Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – Označavanje - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaGardasil
ATK šifraJ07BM01
Tvarhuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
ProizvođačMSD VACCINS

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU TEKST NA KARTONSKOJ KUTIJI

Gardasil, suspenzija za injekciju – jednodozna bočica, pakiranje od 1, 10, 20

1.NAZIV LIJEKA

Gardasil, suspenzija za injekciju.

cjepivo protiv humanog papilomavirusa [tipova 6, 11, 16, 18] (rekombinantno, adsorbirano)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 doza (0,5 ml) sadržava:

HPV tip 6 L1 protein

20 μg

HPV tip 11 L1 protein

40 μg

HPV tip 16 L1 protein

40 μg

HPV tip 18 L1 protein

20 μg

adsorbiran na amorfni aluminijev hidroksifosfat sulfat (0,225 mg Al).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev klorid, L-histidin, polisorbat 80, natrijev tetraborat, voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju.

Jednodozna bočica, 0,5 ml.

10 jednodoznih bočica, svaka 0,5 ml.

20 jednodoznih bočica, svaka 0,5 ml.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić (i.m.).

Prije uporabe dobro protresti.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP MM/GGGG

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/357/001– pakiranje od 1

EU/1/06/357/002– pakiranje od 10

EU/1/06/357/018– pakiranje od 20

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE TEKST NA NALJEPNICI BOČICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Gardasil, suspenzija za injekciju i.m. primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP MM/GGGG

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza, 0,5 ml

6.DRUGO

MSD VACCINS

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU TEKST NA KARTONSKOJ KUTIJI

Gardasil, suspenzija za injekciju– napunjena štrcaljka bez igle, pakiranje od 1, 10, 20

1. NAZIV LIJEKA

Gardasil, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

cjepivo protiv humanog papilomavirusa [tipova 6, 11, 16, 18] (rekombinantno, adsorbirano)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 doza (0,5 ml) sadržava:

HPV tip 6 L1 protein

20 μg

HPV tip 11 L1 protein

40 μg

HPV tip 16 L1 protein

40 μg

HPV tip 18 L1 protein

20 μg

adsorbiran na amorfni aluminijev hidroksifosfat sulfat (0,225 mg Al).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev klorid, L-histidin, polisorbat 80, natrijev tetraborat, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki. 1 doza, napunjena štrcaljka od 0,5 ml bez igle.

10 jednokratnih doza, napunjene štrcaljke od 0,5 ml bez igala. 20 jednokratnih doza, napunjene štrcaljke od 0,5 ml bez igala.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić (i.m.).

Prije uporabe dobro protresti.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP MM/GGGG

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Štrcaljku čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/357/003 – pakiranje od 1

EU/1/06/357/004 – pakiranje od 10

EU/1/06/357/019 – pakiranje od 20

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU TEKST NA KARTONSKOJ KUTIJI

Gardasil, suspenzija za injekciju– napunjena štrcaljka s 1 iglom, pakiranje od 1, 10, 20

1. NAZIV LIJEKA

Gardasil, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

cjepivo protiv humanog papilomavirusa [tipova 6, 11, 16, 18] (rekombinantno, adsorbirano)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 doza (0,5 ml) sadržava:

HPV tip 6 L1 protein

20 μg

HPV tip 11 L1 protein

40 μg

HPV tip 16 L1 protein

40 μg

HPV tip 18 L1 protein

20 μg

adsorbiran na amorfni aluminijev hidroksifosfat sulfat (0,225 mg Al).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev klorid, L-histidin, polisorbat 80, natrijev tetraborat, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki. 1 doza, napunjena štrcaljka od 0,5 ml s 1 iglom.

10 jednokratnih doza, napunjene štrcaljke od 0,5 ml svaka sa po 1 iglom. 20 jednokratnih doza, napunjene štrcaljke od 0,5 ml svaka sa po 1 iglom.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić (i.m.).

Prije uporabe dobro protresti.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP MM/GGGG

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Štrcaljku čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/357/005 – pakiranje od 1

EU/1/06/357/006 – pakiranje od 10

EU/1/06/357/020 – pakiranje od 20

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU TEKST NA KARTONSKOJ KUTIJI

Gardasil, suspenzija za injekciju– napunjena štrcaljka s 2 igle, pakiranje od 1, 10, 20

1. NAZIV LIJEKA

Gardasil, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

cjepivo protiv humanog papilomavirusa [tipova 6, 11, 16, 18] (rekombinantno, adsorbirano)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 doza (0,5 ml) sadržava:

HPV tip 6 L1 protein

20 μg

HPV tip 11 L1 protein

40 μg

HPV tip 16 L1 protein

40 μg

HPV tip 18 L1 protein

20 μg

adsorbiran na amorfni aluminijev hidroksifosfat sulfat (0,225 mg Al).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev klorid, L-histidin, polisorbat 80, natrijev tetraborat, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki. 1 doza, napunjena štrcaljka od 0,5 ml s 2 igle.

10 jednokratnih doza, napunjene štrcaljke od 0,5 ml svaka s 2 igle. 20 jednokratnih doza, napunjene štrcaljke od 0,5 ml svaka s 2 igle.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić (i.m.).

Prije uporabe dobro protresti.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP MM/GGGG

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Štrcaljku čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/357/007 – pakiranje od 1

EU/1/06/357/008 – pakiranje od 10

EU/1/06/357/021 – pakiranje od 20

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Tekst na naljepnici napunjene štrcaljke

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Gardasil, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki. i.m. primjena

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP MM/GGGG

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza, 0,5 ml.

6. DRUGO

MSD VACCINS

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept