Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Odaberite jezik stranice

Lamivudine Teva Pharma B.V. (lamivudine) – Uputa o lijeku - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLamivudine Teva Pharma B.V.
ATK šifraJ05AF05
Tvarlamivudine
ProizvođačTeva B.V.  

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Lamivudin Teva Pharma B.V. 150 mg filmom obložene tablete lamivudin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Lamivudin Teva Pharma B.V. i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Lamivudin Teva Pharma B.V.

3.Kako uzimati Lamivudin Teva Pharma B.V.

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Lamivudin Teva Pharma B.V.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Lamivudin Teva Pharma B.V. i za što se koristi

Lamivudin Teva Pharma B.V. primjenjuje se za liječenje infekcije HIV-om (virusom humane imunodeficijencije) u odraslih bolesnika i djece.

Djelatna tvar u lijeku Lamivudin Teva Pharma B.V je lamivudin. Lamivudin Teva Pharma B.V. je antiretrovirusni lijek. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju nukleozidni analozi inhibitora reverzne transkriptaze.

Lamivudin Teva Pharma B.V. ne može potpuno izliječiti infekciju HIV-om; smanjuje količinu virusa u tijelu i održava je na niskoj razini. Istodobno povećava broj CD4 stanica u Vašoj krvi. CD4 stanice su vrsta bijelih krvnih stanica koje imaju važnu ulogu u pružanju podrške organizmu u obrani od infekcija.

Ne reagiraju svi jednako na liječenje lijekom Lamivudin Teva Pharma B.V. Liječnik će nadzirati učinkovitost liječenja.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Lamivudin Teva Pharma B.V.

Nemojte uzimati Lamivudin Teva Pharma B.V.

ako ste alergični na lamivudin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.). Provjerite s liječnikom ako mislite da se to odnosi na Vas.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Lamivudin Pharma B.V.

Rizik od pojave ozbiljnih nuspojava povećan je u nekih ljudi koji uzimaju Lamivudin Teva Pharma B.V. ili neku drugu kombiniranu terapiju za HIV. Morate biti svjesni da je rizik povećan:

ako ste ikad imali neku bolest jetre, uključujući hepatitis B ili C (ako imate infekciju hepatitisom B, nemojte prestati uzimati Lamivudin Teva Pharma B.V. prije nego što Vam to savjetuje liječnik jer se hepatitis može vratiti)

ako ste izrazito pretili (a posebno ako ste žena)

ako imate ili ako Vaše dijete ima problema s bubrezima, liječnik može promijeniti dozu lijeka. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako se nešto od toga odnosi na Vas. Možda ćete trebati dodatne preglede, uključujući i krvne pretrage, dok uzimate ovaj lijek. Pogledajte dio 4. za dodatne informacije.

Pazite na pojavu važnih simptoma

U nekih se ljudi koji uzimaju lijekove za infekciju HIV-om mogu razviti i druga stanja, koja mogu biti ozbiljna. Trebate biti upoznati s važnim znakovima i simptomima dok uzimate Lamivudin Teva Pharma B.V.

Pročitajte “Druge moguće nuspojave kombinirane terapije za bolesnike s HIV-om” u dijelu 4 ove upute.

Zaštitite druge ljude

Infekcija HIV-om širi se spolnim putem s nekim tko ima infekciju ili putem zaražene krvi (primjerice korištenjem zaraženih injekcijskih igala). HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije.

Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe.

Drugi lijekovi i Lamivudin Teva Pharma B.V.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i biljne lijekove ili lijekove koji se mogu nabaviti bez recepta.

Ne zaboravite liječniku ili ljekarniku reći da ste počeli uzimati neki novi lijek za vrijeme terapije lijekom Lamivudin Teva Pharma B.V.

Sljedeći se lijekovi ne smiju primjenjivati istovremeno s lijekom Lamivudin Teva Pharma B.V.:

drugi lijekovi koji sadrže lamivudin (koji se primjenjuju za liječenje infekcija HIV-om ili hepatitisom B)

emtricitabin (koji se primjenjuju za liječenje infekcija HIV-om)

visoke doze antibiotika kotrimoksazola

kladribin (koji se primjenjuje za liječenje leukemije vlasastih stanica).

Obavijestite svog liječnika ako uzimate neki od tih lijekova.

Trudnoća

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, razgovarajte sa svojim liječnikom o rizicima i prednostima uzimanja lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V. za Vas i Vaše dijete.

Lamivudin Teva Pharma B.V. i slični lijekovi mogu uzrokovati nuspojave u nerođene djece. Ako ste Lamivudin Teva Pharma B.V. uzimali tijekom trudnoće, postoji mogućnost da liječnik zatraži redovito provođenje pretraga krvi i drugih dijagnostičkih pretraga kako bi pratio razvoj Vašeg djeteta. U djece čije su majke tijekom trudnoće uzimale NRTI-jeve prevagnula je korist od zaštite protiv HIV-a u odnosu na rizike od nuspojava.

Dojenje

Žene koje su HIV-pozitivne ne smiju dojiti jer se infekcija HIV-om može majčinim mlijekom prenijeti na dijete.

Mala količina sastojaka lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V. također može prijeći u majčino mlijeko. Ako dojite ili razmišljate o dojenju: odmah se javite svojem liječniku.

Upravljanje vozilima i strojevima

Mala je vjerojatnost utjecaja lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V. na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3.Kako uzimati Lamivudin Teva Pharma B.V.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Tabletu progutajte s vodom. Lamivudin Teva Pharma B.V. može se uzimati s hranom ili bez hrane.

Ako tabletu ne možete progutati cijelu, možete je zdrobiti i pomiješati s manjom količinom hrane ili pića te odmah uzeti cijelu dozu.

Budite u redovnom kontaktu sa svojim liječnikom

Lamivudin Teva Pharma B.V. pomaže u kontroli Vašeg stanja. Morate ga uzimati svaki dan da biste spriječili pogoršanje bolesti. Ipak, mogu se javiti infekcije i bolesti povezane s infekcijom HIV-om.

Budite u kontaktu sa svojim liječnikom i nemojte prestati uzimati Lamivudin Teva Pharma B.V. ako Vam to nije savjetovao liječnik.

Koliko tableta uzeti

Odrasli, adolescenti i djeca tjelesne težine od najmanje 25 kg:

Uobičajena doza lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V. je 300 mg na dan. Može se uzeti ili kao jedna tableta od 150 mg dvaput na dan (s razmakom od približno 12 sati između doza) ili kao dvije tablete od 150 mg jedanput na dan, sukladno savjetu liječnika.

Djeca tjelesne težine najmanje 20 kg, ali manje od 25 kg

Uobičajena doza lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V. je 225 mg na dan. Može se primijeniti kao 75 mg (pola tablete od 150 mg) ujutro i 150 mg (jedna cijela tableta od 150 mg) navečer ili kao 225 mg (jedna i pol tableta od 150 mg) jedanput na dan, sukladno savjetu liječnika.

Djeca tjelesne težine najmanje 14 kg, ali manje od 20 kg:

Uobičajena doza lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V. je 150 mg na dan. Može se primijeniti kao

75 mg (pola tablete od 150 mg) dvaput na dan (s razmakom od približno 12 sati između doza) ili kao 150 mg (jedna tableta od 150 mg) jedanput na dan, sukladno savjetu liječnika.

Za liječenje djece u dobi od više od tri mjeseca ili ljudi koji trebaju manju dozu od uobičajene ili koji ne mogu uzimati tablete dostupna je oralna otopina.

Ako imate ili ako Vaše dijete ima problema s bubrezima, može biti potrebno promijeniti dozu.

Razgovarajte sa svojim liječnikom ako se to odnosi na Vas ili vaše dijete.

Ako uzmete više lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V. nego što ste trebali

Mala je vjerojatnost ozbiljnijih problema u bolesnika koji su slučajno uzeli preveliku dozu lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V.

Ako ste uzeli preveliku dozu, javite se svom liječniku ili ljekarniku ili na odjel hitne pomoći najbliže bolnice i zatražite savjet.

Ako ste zaboravili uzeti Lamivudin Teva Pharma B.V.

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite te nastavite s liječenjem na uobičajen način. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi. To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti provjeru tih promjena.

Ako lijek uzimate zbog infekcije HIV-om, teško je reći je li neki simptom nuspojava lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V. ili drugih lijekova koje uzimate ili se radi o simptomu same bolesti. Zato je vrlo važno s liječnikom razgovarati o svim promjenama u zdravstvenom stanju.

Uz nuspojave lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V. spomenute u daljnjem tekstu mogu se razviti i druga stanja tijekom primjene kombinirane terapije za HIV.

Važno je pročitati informacije u nastavku teksta pod naslovom “Druge moguće nuspojave kombinirane terapije za HIV”.

Česte nuspojave

Mogu se javiti kod najviše 1 od 10 ljudi:

glavobolja

mučnina

povraćanje

proljev

bolovi u želucu

umor, nedostatak energije

vrućica (povišena tjelesna temperatura)

općenito se osjećate loše

bol i nelagoda u mišićima

bol u zglobovima

teškoće sa spavanjem (nesanica)

kašalj

nadražen nos ili curenje iz nosa

osip

gubitak kose (alopecija).

Manje česte nuspojave

Mogu se javiti kod najviše 1 od 100 ljudi:

Manje česte nuspojave koje se mogu otkriti krvnim pretragama su:

smanjen broj stanica uključenih u zgrušavanje krvi (trombocitopenija)

nizak broj crvenih krvnih stanica (anemija) ili bijelih krvnih stanica (neutropenija)

povišene vrijednosti jetrenih enzima.

Rijetke nuspojave

Mogu se javiti kod najviše 1 od 1000 ljudi:

ozbiljne alergijske reakcije koje uzrokuju oticanje lica, jezika ili grla, što može izazvati teškoće s gutanjem ili disanjem

upala pankreasa (pankreatitis)

razgradnja mišićnog tkiva

jetreni poremećaji, poput žutice, povećane ili masne jetre, upale (hepatitis).

Rijetka nuspojava koja se može otkriti krvnim pretragama je:

povišena vrijednost enzima amilaze.

Vrlo rijetke nuspojave

Mogu se javiti kod najviše 1 od 10.000 ljudi:

laktacidoza (nakupljanje mliječne kiseline u krvi)

osjećaj trnjenja ili ukočenosti ruku, nogu, šaka ili stopala.

Vrlo rijetka nuspojava koja se može otkriti krvnim pretragama je:

zatajenje koštane srži u stvaranju novih crvenih krvnih stanica (aplazija crvenih krvnih stanica).

Ako primijetite nuspojave

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako neka nuspojava postane ozbiljna ili zabrinjavajuća ili primijetite neku nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Druge moguće nuspojave kombinirane terapije za HIV

Kombinirana terapija koja sadrži Lamivudin Teva Pharma B.V. može uzrokovati razvoj drugih bolesti i stanja tijekom liječenja HIV-a.

Stare infekcije mogu se razbuktati

Ljudi s uznapredovalom HIV-infekcijom (SIDA) imaju oslabljen imunološki sustav i skloniji su razvoju ozbiljnih infekcija (oportunističkih infekcija). Kad ti ljudi započnu liječenje, mogu se ponovo javiti stare prikrivene infekcije i uzrokovati simptome upale. Te simptome vjerojatno uzrokuje imunološki sustav koji postaje jači kako bi se tijelo počelo boriti s infekcijama.

Nakon što ste započeli uzimati lijek za liječenje Vaše HIV infekcije, osim oportunističkih infekcija, mogu se također pojaviti autoimuni poremećaji (stanje koje nastaje kada imunološki sistem napada zdravo tjelesno tkivo). Autoimuni poremećaji mogu se pojaviti mnogo mjeseci nakon početka liječenja. Ukoliko primjetite bilo koji simptome infekcije ili druge simptome kao što su mišićna slabost, slabost koja počinje u rukama i nogama i kreće se prema trupu tijela, lupanje srca, tremor ili hiperaktivnost, javite se odmah svom liječniku kako bi dobili potrebno liječenje.

Ako zadobijete bilo koji od simptoma infekcije prilikom uzimanja lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V.:

Odmah se javite svojemu liječniku. Ne uzimajte druge lijekove za infekciju ako Vam to nije savjetovao liječnik.

Možete imati probleme s kostima

Kod nekih se ljudi koji uzimaju kombiniranu terapiju za HIV javlja osteonekroza, bolest u kojoj dijelovi koštanog tkiva odumiru zbog smanjenog dotoka krvi u kost. Ta će se bolest prije javiti kod ljudi:

koji duže vrijeme uzimaju kombiniranu terapiju

koji također uzimaju protuupalne lijekove koji se zovu kortikosteroidi

koji piju alkohol

čiji je imunološki sustav jako oslabljen

koji su pretili.

Simptomi osteonekroze uključuju:

ukočenost zglobova

bolove (posebno u kuku, koljenu ili ramenu)

otežano kretanje

Ako primijetite neki od tih simptoma: obavijestite svog liječnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Lamivudin Teva Pharma B.V.

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lamivudin Teva Pharma B.V. sadrži

-Djelatna tvar je lamivudin. Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg.

-Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza, natrijev škroboglikolat, magnezijev stearat. Film- ovojnica: hipromeloza, titaniijev dioksid (E171), makrogol, polisorbat 80, žuti željezov oksid (E172), crni željezov oksid (E172)

Kako Lamivudin Teva Pharma B.V. izgleda i sadržaj pakiranja

Svijetlo siva, bikonveksna filmom obložena tableta u obliku dijamanta, s utisnutom oznakom “L 150” i razdjelnom crtom na jednoj strani te razdjelnom crtom na drugoj strani.

Lamivudin Teva Pharma B.V. dostupan je u aluminijskim blisterima s 20, 30, 60, 80, 90, 100 i 500 tableta ili spremnicima od polietilena visoke gustoće sa 60 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

Proizvođač

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Mađarska

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG Velika Britanija

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

Deutschland

Tel: +353 51 321740

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Lamivudin Teva Pharma B.V. 300 mg filmom obložene tablete lamivudin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Lamivudin Teva Pharma B.V. i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Lamivudin Teva Pharma B.V.

3.Kako uzimati Lamivudin Teva Pharma B.V.

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Lamivudin Teva Pharma B.V.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Lamivudin Teva Pharma B.V. i za što se koristi

Lamivudin Teva Pharma B.V. primjenjuje se za liječenje infekcija HIV-om (virusom humane imunodeficijencije) u odraslih bolesnika i djece.

Djelatna tvar u lijeku Lamivudin Teva Pharma B.V. je lamivudin. Lamivudin Teva Pharma B.V. je antiretrovirusni lijek. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju nukleozidni analozi inhibitora reverzne transkriptaze.

Lamivudin Teva Pharma B.V. ne može potpuno izliječiti infekciju HIV-om; smanjuje količinu virusa u tijelu i održava je na niskoj razini. Istodobno povećava broj CD4 stanica u Vašoj krvi. CD4 stanice su vrsta bijelih krvnih stanica koje imaju važnu ulogu u pružanju podrške organizmu u obrani od infekcija.

Ne reagiraju svi jednako na liječenje lijekom Lamivudin Teva Pharma B.V. Liječnik će nadzirati učinkovitost liječenja.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lamivudin Teva Pharma B.V.

Nemojte uzimati Lamivudin Teva Pharma B.V.

ako ste alergični na lamivudin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.). Provjerite s liječnikom ako mislite da se to odnosi na Vas.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Lamivudin Pharma B.V.

Rizik od pojave ozbiljnih nuspojava povećan je u nekih ljudi koji uzimaju Lamivudin Teva Pharma B.V. ili neku drugu kombiniranu terapiju za HIV. Morate biti svjesni da je rizik povećan:

ako ste ikad imali neku bolest jetre, uključujući hepatitis B ili C (ako imate infekciju hepatitisom B, nemojte prestati uzimati Lamivudin Teva Pharma B.V. prije nego što Vam to savjetuje liječnik jer se hepatitis može vratiti)

ako ste izrazito pretili (a posebno ako ste žena)

ako imate ili ako Vaše dijete ima problema s bubrezima, liječnik može promijeniti dozu lijeka. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako se nešto od toga odnosi na Vas. Možda ćete trebati dodatne preglede, uključujući i krvne pretrage, dok uzimate ovaj lijek. Pogledajte dio 4. za dodatne informacije.

Pazite na pojavu važnih simptoma

U nekih se ljudi koji uzimaju lijekove za infekciju HIV-om mogu razviti i druga stanja, koja mogu biti ozbiljna. Trebate biti upoznati s važnim znakovima i simptomima dok uzimate Lamivudin Teva Pharma B.V.

Pročitajte “Druge moguće nuspojave kombinirane terapije za bolesnike s HIV-om” u dijelu 4 ove upute.

Zaštitite druge ljude

Infekcija HIV-om širi se spolnim putem s nekim tko ima infekciju ili putem zaražene krvi (primjerice korištenjem zaraženih injekcijskih igala). HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije.

Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe.

Drugi lijekovi i Lamivudin Teva Pharma B.V.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i biljne lijekove ili lijekove koji se mogu nabaviti bez recepta.

Ne zaboravite liječniku ili ljekarniku reći da ste počeli uzimati neki novi lijek za vrijeme terapije lijekom Lamivudin Teva Pharma B.V.

Sljedeći se lijekovi ne smiju primjenjivati istovremeno s lijekom Lamivudin Teva Pharma B.V.:

drugi lijekovi koji sadrže lamivudin (koji se primjenjuju za liječenje infekcija HIV-om ili hepatitisom B)

emtricitabin (koji se primjenjuju za liječenje infekcije HIV-om)

visoke doze antibiotika kotrimoksazola.

kladribin (koji se primjenjuje za liječenje leukemije vlasastih stanica)

Obavijestite svog liječnika ako uzimate neki od tih lijekova.

Trudnoća

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, razgovarajte sa svojim liječnikom o rizicima i prednostima uzimanja lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V. za Vas i Vaše dijete.

Lamivudin Teva Pharma B.V. i slični lijekovi mogu uzrokovati nuspojave u nerođene djece. Ako ste Lamivudin Teva Pharma B.V. uzimali tijekom trudnoće, postoji mogućnost da liječnik zatraži redovito provođenje pretraga krvi i drugih dijagnostičkih pretraga kako bi pratio razvoj Vašeg djeteta. U djece čije su majke tijekom trudnoće uzimale NRTI-jeve prevagnula je korist od zaštite protiv HIV-a u odnosu na rizike od nuspojava.

Dojenje

Žene koje su HIV-pozitivne ne smiju dojiti jer se infekcija HIV-om može majčinim mlijekom prenijeti na dijete.

Mala količina sastojaka lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V. također može prijeći u majčino mlijeko.

Ako dojite ili razmišljate o dojenju: odmah se javite svojem liječniku.

Upravljanje vozilima i strojevima

Mala je vjerojatnost utjecaja lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V. na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako uzimati Lamivudin Teva Pharma B.V.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Tabletu progutajte s vodom. Lamivudin Teva Pharma B.V. može se uzimati s hranom ili bez hrane.

Ako tabletu ne možete progutati cijelu, možete je zdrobiti i pomiješati s manjom količinom hrane ili pića te odmah uzeti cijelu dozu.

Budite u redovnom kontaktu sa svojim liječnikom

Lamivudin Teva Pharma B.V. pomaže u kontroli Vašeg stanja. Morate ga uzimati svaki dan da biste spriječili pogoršanje bolesti. Ipak, mogu se javiti infekcije i bolesti povezane s infekcijom HIV-om.

Budite u kontaktu sa svojim liječnikom i nemojte prestati uzimati Lamivudin Teva Pharma B.V. ako Vam to nije savjetovao liječnik.

Koliko tableta uzeti

Odrasli, adolescenti i djeca tjelesne težine od najmanje 25 kg

Uobičajena doza je jedna tableta od 300 mg jedanput na dan.

Za liječenje djece od navršena 3 mjeseca i tjelesne težine manje od 25 kg dostupna je i Lamivudin Teva Pharma B.V. tableta od 150 mg.

Za liječenje djece u dobi od više od 3 mjeseca ili ljudi koji trebaju manju dozu od uobičajene ili koji ne mogu uzimati tablete dostupna je oralna otopina.

Ako Vi ili Vaše dijete imate problema s bubrezima, može biti potrebno promijeniti dozu.

Razgovarajte sa svojim liječnikom ako se to odnosi na Vas ili vaše dijete.

Ako uzmete više lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V. nego što ste trebali

Mala je vjerojatnost ozbiljnijih problema u bolesnika koji su slučajno uzeli preveliku dozu lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V.

Ako ste uzeli preveliku dozu, javite se svom liječniku ili ljekarniku ili na odjel hitne pomoći najbliže bolnice i zatražite savjet.

Ako ste zaboravili uzeti Lamivudin Teva Pharma B.V.

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite te nastavite s liječenjem na uobičajen način. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi. To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti provjeru tih promjena.

Ako lijek uzimate zbog infekcije HIV-om, teško je reći je li neki simptom nuspojava lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V. ili drugih lijekova koje uzimate ili se radi o simptomu same bolesti. Zato je vrlo važno s liječnikom razgovarati o svim promjenama u zdravstvenom stanju.

Uz nuspojave lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V. spomenute u daljnjem tekstu mogu se razviti i druga stanja tijekom primjene kombinirane terapije za HIV.

Važno je pročitati informacije u nastavku teksta pod naslovom “Druge moguće nuspojave kombinirane terapije za HIV”.

Česte nuspojave

Mogu se javiti kod najviše 1 od 10 ljudi:

glavobolja

mučnina

povraćanje

proljev

bolovi u želucu

umor, nedostatak energije

vrućica (povišena tjelesna temperatura)

općenito se osjećate loše

bol i nelagoda u mišićima

bol u zglobovima

teškoće sa spavanjem (nesanica)

kašalj

nadražen nos ili curenje iz nosa

osip

gubitak kose (alopecija).

Manje česte nuspojave

Mogu se javiti kod najviše 1 od 100 ljudi:

Manje česte nuspojave koje se mogu otkriti krvnim pretragama su:

smanjen broj stanica uključenih u zgrušavanje krvi (trombocitopenija)

nizak broj crvenih krvnih stanica (anemija) ili bijelih krvnih stanica (neutropenija)

povišene vrijednosti jetrenih enzima.

Rijetke nuspojave

Mogu se javiti kod najviše 1 od 1000 ljudi:

ozbiljne alergijske reakcije koje uzrokuju oticanje lica, jezika ili grla, što može izazvati teškoće s gutanjem ili disanjem

upala pankreasa (pankreatitis)

razgradnja mišićnog tkiva

jetreni poremećaji, poput žutice, povećane ili masne jetre, upale (hepatitis).

Rijetka nuspojava koja se može otkriti krvnim pretragama je:

povišena vrijednost enzima amilaze.

Vrlo rijetke nuspojave

Mogu se javiti kod najviše 1 od 10.000 ljudi:

laktacidoza (nakupljanje mliječne kiseline u krvi)

osjećaj trnjenja ili ukočenosti ruku, nogu, šaka ili stopala.

Vrlo rijetka nuspojava koja se može otkriti krvnim pretragama je:

zatajenje koštane srži u stvaranju novih crvenih krvnih stanica (aplazija crvenih krvnih stanica).

Ako primijetite nuspojave

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako neka nuspojava postane ozbiljna ili zabrinjavajuća ili primijetite neku nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Druge moguće nuspojave kombinirane terapije za HIV

Kombinirana terapija koja sadrži Lamivudin Teva Pharma B.V. može uzrokovati razvoj drugih bolesti i stanja tijekom liječenja HIV-a.

Stare infekcije mogu se razbuktati

Ljudi s uznapredovalom HIV-infekcijom (SIDA) imaju oslabljen imunološki sustav i skloniji su razvoju ozbiljnih infekcija (oportunističkih infekcija). Kad ti ljudi započnu liječenje, mogu se ponovo javiti stare prikrivene infekcije i uzrokovati simptome upale. Te simptome vjerojatno uzrokuje imunološki sustav koji postaje jači kako bi se tijelo počelo boriti s infekcijama.

Nakon što ste započeli uzimati lijek za liječenje Vaše HIV infekcije, osim oportunističkih infekcija, mogu se također pojaviti autoimuni poremećaji (stanje koje nastaje kada imunološki sistem napada zdravo tjelesno tkivo). Autoimuni poremećaji mogu se pojaviti mnogo mjeseci nakon početka liječenja. Ukoliko primjetite bilo koji simptome infekcije ili druge simptome kao što su mišićna slabost, slabost koja počinje u rukama i nogama i kreće se prema trupu tijela, lupanje srca, tremor ili hiperaktivnost, javite se odmah svom liječniku kako bi dobili potrebno liječenje.

Ako zadobijete bilo koji od simptoma infekcije prilikom uzimanja lijeka Lamivudin Teva Pharma B.V.:

Odmah se javite svojemu liječniku. Ne uzimajte druge lijekove za infekciju ako Vam to nije savjetovao liječnik.

Možete imati probleme s kostima

Kod nekih se ljudi koji uzimaju kombiniranu terapiju za HIV javlja osteonekroza, bolest u kojoj dijelovi koštanog tkiva odumiru zbog smanjenog dotoka krvi u kost. Ta će se bolest prije javiti kod ljudi:

koji duže vrijeme uzimaju kombiniranu terapiju

koji također uzimaju protuupalne lijekove koji se zovu kortikosteroidi

koji piju alkohol

čiji je imunološki sustav jako oslabljen

koji su pretili.

Simptomi osteonekroze uključuju:

ukočenost zglobova

bolove (posebno u kuku, koljenu ili ramenu)

otežano kretanje

Ako primijetite neki od tih simptoma: obavijestite svog liječnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Lamivudin Teva Pharma B.V.

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lamivudin Teva Pharma B.V. sadrži

-Djelatna tvar je lamivudin. Jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg.

-Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza, natrijev škroboglikolat, magnezijev stearat. Film- ovojnica: hipromeloza, titanijev dioksid (E171), makrogol, polisorbat 80, žuti željezov oksid (E172), crni željezov oksid (E172)

Kako Lamivudin Teva Pharma B.V. izgleda i sadržaj pakiranja

Siva, bikonveksna, filmom obložena tableta u obliku dijamanta, s utisnutom oznakom “L 300” na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani

Lamivudin Teva Pharma B.V. dostupan je u aluminijskim blisterima s 20, 30, 60, 80, 90, 100 i 500 tableta ili spremnicima od polietilena visoke gustoće s 30 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

Proizvođač

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Mađarska

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG Velika Britanija

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

Deutschland

Tel: +353 51 321740

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept