Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iscover (clopidogrel) – Označavanje - B01AC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaIscover
ATK šifraB01AC04
Tvarclopidogrel
ProizvođačSanofi-aventis groupe

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

Iscover 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelhidrogensulfata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: hidrogenirano ricinusovo ulje i laktozu. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50x1 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

90 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

7 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C (za PVC/PVDC/Al blistere) Ili Nema posebnih uvjeta čuvanja (za aluminijske blistere)

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Pariz Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/98/070/001a 28 tableta

EU/1/98/070/001b 28 tableta

EU/1/98/070/002a 50x1 tableta

EU/1/98/070/002b 50x1 tableta

EU/1/98/070/003a 84 tablete

EU/1/98/070/003b 84 tablete

EU/1/98/070/004a 100 tableta

EU/1/98/070/004b 100 tableta

EU/1/98/070/005a 30 tableta

EU/1/98/070/005b 30 tableta

EU/1/98/070/006a 90 tableta

EU/1/98/070/006b 90 tableta

EU/1/98/070/007a 14 tableta

EU/1/98/070/007b 14 tableta

EU/1/98/070/011a 7 tableta

EU/1/98/070/011b 7 tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Iscover 75 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER (BLISTER / 7, 14, 28 ili 84 tablete)

1.NAZIV LIJEKA

Iscover 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.DRUGO

Kalendarski dani Pon

Uto

Sri Čet Pet Sub Ned

Tjedan 1

Tjedan 2 (za pakiranje od 14, 28 i 84 tablete)

Tjedan 3 (za pakiranje od 28 i 84 tablete)

Tjedan 4 (za pakiranje od 28 i 84 tablete)

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER / 30, 50x1, 90 ili 100 tableta

1.NAZIV LIJEKA

Iscover 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

Iscover 300 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 300 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelhidrogensulfata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: hidrogenirano ricinusovo ulje i laktozu. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

4x1 filmom obložene tablete

30x1 filmom obloženih tableta

100x1 filmom obloženih tableta

10x1 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Pariz Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/98/070/008 4x1 filmom obložene tablete

EU/1/98/070/009 30x1 filmom obloženih tableta

EU/1/98/070/010 100x1 filmom obloženih tableta

EU/1/98/070/012 10x1 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Iscover 300 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER 4x1, 10x1, 30x1 ili 100x1 tableta

1.NAZIV LIJEKA

Iscover 300 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept