Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jinarc (tolvaptan) – Označavanje - C03XA01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaJinarc
ATK šifraC03XA01
Tvartolvaptan
ProizvođačOtsuka Pharmaceutical Europe Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Jinarc 15 mg tablete

tolvaptan

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tableta sadrži 15 mg tolvaptana.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Za daljnje informacije pročitajte Uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 tableta

28 tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham

SL3 6PJ

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1000/001 7 tableta

EU/1/15/1000/002 28 tableta

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

jinarc 15 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Jinarc 30 mg tablete

tolvaptan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tableta sadrži 30 mg tolvaptana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Za daljnje informacije pročitajte Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 tableta

28 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham

SL3 6PJ

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1000/003 7 tableta

EU/1/15/1000/004 28 tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

jinarc 30 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA (blisteri u kartonskom ovitku u obliku novčanika)

1. NAZIV LIJEKA

Jinarc 45 mg tablete

Jinarc 15 mg tablete

tolvaptan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tableta od 45 mg sadrži 45 mg tolvaptana.

Svaka tableta od 15 mg sadrži 15 mg tolvaptana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Za daljnje informacije pročitajte Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 x 45 mg tableta

7 x 15 mg tableta

14 x 45 mg tableta

14 x 15 mg tableta

28 x 45 mg tableta

28 x 15 mg tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham

SL3 6PJ

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1000/005 14 tableta (7 x 45 mg + 7 x 15 mg)

EU/1/15/1000/006 28 tableta (14 x 45 mg + 14 x 15 mg)

EU/1/15/1000/007 56 tableta (28 x 45 mg + 28 x 15 mg)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

jinarc 45 mg jinarc 15 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA (blisteri u kartonskom ovitku u obliku novčanika)

1. NAZIV LIJEKA

Jinarc 60 mg tablete

Jinarc 30 mg tablete

tolvaptan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tableta od 60 mg sadrži 60 mg tolvaptana.

Svaka tableta od 30 mg sadrži 30 mg tolvaptana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Za daljnje informacije pročitajte Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 x 60 mg tableta

7 x 30 mg tableta

14 x 60 mg tableta

14 x 30 mg tableta

28 x 60 mg tableta

28 x 30 mg tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham

SL3 6PJ

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1000/008 14 tableta (7 x 60 mg + 7 x 30 mg)

EU/1/15/1000/009 28 tableta (14 x 60 mg + 14 x 30 mg)

EU/1/15/1000/010 56 tableta (28 x 60 mg + 28 x 30 mg)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

jinarc 60 mg jinarc 30 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA (blisteri u kartonskom ovitku u obliku novčanika)

1. NAZIV LIJEKA

Jinarc 90 mg tablete

Jinarc 30 mg tablete

tolvaptan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tableta od 90 mg sadrži 90 mg tolvaptana.

Svaka tableta od 30 mg sadrži 30 mg tolvaptana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Za daljnje informacije pročitajte Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 x 90 mg tableta

7 x 30 mg tableta

14 x 90 mg tableta

14 x 30 mg tableta

28 x 90 mg tableta

28 x 30 mg tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham

SL3 6PJ

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1000/011 14 tableta (7 x 90 mg + 7 x 30 mg)

EU/1/15/1000/012 28 tableta (14 x 90 mg + 14 x 30 mg)

EU/1/15/1000/013 56 tableta (28 x 90 mg + 28 x 30 mg)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

jinarc 90 mg jinarc 30 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KARTONSKI OVITAK U OBLIKU NOVČANIKA

1. NAZIV LIJEKA

Jinarc 45 mg tablete

Jinarc 15 mg tablete

tolvaptan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tableta od 45 mg sadrži 45 mg tolvaptana.

Svaka tableta od 15 mg sadrži 15 mg tolvaptana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Za daljnje informacije pročitajte Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 x 45 mg tableta

7 x 15 mg tableta

14 x 45 mg tableta

14 x 15 mg tableta

28 x 45 mg tableta

28 x 15 mg tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham

SL3 6PJ

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1000/005 14 tableta (7 x 45 mg + 7 x 15 mg)

EU/1/15/1000/006 28 tableta (14 x 45 mg + 14 x 15 mg)

EU/1/15/1000/007 56 tableta (28 x 45 mg + 28 x 15 mg)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

Pon Uto Sri

Čet

Pet Sub Ned

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

jinarc 45 mg jinarc 15 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KARTONSKI OVITAK U OBLIKU NOVČANIKA

1. NAZIV LIJEKA

Jinarc 60 mg tablete

Jinarc 30 mg tablete

tolvaptan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tableta od 60 mg sadrži 60 mg tolvaptana.

Svaka tableta od 30 mg sadrži 30 mg tolvaptana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Za daljnje informacije pročitajte Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 x 60 mg tableta

7 x 30 mg tableta

14 x 60 mg tableta

14 x 30 mg tableta

28 x 60 mg tableta

28 x 30 mg tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham

SL3 6PJ

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1000/008 14 tableta (7 x 60 mg + 7 x 30 mg)

EU/1/15/1000/009 28 tableta (14 x 60 mg + 14 x 30 mg)

EU/1/15/1000/010 56 tableta (28 x 60 mg + 28 x 30 mg)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

Pon Uto Sri

Čet

Pet Sub Ned

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

jinarc 60 mg jinarc 30 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KARTONSKI OVITAK U OBLIKU NOVČANIKA

1. NAZIV LIJEKA

Jinarc 90 mg tablete

Jinarc 30 mg tablete

tolvaptan

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tableta od 90 mg sadrži 90 mg tolvaptana.

Svaka tableta od 30 mg sadrži 30 mg tolvaptana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Za daljnje informacije pročitajte Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 x 90 mg tableta

7 x 30 mg tableta

14 x 90 mg tableta

14 x 30 mg tableta

28 x 90 mg tableta

28 x 30 mg tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham

SL3 6PJ

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1000/011 14 tableta (7 x 90 mg + 7 x 30 mg)

EU/1/15/1000/012 28 tableta (14 x 90 mg + 14 x 30 mg)

EU/1/15/1000/013 56 tableta (28 x 90 mg + 28 x 30 mg)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

Pon Uto Sri

Čet

Pet Sub Ned

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

jinarc 90 mg jinarc 30 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Jinarc 15 mg tablete

tolvaptan

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Otsuka

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Jinarc 30 mg tablete

tolvaptan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Otsuka

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept