Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

INOmax (nitric oxide) – Označavanje - R07AX

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaINOmax
ATK šifraR07AX
Tvarnitric oxide
ProizvođačLinde Healthcare AB

PODACIKOJISE MORAJUNALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

Spremnik s plinom od2 litre

1.NAZIV LIJEKA

INOmax 400 ppm mol/mol plin inhalata dušikov (II) oksid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Dušikov (II) oksid (NO) 400 ppm mol/mol.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži dušik.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Plin inhalata

Spremnik s plinom od 2litre napunjen pod apsolutnim tlakom od 155bara daje 307 litara plina pod tlakom od 1bara pri temperaturi od 15oC.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dušnik i pluća.

Prije primjene pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Roditelj ili skrbnik mora pročitatiUputu o lijeku i biti svjestannavedenih indikacija i upozorenja prije primjene na djetetu.

8.ROKVALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Moraju se poštivati svi propisi u vezi s rukovanjem spremnicima pod tlakom. Spremnike s plinom čuvajte u okomitom položaju u dobro ventiliranim prostorijama.

Spremnike s plinom zaštitite od udaraca, padova, oksidacije i zapaljivih materijala, vlage, izvora topline i zapaljenja.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Nemojte bacati iskorištene spremnike za plin. Svi spremnici za plin moraju se vratiti dobavljaču radi zbrinjavanja.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJELIJEKA U PROMET

Linde Healthcare AB SE-181 81 Lidingö Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJELIJEKA U PROMET

EU/1/01/194/002

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek seizdaje na recept

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACINA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACIKOJISE MORAJUNALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

Spremnik s plinom od 10 litara

1. NAZIV LIJEKA

INOmax 400 ppm mol/mol plin inhalata dušikov (II) oksid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Dušikov (II) oksid (NO) 400 ppm mol/mol.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži dušik.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Plin inhalata

Spremnik s plinom od 10 litara napunjen pod apsolutnim tlakom od 155bara daje 1535 litara plina pod tlakom od 1bara pri temperaturi od 15oC.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dušnik i pluća.

Prije primjene pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Roditelj ili skrbnik mora pročitati Uputu o lijeku i biti svjestannavedenih indikacija i upozorenja prije primjene na djetetu.

8. ROKVALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Moraju se poštivati svi propisi u vezi s rukovanjem spremnicima pod tlakom. Spremnike s plinom čuvajte u okomitom položaju u dobro ventiliranim prostorijama.

Spremnike s plinom zaštitite od udaraca, padova, oksidacije i zapaljivih materijala, vlage, izvora topline i zapaljenja.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Nemojte bacati iskorištene spremnike za plin. Svi spremnici za plin moraju se vratiti dobavljaču radi zbrinjavanja.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJELIJEKA U PROMET

Linde Healthcare AB SE-181 81 Lidingö Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/194/001

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek seizdaje na recept

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACINA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACIKOJISE MORAJUNALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

Spremnik s plinom od2 litre

1. NAZIV LIJEKA

INOmax 800 ppm mol/mol plin inhalata dušikov (II) oksid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Dušikov (II) oksid (NO)800 ppm mol/mol.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži dušik.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Plin inhalata

Spremnik s plinom od 2litre napunjen pod apsolutnim tlakom od 155bara daje 307 litara plina pod tlakom od 1bara pri temperaturi od 15 oC.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dušnik i pluća.

Prije primjene pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Roditelj ili skrbnik mora pročitatiUputu o lijeku i biti svjestannavedenih indikacija i upozorenja prije primjene na djetetu.

8. ROKVALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Moraju se poštivati svi propisi u vezi s rukovanjem spremnicima pod tlakom. Spremnike s plinom čuvajte u okomitom položaju u dobro ventiliranim prostorijama.

Spremnike s plinom zaštitite od udaraca, padova, oksidacije i zapaljivih materijala, vlage, izvora topline i zapaljenja.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Nemojte bacati iskorištene spremnike za plin. Svi spremnici za plin moraju se vratiti dobavljaču radi zbrinjavanja.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJELIJEKA U PROMET

Linde Healthcare AB SE-181 81 Lidingö Švedska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJELIJEKA U PROMET

EU/1/01/194/003

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek seizdaje na recept

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACINA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACIKOJISE MORAJUNALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

Spremnik s plinom od 10 litara

1. NAZIV LIJEKA

INOmax 800 ppm mol/mol plin inhalata dušikov (II) oksid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Dušikov (II) oksid (NO)800 ppm mol/mol.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži dušik.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Plin inhalata

Spremnik s plinom od 10litara napunjen pod apsolutnim tlakom od 155bara daje 1535 litara plina pod tlakom od 1bara pri temperaturi od 15oC.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dušnik i pluća.

Prije primjene pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Roditelj ili skrbnik mora pročitatiUputu o lijeku i biti svjestannavedenih indikacija i upozorenja prije primjene na djetetu.

8. ROKVALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Moraju se poštivati svi propisi u vezi s rukovanjem spremnicima pod tlakom. Spremnike s plinom čuvajte u okomitom položaju u dobro ventiliranim prostorijama.

Spremnike s plinom zaštitite od udaraca, padova, oksidacije i zapaljivih materijala, vlage, izvora topline i zapaljenja.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Nemojte bacati iskorištene spremnike za plin. Svi spremnici za plin moraju se vratiti dobavljaču radi zbrinjavanja.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJELIJEKA U PROMET

Linde Healthcare AB SE-181 81 Lidingö Švedska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/194/004

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek seizdaje na recept

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACINA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept