Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lamivudine Teva (lamivudine) – Uputa o lijeku - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLamivudine Teva
ATK šifraJ05AF05
Tvarlamivudine
ProizvođačTeva B.V.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Lamivudin Teva 100 mg filmom obložene tablete lamivudin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Lamivudin Teva i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Lamivudin Teva

3.Kako uzimati Lamivudin Teva

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Lamivudin Teva

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Lamivudin Teva i za što se koristi

Djelatna tvar u Lamivudinu Teva je lamivudin.

Lamivudin Teva se koristi u liječenju dugotrajne (kronične) infekcije hepatitisom B u odraslih bolesnika.

Lamivudin Teva je antivirusni lijek koji potiskuje virus hepatitisa B i pripada skupini lijekova koji se nazivaju nukleozidni analozi inhibitora reverzne transkriptaze (NRTI).

Hepatitis B je virus koji zahvaća jetru, uzrokuje dugotrajnu (kroničnu) infekciju i može dovesti do njenog oštećenja. Lamivudin Teva se može primjenjivati u ljudi čija je jetra oštećena, ali još uvijek normalno funkcionira (kompenzirana bolest jetre).

Liječenje Lamivudinom Teva može smanjiti količinu virusa hepatitisa B u tijelu. To bi trebalo dovesti do smanjenja oštećenja jetre i poboljšanja njene funkcije. Ne reagiraju svi jednako na liječenje lijekom Lamivudin Teva. Vaš liječnik će nadzirati učinkovitost liječenja redovitim krvnim pretragama.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Lamivudin Teva

Nemojte uzimati Lamivudin Teva

-ako ste alergični na lamivudin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Provjerite sa svojim liječnikom ako mislite da se ovo odnosi na Vas.

Upozorenja i mjere opreza

Rizik od pojave ozbiljnih nuspojava povećan je u nekih ljudi koji uzimaju Lamivudin Teva ili neki drugi sličan lijek. Morate biti svjesni da je rizik povećan:

ako ste nekad imali drugi tip bolesti jetre, na primjer hepatitis C

• ako ste izrazito pretili (posebno ako ste žena)

Razgovarajte sa svojim liječnikom ako se nešto od toga odnosi na Vas. Možda ćete trebati dodatne preglede, uključujući i krvne pretrage, dok uzimate ovaj lijek. Pogledajte dio 4. za dodatne informacije o rizicima.

Nemojte prestati uzimati Lamivudin Teva bez savjeta liječnika jer postoji rizik od pogoršanja hepatitisa. Kad prestanete uzimati Lamivudin Teva, liječnik će pratiti Vaše stanje još najmanje četiri mjeseca kako bi uočio eventualne probleme. To znači da će uzimati uzorke krvi radi provjere jetrenih enzima, čije abnormalne vrijednosti upućuju na oštećenje jetre. Pogledajte dio 3. za dodatne informacije o tome kako uzimati Lamivudin Teva.

Pazite na pojavu važnih simptoma

U nekih se ljudi koji uzimaju lijekove za infekciju hepatitisa B mogu razviti i druga stanja koja mogu biti ozbiljna. Trebate biti upoznati s važnim znakovima i simptomima dok uzimate Lamivudin Teva.

Pročitajte “Druge moguće nuspojave liječenja hepatitisa B” u dijelu 4 ove upute.

Zaštitite druge ljude

Infekcija hepatitisa B širi se spolnim odnosom s nekim tko ima infekciju ili putem zaražene krvi (primjerice korištenjem zaraženih injekcijskih igala). Lamivudin Teva neće spriječiti da infekciju hepatitisa B prenesete na druge ljude. Da biste zaštitili druge ljude od zaraze hepatitisa B:

Rabite prezervativ prilikom oralnog ili penetracijskog spolnog odnosa.

Spriječite rizik od zaraze putem krvi — primjerice, nemojte razmjenjivati injekcijske igle

Drugi lijekovi i Lamivudin Teva

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i biljne lijekove ili lijekove koji se mogu nabaviti bez recepta.

Ne zaboravite liječniku ili ljekarniku reći ako počnete uzimati neki novi lijek za vrijeme terapije lijekom Lamivudin Teva.

Sljedeći se lijekovi ne smiju primjenjivati istovremeno s lijekom Lamivudin Teva:

drugi lijekovi koji sadrže lamivudin, koji se primjenjuju za liječenje infekcija HIV-om (ponekad zvanu AIDS)

emtricitabin koji se primjenjuju za liječenje infekcija HIV-om ili hepatitisom B

kladribin, koji se primjenjuje za liječenje leukemije srpastih stanica

Obavijestite svog liječnika ako uzimate neki od tih lijekova.

Trudnoća

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete:

razgovarajte sa svojim liječnikom o rizicima i prednostima uzimanja lijeka Lamivudin Teva za Vas i Vaše dijete.

Ne prekidajte liječenje lijekom Lamivudin Teva ako Vam to nije savjetovao liječnik.

Dojenje

Sastojci lijeka Lamivudin Teva mogu prijeći u majčino mlijeko. Ako dojite ili planirate dojiti: razgovarajte sa svojim liječnikom prije nego počnete uzimati Lamivudin Teva.

Upravljanje vozilima i strojevima

Lamivudin Teva može uzrokovati umor, što može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Nemoje upravljati vozilima ni strojevima osim ako niste sigurni da lijek ne utječe negativno na Vas.

3.Kako uzimati Lamivudin Teva

Uvijek uzimajte ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Budite u redovnom kontaktu sa svojim liječnikom

Lamivudin Teva pomaže u kontroli infekcije hepatitisa B. Morate ga uzimati svaki dan kako biste kontrolirali infekciju i spriječili pogoršanje bolesti.

Budite u kontaktu sa svojim liječnikom i nemojte prestati uzimati Lamivudin Teva ako Vam to nije savjetovao liječnik.

Koliku dozu lijeka uzeti

Uobičajena doza lijeka Lamivudin Teva je jedna tableta (100 mg lamivudina) jedanput na dan.

Vaš liječnik će možda morati smanjiti dozu lijeka Lamivudin Teva ako imate problema s bubrezima. Za osobe koji trebaju manju dozu od uobičajene ili koji ne mogu uzimati tablete dostupna je oralna otopina.

Razgovarajte sa svojim liječnikom ako se ovo odnosi na Vas.

Ako već uzimate drugi lijek koji sadrži lamivudin za infekciju HIV-a, liječnik će Vas nastaviti liječiti višom dozom (obično 150 mg dva puta na dan), zbog toga što doza lamivudina u lijeku Lamivudin Teva (100 mg) nije dovoljna za liječenje infekcije HIV-a. Ukoliko planirate promijeniti liječenje infekcije HIV-a, razgovarajte o ovoj promjeni prvo sa Vašim liječnkom.

Tabletu progutajte cijelu, s vodom. Lamivudin Teva se može uzimati s hranom ili bez hrane.

Ako uzmete više lijeka Lamivudin Teva nego što ste trebali

Mala je vjerojatnost ozbiljnijih problema u bolesnika koji su slučajno uzeli preveliku dozu lijeka Lamivudin Teva. Ako ste slučajno uzeli preveliku dozu, javite se svom liječniku ili ljekarniku ili na odjel hitne pomoći najbliže bolnice i zatražite savjet.

Ako ste zaboravili uzeti Lamivudin Teva

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Nastavite s liječenjem na uobičajen način. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Lamivudin Teva

Ne smijete prestati uzimati Lamivudin Teva ako Vam to nije savjetovao liječnik

Postoji rizik da se Vaš hepatitis pogorša (pogledajte dio 2). Kad prestanete uzimati Lamivudin Teva, liječnik će Vas nadzirati još najmanje četiri mjeseca kako bi uočio eventualne probleme. To znači da će uzimati uzorke krvi kako bi provjerio jesu li vrijednosti jetrenih enzima povišene, što može ukazivati na oštećenje jetre.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Uz nuspojave lijeka Lamivudin Teva spomenute u daljnjem tekstu mogu se razviti i druga stanja tijekom liječenja infekcije Hepatitisa B.

Važno je pročitati informacije u nastavku teksta pod naslovom “Druge moguće nuspojave liječenja infekcije hepatitisa B.”.

Nuspojave često zabilježene u kliničkim ispitivanjima s Lamivudinom bile su umor, infekcije dišnih puteva, neugoda u grlu, glavobolja, neugoda i bol u želucu, mučnina, povraćanje i proljev, povišene vrijednosti jetrenih enzima i enzima koje proizvode mišići (pogledajte ispod).

Alergijske reakcije

One su rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba). Znakovi uključuju:

oticanje vjeđa, lica ili usana

otežano gutanje ili disanje

Kontaktirajte svog liječnika odmah ako ste primjetili ove simptome. Prestanite uzimati

Lamivudin Teva.

Nuspojave za koje se smatra da su uzrokovane Lamivudinom Teva

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba) koje se mogu pojaviti u Vašim krvnim testovima su:

• povišene vrijednosti jetrenih enzima (transaminaze) što može upućivati na upalu ili oštećenje jetre

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 od 10 osoba)

grčevi i bolovi u mišićima

kožni osip ili “koprivnjača” bilo gdje na tijelu

Česte nuspojave koje se mogu pojaviti u Vašim krvnim testovima su:

• povišene vrijednosti enzima koji se stvara u mišićima (kreatin fosfokinaza) što može upućivati na oštećenje tjelesnog tkiva.

Druge nuspojave

Druge su se nuspojave javile u vrlo malog broja ljudi, ali njihova učestalost nije poznata

razgradnja mišićnog tkiva

pogoršanje jetrene bolesti nakon prekida liječenja lijekom Lamivudin Teva ili tijekom terapije u slučaju pojave rezistencije na Lamivudin Teva. To može biti smrtonosno u nekih bolesnika.

laktacidoza (pogledajte i naredni dio “Druge moguće nuspojave liječenja infekcije hepatitisa

B”)

Druge nuspojave koje se mogu javiti u krvnim pretragama su:

smanjenje broja krvnih stanica važnih za zgrušavanje krvi (trombocitopenija).

Ako primijetite nuspojave

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Druge moguće nuspojave liječenja infekcije hepatitisa B

Lamivudin Teva i slični lijekovi (NRTI) mogu uzrokovati razvoj drugih stanja tijekom liječenja infekcije hepatitisa B.

Laktacidoza je rijetka, ali ozbiljna nuspojava

U nekih se ljudi koji uzimaju Lamivudin Teva ili druge slične lijekove (NRTIs) razvija stanje nazvano laktacidoza, zajedno s povećanjem jetre.

Laktacidoza nastaje nakupljanjem mliječne kiseline u tijelu. Ta je nuspojava rijetka. Ako se javi, obično se razvije nakon nekoliko mjeseci liječenja. Može biti opasna po život i uzrokovati zatajenje unutarnjih organa.

Laktacidoza će se prije javiti u ljudi koji imaju bolest jetre ili koji su pretili (imaju izrazito prekomjernu tjelesnu težinu), a posebno kod žena.

Simptomi laktacidoze uključuju:

duboko, ubrzano, otežano disanje

omamljenost

utrnulost ili slabost u udovima

mučninu, povraćanje

bol u želucu.

Liječnik će tijekom liječenja pratiti jesu li se pojavili simptomi laktacidoze. Ako imate neki od prije spomenutih simptoma ili neke druge simptome zbog koji ste zabrinuti:

Javite se svojem liječniku što prije možete.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Lamivudin Teva

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog .kutijina i blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja..

Lamivudin Teva se ne smije upotrijebiti ako primijetite ikakve promjene u izgledu tableta.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u zaštiti okoliša

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrži Lamivudin Teva

-Djelatna tvar je lamivudin. Jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg lamivudina.

-Pomoćne tvari su:

Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza, natrijev škroboglikolat, magnezijev stearat. Film- ovojnica tablete: hipromeloza, titanijev dioksid (E171), makrogol, polisorbat 80, žuti željezov oksid (E172), crveni željezov oksid (E172).

Kako Lamivudin Teva izgleda i sadržaj pakiranja

Narančasta, bikonveksna, filmom obložena tableta u obliku kapsula, s utisnutom oznakom “L100” na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani

Lamivudin Teva dostupan je u aluminijskim blisterima koji sadrže 28, 30, 84 ili 100 tableta ili u spremnicima od polietilena visoke gustoće koji sadrže 60 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

Proizvođač

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Mađarska

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG Velika Britanija

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

Teva Operations Poland Sp.z o. o. Mogilska 80 Str.

31-546 Kraków Poljska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u gotovog lijeka u promet

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A. Tel/Tél: UAB “Sicor Biotech”

+32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/ Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

MaltaTeva Pharmaceuticals Ireland

Teva Denmark A/S

L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filial

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

ΕλλάδαΤηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}.

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept