Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Liprolog (insulin lispro) – Označavanje - A10AC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLiprolog
ATK šifraA10AC04
Tvarinsulin lispro
ProizvođačEli Lilly Nederland B.V.

Sadržaj članka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (1 BOČICA)

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici inzulin lispro (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

inzulin lispro (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju, 1 x 10 ml bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu i primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon otvaranja, bočice se mogu koristiti još 28 dana. Bočice u uporabi čuvati na temperaturi ispod

30°C.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (2 BOČICE)

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici inzulin lispro (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

inzulin lispro (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju, 2 x 10 ml bočice

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu i primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon otvaranja, bočice se mogu koristiti još 28 dana. Bočice u uporabi čuvati na temperaturi ispod 30°C.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/008

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (5 x 1 BOČICA)

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici inzulin lispro (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

inzulin lispro (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju, dio višestrukog pakiranja s 5 x (1 x 10 ml) bočica. Ne prodavati odvojeno.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu i primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon otvaranja, bočice se mogu koristiti još 28 dana. Bočicu u uporabi čuvati na temperaturi ispod

30°C.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/009

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

TEKST NA NALJEPNICI

1.NAZIV LIJEKA I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Liprolog 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici inzulin lispro

Za potkožnu primjenu i primjenu u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP: {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

10 ml (3,5 mg/ml)

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (5 x 3 ml ulošci)

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku inzulin lispro (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

inzulin lispro (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju, 5 x 3 ml ulošci

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu i primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

Ovi ulošci namijenjeni su za primjenu samo s brizgalicom od 3 ml.

Ako je uobičajeno propisan lijek inzulin u bočici od 40 jedinica/ml, nemojte vaditi inzulin iz uloška od 100 jedinica/ml pomoću štrcaljke od 40 jedinica/ml.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe ulošci se mogu koristiti još 28 dana. Nakon umetanja u brizgalicu, uložak i brizgalicu čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/002

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

(Želite li otvoriti, ovdje podignite i povucite) KUTIJA JE BILA OTVARANA

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (2 x 5 x 3 ml ulošci)

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku inzulin lispro (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

inzulin lispro (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju, dio višestrukog pakiranja s 2 x (5 x 3 ml) ulošci. Ne prodavati odvojeno.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu i primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

Ovi ulošci namijenjeni su za primjenu samo s brizgalicom od 3 ml.

Ako je uobičajeno propisan lijek inzulin u bočici od 40 jedinica/ml, nemojte vaditi inzulin iz uloška od 100 jedinica/ml pomoću štrcaljke od 40 jedinica/ml.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe ulošci se mogu koristiti još 28 dana. Nakon umetanja u brizgalicu, uložak i brizgalicu čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/010

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

(Želite li otvoriti, ovdje podignite i povucite) KUTIJA JE BILA OTVARANA

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

TEKST NA NALJEPNICI

1.NAZIV LIJEKA I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Liprolog 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku inzulin lispro

Za potkožnu primjenu i primjenu u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP: {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml (3,5 mg/ml)

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (5 x 3 ml ulošci)

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Mix25 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku

25% inzulin lispro i 75% suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiveni tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

25% inzulin lispro i 75% suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiveni tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži protaminsulfat, glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju, 5 x 3 ml ulošci

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

Pažljivo promiješati. Pročitajte priloženu Uputu o lijeku.

Ovi ulošci namijenjeni su za primjenu samo s brizgalicom od 3 ml.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe ulošci se mogu koristiti još 28 dana. Nakon umetanja u brizgalicu, uložak i brizgalicu čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/003

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

(Želite li otvoriti, ovdje podignite i povucite) KUTIJA JE BILA OTVARANA

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog Mix25

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (2 x 5 x 3 ml ulošci)

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Mix25 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku

25% inzulin lispro i 75% suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiveni tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

25% inzulin lispro i 75% suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiveni tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži protaminsulfat, glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju, dio višestrukog pakiranja s 2 x (5 x 3 ml) ulošci. Ne prodavati odvojeno.

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

Pažljivo promiješati. Pročitajte priloženu Uputu o lijeku.

Ovi ulošci namijenjeni su za primjenu samo s brizgalicom od 3 ml.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe ulošci se mogu koristiti još 28 dana. Nakon umetanja u brizgalicu, uložak i brizgalicu čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/011

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

(Želite li otvoriti, ovdje podignite i povucite) KUTIJA JE BILA OTVARANA

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog Mix25

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

TEKST NA NALJEPNICI

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Liprolog Mix25 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku 25% inzulin lispro i 75% suspenzija inzulina lispro s protaminom Za potkožnu primjenu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP: {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml (3,5 mg/ml)

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (5 x 3 ml ulošci)

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Mix50 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku

50% inzulin lispro i 50% suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiveni tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

50% inzulin lispro i 50% suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiveni tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži protaminsulfat, glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju, 5 x 3 ml ulošci

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

Pažljivo promiješati. Pročitajte priloženu Uputu o lijeku.

Ovi ulošci namijenjeni su za primjenu samo s brizgalicom od 3 ml.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe ulošci se mogu koristiti još 28 dana. Nakon umetanja u brizgalicu, uložak i brizgalicu čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/004

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

(Želite li otvoriti, ovdje podignite i povucite) KUTIJA JE BILA OTVARANA

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog Mix50

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (2 x 5 x 3 ml ulošci)

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Mix50 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku

50% inzulin lispro i 50% suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiveni tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

50% inzulin lispro i 50% suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiveni tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži protaminsulfat, glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju, dio višestrukog pakiranja s 2 x (5 x 3 ml) uložaka. Ne prodavati odvojeno.

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

Pažljivo promiješati. Pročitajte priloženu Uputu o lijeku.

Ovi ulošci namijenjeni su za primjenu samo s brizgalicom od 3 ml.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe ulošci se mogu koristiti još 28 dana. Nakon umetanja u brizgalicu, uložak i brizgalicu čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/012

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

(Želite li otvoriti, ovdje podignite i povucite) KUTIJA JE BILA OTVARANA

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog Mix50

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

TEKST NA NALJEPNICI

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Liprolog Mix50 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku 50% inzulin lispro i 50% suspenzija inzulina lispro s protaminom Za potkožnu primjenu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP: {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml (3,5 mg/ml)

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Basal 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku

suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži protaminsulfat, glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju. 5 x 3 ml ulošci

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

Pažljivo promiješati. Pročitajte priloženu Uputu o lijeku.

Ovi ulošci namijenjeni su za primjenu samo s brizgalicom od 3 ml.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe ulošci se mogu koristiti još 21 dan. Nakon umetanja u brizgalicu, uložak i brizgalicu čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/022

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

(Želite li otvoriti, ovdje podignite i povucite) KUTIJA JE BILA OTVARANA

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog Basal

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (2 x 5 x 3 ml ulošci)

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Basal 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku

suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži protaminsulfat, glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju. Dio višestrukog pakiranja s 2 x (5 x 3 ml) ulošci. Ne prodavati odvojeno.

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

Pažljivo promiješati. Pročitajte priloženu Uputu o lijeku.

Ovi ulošci namijenjeni su za primjenu samo s brizgalicom od 3 ml.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe ulošci se mogu koristiti još 21 dan. Nakon umetanja u brizgalicu, uložak i brizgalicu čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/023

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

(Želite li otvoriti, ovdje podignite i povucite) KUTIJA JE BILA OTVARANA

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog Basal

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

TEKST NA NALJEPNICI

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Liprolog Basal 100 jedinica/ml suspenzija za injekciju u ulošku suspenzija inzulina lispro s protaminom

Za potkožnu primjenu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP: {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml (3,5 mg/ml)

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (5 x 3 ml brizgalice)

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog KwikPen 100 jedinica/ml, otopina za injekciju inzulin lispro (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

inzulin lispro (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 5 x 3 ml napunjene brizgalice

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu i primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe brizgalice se mogu koristiti još 28 dana. Nakon prve uporabe brizgalice čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/016

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

Ako je zaštitni zatvarač slomljen prije prve uporabe, obavijestite ljekarnika.

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog KwikPen

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (2 x 5 x 3 ml brizgalice)

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog KwikPen 100 jedinica/ml, otopina za injekciju inzulin lispro (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

inzulin lispro (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju Dio višestrukog pakiranja s 2 x (5 x 3 ml) napunjene brizgalice. Ne prodavati odvojeno.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu i primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe brizgalice se mogu koristiti još 28 dana. Nakon prve uporabe brizgalice čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/017

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

Ako je zaštitni zatvarač slomljen prije prve uporabe, obavijestite ljekarnika.

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog KwikPen

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

TEKST NA NALJEPNICI

1.NAZIV LIJEKA I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Liprolog KwikPen 100 jedinica/ml, otopina za injekciju inzulin lispro

Za potkožnu primjenu i primjenu u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP: {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml (3,5 mg/ml)

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (5 x 3 ml brizgalice)

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Mix25 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju

25% inzulin lispro i 75% suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiveni tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

25% inzulin lispro i 75% suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiveni tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži protaminsulfat, glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju 5 x 3 ml napunjene brizgalice

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

Pažljivo promiješati. Pročitajte priloženu Uputu o lijeku.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe brizgalice se mogu koristiti još 28 dana. Nakon prve uporabe brizgalice čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/018

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

Ako je zaštitni zatvarač slomljen prije prve uporabe, obavijestite ljekarnika.

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog Mix25 KwikPen

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (2 x 5 x 3 ml brizgalice)

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Mix25 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju

25% inzulin lispro i 75% suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiveni tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

25% inzulin lispro i 75% suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiveni tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži protaminsulfat, glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju Dio višestrukog pakiranja s 2 x (5 x 3 ml) napunjene brizgalice. Ne prodavati odvojeno.

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

Pažljivo promiješati. Pročitajte priloženu Uputu o lijeku.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe brizgalice se mogu koristiti još 28 dana. Nakon prve uporabe brizgalice čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/019

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

Ako je zaštitni zatvarač slomljen prije prve uporabe, obavijestite ljekarnika.

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog Mix25 KwikPen

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

TEKST NA NALJEPNICI

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Liprolog Mix25 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju 25% inzulin lispro i 75% suspenzija inzulina lispro s protaminom Za potkožnu primjenu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP: {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml (3,5 mg/ml)

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (5 x 3 ml brizgalice)

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Mix50 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju

50% inzulin lispro i 50% suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiveni tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

50% inzulin lispro i 50% suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiveni tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži protaminsulfat, glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju 5 x 3 ml napunjene brizgalice

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

Pažljivo promiješati. Pročitajte priloženu Uputu o lijeku.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe brizgalice se mogu koristiti još 28 dana. Nakon prve uporabe brizgalice čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/020

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

Ako je zaštitni zatvarač slomljen prije prve uporabe, obavijestite ljekarnika.

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog Mix50 KwikPen

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (2 x 5 x 3 ml brizgalice)

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Mix50 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju

50% inzulin lispro i 50% suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiveni tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

50% inzulin lispro i 50% suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiveni tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži protaminsulfat, glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju Dio višestrukog pakiranja s 2 x (5 x 3 ml) napunjene brizgalice. Ne prodavati odvojeno.

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

Pažljivo promiješati. Pročitajte priloženu Uputu o lijeku.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti

Nakon prve uporabe brizgalice se mogu koristiti još 28 dana. Nakon prve uporabe brizgalice čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/021

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

Ako je zaštitni zatvarač slomljen prije prve uporabe, obavijestite ljekarnika.

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog Mix50 KwikPen

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

TEKST NA NALJEPNICI

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Liprolog Mix50 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju 50% inzulin lispro i 50% suspenzija inzulina lispro s protaminom Za potkožnu primjenu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP: {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml (3,5 mg/ml)

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Basal 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju

suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži protaminsulfat, glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju 5 x 3 ml napunjene brizgalice

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

Pažljivo promiješati..Pročitajte priloženu Uputu o lijeku.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe brizgalice se mogu koristiti još 21 dan. Nakon prve uporabe brizgalice čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/026

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

Ako je zaštitni zatvarač slomljen prije prve uporabe, obavijestite ljekarnika.

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog Basal KwikPen

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKIRANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NA KUTIJI (2 x 5 x 3 ml brizgalice)

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog Basal 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju

suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

suspenzija inzulina lispro s protaminom (dobiven tehnologijom rekombinantne DNK) 100 jedinica/ml (3,5 mg/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži protaminsulfat, glicerol, cinkov oksid, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat s metakrezolom kao konzervansom u vodi za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju Dio višestrukog pakiranja s 2 x (5 x 3 ml) napunjene brizgalice. Ne prodavati odvojeno.

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

VAŽNO: PROČITAJTE PRILOŽENU UPUTU O LIJEKU.

Pažljivo promiješati. Pročitajte priloženu Uputu o lijeku.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe brizgalice se mogu koristiti još 21 dan. Nakon prve uporabe brizgalice čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/027

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

Ako je zaštitni zatvarač slomljen prije prve uporabe, obavijestite ljekarnika.

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog Basal KwikPen

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

TEKST NA NALJEPNICI

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Liprolog Basal 100 jedinica/ml KwikPen, suspenzija za injekciju suspenzija inzulina lispro s protaminom

Za potkožnu primjenu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP: {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml (3,5 mg/ml)

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE – KwikPen, pakiranje od 5 brizgalica

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog 200 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici inzulin lispro

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml otopine sadrži 200 jedinica inzulina lispro (što odgovara 6,9 mg)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži glicerol, cinkov oksid, trometamol, metakrezol i vodu za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju. KwikPen.

5 brizgalica od 3 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Za potkožnu primjenu

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Primjenjivati isključivo ovom brizgalicom, inače može doći do teškog predoziranja.

Ako je zaštitni zatvarač slomljen prije prve uporabe, obavijestite ljekarnika.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe brizgalice se mogu koristiti još 28 dana. Nakon prve uporabe brizgalice čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/028

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog 200 jedinica/ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

UNUTARNJE PAKIRANJE (bez plavog okvira) sastavni dio višestrukog pakiranja – KwikPen

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog 200 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici inzulin lispro

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml otopine sadrži 200 jedinica inzulina lispro (što odgovara 6,9 mg)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži glicerol, cinkov oksid, trometamol, metakrezol i vodu za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju. KwikPen.

Višestruko pakiranje: 5 brizgalica od 3 ml. Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati odvojeno.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Za potkožnu primjenu

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Primjenjivati isključivo ovom brizgalicom, inače može doći do teškog predoziranja.

Ako je zaštitni zatvarač slomljen prije prve uporabe, obavijestite ljekarnika.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe brizgalice se mogu koristiti još 28 dana. Nakon prve uporabe brizgalice čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/029

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog 200 jedinica/ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE (s plavim okvirom) višestruko pakiranje – KwikPen

1.NAZIV LIJEKA

Liprolog 200 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici inzulin lispro

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml otopine sadrži 200 jedinica inzulina lispro (što odgovara 6,9 mg)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži glicerol, cinkov oksid, trometamol, metakrezol i vodu za injekcije.

Za podešavanje kiselosti mogu se koristiti kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju. KwikPen.

Višestruko pakiranje: 10 (2 pakiranja s 5) brizgalica od 3 ml.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

Za potkožnu primjenu

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Primjenjivati isključivo ovom brizgalicom, inače može doći do teškog predoziranja.

Ako je zaštitni zatvarač slomljen prije prve uporabe, obavijestite ljekarnika.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati. Ne izlagati prekomjernoj toplini niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Nakon prve uporabe brizgalice se mogu koristiti još 28 dana. Nakon prve uporabe brizgalice čuvati na temperaturi ispod 30°C i ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/195/029

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Liprolog 200 jedinica/ml

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE TEKST NA NALJEPNICI

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Liprolog 200 jedinica/ml KwikPen, otopina za injekciju inzulin lispro

Za potkožnu primjenu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6.DRUGO

PRIMJENJIVATI ISKLJUČIVO OVOM BRIZGALICOM, INAČE MOŽE DOĆI DO

TEŠKOG PREDOZIRANJA.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept