Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Označavanje - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaHelicobacter Test INFAI
ATK šifraV04CX
Tvar13C-urea
ProizvođačINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA, PAKIRANJE S 1 POSUDICOM I 50 POSUDICA

1.NAZIV LIJEKA

Helicobacter Test INFAI 75 mg prašak za oralnu otopinu 13C-urea

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 posudica sadrži 75 mg 13C-uree.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Nema pomoćnih tvari.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za oralnu otopinu

1 dijagnostički komplet sadrži:

1 posudicu koja sadrži 75 mg praška 13C-uree za oralnu otopinu 4 spremnika za uzorke izdahnutog zraka

1 savitljivu slamčicu

Uputu o lijeku

Obrazac za podatke o bolesniku Karticu s bar kodovima i naljepnicom

1 dijagnostički komplet sadrži:

1 posudicu koja sadrži 75 mg praška 13C-uree za oralnu otopinu

2 vrećice za uzorke izdahnutog zraka

1 savitljivu slamčicu

Uputu o lijeku

Obrazac za podatke o bolesniku Naljepnice s bar kodovima i naljepnicu

1 dijagnostički komplet sadrži:

50 posudica koje sadrže 75 mg praška 13C-uree za oralnu otopinu

100 vrećica za uzorke izdahnutog zraka

50 savitljivih slamčica

50 Uputa o lijeku

50 obrazaca za podatke o bolesniku

50 naljepnica s bar kodovima i naljepnicom

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Kroz usta

Za masenu spektrometriju

Za infracrvenu spektroskopiju

Molimo pročitajte priložene upute za uporabu.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Broj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Helicobacter Test INFAI 75 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

UNUTARNJA KUTIJA, PAKIRANJE OD 50

1. NAZIV LIJEKA

Helicobacter Test INFAI 75 mg prašak za oralnu otopinu 13C-urea

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 posudica sadrži 75 mg 13C-uree.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Nema pomoćnih tvari.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za oralnu otopinu

CLINIPAC 50

50 posudica koje sadrže 75 mg praška 13C-uree za oralnu otopinu

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Broj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

EU/1/97/045/004

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Helicobacter Test INFAI 75 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA POSUDICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Helicobacter Test INFAI 75 mg prašak za oralnu otopinu 13C-urea

Kroz usta

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP: {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Posudica sadrži 75 mg 13C-uree

6.DRUGO

Jedan test

Prašak za oralnu otopinu

Molimo pročitajte priložene upute za uporabu. Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Lijek se izdaje na recept.

Broj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Njemačka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Helicobacter Test INFAI za djecu u dobi od 3-11godina, 45 mg praška za oralnu otopinu 13C-urea

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 posudica sadrži 45 mg 13C-uree.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Nema pomoćnih tvari.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za oralnu otopinu

1 dijagnostički komplet sadrži:

1 posudicu koja sadrži 45 mg praška 13C-uree za oralnu otopinu 4 spremnika za uzorke izdahnutog zraka

1 savitljivu slamčicu

Uputu o lijeku

Obrazac za podatke o bolesniku

Karticu s naljepnicama s bar kodovima i naljepnicom

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Kroz usta

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Broj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

EU/1/97/045/003

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Helicobacter Test INFAI 45 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA POSUDICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Helicobacter Test INFAI za djecu u dobi od 3-11 godina, 45 mg praška za oralnu otopinu 13C-urea

Kroz usta

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Posudica sadrži 45 mg 13C-uree

6. DRUGO

Jedan test

Prašak za oralnu otopinu

Molimo pročitajte priložene upute za uporabu. Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Lijek se izdaje na recept.

Broj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: EU/1/97/045/003

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Njemačka

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI UNUTARNJE PAKIRANJE

SPREMNICI ZA UZORKE IZDAHNUTOG ZRAKA: STAKLENI ILI PLASTIČNI

1. NAZIV LIJEKA

Helicobacter Test INFAI

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Njemačka

3. ROK VALJANOSTI

4. BROJ SERIJE

5.DRUGO

Spremnik za uzorak izdahnutog zraka

00-minutna vrijednost

30-minutna vrijednost

Zalijepite naljepnicu s bar kodom oko spremnika

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI UNUTARNJE PAKIRANJE

KARTICA S BAR KODOVIMA I NALJEPNICAMA

1. NAZIV LIJEKA

Helicobacter Test INFAI

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Njemačka

3. ROK VALJANOSTI

4. BROJ SERIJE

5. DRUGO

Kartica s naljepnicama s bar kodovima i naljepnicom

Bar kod za obrazac za podatke o bolesniku

Naljepnica za pečaćenje kutije

Bar kodovi za 00-minutnu vrijednost

Bar kodovi za 30-minutnu vrijednost

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA, PAKIRANJE OD 50

1. NAZIV LIJEKA

Helicobacter Test INFAI 75 mg prašak za oralnu otopinu 13C-urea

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 posudica sadrži 75 mg 13C-uree.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Nema pomoćnih tvari.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za oralnu otopinu

CLINIPAC BASIC

50 posudica koje sadrže 75 mg praška 13C-uree za oralnu otopinu

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Kroz usta

Molimo pročitajte priložene upute za uporabu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Broj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

EU/1/97/045/005

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Helicobacter Test INFAI 75 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

UNUTARNJA KUTIJA, PAKIRANJE OD 50

1. NAZIV LIJEKA

Helicobacter Test INFAI 75 mg prašak za oralnu otopinu 13C-urea

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 posudica sadrži 75 mg 13C-uree.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Nema pomoćnih tvari.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za oralnu otopinu

CLINIPAC BASIC

50 posudica koje sadrže 75 mg praška 13C-uree za oralnu otopinu

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Broj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

EU/1/97/045/005

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Helicobacter Test INFAI 75 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA POSUDICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Helicobacter Test INFAI 75 mg prašak za oralnu otopinu 13C-urea

Kroz usta

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Posudica sadrži 75 mg 13C-uree

6. DRUGO

Jedan test

Prašak za oralnu otopinu

Molimo pročitajte priložene upute za uporabu. Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Lijek se izdaje na recept.

Broj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: EU/1/97/045/005

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Njemačka

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept