Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invega (paliperidone) – Označavanje - N05AX13

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaInvega
ATK šifraN05AX13
Tvarpaliperidone
ProizvođačJanssen-Cilag International NV

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA PVC-PCTFE/ALUMINIJ BLISTER (za bijeli i prozirni blister)

1.NAZIV LIJEKA

INVEGA 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 1,5 mg paliperidona.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta s produljenim oslobađanjem

28 tableta s produljenim oslobađanjem

30 tableta s produljenim oslobađanjem

49 tableta s produljenim oslobađanjem

56 tableta s produljenim oslobađanjem

98 tableta s produljenim oslobađanjem

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

14 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/077 - PROZIRNI

28 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/078 - PROZIRNI

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/079 - PROZIRNI

49 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/080 - PROZIRNI

56 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/081 - PROZIRNI

98 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/082 - PROZIRNI

14 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/083 - BIJELI

28 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/084 - BIJELI

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/085 - BIJELI

49 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/086 - BIJELI

56 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/087 - BIJELI

98 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/088 - BIJELI

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

invega 1,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP PVC-PTFE/AL BLISTER SA 7 i 10 TABLETA (za bijeli i prozirni blister)

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti MM/GGGG

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA OPA-ALUMINIJ-PVC/ALUMINIJ BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 1,5 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta s produljenim oslobađanjem

28 tableta s produljenim oslobađanjem

49 tableta s produljenim oslobađanjem

56 tableta s produljenim oslobađanjem

98 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

14 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/089

28 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/090

49 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/091

56 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/092

98 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/093

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

invega 1,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP OPA-AL-PVC/AL BLISTER SA 7 TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti MM/GGGG

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA BOCU

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 1,5 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

350 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Bocu držite čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/094

350 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/095

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

invega 1,5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

BOCA

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 1,5 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

350 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Bocu držite čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/094

350 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/095

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA PVC-PCTFE/ALUMINIJ BLISTER (za bijeli i prozirni blister)

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 3 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Laktoza hidrat.

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta s produljenim oslobađanjem

28 tableta s produljenim oslobađanjem

30 tableta s produljenim oslobađanjem

49 tableta s produljenim oslobađanjem

56 tableta s produljenim oslobađanjem

98 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

14 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/065 - PROZIRNI

28 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/001 - PROZIRNI

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/002 - PROZIRNI

49 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/003 - PROZIRNI

56 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/004 - PROZIRNI

98 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/005 - PROZIRNI

14 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/066 - BIJELI

28 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/021 - BIJELI

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/022 - BIJELI

49 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/023 - BIJELI

56 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/024 - BIJELI

98 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/025 - BIJELI

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

invega 3 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP PVC-PTFE/AL BLISTER SA 7 i 10 TABLETA (za bijeli i prozirni blister)

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

INVEGA 3 mg tableta s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti MM/GGGG

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA OPA-ALUMINIJ-PVC/ALUMINIJ BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 3 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Laktoza hidrat.

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta s produljenim oslobađanjem

28 tableta s produljenim oslobađanjem

49 tableta s produljenim oslobađanjem

56 tableta s produljenim oslobađanjem

98 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

14 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/067

28 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/041

49 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/042

56 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/043

98 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/044

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

invega 3 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP OPA-AL-PVC/AL BLISTER SA 7 TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti MM/GGGG

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA BOCU

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 3 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Laktoza hidrat.

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

350 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Bocu držite čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/057

350 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/058

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

invega 3 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

BOCA

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 3 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 3 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Laktoza hidrat.

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

350 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Bocu držite čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/057

350 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/058

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA PVC-PCTFE/ALUMINIJ BLISTER (za bijeli i prozirni blister)

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 6 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta s produljenim oslobađanjem

28 tableta s produljenim oslobađanjem

30 tableta s produljenim oslobađanjem

49 tableta s produljenim oslobađanjem

56 tableta s produljenim oslobađanjem

98 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

14 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/068 - PROZIRNI

28 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/006 - PROZIRNI

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/007 - PROZIRNI

49 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/008 - PROZIRNI

56 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/009 - PROZIRNI

98 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/010 - PROZIRNI

14 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/069 - BIJELI

28 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/026 - BIJELI

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/027 - BIJELI

49 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/028 - BIJELI

56 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/029 - BIJELI

98 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/030 - BIJELI

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

invega 6 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP PVC-PCTFE/AL BLISTER SA 7 i 10 TABLETA (za bijeli i prozirni blister)

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti MM/GGGG

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA OPA-ALUMINIJ-PVC/ALUMINIJ BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 6 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta s produljenim oslobađanjem

28 tableta s produljenim oslobađanjem

49 tableta s produljenim oslobađanjem

56 tableta s produljenim oslobađanjem

98 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

14 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/070

28 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/045

49 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/046

56 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/047

98 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/048

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

invega 6 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP OPA-AL-PVC/AL BLISTER SA 7 TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti MM/GGGG

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA BOCU

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 6 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

350 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Bocu držite čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/059

350 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/060

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

invega 6 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

BOCA

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 6 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 6 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

350 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Bocu držite čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/059

350 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/060

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA PVC-PCTFE/ALUMINIJ BLISTER (za bijeli i prozirni blister)

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 9 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta s produljenim oslobađanjem

28 tableta s produljenim oslobađanjem

30 tableta s produljenim oslobađanjem

49 tableta s produljenim oslobađanjem

56 tableta s produljenim oslobađanjem

98 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

14 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/071 - PROZIRNI

28 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/011 - PROZIRNI

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/012 - PROZIRNI

49 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/013 - PROZIRNI

56 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/014 - PROZIRNI

98 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/015 - PROZIRNI

14 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/072 - BIJELI

28 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/031 - BIJELI

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/032 - BIJELI

49 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/033 - BIJELI

56 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/034 - BIJELI

98 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/035 - BIJELI

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

invega 9 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP PVC-PCTFE/AL BLISTER SA 7 i 10 TABLETA (za bijeli i prozirni blister)

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti MM/GGGG

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA OPA-ALUMINIJ-PVC/ALUMINIJ BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 9 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta s produljenim oslobađanjem

28 tableta s produljenim oslobađanjem

49 tableta s produljenim oslobađanjem

56 tableta s produljenim oslobađanjem

98 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

14 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/073

28 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/049

49 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/050

56 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/051

98 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/052

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

invega 9 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP OPA-AL-PVC/AL BLISTER SA 7 TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti MM/GGGG

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKRIANJU KUTIJA ZA BOCU

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 9 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

350 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Bocu držite čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/061

350 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/062

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

invega 9 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

BOCA

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 9 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 9 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

350 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Bocu držite čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/061

350 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/062

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA PVC-PCTFE/ALUMINIJ BLISTER (za bijeli i prozirni blister)

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 12 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 12 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta s produljenim oslobađanjem

28 tableta s produljenim oslobađanjem

30 tableta s produljenim oslobađanjem

49 tableta s produljenim oslobađanjem

56 tableta s produljenim oslobađanjem

98 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

14 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/074 - PROZIRNI

28 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/016 - PROZIRNI

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/017 - PROZIRNI

49 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/018 - PROZIRNI

56 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/019 - PROZIRNI

98 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/020 - PROZIRNI

14 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/075 - BIJELI

28 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/036 - BIJELI

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/037 - BIJELI

49 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/038 - BIJELI

56 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/039 - BIJELI

98 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/040 - BIJELI

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

invega 12 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP PVC-PCTFE/AL BLISTER SA 7 i 10 TABLETA (za bijeli i prozirni blister)

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 12 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti MM/GGGG

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA OPA-ALUMINIJ-PVC/ALUMINIJ BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 12 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 12 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta s produljenim oslobađanjem

28 tableta s produljenim oslobađanjem

49 tableta s produljenim oslobađanjem

56 tableta s produljenim oslobađanjem

98 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

14 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/076

28 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/053

49 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/054

56 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/055

98 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/056

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

invega 12 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP OPA-AL-PVC/AL BLISTER SA 7 TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 12 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti MM/GGGG

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA BOCU

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 12 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 12 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

350 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Bocu držite čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/063

350 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/064

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

invega 12 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

BOCA

1. NAZIV LIJEKA

INVEGA 12 mg tablete s produljenim oslobađanjem paliperidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 12 mg paliperidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

350 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

Tabletu progutajte cijelu, nemojte ju žvakati, lomiti niti usitnjavati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30oC.

Bocu držite čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

30 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/063

350 tableta s produljenim oslobađanjem - EU/1/07/395/064

13. BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJE LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept