Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Genvoya (elvitegravir / cobicistat / emtricitabine...) – Uputa o lijeku - J05AR

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaGenvoya
ATK šifraJ05AR
Tvarelvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir alafenamide
ProizvođačGilead Sciences International Ltd

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg filmom obložene tablete elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofoviralafenamid

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Genvoya i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Genvoya

3.Kako uzimati lijek Genvoya

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Genvoya

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Genvoya i za što se koristi

Genvoya sadrži četiri djelatne tvari:

elvitegravir, antiretrovirusni lijek poznat kao inhibitor integraze

kobicistat, pojačivač (farmakokinetički pojačivač) učinaka elvitegravira

emtricitabin, antiretrovirusni lijek poznat kao nukleozidni inhibitor reverzne transkriptaze (NRTI)

tenofoviralafenamid, antiretrovirusni lijek poznat kao nukleotidni inhibitor reverzne transkriptaze (NtRTI).

Genvoya je jedna tableta za liječenje infekcije virusom humane imunodeficijencije 1 (HIV-1) u odraslih i adolescenata u dobi od 12 godina i starijih, koji imaju tjelesnu težinu od najmanje 35 kg.

Genvoya smanjuje količinu HIV-a u Vašem tijelu. To će poboljšati Vaš imunološki sustav i smanjiti rizik od razvoja bolesti povezanih s HIV-infekcijom.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Genvoya

Nemojte uzimati lijek Genvoya:

ako ste alergični na elvitegravir, kobicistat, emtricitabin, tenofoviralafenamid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (navedeni u dijelu 6 ove Upute).

ako uzimate jedan od sljedećih lijekova:

-alfuzosin (primjenjuje se za liječenje povećane prostate)

-amiodaron, kinidin (primjenjuju se za ispravljanje nepravilnih otkucaja srca)

-karbamazepin, fenobarbital, fenitoin (primjenjuju se za sprječavanje napadaja)

-rifampicin (primjenjuje se za sprječavanje i liječenje tuberkuloze i drugih infekcija)

-dihidroergotamin, ergometrin, ergotamin (primjenjuju se za liječenje migrene)

-cisaprid (primjenjuje se za ublažavanje određenih želučanih tegoba)

-gospina trava (Hypericum perforatum, biljni lijek koji se primjenjuje za depresiju i tjeskobu) ili lijekovi koji je sadrže

-lovastatin, simvastatin (primjenjuju se za snižavanje kolesterola u krvi)

-pimozid (primjenjuje se za liječenje abnormalnih misli i osjećaja)

-sildenafil (kad se primjenjuje za liječenje plućne arterijske hipertenzije – bolest pluća koja otežava disanje)

-midazolam peroralno primijenjen, triazolam (pomaže Vam da zaspete i/ili za ublažavanje tjeskobe)

Ako se bilo što od ovoga odnosi na Vas, nemojte uzimati lijek Genvoya i odmah o tome obavijestite liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Za vrijeme uzimanja lijeka Genvoya morate ostati pod nadzorom svog liječnika.

HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe. Ovaj lijek ne može izliječiti HIV-infekciju. Dok uzimate lijek Genvoya i dalje možete razvijati infekcije ili druge bolesti povezane s HIV-infekcijom.

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete lijek Genvoya:

Ako imate tegobe s jetrom ili ste imali bolest jetre, uključujući hepatitis. Bolesnici s bolešću jetre, uključujući kronični hepatitis B ili C, koji se liječe antiretrovirusnim lijekovima, izloženi su većemu riziku od teških i potencijalno fatalnih jetrenih komplikacija. Ako ste zaraženi hepatitisom B, Vaš će liječnik pažljivo razmotriti najbolji režim liječenja za Vas.

Ako imate infekciju hepatitisom B, tegobe s jetrom mogu se pogoršati nakon što prestanete uzimati lijek Genvoya. Važno je da ne prestanete uzimati lijek Genvoya bez prethodnog razgovora sa svojim liječnikom: pogledajte dio 3, Nemojte prestati uzimati lijek Genvoya.

Ako ne podnosite laktozu (u nastavku teksta potražite Genvoya sadrži laktozu).

Dok uzimate lijek Genvoya

Kad jednom počnete uzimati lijek Genvoya, pazite na:

znakove upale ili infekcije

bol u zglobovima, ukočenost ili tegobe s kostima.

Ako primijetite neki od ovih simptoma, odmah o tome obavijestite svog liječnika. Za više informacija, pogledajte dio 4, Moguće nuspojave.

Djeca i adolescenti

Nemojte davati ovaj lijek djeci u dobi od 11 godina i mlađoj ili ako imaju težinu manju od 35 kg. Primjena lijeka Genvoya u djece u dobi od 11 godina i mlađoj još nije ispitana.

Drugi lijekovi i Genvoya

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Genvoya može biti u interakciji s drugim lijekovima. Kao rezultat, količine

lijeka Genvoya ili drugih lijekova u Vašoj krvi mogu biti promijenjene. To može spriječiti ispravno

djelovanje lijekova ili pogoršati nuspojave. U nekim će Vam slučajevima liječnik trebati prilagoditi dozu ili provjeriti razine u krvi.

Lijekovi koji se nikad ne smiju uzimati s lijekom Genvoya:

-alfuzosin (primjenjuje se za liječenje povećane prostate)

-amiodaron, kinidin (primjenjuju se za ispravljanje nepravilnih otkucaja srca)

-karbamazepin, fenobarbital, fenitoin (primjenjuju se za sprječavanje napadaja)

-rifampicin (primjenjuje se za sprječavanje i liječenje tuberkuloze i drugih infekcija)

-dihidroergotamin, ergometrin, ergotamin (primjenjuju se za liječenje migrene)

-cisaprid (primjenjuje se za ublažavanje određenih želučanih tegoba)

-gospina trava (Hypericum perforatum, biljni lijek koji se primjenjuje za depresiju i tjeskobu) ili lijekovi koji je sadrže

-lovastatin, simvastatin (primjenjuju se za snižavanje kolesterola u krvi)

-pimozid (primjenjuje se za liječenje abnormalnih misli i osjećaja)

-sildenafil (kad se primjenjuje za liječenje plućne arterijske hipertenzije – bolest pluća koja otežava disanje)

-midazolam peroralno primijenjen, triazolam (pomaže Vam da zaspete i/ili za ublažavanje tjeskobe).

Ako uzimate bilo koji od ovih lijekova, nemojte uzimati lijek Genvoya i odmah o tome obavijestite svog liječnika.

Lijekovi za liječenje infekcije hepatitisom B:

Ne smijete uzimati lijek Genvoya s lijekovima koji sadrže:

tenofoviralafenamid

tenofovirdizoproksil

lamivudin

adefovirdipivoksil.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od ovih lijekova.

Druge vrste lijekova:

Obavijestite svog liječnika ako uzimate:

lijekove protiv gljivica, primjenjuju se za liječenje gljivičnih infekcija, kao što su:

-ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol i flukonazol

antibiotike, primjenjuju se za liječenje bakterijskih infekcija, uključujući i tuberkulozu, a koji sadržavaju:

-rifabutin, klaritromicin i telitromicin

antivirusne lijekove, primjenjuju se za liječenje hepatitisa C:

-boceprevir

antidepresive, primjenjuju se za liječenje depresije:

-lijekovi koji sadržavaju trazodon ili escitalopram

sedative i hipnotike, primjenjuju se za liječenje tjeskobe:

-buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, zolpidem i lorazepam

imunosupresive, primjenjuju se za kontroliranje imunološkog odgovora Vašeg tijela nakon transplantacije, kao što su:

-ciklosporin, sirolimus i takrolimus

kortikosteroide, koji uključuju:

-betametazon, budezonid, flutikazon, mometazon, prednizon, triamcinolon

Ti se lijekovi primjenjuju za liječenje alergija, astme, upalnih bolesti crijeva, upalnih stanja očiju, zglobova i mišića te drugih upalnih stanja. Ako se ne mogu primjenjivati alternativni lijekovi, potrebno je započeti s primjenom tih lijekova tek nakon medicinske procjene i pod pomnim praćenjem liječnika radi eventualnih nuspojava kortikosteroida.

lijekove za liječenje dijabetesa:

- metformin

kontracepcijske pilule, primjenjuju se za sprječavanje trudnoće

lijekove za erektilnu disfunkciju, primjenjuju se za liječenje impotencije, kao što su:

-sildenafil, tadalafil i vardenafil

lijekove za srce, kao što su:

-digoksin, dizopiramid, flekainid, lidokain, meksiletin, propafenon, metoprolol, timolol, amlodipin, diltiazem, felodipin, nicardipin, nifedipin i verapamil

lijekove koji se primjenjuju za liječenje plućne arterijske hipertenzije:

-bosentan i tadalafil

antikoagulanse, primjenjuju se za razrjeđivanje krvi, kao što su:

-varfarin i dabigatran

bronhodilatatore, primjenjuju se za liječenje astme i drugih tegoba s plućima:

-salmeterol

lijekove koji snižavaju kolesterol, kao što su:

-atorvastatin i pitavastatin

lijekove koji se primjenjuju za liječenje gihta:

-kolhicin

Obavijestite svog liječnika ako uzimate navedene ili bilo koje druge lijekove. Ne prekidajte liječenje bez prethodnog savjetovanja s Vašim liječnikom.

antacide, primjenjuju se za liječenje žgaravice ili refluksa kiseline (također pogledajte dio 3,

Kako uzimati lijek Genvoya)

Ako uzimate antacid ili multivitaminski dodatak, uzmite ga najmanje 4 sata prije ili najmanje 4 sata nakon uzimanja lijeka Genvoya.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Koristite učinkovitu kontracepciju dok uzimate lijek Genvoya.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek tijekom trudnoće.

Ako ste Genvoya uzimali tijekom trudnoće, postoji mogućnost da liječnik zatraži redovito provođenje pretraga krvi i drugih dijagnostičkih pretraga kako bi pratio razvoj vašega djeteta. U djece čije su majke tijekom trudnoće uzimale NRTI-jeve prevagnula je korist od zaštite protiv HIV-a u odnosu na rizike od nuspojava.

Nemojte dojiti tijekom liječenja lijekom Genvoya. Neke djelatne tvari iz ovoga lijeka prelaze u majčino mlijeko. Preporučuje se da ne dojite kako bi se izbjegla mogućnost da virus u majčinom mlijeku prijeđe na dojenče.

Upravljanje vozilima i strojevima

Genvoya može uzrokovati omaglicu. Ako tijekom uzimanja lijeka Genvoya imate omaglicu, nemojte upravljati vozilom niti raditi s alatima ili na strojevima.

Genvoya sadrži laktozu

Ako ne podnosite laktozu ili druge šećere, o tome obavijestite svog liječnika. Genvoya sadrži laktozu hidrat. Ako znate da ne podnosite laktozu, ili su Vam rekli da ne podnosite neke druge šećere, posavjetujte se s Vašim liječnikom prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

Ako se bilo što od ovog odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim liječnikom prije nego uzmete lijek Genvoya.

3.Kako uzimati lijek Genvoya

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasli: jedna tableta svaki dan, s hranom.

Adolescenti u dobi od 12 godina i stariji, koji imaju tjelesnu težinu najmanje 35 kg: jedna tableta svaki dan, s hranom.

Nemojte žvakati, drobiti ili lomiti tabletu.

Uvijek uzimajte onu dozu koju Vam je preporučio Vaš liječnik. To je iz razloga da budete sigurni da je lijek koji uzimate potpuno djelotvoran, te da smanjite rizik od razvoja otpornosti na liječenje. Nemojte mijenjati dozu, osim ako Vam liječnik ne kaže da to učinite.

Nemojte uzimati antacide ili multivitamine u isto vrijeme kad i lijek Genvoya. Ako uzimate antacid, kao što je aluminijev/magnezijev hidroksid, ili multivitaminski dodatak, uzmite ga najmanje 4 sata prije ili najmanje 4 sata nakon uzimanja lijeka Genvoya.

Ako uzmete više lijeka Genvoya nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete više od preporučene doze lijeka Genvoya, može Vam se povećati rizik od mogućih nuspojava ovog lijeka (pogledajte dio 4, Moguće nuspojave).

Odmah se javite liječniku ili u najbližu hitnu službu zbog savjeta. Imajte bocu s tabletama sa sobom, tako da možete lako opisati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Genvoya

Važno je da ne propustite uzeti dozu lijeka Genvoya.

Ako ipak propustite uzeti dozu:

Ako to primijetite unutar manje od 18 sati od vremena kad obično uzimate lijek Genvoya, tabletu morate uzeti što prije. Tabletu uvijek uzmite s hranom. Zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako to primijetite kada je prošlo 18 sati ili više od vremena kada obično uzimate lijek

Genvoya, onda nemojte uzeti propuštenu dozu. Pričekajte i uzmite sljedeću dozu s hranom u uobičajeno vrijeme.

Ako povratite unutar 1 sata od uzimanja lijeka Genvoya, uzmite drugu tabletu s hranom.

Nemojte prestati uzimati lijek Genvoya

Nemojte prestati uzimati lijek Genvoya bez prethodnog razgovora sa svojim liječnikom.

Prestanak uzimanja lijeka Genvoya može ozbiljno utjecati na Vaš odgovor na buduće liječenje. Ako zbog bilo kojeg razloga prestanete uzimati lijek Genvoya, porazgovarajte s liječnikom prije nego što ponovno počnete uzimati tablete lijeka Genvoya.

Kad Vam se smanji zaliha lijeka Genvoya, nabavite još lijeka od liječnika ili ljekarnika. To je vrlo važno zato što količina virusa može početi rasti ako se čak i nakratko prestane uzimati lijek. Nakon toga može postati teže liječiti bolest.

Ako imate i HIV-infekciju i hepatitis B, naročito je važno da se ne prestanete liječiti lijekom Genvoya, a da prije toga niste razgovarali s liječnikom. Možda ćete morati nekoliko mjeseci nakon prestanka liječenja raditi krvne pretrage. U nekih se bolesnika s uznapredovalom bolešću jetre ili cirozom jetre ne preporučuje prekid liječenja, jer to može dovesti do pogoršanja hepatitisa, što može biti opasno po život.

Odmah obavijestite Vašeg liječnika o novim ili neobičnim simptomima nakon što se prestanete liječiti, osobito o simptomima koje dovodite u vezu s infekcijom hepatitisom B.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi. To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti provjeru tih promjena.

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga. Kad se liječi HIV-infekcija, nije uvijek moguće odrediti jesu li neki od neželjenih učinaka prouzrokovani lijekom Genvoya ili drugim lijekovima koje istodobno uzimate, ili samom HIV-bolešću.

Moguće ozbiljne nuspojave: odmah obavijestite liječnika

Bilo koji znak upale ili infekcije. U nekih bolesnika s uznapredovalom HIV-bolešću (SIDA) i oportunističkim infekcijama u povijesti bolesti (infekcije koje nastaju u osoba sa slabim imunološkim sustavom) mogu se pojaviti znakovi i simptomi upale prethodnih infekcija ubrzo nakon početka liječenja protiv HIV-a. Smatra se da ti simptomi nastaju zbog poboljšanja imunološkog odgovora, što tijelu omogućuje da se bori protiv infekcija koje su možda bile prisutne bez vidljivih simptoma.

Autoimuni poremećaji, kada imunološki sustav napada zdravo tkivo Vašeg organizma, mogu se također dogoditi nakon početka uzimanja lijekova za liječenje infekcije HIV-om. Autoimuni poremećaji mogu se pojaviti puno mjeseci kasnije nakon početka liječenja. Pazite na bilo koje simptome infekcije ili druge simptome poput:

-slabost mišića

-slabost koja počinje u šakama i stopalima i pomiče se nagore prema trupu tijela

-osjećaj lupanja srca, nevoljnog drhtanja ili hiperaktivnosti

Ako primijetite gore opisane nuspojave, odmah o tome obavijestite liječnika.

Vrlo česte nuspojave

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

mučnina

Česte nuspojave

(mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

abnormalni snovi

glavobolja

omaglica

proljev

povraćanje

bol u trbuhu

vjetrovi (flatulencija)

osip

umor

Manje česte nuspojave

(mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

nizak broj crvenih krvnih stanica (anemija)

depresija

tegobe s probavom koje uzrokuju nelagodu nakon obroka (dispepsija)

oticanje lica, usana, jezika ili grla (angioedem)

svrbež (pruritus).

Ako se neka od ovih nuspojava pogorša, obavijestite svog liječnika.

Druge nuspojave koje se mogu javiti tijekom liječenja HIV-a

Učestalost sljedećih nuspojava nije poznata (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka).

Tegobe s kostima. Neki bolesnici koji uzimaju kombinirane antiretrovirusne lijekove kao što je Genvoya mogu razviti bolest kostiju koja se zove osteonekroza (odumiranje koštanog tkiva prouzrokovano gubitkom prokrvljenosti kosti). Uzimanje ove vrste lijeka tijekom dugog razdoblja, uzimanje kortikosteroida, pijenje alkohola, jako oslabljen imunološki sustav i pretjerana tjelesna težina mogu biti neki od mnogih čimbenika rizika za razvoj ove bolesti. Znakovi osteonekroze su:

-ukočenost zglobova,

-tupi bolovi i probadanje u zglobovima (osobito u kuku, koljenu i ramenu),

-poteškoće pri kretanju.

Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, obavijestite svog liječnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek Genvoya

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i boci iza oznake „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage. Bocu čuvati čvrsto zatvorenu.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Genvoya sadrži

Djelatne tvari su elvitegravir, kobicistat, emtricitabin i tenofoviralafenamid. Jedna filmom obložena tableta lijeka Genvoya sadržava 150 mg elvitegravira, 150 mg kobicistata, 200 mg emtricitabina i tenofoviralafenamidfumarata što odgovara 10 mg tenofoviralafenamida.

Drugi sastojci su

Jezgra tablete:

Laktoza (u obliku hidrata), mikrokristalična celuloza, umrežena karmelozanatrij, hidroksipropilceluloza, silicijev dioksid, natrijev laurilsulfat, magnezijev stearat.

Film ovojnica:

Polivinilni alkohol (E1203), titanijev dioksid (E171), polietilen glikol (E1521), talk (E553b), boja indigo carmine aluminium lake (E132), željezov oksid žuti (E172)

Kako Genvoya izgleda i sadržaj pakiranja

Genvoya filmom obložene tablete su zelene tablete u obliku kapsula s utisnutom oznakom „GSI“ na jednoj strani i brojem „510“ na drugoj strani tablete. Genvoya dolazi u bocama od 30 tableta (sa sredstvom za sušenje od silika gela koje se mora čuvati u boci radi zaštite tableta). Sredstvo za sušenje od silika gela nalazi se u posebnoj vrećici ili spremniku i ne smije se progutati.

Dostupne su sljedeće veličine pakiranja: kutije koje sadrže 1 bocu s 30 filmom obloženih tableta i kutije koje sadrže 90 (3 boce od 30) filmom obloženih tableta. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Tel.: +48 22 262 8702

България

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Magyarország

Gilead Sciences s.r.o.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 420 910 871 986

Tel.: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Malta

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Nederland

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Norge

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel.: +48 22 262 8702

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Österreich

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 43 1 260 830

España

Polska

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 378 98 30

Tel.: +48 22 262 8702

France

Portugal

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

România

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Slovenija

Gilead Sciences Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 353 214 825 999

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Slovenská republika

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Suomi/Finland

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 39 02 439201

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

United Kingdom

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Gilead Sciences Ltd.

Tel.: +48 22 262 8702

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Ova uputa je zadnji puta revidirana u <{MM/GGGG}> <{mjesec GGGG}>

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept