Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Harvoni (ledispavir 90 mg / sofosbuvir 400 mg) – Označavanje - J05AX65

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaHarvoni
ATK šifraJ05AX65
Tvarledispavir 90 mg / sofosbuvir 400 mg
ProizvođačGilead Sciences International Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

NALJEPNICA BOCE I KUTIJE

1.NAZIV LIJEKA

Harvoni 90 mg/400 mg filmom obložene tablete ledipasvir/sofosbuvir

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 90 mg ledipasvira i 400 mg sofosbuvira.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i boju sunset yellow FCF aluminium lake (E110). Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 filmom obloženih tableta.

84 (3 boce s 28) filmom obloženih tableta.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Gilead Sciences International Ltd

Cambridge

CB21 6GT

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/958/001 28 filmom obloženih tableta

EU/1/14/958/002 84 (3 boce s 28) filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Harvoni [samo vanjsko pakiranje]

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept