Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Označavanje - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaGanfort
ATK šifraS01ED51
Tvarbimatoprost / timolol
ProizvođačAllergan Pharmaceuticals Ireland

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA JEDNU BOČICU

1.NAZIV LIJEKA

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina bimatoprost/timolol

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml otopine sadrži 0,3 mg bimatoprosta i 5 mg timolola (u obliku 6,8 mg timololmaleata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Benzalkonijev klorid, natrijev klorid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, citratna kiselina hidrat, kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

Pogledajte uputu o lijeku za više informacija.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina, 3 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za oko.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Prije primjene izvaditi kontaktne leće.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Baciti četiri tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/340/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

GANFORT

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA KOJA SADRŽI TRI BOČICE

1. NAZIV LIJEKA

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina bimatoprost/timolol

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml otopine sadrži 0,3 mg bimatoprosta i 5 mg timolola (u obliku 6,8 mg timololmaleata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Benzalkonijev klorid, natrijev klorid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, citratna kiselina hidrat, kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

Pogledajte uputu o lijeku za više informacija.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina, 3 x 3 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za oko.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Prije primjene izvadite kontaktne leće.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Baciti četiri tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno (1)

Otvoreno (2)

Otvoreno (3)

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/340/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

GANFORT

19.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

20.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT (EVI) PRIMJENE LIJEKA

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina bimatoprost/timolol

Za oko

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VREĆICA KOJA SADRŽI STRIP S 5 JEDNODOZNIH SPREMNIKA

1. NAZIV LIJEKA

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina u jednodoznom spremniku bimatoprost/timolol

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml otopine sadrži 0,3 mg bimatoprosta i 5 mg timolola (u obliku 6,8 mg timololmaleata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev klorid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, citratna kiselina hidrat, kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina 5 x 0,4 ml

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za oko.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon otvaranja vrećice, primijenite jednodozne spremnike u roku od 7 dana.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Jednodozne spremnike držite u vrećici kako biste ih zaštitili od svjetla i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Otvoreni jednodozni spremnik bacite odmah nakon uporabe.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/340/003-005

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

Samo za jednokratnu uporabu

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA VREĆICU KOJA SADRŽI STRIP S 5 JEDNODOZNIH SPREMNIKA

1. NAZIV LIJEKA

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, u jednodoznom spremniku bimatoprost/timolol

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml otopine sadrži 0,3 mg bimatoprosta i 5 mg timolola (u obliku 6,8 mg timololmaleata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev klorid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, citratna kiselina hidrat, kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina 5 x 0,4 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za oko.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Jednodozne spremnike držite u vrećici kako biste ih zaštitili od svjetla i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Otvoreni jednodozni spremnik bacite odmah nakon uporabe.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/340/003

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

Samo za jednokratnu uporabu

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

GANFORT, jednodozni

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA KOJA SADRŽI 30 JEDNODOZNIH SPREMNIKA (ISPORUČENIH U 6 VREĆICA OD KOJIH SVAKA SADRŽI 5 JEDNODOZNIH SPREMNIKA)

1. NAZIV LIJEKA

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, u jednodoznom spremniku bimatoprost/timolol

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml otopine sadrži 0,3 mg bimatoprosta i 5 mg timolola (u obliku 6,8 mg timololmaleata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev klorid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, citratna kiselina hidrat, kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina 30 x 0,4 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za oko.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Jednodozne spremnike držite u vrećici kako biste ih zaštitili od svjetla i vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Otvoreni jednodozni spremnik bacite odmah nakon uporabe.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/340/004

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

Samo za jednokratnu uporabu

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

GANFORT, jednodozni

21.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

22.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA KOJA SADRŽI 90 JEDNODOZNIH SPREMNIKA (ISPORUČENIH U 18 VREĆICA, OD KOJIH SVAKA SADRŽI 5 JEDNODOZNIH SPREMNIKA)

1. NAZIV LIJEKA

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina, u jednodoznom spremniku bimatoprost/timolol

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml otopine sadrži 0,3 mg bimatoprosta i 5 mg timolola (u obliku 6,8 mg timololmaleata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev klorid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, citratna kiselina hidrat, kloridna kiselina ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina 90 x 0,4 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za oko.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Jednodozne spremnike držite u vrećici kako biste ih zaštitili od svjetla i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Otvoreni jednodozni spremnik bacite odmah nakon uporabe.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/340/005

13. BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

Samo za jednokratnu uporabu

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

GANFORT, jednodozni

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

JEDNODOZNI SPREMNIK

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

GANFORT bimatoprost/timolol

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,4 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept