Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) (para-aminosalicylic acid) – Označavanje - J04AA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaGranupas (Para-aminosalicylic acid Lucane)
ATK šifraJ04AA01
Tvarpara-aminosalicylic acid
ProizvođačLucane Pharma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

GRANUPAS 4 g želučanootporne granule

Paraaminosalicilatna kiselina

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka vrećica sadrži 4 g paraaminosalicilatne kiseline

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Želučanootporne granule 30 vrećica

Kalibrirana mjerna žličica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku. Primjena kroz usta.

Ne žvakati ili drobiti.

Upozorenje: Ne koristite ako je vrećica nabubrila ili su granule promijenile boju iz svjetlo smeđe u tamno smeđu ili ljubičastu.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

ROK VALJANOSTI

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris

Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/896/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

GRANUPAS 4g

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

VREĆICA

1. NAZIV LIJEKA I NAČIN(I) PRIMJENE

GRANUPAS 4g želučanootporne granule paraaminosalicilatna kiselina

Primjena kroz uzsta

2.METODA PRIMJENE

3.ROK VALJANOSTI

ROK VALJANOSTI

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

4 g

6.DRUGO

Upozorenje: Ne koristite ako je vrećica nabubrila ili su granule promijenile boju iz svjetlo smeđe u tamno smeđu ili ljubičastu.

Ne žvakati ili drobiti.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept