Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Krystexxa (pegloticase) – Označavanje - M04AX02

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaKrystexxa
ATK šifraM04AX02
Tvarpegloticase
ProizvođačCrealta Pharmaceuticals Ireland Limited
Jedna bočica sadrži 8 mg peglotikaze (koncentrat 8 mg/ml).

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

KRYSTEXXA 8 mg koncentrat za otopinu za infuziju peglotikaza

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Dinatrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat,odobrennatrijev klo id, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju 1 bočica

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

nije

U venu

više

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

Nemojte tresti.

 

6. POSEBNO UPOZORENJE

kojiDA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATALijekDJECE

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u vanjskom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited

Commercial House, Millbank Business Park, Lower Lucan Road, Lucan, Co. Dublin

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

EU/1/12/810/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

 

 

koji

 

 

 

 

više

 

 

 

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođen e Brailleovog pisma

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE

BOČICA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

KRYSTEXXA 8 mg koncentrat za otopinu za infuziju peglotikaza

Uvenu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

5.

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

 

8 mg / 1 ml

 

više

 

 

 

6.

DRUGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

koji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept