Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Latuda (lurasidone) – Označavanje - N05AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLatuda
ATK šifraN05AE05
Tvarlurasidone
ProizvođačSunovion Pharmaceuticals Europe Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Latuda 18,5 mg filmom obložene tablete lurasidon

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži lurasidonklorid, što odgovara 18,6 mg lurasidona.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 x 1 filmom obloženih tableta

28 x 1 filmom obloženih tableta

30 x 1 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta

60 x 1 filmom obloženih tableta

90 x 1 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd.

First Floor

Southside

97-105 Victoria Street

London

SW1E 6QT

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU1/14/913/001 14 x 1 filmom obloženih tableta

EU1/14/913/002 28 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/14/913/003 30 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/14/913/004 56 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/14/913/005 60 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/14/913/006 90 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/14/913/007 98 x 1 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Latuda 18.5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Latuda 18,5 mg tablete lurasidon

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sunovion logo

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Latuda 37 mg filmom obložene tablete lurasidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži lurasidonklorid što odgovara 37,2 mg lurasidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 x 1 filmom obloženih tableta

28 x 1 filmom obloženih tableta

30 x 1 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta

60 x 1 filmom obloženih tableta

90 x 1 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd.

First Floor

Southside

97-105 Victoria Street

London

SW1E 6QT

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU1/14/913/008 14 x 1 filmom obloženih tableta

EU1/14/913/009 28 x 1 filmom obloženih tableta

EU1/14/913/010 30 x 1 filmom obloženih tableta

EU1/14/913/011 56 x 1 filmom obloženih tableta

EU1/14/913/012 60 x 1 filmom obloženih tableta

EU1/14/913/013 90 x 1 filmom obloženih tableta

EU1/14/913/014 98 x 1 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Latuda 37 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Latuda 37 mg tablete lurasidon

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sunovion logo

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Latuda 74 mg filmom obložene tablete lurasidon

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži lurasidonklorid što odgovara 74,5 mg lurasidona.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 x 1 filmom obloženih tableta

28 x 1 filmom obloženih tableta

30 x 1 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta

60 x 1 filmom obloženih tableta

90 x 1 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd.

First Floor

Southside

97-105 Victoria Street

London

SW1E 6QT

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU1/14/913/015 14 x 1 filmom obloženih tableta

EU1/14/913/016 28 x 1 filmom obloženih tableta

EU1/14/913/017 30 x 1 filmom obloženih tableta

EU1/14/913/018 56 x 1 filmom obloženih tableta

EU1/14/913/019 60 x 1 filmom obloženih tableta

EU1/14/913/020 90 x 1 filmom obloženih tableta

EU1/14/913/021 98 x 1 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Latuda 74 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Latuda 74 mg tablete lurasidon

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sunovion logo

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept