Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inhixa (enoxaparin sodium) – Označavanje - B01AB05

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaInhixa
ATK šifraB01AB05
Tvarenoxaparin sodium
ProizvođačTechdow Europe AB

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA (Pakiranje od 1, 2, 10 ili 20)

1.NAZIV LIJEKA

Inhixa 2000 IU (20 mg)/0,2 ml otopina za injekciju enoksaparinnatrij

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena štrcaljka (0,2 ml) sadrži 2000 IU (20 mg) enoksaparinnatrija

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Voda za injekciju.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 1 napunjena štrcaljka

2 napunjene štrcaljke

10 napunjenih štrcaljki

2 napunjene štrcaljke sa štitnikom za iglu

10 napunjenih štrcaljki sa štitnikom za iglu

20 napunjenih štrcaljki sa štitnikom za iglu

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Potkožna primjena, primjena u venu.

Izvantjelesna primjena (u sustavu za dijalizu).

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

Razrijeđena otopina mora se upotrijebiti unutar 8 sati.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturama ispod 25 °C.

Ne zamrzavati.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Techdow Europe AB

Kåbovägen 32

75236 Uppsala

ŠVEDSKA

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1132/021

EU/1/16/1132/001

EU/1/16/1132/002

EU/1/16/1132/011

EU/1/16/1132/012

EU/1/16/1132/023

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Inhixa 2000 IU (20 mg)/0,2 ml

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Inhixa 2000 IU (20 mg)/0,2 ml, injekcija enoksaparinnatrij

s.c., i.v. ili u izvantjelesna

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA (Pakiranje od 2, 10, 20 ili 50)

1. NAZIV LIJEKA

Inhixa 4000 IU (40 mg)/0,4 ml otopina za injekciju enoksaparinnatrij

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena štrcaljka (0,4 ml) sadrži 4000 IU (40 mg) enoksaparinnatrija

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Voda za injekciju.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

2 napunjene štrcaljke

10 napunjenih štrcaljki

2 napunjene štrcaljke sa štitnikom za iglu

10 napunjenih štrcaljki sa štitnikom za iglu

20 napunjenih štrcaljki sa štitnikom za iglu

50 napunjenih štrcaljki sa štitnikom za iglu

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Potkožna primjena, primjena u venu.

Izvantjelesna primjena (u sustavu za dijalizu).

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Razrijeđena otopina mora se upotrijebiti unutar 8 sati.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturama ispod 25 °C

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Techdow Europe AB

Kåbovägen 32

75236 Uppsala

ŠVEDSKA

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1132/003

EU/1/16/1132/004

EU/1/16/1132/013

EU/1/16/1132/014

EU/1/16/1132/024

EU/1/16/1132/025

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Inhixa 4000 IU (40 mg)/0,4 ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Inhixa 4000 IU (40 mg)/0,4 ml, injekcija enoksaparinnatrij

s.c., i.v. ili u izvantjelesna

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA (Pakiranje od 2, 10, 12, 20 ili 24)

1. NAZIV LIJEKA

Inhixa 6000 IU (60 mg)/0,6 ml otopina za injekciju enoksaparinnatrij

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena štrcaljka (0,6 ml) sadrži 6000 IU (60 mg) enoksaparinnatrija

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Voda za injekciju.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

2 napunjene štrcaljke

10 napunjenih štrcaljki

2 napunjene štrcaljke sa štitnikom za iglu

10 napunjenih štrcaljki sa štitnikom za iglu

12 napunjenih štrcaljki sa štitnikom za iglu

20 napunjenih štrcaljki sa štitnikom za iglu

24 napunjenih štrcaljki sa štitnikom za iglu

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Potkožna primjena, primjena u venu.

Izvantjelesna primjena (u sustavu za dijalizu).

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Razrijeđena otopina mora se upotrijebiti unutar 8 sati.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturama ispod 25 °C.

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Techdow Europe AB

Kåbovägen 32

75236 Uppsala

ŠVEDSKA

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1132/005

EU/1/16/1132/006

EU/1/16/1132/015

EU/1/16/1132/016

EU/1/16/1132/026

EU/1/16/1132/027

EU/1/16/1132/028

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Inhixa 6000 IU (60 mg)/0,6 ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Inhixa 6000 IU (60 mg)/0,6 ml, injekcija enoksaparinnatrij

s.c., i.v. ili u izvantjelesna

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA (Pakiranje od 2, 10, 12 ili 24)

1. NAZIV LIJEKA

Inhixa 8000 IU (80 mg)/0,8 ml otopina za injekciju enoksaparinnatrij

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena štrcaljka (0,8 ml) sadrži 8000 IU (80 mg) enoksaparinnatrija

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Voda za injekciju.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

2 napunjene štrcaljke

10 napunjenih štrcaljki

2 napunjene štrcaljke sa štitnikom za iglu

10 napunjenih štrcaljki sa štitnikom za iglu

12 napunjenih štrcaljki sa štitnikom za iglu

24 napunjenih štrcaljki sa štitnikom za iglu

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Potkožna primjena, primjena u venu.

Izvantjelesna primjena (u sustavu za dijalizu).

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Razrijeđena otopina mora se upotrijebiti unutar 8 sati.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturama ispod 25 °C.

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Techdow Europe AB

Kåbovägen 32

75236 Uppsala

ŠVEDSKA

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1132/007

EU/1/16/1132/008

EU/1/16/1132/017

EU/1/16/1132/018

EU/1/16/1132/029

EU/1/16/1132/030

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Inhixa 8000 IU (80 mg)/0,8 ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Inhixa 8000 IU (80 mg)/0,8 ml, injekcija enoksaparinnatrij

s.c., i.v. ili u izvantjelesna

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA (Pakiranje od 2, 10, 12, 24 ili 90)

1. NAZIV LIJEKA

Inhixa 10 000 IU (100 mg)/1 ml otopina za injekciju enoksaparinnatrij

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna napunjena štrcaljka (1 ml) sadrži 10 000 IU (100 mg) enoksaparinnatrija

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Voda za injekciju.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

2 napunjene štrcaljke

10 napunjenih štrcaljki

90 napunjenih štrcaljki

2 napunjene štrcaljke sa štitnikom za iglu

10 napunjenih štrcaljki sa štitnikom za iglu

12 napunjenih štrcaljki sa štitnikom za iglu

24 napunjenih štrcaljki sa štitnikom za iglu

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Potkožna primjena, primjena u venu.

Izvantjelesna primjena (u sustavu za dijalizu).

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Razrijeđena otopina mora se upotrijebiti unutar 8 sati.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturama ispod 25 °C.

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Techdow Europe AB

Kåbovägen 32

75236 Uppsala

ŠVEDSKA

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1132/009

EU/1/16/1132/010

EU/1/16/1132/022

EU/1/16/1132/019

EU/1/16/1132/020

EU/1/16/1132/031

EU/1/16/1132/032

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Inhixa 10 000 IU (100 mg)/1 ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Inhixa 10 000 IU (100 mg)/1 ml, injekcija enoksaparinnatrij

s.c., i.v. ili u izvantjelesna

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept