metabolizira u jetri, a izlučuje se, zajedno sa svojim metabolitima, putem bubrega. Timolol nije u većoj mjeri vezan za plazmu.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Lijek GANFORT

Ispitivanja okularne toksičnosti ponovljenih doza GANFORT-a ne ukazuju na poseban rizik za ljude. Dobro su utvrđeni okularni i sistemski sigurnosni profili pojedinih komponenti.

Bimatoprost

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, genotoksičnosti i kancerogenosti. Ispitivanja na glodavcima rezultirala su pobačajima koji su specifični za vrstu pri sistemskim razinama izloženosti 33 do 97 puta većim od onih postignutih u ljudi nakon okularne primjene.

Majmuni kojima su u oko davane koncentracije bimatoprosta od 0,03% dnevno tijekom 1 godine imali su povećanu pigmentaciju šarenice i reverzibilne periokularne učinke vezane uz dozu karakterizirane prominentnim gornjim i/ili donjim sulkusom i proširenjem palpebralne fisure.

Povećana pigmentacija šarenice vjerojatno je prouzročena pojačanom stimulacijom proizvodnje melanina u melanocitima, a ne povećanjem broja melanocita. Nisu primijećene nikakve funkcionalne niti mikroskopske promjene povezane uz periokularne učinke, a sam mehanizam djelovanja kod periokularnih promjena nije poznat.

Timolol

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti, kancerogenosti i reproduktivne toksičnosti.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

benzalkonijev klorid natrijev klorid

natrijev hidrogenfosfat heptahidrat citratna kiselina hidrat

kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) pročišćena voda

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

2 godine

Dokazana kemijska i fizikalna stabilnost u primjeni je 28 dana na 25 C.

S mikrobiološkog gledišta, rok i uvjeti čuvanja tijekom primjene odgovornost su korisnika i ne bi trebali biti duži od 28 dana na 25 C.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Bijele, neprozirne, plastične bočice od polietilena niske gustoće s polistirenskim zatvaračem s navojem. Volumen punjenja jedne bočice je 3 ml.

Dostupne su sljedeće veličine pakiranja: kutije koje sadrže 1 ili 3 bočice od 3 ml. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/340/001-002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 19. svibnja 2006.

Datum posljednje obnove odobrenja: 23. lipnja 2011.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

<{MM/GGGG}>

<{DD/MM/GGGG}> <{DD mjesec GGGG}>

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

1. NAZIV LIJEKA

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, u jednodoznom spremniku.

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml otopine sadrži 0,3 mg bimatoprosta i 5 mg timolola (u obliku 6,8 mg timololmaleata).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Kapi za oko, otopina, u jednodoznom spremniku.

Bezbojna do blago žućkasta otopina.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Snižavanje intraokularnog tlaka (IOT) u odraslih bolesnika s glaukomom širokog kuta ili okularnom hipertenzijom, koji ne pokazuju dostatan odgovor na topikalnu primjenu beta-blokatora ili analoga prostaglandina.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Preporučene doze u odraslih (uključujući i osobe starije životne dobi)

Preporučena doza je jedna kap jednodoznog GANFORT-a jedanput dnevno u zahvaćeno oko (oči), ukapana ujutro ili uvečer. Lijek treba koristiti svakoga dana u isto vrijeme.

Postojeći podaci iz literature upućuju da bi večernja doza GANFORT-a (višedozni pripravak) mogla biti učinkovitija u snižavanju intraokularnog tlaka od jutarnje doze. Ipak prilikom propisivanja treba uzeti u obzir odgovara li bolesniku vrijeme primjene, odnosno kada je vjerojatnije da će bolesnik propisani lijek primijeniti (vidjeti dio 5.1).

Jednodozni spremnik samo je za jednokratnu primjenu; jedan spremnik dovoljan je za oba oka. Svu neiskorištenu otopinu nakon korištenja treba odmah baciti. Ako se preskoči jedna doza, terapiju treba nastaviti sljedećom planiranom dozom. Ne smije se prekoračiti doza od jedne kapi dnevno u zahvaćeno oko (oči).

Bubrežne i jetrene bolesti

Jednodozni GANFORT nije ispitivan u bolesnika s jetrenim ili bubrežnim bolestima. Stoga je potreban oprez prilikom liječenja tih bolesnika.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost jednodoznog GANFORT-a u djece mlađe od 18 godina nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka o primjeni u djece.

Način primjene

Ako treba koristiti više od jednog topikalnog oftalmološkog lijeka, treba ih primjenjivati u razmacima od najmanje 5 minuta.

Nazolakrimalnom okluzijom ili zatvaranjem vjeđa u trajanju od 2 minute smanjuje se sistemska apsorpcija. Na taj se način mogu smanjiti sistemske nuspojave i može se povećati lokalna aktivnost.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Reaktivna bolest dišnih puteva, uključujući bronhalnu astmu ili anamnezu bronhalne astme, teška kronična opstruktivna bolest pluća.

Sinusna bradikardija, sindrom bolesnog sinusnog čvora, sinusatrijski blok, atrioventrikularni blok drugog ili trećeg stupnja, nekontroliran srčanim elektrostimulatorom. Simptomatsko srčano zatajenje, kardiogeni šok.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Kao i kod ostalih topikalno primijenjenih oftalmoloških lijekova, djelatne tvari (timolol/bimatoprost) sadržane u kapima jednodoznog GANFORT-a mogu se sistemski apsorbirati. Nije zabilježeno povećanje sistemske apsorpcije pojedinih djelatnih tvari s GANFORT-om (višedozni pripravak). Zbog njegove beta-adrenergičke komponente, timolola, može doći do pojave istih vrsta kardiovaskularnih, plućnih i ostalih nuspojava kao što je opaženo i kod sistemskih beta-blokatora. Incidencija sistemskih nuspojava nakon topikalne oftalmološke primjene niža je nego kod sistemske primjene. Za smanjenje sistemske apsorpcije, vidjeti dio 4.2.

Srčani poremećaji

Bolesnike koji primaju beta-blokatore za liječenje kardiovaskularnih bolesti (npr. koronarne bolesti srca, Prinzmetalove angine i srčanog zatajenja) te hipotenzije, potrebno je kritički procijeniti i razmotriti kod njih liječenje drugim djelatnim tvarima. Bolesnike s kardiovaskularnim bolestima treba pratiti radi znakova pogoršanja tih bolesti ili nuspojava.

Zbog negativnog utjecaja na vrijeme provođenja, beta-blokatori se smiju davati samo uz oprez kod bolesnika sa srčanim blokom prvog stupnja.

Krvožilni poremećaji

Bolesnike s teškim perifernim cirkulacijskim bolestima/poremećajima (npr. teški oblici Raynaudove bolesti ili Raynaudovog sindroma) treba liječiti s oprezom.

Poremećaji dišnog sustava

Respiratorne reakcije, uključujući smrt uslijed bronhospazma kod bolesnika s astmom prijavljene su nakon primjene određenih oftalmoloških beta-blokatora.

Potrebno je primjenjivati jednodozni GANFORT s oprezom kod bolesnika s blagim/umjerenim stupnjem kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) i samo ako je potencijalna korist veća od potencijalnog rizika.

Endokrini poremećaji

Lijekove koji blokiraju beta-adrenergičke receptore treba primjenjivati s oprezom kod bolesnika koji su skloni spontanoj hipoglikemiji ili kod bolesnika s nestabilnim dijabetesom jer beta-blokatori mogu zamaskirati znakove i simptome akutne hipoglikemije.

Beta-blokatori mogu zamaskirati i znakove hipertireoze.

Poremećaji rožnice

Oftalmološki beta-blokatori mogu prouzročiti suhoću očiju. Bolesnike s poremećajima rožnice treba liječiti s oprezom.

Ostali beta-blokatori

Postoji mogućnost pojačavanja djelovanja na intraokularni tlak ili pojačavanja poznatih učinaka sistemske beta-blokade kada se timolol primijeni kod bolesnika koji već uzimaju sistemski beta- blokator. Treba pažljivo motriti odgovor tih bolesnika. Ne preporučuje se primjena dvaju topikalnih beta-adrenergičkih blokatora (vidjeti dio 4.5).

Anafilaktičke reakcije

Tijekom uzimanja beta-blokatora, kod bolesnika s anamnezom atopije ili teške anafilaktičke reakcije na različite alergene, može doći do pojačane reakcije na ponovljeni izazov takvim alergenima i može izostati odgovor na uobičajenu dozu adrenalina koja se koristi u liječenju anafilaktičke reakcije.

Ablacija žilnice

Ablacija žilnice prijavljena je kod primjene supresivne terapije očne vodice (npr. timolol, acetazolamid) nakon postupaka filtracije.

Kirurška anestezija

Beta-blokirajući oftalmološki preparati mogu blokirati sistemske beta-agonističke učinke npr. adrenalina. Anesteziolog mora biti obaviješten kada bolesnik uzima timolol.

Poremećaji jetre

U bolesnika s anamnezom blage jetrene bolesti ili abnormalne razine alanin-aminotrasferaze (ALT), aspartat-aminotransferaze (AST) i/ili bilirubina na početku liječenja, bimatoprost nije izazvao nuspojave na funkciju jetre tijekom 24 mjeseca. Nisu poznate nuspojave izazvane timololom za okularnu primjenu na funkciju jetre.

Poremećaji oka

Prije početka liječenja, treba informirati bolesnike o mogućnosti rasta trepavica i hiperpigmentacije periokularne kože, tamnjenja kože vjeđa i povećane pigmentacije šarenice, jer su te nuspojave zabilježene tijekom liječenja jednodoznim GANFORT-om. Povećana smeđa pigmentacija šarenice također je primijećena tijekom liječenja GANFORT-om (višedozni pripravak). Pojačana pigmentacija šarenice vjerojatno će biti trajna i može dovesti do različitog izgleda očiju ako se liječi samo jedno oko. Nakon prekida primjene GANFORT-a, različita pigmentacija šarenice može ostati trajna. Nakon 12 mjeseci liječenja GANFORT-om (višedozni pripravak), incidencija pigmentacije šarenice bila je 0,2%. Nakon 12 mjeseci liječenja kapima za oko koje sadrže samo bimatoprost, učestalost je bila 1,5% i nije se povećavala tijekom daljnje 3 godine liječenja. Promjena pigmentacije posljedica je povećanog sadržaja melanina u melanocitima, a ne umnožavanja broja melanocita. Dugotrajne posljedice pojačane pigmentacije šarenice nisu poznate. Promjena boje šarenice zbog oftalmičke primjene bimatoprosta može ostati neprimjetna nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Liječenje ne utječe na nevuse i pjege šarenice. Pigmentacija periorbitalnog tkiva u nekih je bolesnika bila reverzibilna.

Edem makule, uključujući i cistoidni edem makule, prijavljen je kod primjene GANFORT-a (višedozni pripravak) Stoga jednodozni GANFORT treba koristiti s oprezom kod bolesnika s afakijom, u bolesnika s pseudoafakijom s pokidanom stražnjom kapsulom leće, ili kod bolesnika s poznatim faktorom rizika za nastanak edema makule (npr. nakon intraokularnog kirurškog zahvata, okluzije retinalne vene, upalne očne bolesti i bolesnika s dijabetičnom retinopatijom).

GANFORT treba primjenjivati s oprezom u bolesnika s aktivnom intraokularnom upalom (npr. uveitisom) jer se upala može pogoršati.

Koža

Postoji mogućnost pojave rasta dlaka na područjima kože koja su opetovano dolazila u kontakt s otopinom GANFORT. Stoga je važno GANFORT primjenjivati prema uputama i pritom izbjegavati njegovo curenje niz obraze ili druge dijelove kože.

Ostala stanja

Jednodozni GANFORT nije ispitan kod bolesnika s upalnim stanjima oka, neovaskularnim, upalnim, kongenitalnim glaukomom te glaukomom zatvorenog ili uskog kuta.

U ispitivanjima primjene bimatoprosta 0,3 mg/ml u bolesnika s glaukomom ili povišenim očnim tlakom utvrđeno je da izlaganje oka više od jednoj dozi bimatoprosta dnevno može smanjiti njegovu učinkovitost u snižavanju intraokularnog tlaka. Bolesnike koji koriste GANFORT zajedno s drugim analozima prostaglandina treba nadzirati u smislu promjena intraokularnog tlaka.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena specifična ispitivanja interakcija s fiksnom kombinacijom bimatoprost/timolol.

Postoji mogućnost aditivnih učinaka koji rezultiraju hipotenzijom, i/ili izrazitom bradikardijom kada se oftalmološki beta-blokator u otopini istovremeno primjenjuje s peroralnim blokatorima kalcijskih kanala, gvanetidinom, beta-adrenergičkim blokatorima, parasimpatomimeticima, antiaritmicima

(uključujući amiodaron) i glikozidima digitalisa.

Prijavljeni su slučajevi pojačane sistemske beta-blokade (npr. usporenje pulsa, depresija) pri istodobnoj primjeni inhibitora CYP2D6 (npr. kinidin, fluoksetin, paroksetin) i timolola.

Povremeno je prijavljena midrijaza prouzročena istovremenom primjenom oftalmoloških beta- blokatora i adrenalina (epinefrina).

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema adekvatnih podataka o primjeni fiksne kombinacije bimatoprosta/timolola kod trudnica. Jednodozni GANFORT se ne smije koristiti tijekom trudnoće osim ako je to izričito neophodno. Za smanjenje sistemske apsorpcije, vidjeti dio 4.2.

Bimatoprost

Nama adekvatnih kliničkih podataka u izloženim trudnoćama. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost pri visokim dozama toksičnim za majku (vidjeti dio 5.3).

Timolol

Epidemiološka ispitivanja nisu otkrila malformativne učinke, ali su pokazala rizik od intrauterinog zaostajanja u rastu kada se beta-blokatori primjenjuju peroralno. Osim toga, kada su beta-blokatori davani do poroda, kod novorođenčadi su zabilježeni znakovi i simptomi beta-blokade (npr. bradikardija, hipotenzija, respiratorni distres i hipoglikemija). Ako se jednodozni GANFORT primjenjuje do poroda, potrebno je pažljivo pratiti novorođenče tijekom prvih dana života. Ispitivanja na životinjama s timololom pokazala su reproduktivnu toksičnost pri dozama značajno većim od onih koje se koriste u kliničkoj praksi (vidjeti dio 5.3).

Dojenje

Timolol

Beta-blokatori se izlučuju u majčino mlijeko. Međutim, pri terapijskoj dozi timolola u kapima za oko nije vjerojatno da će u majčinom mlijeku biti prisutna dovoljna količina da proizvede kliničke simptome beta-blokade u dojenčadi. Za smanjenje sistemske apsorpcije, vidjeti dio 4.2.

Bimatoprost

Nije poznato izlučuje li se bimatoprost u majčino mlijeko, ali se izlučuje u mlijeko štakora u laktaciji. Jednodozni GANFORT se ne smije primjenjivati tijekom dojenja.

Plodnost

Nema podataka o djelovanju jednodoznog GANFORT-a na ljudsku plodnost.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Jednodozni GANFORT zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Kao i kod svake druge topikalne terapije oka, ako se nakon primjene pojavi prolazna zamagljenost vida, bolesnik treba pričekati da se vid popravi prije upravljanja vozilima ili strojevima.

4.8 Nuspojave

Jednodozni GANFORT

Sažetak sigurnosnog profila

Nuspojave prijavljene u kliničkom ispitivanju s GANFORT-om ograničene su na prethodno prijavljene nuspojave na GANFORT (višedozni pripravak) ili na pojedinačne djelatne tvari bimatoprost ili timolol. U kliničkim ispitivanjima nisu zabilježene nove nuspojave specifične za jednodozni GANFORT.

Većina nuspojava prijavljenih u kliničkim ispitivanjima s jednodoznim GANFORT-om odnosile su se na oko, bile su blagog oblika i nijedna od njih nije bila ozbiljna. Na temelju 12-mjesečnog kliničkog ispitivanja s jednodoznim GANFORT-om primijenjenim jedanput dnevno, najčešće prijavljena nuspojava s jednodoznim GANFORT-om bila je hiperemija konjunktive (uglavnom neznatna ili blagog oblika te se smatralo da nije upalne prirode) u približno 21% bolesnika, a koja je kod 1,4% bolesnika dovela do prekida terapije.

Tablični prikaz nuspojava

Tablica 1 prikazuje nuspojave prijavljene tijekom kliničkog ispitivanja sa svim pripravcima GANFORT-a (jednodoznim i višedoznim) (unutar svake grupe učestalosti, nuspojave su prikazane od ozbiljnih prema manje ozbiljnima) ili nakon stavljanja lijeka na tržište.

Učestalost mogućih nuspojava navedenih u nastavku definirana je koristeći sljedeće načelo:

Vrlo često

≥1/10

 

Često

≥1/100 i <1/10

 

Manje često

≥1/1000 i <1/100

 

Rijetko

≥1/10 000 i <1/1000

 

Vrlo rijetko

<1/10 000

 

Nepoznato

Učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Tablica 1

 

 

 

 

 

Klasifikacija organskih

Učestalost

Nuspojava

sustava

 

 

Poremećaji imunološkog

Nepoznato

reakcije preosjetljivosti uključujući

sustava

 

znakove ili simptome alergijskog

 

 

dermatitisa, angioedema, očne alergije

Psihijatrijski poremećaji

Nepoznato

nesanica2, noćne more2

Poremećaji živčanog sustava

Često

glavobolja, omaglica2

 

Nepoznato

disgeuzija2

Poremećaji oka

Vrlo često

hiperemija konjunktive

 

 

 

 

Često

točkasti keratitis, erozija rožnice2,

 

 

osjećaj pečenja2, iritacija konjunktive1,

 

 

svrbež oka, osjećaj bockanja u oku2,

 

 

osjećaj stranog tijela, suho oko, eritem

 

 

vjeđe, bol u oku, fotofobija, iscjedak iz

 

 

oka2, smetnje vida2, svrbež vjeđe,

 

 

pogoršanje oštrine vida2, blefaritis2,

 

 

 

 

edem vjeđe, iritacija oka, pojačano

 

 

suzenje, rast trepavica

 

Manje često

iritis2, edem konjunktive2, bol vjeđa2,

 

 

abnormalni osjećaj u oku1, astenopija,

 

 

trihijaza2, hiperpigmentacija šarenice2,

 

 

produbljenje palpebralnog sulkusa2,

 

 

retrakcija vjeđe2, promjena boja

 

 

trepavica (tamnjenje) 1

 

Nepoznato

cistoidni makularni edem2, oticanje

 

 

oka, zamućen vid2,

Srčani poremećaji

Nepoznato

bradikardija

Poremećaji dišnog sustava,

Često

rinitis2

prsišta i sredoprsja

Manje često

dispneja

 

Nepoznato

bronhospazam (pretežno u bolesnika s

 

 

već postojećom bronhospastičnom

 

 

bolešću) 2, astma

Poremećaji kože i potkožnog

Često

pigmentacija vjeđa2, hirzutizam2,

tkiva

 

hiperpigmentacija kože (periokularno)

 

Nepoznato

alopecija2

Opći poremećaji i reakcije na

Nepoznato

umor

mjestu primjene

 

 

1nuspojave zabilježene samo s jednodoznim pripravkom Ganfort-a

2nuspojave zabilježene samo s višedoznim pripravkom Ganfort-a

Kao i kod ostalih topikalno primijenjenih oftalmoloških lijekova, GANFORT (bimatoprost/timolol) se apsorbira u sistemsku cirkulaciju. Apsorpcija timolola može prouzročiti slične nuspojave kao i kod sistemskih beta-blokatora. Incidencija sistemskih nuspojava nakon topikalne oftalmološke primjene niža je nego kod sistemske primjene. Za smanjenje sistemske apsorpcije, vidjeti dio 4.2.

Dodatne nuspojave opažene s jednom od djelatnih tvari (bimatoprost ili timolol), i koje bi se također mogle pojaviti s otopinom GANFORT navedene su u Tablici 2:

Tablica 2

Klasifikacija organskih sustava

Nuspojava

Poremećaji imunološkog sustava

sistemske alergijske reakcije uključujući

 

anafilaksiju1

Poremećaji metabolizma i prehrane

hipoglikemija1

Psihijatrijski poremećaji

depresija1, gubitak pamćenja1

Poremećaji živčanog sustava

sinkopa1, cerebrovaskularni inzult1, pojačanje

 

znakova i simptoma miastenije gravis1,

 

parestezije1, ishemija mozga1

Poremećaji oka

smanjena osjetljivost rožnice1, diplopija1, ptoza1,

 

ablacija žilnice nakon filtracijske operacije

 

(vidjeti dio 4.4) 1, keratitis1, blefarospazam2,

 

retinalno krvarenje2, uveitis2,

Srčani poremećaji

atrioventrikularni blok1, srčani zastoj1, aritmija1,

 

srčano zatajenje1,, kongestivno srčano zatajenje1,

 

bol u prsištu1, palpitacije1, edem1

Krvožilni poremećaji

hipotenzija1, hipertenzija2, Raynaudov fenomen1,

 

hladne ruke i stopala1

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

pogoršanje astme2, pogoršanje KOPB-a2, kašalj1

Poremećaji probavnog sustava

mučnina1,2, dijareja1, dispepsija1, suhoća usta1, bol

 

u abdomenu1, povraćanje1,

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

osip koji nalikuje psorijazi1 ili egzacerbacija

 

psorijaze1, osip kože1

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i

mijalgija1

vezivnog tkiva

 

Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki

poremećaj seksualne funkcije1, smanjen libido1

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

astenija1,2

Pretrage

abnormalni rezultati jetrenih proba2

1nuspojave zabilježene s timololom u monoterapiji

2nuspojave zabilježene s bimatoprostom u monoterapiji

Nuspojave prijavljene pri primjeni kapi za oko koje sadrže fosfate

U nekih bolesnika sa značajno oštećenom rožnicom prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi kalcifikacije rožnice povezani s primjenom kapi za oko koje sadrže fosfate.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V*.

4.9 Predoziranje

Topikalno predoziranje jednodoznim GANFORT-om nije vjerojatno, kao ni njegova povezanost s toksičnošću.

Bimatoprost

Ako dođe do nehotične ingestije jednodoznog GANFORT-a mogu biti korisne sljedeće informacije: u dvotjednim ispitivanjima na štakorima i miševima, peroralne doze bimatoprosta do 100 mg/kg/dan nisu prouzročile nikakvu toksičnost; ta doza odgovara humanoj dozi od 8,1 odnosno 16,2 mg/kg. Ove su doze najmanje 7,5 puta veće od ukupne količine bimatoprosta uzetog slučajnim uzimanjem sadržaja čitave kutije jednodoznog GANFORT-a (90 jednodoznih spremnika x 0,4 ml; 36 ml) u djeteta od 10 kg [(36 ml*0.3 mg/ml bimatoprosta)/10 kg; 1,08 mg/kg].

Timolol

Simptomi sistemskog predoziranja timololom uključuju: bradikardiju, hipotenziju, bronhospazam, glavobolju, omaglicu, manjak zraka i srčani zastoj. Ispitivanje na bolesnicima sa zatajivanjem bubrega pokazalo je da se timolol ne dijalizira lako.

Ako dođe do predoziranja, liječenje treba biti simptomatsko i suportivno.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Oftalmici, beta-blokatori, ATK oznaka: S01ED51

Mehanizam djelovanja

Jednodozni GANFORT sastoji se od dvije djelatne tvari: bimatoprosta i timolola. Te dvije komponente snižavaju povišeni intraokularni tlak (IOT) komplementarnim mehanizmima djelovanja, a njihov kombinirani učinak rezultira dodatnim smanjenjem intraokularnog tlaka u usporedbi s primjenom samo jedne od komponenti. Jednodozni GANFORT djeluje vrlo brzo nakon primjene.

Bimatoprost je potentna očna hipotenzivna djelatna tvar. Radi se o sintetskom prostamidu, strukturno srodnom prostaglandinu F2 (PGF2 ) koji ne djeluje kroz poznate prostaglandinske receptore.

Bimatoprost selektivno imitira učinke novootkrivenih biosintetiziranih tvari koje se nazivaju

prostamidi. Struktura prostamidskog receptora, međutim, još nije identificirana. Mehanizam djelovanja kojim bimatoprost snižava intraokularni tlak u čovjeka je povećanje istjecanja očne vodice kroz trabekularno tkivo i poboljšanje uveoskleralnog istjecanja.

Timolol je tvar koja neselektivno blokira beta1 i beta2 adrenergične receptore i koja nema značajnu intrinzičnu simpatomimetsku aktivnost, ne izaziva izravnu depresiju miokarda niti ima lokalni anestetski učinak (stabilizacijom membrane). Timolol snižava intraokularni tlak smanjivanjem stvaranja očne vodice. Precizni mehanizam djelovanja nije jasno utvrđen, no vjerojatno se radi o inhibiciji povećane sinteze cikličnog AMP prouzročene endogenom beta-adrenergičkom stimulacijom.

Klinička djelotvornost

U 12-tjednom kliničkom ispitivanju (dvostruko slijepo, randomizirano, paralelna skupina) uspoređivala se učinkovitost i sigurnost primjene GANFORT-a jednokratne doze s GANFORT-om (višedozni pripravak) u bolesnika s glaukomom ili povišenim intraokularnim tlakom. Jednodozni GANFORT nije bio manje učinkovit od GANFORT-a (višedozni pripravak) u snižavanju intraokularnog tlaka: gornja granica intervala pouzdanosti od 95% razlikovanja između ispitivanih skupina bila je unutar predefinirane granice od 1,5 mmHg u svakoj vremenskoj točci mjerenja (nakon

0, 2 i 8 sati) u 12. tjednu (za primarnu analizu), te u 2. i 6. tjednu za srednju vrijednost promjene intraokularnog tlaka u lošijem oku u odnosu na polazne vrijednosti (oko s lošijim intraokularnim tlakom smatra se oko u kojem je na početku ispitivanja izmjeren viši srednji dnevni intraokularni tlak).

Zapravo, gornja granica za 95% CI nije prelazila 0,14 mm Hg u 12. tjednu.

U obje ispitivane skupine zabilježen je statistički i klinički značajan srednje pad vrijednost intraokularnog tlaka u odnosu na polazne vrijednosti u lošijem oku u svim vremenskim točkama mjerenja tijekom ispitivanja (p < 0,001). Srednja promjena introkularnog tlaka u odnosu na polazne vrijednosti u lošijem oku kretala se između -9.16 i -7.98 mm Hg za skupinu koja je primala jednodozni GANFORT i -9.03 i -7.72 mm Hg za skupinu koja je primala GANFORT (višedozni pripravak) tijekom 12-tjednog ispitivanja.

Jednodozni GANFORT bio je također jednako učinkovit kao i GANFORT (višedozni pripravak) u snižavanju intraokularnog tlaka u prosječnom i lošijem oku u svim vremenskim točkama kontrolnog mjerenja.

Na temelju ispitivanja GANFORT-a (višedozni pripravak), djelotvornost u snižavanju intraokularnog tlaka GANFORT-a nije manja od djelotvornosti koja se postiže kombiniranom terapijom bimatoprostom (jednom dnevno) i timololom (dvaput dnevno).

Postojeći podaci iz literature upućuju da bi večernja doza GANFORT-a (višedozni pripravak) mogla biti učinkovitija u snižavanju intraokularnog tlaka od jutarnje doze. Ipak prilikom propisivanja treba uzeti u obzir odgovara li bolesniku vrijeme primjene, odnosno kada je vjerojatnije da će bolesnik propisani lijek primijeniti.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost jednodoznog GANFORT-a u djece mlađe od 18 godina nisu ustanovljene.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Lijek GANFORT

Koncentracije bimatoprosta i timolola u plazmi utvrđene su u studiji s križnom zamjenom skupina u kojoj su uspoređivana monoterapijska primjena s primjenom GANFORT-a (višedozni pripravak) u zdravih osoba. Sistemska apsorpcija pojedinih komponenti bila je minimalna i nije na nju utjecala zajednička primjena u jedinstvenom pripravku.

U dvije 12-mjesečne studije GANFORT-a (višedozni pripravak) u kojima se mjerila sistemska apsorpcija, nije opažena akumulacija bilo koje pojedine komponente.

Bimatoprost

Bimatoprost dobro penetrira kroz ljudsku rožnicu i bjeloočnicu u in vitro uvjetima. Nakon primjene u oko, sistemska ekspozicija bimatoprostu je vrlo niska bez akumulacije tijekom vremena. Nakon primjene u oba oka po jednu kap 0,03% bimatoprosta jednom dnevno tijekom dva tjedna, koncentracije u krvi dosegle su vrhunac unutar 10 minuta od davanja doze i padale su do razine niže od detekcije (0,025 ng/ml) unutar 1,5 sata nakon primjene. Srednje vrijednosti Cmax i AUC 0-24h bile su slične 7. i 14. dana i to otprilike 0,08 ng/ml odnosno 0,09 ngh/ml, što naznačuje da je postignuta stabilna koncentracija lijeka tijekom prvog tjedna okularne primjene.

Bimatoprost se umjereno distribuira po tjelesnim tkivima te je sistemski volumen distribucije u ljudi u stanju dinamičke ravnoteže iznosio 0,67 l/kg. U ljudskoj krvi, bimatoprost se većinom nalazi u plazmi.

Vezivanje bimatoprosta na proteine plazme iznosi otprilike 88%.

Nakon primjene u oko, kada dostigne sistemsku cirkulaciju, bimatoprost je glavna tvar koja cirkulira u tijelu. Bimatoprost zatim podliježe oksidaciji, N-deetilaciji i glukuronidaciji uz stvaranje različitih metabolita.

Bimatoprost se primarno eliminira bubrežnim izlučivanjem, do 67% intravenske doze primijenjene na zdravim dobrovoljcima izlučilo se u mokraći, a 25% doze izlučilo se u fecesu. Poluvrijeme eliminacije, utvrđeno nakon intravenske primjene, bilo je otprilike 45 minuta; ukupni krvni klirens bio je 1,5 l/h/kg.

Osobitosti u osoba starije životne dobi

Nakon primjene doze bimatoprosta 0,3 mg/ml dvaput dnevno, srednja vrijednost AUC 0-24h od 0,0634 ngh/ml bimatoprosta u starijih osoba (ispitanici od 65 godina naviše) bila je značajno viša nego 0,0218 ngh/ml u mladih i zdravih odraslih osoba. Međutim, ti rezultati nisu klinički relevantni jer je sistemska ekspozicija i kod starijih i kod mlađih ispitanika ostala vrlo nisko nakon okularne primjene. Nije došlo do akumulacije bimatoprosta u krvi tijekom vremena, a sigurnosni profil bio je sličan u starijih i mlađih bolesnika.

Timolol

Nakon okularne primjene 0,5% otopine kapi za oko bolesnicima koji su podvrgnuti operaciji katarakte, najviša koncentracija timolola bila je 898 ng/ml u očnoj vodici jedan sat nakon primjene. Dio doze je apsorbiran sistemski, gdje je u velikoj mjeri metaboliziran u jetri. Poluvrijeme timolola u plazmi je otprilike 4 do 6 sati. Timolol se djelomično metabolizira u jetri, a izlučuje se, zajedno sa svojim metabolitima, putem bubrega. Timolol nije u većoj mjeri vezan za plazmu.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Lijek GANFORT

Ispitivanja okularne toksičnosti ponovljenih doza GANFORT-a (višedozni pripravak) ne ukazuju na poseban rizik za ljude. Dobro su utvrđeni okularni i sistemski sigurnosni profili pojedinih komponenti.

Bimatoprost

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, genotoksičnosti i kancerogenosti. Ispitivanja na glodavcima rezultirala su pobačajima koji su specifični za vrstu pri sistemskim razinama izloženosti 33 do 97 puta većim od onih postignutih u ljudi nakon okularne primjene.

Majmuni kojima su u oko davane koncentracije bimatoprosta od 0,03% dnevno tijekom 1 godine imali su povećanu pigmentaciju šarenice i reverzibilne periokularne učinke vezane uz dozu karakterizirane prominentnim gornjim i/ili donjim sulkusom i proširenjem palpebralne fisure. Povećana pigmentacija šarenice vjerojatno je prouzročena pojačanom stimulacijom proizvodnje melanina u melanocitima, a ne povećanjem broja melanocita. Nisu primijećene nikakve funkcionalne niti mikroskopske promjene povezane uz periokularne učinke, a sam mehanizam djelovanja kod periokularnih promjena nije poznat.

Timolol

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti, kancerogenosti i reproduktivne toksičnosti.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

natrijev klorid

natrijev hidrogenfosfat heptahidrat citratna kiselina hidrat

kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) pročišćena voda

6.2 Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3 Rok valjanosti

2 godine

Nakon otvaranja vrećice sadržaj iskoristite unutar 7 dana. Otvoreni jednodozni spremnik bacite odmah nakon prve uporabe.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja. Jednodozne spremnike držite u vrećici kako biste ih zaštitili od svjetla i vlage.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Prozirni jednodozni spremnici od polietilena niske gustoće (LDPE) sa zatvaračem na navoj.

Svaki jednodozni spremnik sadrži 0,4 ml otopine.

Dostupne su sljedeće veličine pakiranja: kutije koje sadrže 5, 30 ili 90 jednodoznih spremnika; svaki strip s 5 jednodoznih spremnika pakiran je u vrećici od aluminijske folije. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/340/003 5 jednodoznih spremnika

EU/1/06/340/004 30 jednodoznih spremnika

EU/1/06/340/005 90 jednodoznih spremnika

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 19. svibnja 2006.

Datum posljednje obnove odobrenja: 23. lipnja 2011.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

<{MM/GGGG}>

<{DD/MM/GGGG}> <{DD mjesec GGGG}>

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept