Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ikervis (ciclosporin) – Uputa o lijeku - S01XA18

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaIkervis
ATK šifraS01XA18
Tvarciclosporin
ProizvođačSanten Oy

Santen Oy

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

IKERVIS 1 mg/ml kapi za oko, emulzija ciklosporin (ciclosporin)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je IKERVIS i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati IKERVIS

3.Kako primjenjivati IKERVIS

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati IKERVIS

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je IKERVIS i za što se koristi

IKERVIS sadrži djelatnu tvar ciklosporin. Ciklosporin pripada skupini lijekova poznatih kao imunosupresivne tvari koje se koriste za smanjenje upale.

IKERVIS se primjenjuje za liječenje odraslih s teškim keratitisom (upala rožnice, prozirnog sloja na prednjem dijelu oka). Primjenjuje se u onih bolesnika sa sindromom suhog oka koji se ne poboljšava unatoč liječenju umjetnim suzama.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Trebali biste posjetiti svog liječnika barem svakih 6 mjeseci kako bi se procijenilo djelovanje IKERVISA.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati IKERVIS

NEMOJTE primjenjivati IKERVIS

-ako ste alergični na ciklosporin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

-ako imate infekciju oka.

Upozorenja i mjere opreza

IKERVIS primjenjujte samo za kapanje u oko (oči).

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite IKERVIS

-ako ste prethodno imali infekciju oka virusom herpesa koji je mogao oštetiti prozirni prednji dio oka (rožnicu).

-ako uzimate bilo kakve lijekove koji sadrže steroide.

-ako uzimate bilo kakve lijekove za liječenje glaukoma.

Kontaktne leće mogu još više oštetiti prozirni prednji dio oka (rožnicu). Zbog toga, prije nego što primijenite IKERVIS prije spavanja, trebate izvaditi kontaktne leće; možete ih ponovo staviti kada se probudite.

Santen Oy

Djeca i adolescenti

IKERVIS se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i IKERVIS

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Obavijestite svog liječnika ako primjenjujete kapi za oči koje sadrže steroide uz IKERVIS jer one mogu povećati rizik od nuspojava.

IKERVIS kapi za oči treba primijeniti najmanje 15 minuta nakon primjene bilo kojih drugih kapi za oči.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Nemojte primjenjivati IKERVIS ako ste trudni.

Ako biste mogli zatrudnjeti, morate koristiti kontracepciju tijekom primjene ovog lijeka.

IKERVIS će vjerojatno biti prisutan u majčinom mlijeku u vrlo malim količinama. Ako dojite, razgovarajte sa svojim liječnikom prije primjene ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Neposredno nakon primjene kapi za oči IKERVIS vid bi Vam mogao biti zamagljen. Ako se to dogodi, pričekajte da Vam se vid ponovo razbistri prije upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

3.Kako primjenjivati IKERVIS

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna kap u svako zahvaćeno oko, jednom dnevno, prije spavanja.

Upute za uporabu

Pažljivo slijedite ove upute i pitajte svog liječnika ili ljekarnika ako bilo što ne razumijete.

Operite ruke.

Ako nosite kontaktne leće, izvadite ih prije spavanja i prije primjene kapi; možete ih ponovo staviti kada se probudite.

Otvorite aluminijsku vrećicu koja sadrži pet jednodoznih spremnika.

Uzmite jedan jednodozni spremnik iz aluminijske vrećice.

Prije primjene nježno protresite jednodozni spremnik.

Odvijte čep (slika 1).

Santen Oy

Povucite svoju donju vjeđu prema dolje (slika 2).

Nagnite glavu natrag i gledajte u strop.

Nježno istisnite jednu kap lijeka u oko. Pobrinite se da ne dotaknete oko vrhom jednodoznog spremnika.

Trepnite nekoliko puta kao bi lijek prekrio oko.

Nakon primjene IKERVISA pritisnite prstom kut oka pored nosa i nježno sklopite vjeđe na 2 minute (slika 3). To pomaže u smanjenju ulaska IKERVISA u ostatak tijela.

Ako primjenjujete kapi u oba oka, ponovite korake za drugo oko.

Jednodozni spremnik bacite odmah nakon primjene, čak i ako je ostalo nešto tekućine u njemu.

Preostali jednodozni spremnici trebaju se čuvati u aluminijskoj vrećici.

Ako kap promaši oko, pokušajte ponovno.

Ako primijenite više IKERVISA nego što ste trebali, isperite oko vodom. Nemojte više ukapavati kapi sve dok nije vrijeme za Vašu sljedeću redovnu dozu.

Ako ste zaboravili primijeniti IKERVIS, nastavite sa sljedećom dozom prema planu. Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Nemojte primijeniti više od jedne kapi u zahvaćeno oko (oči) na dan.

Ako prestanete primjenjivati IKERVIS bez savjetovanja sa svojim liječnikom, upala prozirnog prednjeg dijela Vašeg oka (poznata kao keratitis) više se neće kontrolirati i može doći do oštećenja vida.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Zabilježene su sljedeće nuspojave:

Najčešće nuspojave bile su na očima ili oko njih.

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

Bol pri kapanju kapi u oko.

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

Nadraženost, crvenilo i pojačano suzenje pri kapanju kapi u oko, crvenilo vjeđe, suzne oči, crvenilo oka, zamagljen vid. Oticanje vjeđa, crvenilo konjunktive (tanke opne koja prekriva prednji dio oka), nadraženost oka, bol u oku.

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

Manje česte nuspojave povezane s okom:

Nelagoda, svrbež ili nadraženost oka ili oko oka, uključujući osjećaj da imate nešto u oku. Nadraženost ili oticanje konjunktive (tanke opne koja prekriva prednji dio oka), očna alergija, poremećaji suza, iscjedak iz oka, upala šarenice (obojeni dio oka) ili vjeđe, depoziti u oku, bakterijska infekcija ili upala rožnice (prozirni prednji dio oka), abrazija vanjskog sloja rožnice, bijelkaste mrlje na rožnici, cista u vjeđi, svrbež vjeđe, bolan osip oko oka uzrokovan herpes zoster virusom.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

Santen Oy

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati IKERVIS

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskoj kutiji, aluminijskoj vrećici i na jednodoznom spremniku iza oznake “Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne zamrzavati.

Nakon otvaranja aluminijske vrećice, jednodozne spremnike treba i dalje čuvati u vrećici radi zaštite od svjetlosti i izbjegavanja isparavanja. Odmah nakon uporabe bacite svaki otvoreni jednodozni spremnik s preostalom emulzijom.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanjuokoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što IKERVIS sadrži

-Djelatna tvar je ciklosporin. Jedan mililitar IKERVISA sadrži 1 mg ciklosporina.

-Drugi sastojci su srednjelančani trigliceridi, cetalkonijev klorid, glicerol, tiloksapol, poloksamer 188, natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i voda za injekcije.

Kako IKERVIS izgleda i sadržaj pakiranja

IKERVIS je mliječno bijela emulzija u obliku kapi za oko.

Isporučuje se u jednodoznim spremnicima načinjenim od polietilena niske gustoće (LDPE). Svaki jednodozni spremnik sadrži 0,3 ml kapi za oko, emulzije.

Jednodozni spremnici uvijeni su u zatvorenu aluminijsku vrećicu.

Veličine pakiranja: 30 i 90 jednodoznih spremnika

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

SANTEN Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Finska

Proizvođač

EXCELVISION

Rue de la Lombardière

ZI la Lombardière

F-07100 Annonay

Francuska

SANTEN Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Finska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Santen Oy

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Santen Oy

Santen Oy

Tél/Tel : + 358 (0) 3 284 8111

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

България

Luxembourg/Luxemburg

Santen Oy

Santen Oy

Teл.: + 358 (0) 3 284 8111

Tél/Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Česká republika

Magyarország

Santen Oy

Santen Oy

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Tel.: + 358 (0) 3 284 8111

Danmark

Malta

SantenPharma AB

Santen Oy

Tlf: + 46 (0) 8 444 75 60

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Deutschland

Nederland

Santen GmbH

Santen Oy

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Eesti

Norge

Santen Oy

SantenPharma AB

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Tlf: + 46 (0) 8 444 75 60

Ελλάδα

Österreich

Santen Oy

Santen Oy

Τηλ: + 358 (0) 3 284 8111

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

España

Polska

Santen Pharmaceutical Spain S.L.

Santen Oy

Tel: + 34 914 142 485

Tel.: + 358 (0) 3 284 8111

France

Portugal

Santen S.A.S.

Santen Oy

Tél: + 33 (0)1 69 87 40 20

Tel: + 351 308 805 912

Hrvatska

România

Santen Oy

Santen Oy

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Ireland

Slovenija

Santen UK Limited

Santen Oy

Tel: + 353 (0) 16950008

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Ísland

Slovenská republika

Santen Oy

Santen Oy

Sími: + 358 (0) 3 284 8111

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Italia

Suomi/Finland

Santen Italy S.r.l.

Santen Oy

Tel: + 39 02 620019.1

Puh/Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Κύπρος

Sverige

Santen Oy

SantenPharma AB

Τηλ: + 358 (0) 3 284 8111

Tel: + 46 (0) 8 444 75 60

Santen Oy

Latvija

United Kingdom

Santen Oy

Santen UK Limited

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Tel: + 44 (0) 845 075 4863

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept