Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Litak (cladribine) – Uputa o lijeku - L01BB04

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLitak
ATK šifraL01BB04
Tvarcladribine
ProizvođačLipomed GmbH

UPUTA O LIJEKU: PODACI ZA KORISNIKA

LITAK 2 mg/ml otopina za injekciju kladribin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

1.Što je LITAK i za što se koristi

2.Prije nego počnete primjenjivati LITAK

3.Kako primjenjivati LITAK

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati LITAK

6.Dodatne informacije

1.ŠTO JE LITAK I ZA ŠTO SE KORISTI

LITAK sadrži djelatnu tvar kladribin. Kladribin je citostatik. Utječe na rast zloćudnih (stanica raka) bijelih krvnih stanica koje imaju ulogu u leukemiji vlasastih stanica. LITAK se koristi za liječenje ove bolesti.

2. PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI LITAK

Nemojte primjenjivati LITAK

-ako ste alergični (preosjetljivi) na kladribin ili bilo koji drugi sastojak lijeka LITAK,

-ako ste trudni ili dojite,

-ako ste mlađi od 18 godina,

-ako imate umjereno do teško oštećenje funkcije bubrega ili jetre,

-ako uzimate druge lijekove koji utječu na stvaranje krvnih stanica u koštanoj srži (mijelosupresija).

Budite posebno oprezni s lijekom LITAK

Obavijestite liječnika ako imate ili ste imali:

-tegobe s jetrom ili bubrezima

-infekcije:

ako bolujete od infekcije, potrebno ju je liječiti prije nego počnete primjenjivati LITAK.

primijetite li ikakve znakove infekcije (kao što su simptomi slični gripi ili vrućica) tijekom ili nakon liječenja lijekom LITAK, odmah obavijestite svog liječnika.

-vrućicu.

Prije i tijekom liječenja lijekom LITAK, redovito ćete raditi krvne pretrage radi provjere sigurnosti nastavka liječenja. Liječnik može odlučiti da morate primiti transfuziju krvi kako bi se popravio broj krvnih stanica. Uz to će Vam provjeravati ispravnu funkciju jetre i bubrega.

Želite li začeti dijete, recite to svome liječniku prije početka liječenja lijekom LITAK. Ne smijete začeti dijete tijekom i do 6 mjeseci nakon liječenja lijekom LITAK. Liječnik Vam može dati savjet o mogućnosti pohranjivanja duboko zamrznute sperme (kriokonzervacija).

Primjena drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Osobito trebate reći liječniku ako uzimate neke od lijekova koji sadrže:

-kortikosteroide, koji se obično koriste za liječenje upale

-antivirusne lijekove, koji se koriste za liječenje virusnih infekcija.

Ne smijete primjenjivati LITAK s drugim lijekovima koji utječu na stvaranje krvnih stanica u koštanoj srži (mijelosupresija).

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, ne smijete primjenjivati LITAK. Morate primjenjivati odgovarajuću kontracepcijsku zaštitu tijekom liječenja i najmanje šest mjeseci nakon posljednje doze lijeka LITAK. Ako tijekom liječenja nastupi trudnoća, odmah obavijestite liječnika.

Ne smijete dojiti tijekom liječenja lijekom LITAK i najmanje šest mjeseci nakon posljednje doze lijeka LITAK.

Upravljanje vozilima i strojevima

LITAK jako utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima. Ako osjetite pospanost, koja nastaje zbog sniženja broja crvenih krvnih stanica prouzročenog liječenjem lijekom LITAK, ili omaglicu, ne smijete upravljati vozilima i strojevima.

3.KAKO PRIMJENJIVATI LITAK

Uvijek primijenite LITAK točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Liječnik će izračunati dozu prema Vašoj tjelesnoj težini i detaljno Vam objasniti plan liječenja. Preporučena dnevna doza je 0,14 mg po kg tjelesne težine tijekom pet uzastopnih dana (jedna kura liječenja).

LITAK se mora ubrizgati pod kožu (potkožna injekcija) u približno isto vrijeme svaki dan.

Ako sami ubrizgavate LITAK, liječnik ili medicinska sestra prvo Vam moraju pokazati kako se to radi. Detaljne upute za davanje injekcije nalaze se na kraju ove upute.

Možete dobiti i dodatni lijek koji sadrži alopurinol kao djelatnu tvar kako bi se smanjila suvišna količina mokraćne kiseline.

Ako uzmete više lijeka LITAK nego što ste trebali

U slučaju da ubrizgate krivu dozu, odmah obavijestite liječnika.

Ako ste zaboravili uzeti LITAK

Nemojte ubrizgati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. U slučaju da propustite ubrizgati dozu, odmah obavijestite liječnika.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, lijek LITAK može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako imate neke od sljedećih simptoma tijekom ili nakon liječenja lijekom LITAK, odmah obavijestite svog liječnika:

-ikakve znakove infekcije (kao što su simptomi slični gripi)

-vrućicu

Ne može se isključiti ponovna pojava zloćudne bolesti (raka). To znači da je rizik od razvoja zloćudne bolesti u budućnosti kod Vas nešto veći nego kod zdravih ljudi. Taj donekle povećan rizik može biti posljedica leukemije vlasastih stanica ili lijekova koji se koriste za liječenje te bolesti, uključujući LITAK.

Nuspojave imaju određenu učestalost, koja se definira na sljedeći način:

-vrlo često: javlja se u više od 1 korisnika na 10 korisnika

-često: javlja se u 1 do 10 korisnika na 100 korisnika

-manje često: javlja se u 1 do 10 korisnika na 1000 korisnika

-rijetko: javlja se u 1 do 10 korisnika na 10 000 korisnika

-vrlo rijetko: javlja se u manje od 1 korisnika na 10 000 korisnika

-nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka.

Vrlo česte nuspojave:

infekcije

vrućica

snižen broj određenih bijelih krvnih stanica (neutrofili i limfociti) i krvnih pločica na krvnim pretragama

snižen broj crvenih krvnih stanica, što može dovesti do anemije, sa simptomima kao što su umor i pospanost

smanjena funkcija imunološkog sustava

glavobolja, omaglica

nenormalni šum disanja, abnormalni zvukovi u prsištu, kašalj

mučnina, povraćanje, zatvor i proljev

izbijanje osipa na koži, oticanje crvenilo kao i bolnost oko mjesta primjene injekcije, znojenje Kožne reakcije su većinom blage do umjerene i obično se povlače u roku od nekoliko dana.

umor, zimice, smanjeni apetit

slabost.

Česte nuspojave:

ponovna pojava zloćudne bolesti (raka).

snižen broj krvnih pločica, što može prouzročiti neobična krvarenja (na primjer, iz nosa ili u kožu)

pospanost, tjeskoba

ubrzan rad srca, abnormalni srčani tonovi, snižen krvni tlak, smanjena prokrvljenost srčanog mišića

nedostatak zraka, oticanje plućnog tkiva zbog infekcije, upala usta i jezika

bolovi u trbuhu i prisutnost prevelike količine plinova u želucu ili crijevima, većinom blaga povećanja laboratorijskih vrijednosti jetrenih pokazatelja (bilirubin, transaminaze), koja se vraćaju na normalne vrijednosti nakon završetka liječenja

svrbež, izbijanje osipa na koži uz svrbež (koprivnjača), crvenilo kože i bolnost kože

oticanje tkiva (edemi), loše osjećanje, bolovi (bolovi u mišićima, bolovi u zglobovima i bol u kostima).

Manje česte nuspojave

anemija uzrokovana raspadom crvenih krvnih stanica

pospanost, utrnulost i trnci u koži, slabost, tromost, poremećaj perifernih živaca, smetenost, narušena sposobnost koordinacije pokreta

upala oka

grlobolja

upala vena

veliki gubitak na tjelesnoj težini.

Rijetke nuspojave

smanjena funkcija jetre

smanjena funkcija bubrega

komplikacije prouzročene liječenjem raka zbog raspada stanica raka

reakcija odbacivanja na transfuzije krvi

povećan broj određenih bijelih krvnih stanica (eozinofila)

moždani udar

poremećaji govora i gutanja

zatajenje srca

nenormalni srčani ritam

nesposobnost srca da održi odgovarajuću cirkulaciju krvi

opstrukcija crijeva

ozbiljne alergijske kožne reakcije (Stevens-Johnsonov sindrom ili Lyellov sindrom).

Vrlo rijetke nuspojave

depresija, epileptički napadaj

otok vjeđe

krvni ugrušak u plućima

upala žučnog mjehura

smanjena funkcija organa zbog velikih količina posebne tvari u tijelu (glikoproteina).

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5.KAKO ČUVATI LITAK

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvati u hladnjaku (2ºC-8ºC). Ne zamrzavati.

LITAK se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici bočice i kutiji iza „Rok valjanosti” ili kratice „EXP”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

S mikrobiološkog stanovišta, osim ako način otvaranja lijeka ne nosi rizik od mikrobiološkog zagađenja, lijek se mora odmah primijeniti. Ako se ne primijeni odmah, korisnik je odgovoran za uvjete i vrijeme čuvanja.

LITAK se ne smije upotrijebiti ako primijetite da je bočica oštećena ili da otopina nije bistra ili da sadrži čestice.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što LITAK sadrži

-Djelatna tvar je kladribin. Jedan ml otopine sadrži 2 mg kladribina. Jedna bočica sadrži 10 mg kladribina u 5 ml otopine.

-Pomoćne tvari su natrijev klorid, natrijev hidroksid (za podešavanje pH), kloridna kiselina (za podešavanje pH) i voda za injekcije.

Kako LITAK izgleda i sadržaj pakovanja

LITAK je dostupan u staklenim bočicama koje sadrže 5 ml bistre, bezbojne otopine za injekciju. Veličine pakovanja su 1 ili 5 bočica. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka i proizvođač

Lipomed GmbH

Hegenheimer Strasse 2

D-79576 Weil/Rhein

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka.

Uputa je zadnji put odobrena u

UPUTE ZA DAVANJE INJEKCIJE

Ovaj dio sadrži informacije o načinu davanja injekcije lijeka LITAK. Nemojte si sami pokušati dati injekciju osim ako ste dobili upute od liječnika ili medicinske sestre. Liječnik će Vam reći koliko Vam je lijeka LITAK potrebno i koliko često i kada si trebate ubrizgati lijek. LITAK se ubrizgava u tkivo odmah ispod kože (potkožna injekcija). Imate li pitanja u pogledu davanja injekcije, obratite se svome liječniku ili medicinskoj sestri za pomoć.

LITAK je citotoksičan lijek i stoga njime treba oprezno rukovati. Kad bolesnik ne daje sam sebi LITAK, preporučuje se uporaba rukavica i zaštitne odjeće za jednokratnu uporabu tijekom rukovanja i primjene lijeka LITAK. Ako LITAK dođe u dodir s kožom ili očima, zahvaćeno područje isperite obilnom količinom vode. Trudnice moraju izbjegavati kontakt s lijekom LITAK.

Što mi je potrebno za davanje injekcije?

Kako biste si sami dali potkožnu injekciju, potrebno Vam je:

-jedna bočica lijeka LITAK (ili dvije bočice ako trebate ubrizgati više od 5 ml). Nemojte koristiti bočice koje su oštećene ili otopinu koja nije bistra ili sadrži čestice.

-jedna sterilna štrcaljka (npr. 10 ml LUER štrcaljka),

-jedna sterilna injekcijska igla (npr. 0,5 x 19 mm, 25 G x ¾’’),

-rupčići natopljeni alkoholom,

-spremnik otporan na probadanje za sigurno odlaganje upotrijebljenih štrcaljki.

Što trebam učiniti prije davanja potkožne injekcije lijeka LITAK?

1.Prije ubrizgavanja neka se LITAK ugrije do sobne temperature.

2.Temeljito operite ruke.

3.Pronađite udobno, dobro osvijetljeno mjesto i stavite sve što Vam je potrebno na dohvat ruke.

Kako pripremiti injekciju?

Prije ubrizgavanja lijeka LITAK morate učiniti sljedeće:

1.Uklonite crvenu zaštitnu kapicu s bočice lijeka LITAK. Nemojte ukloniti gumeni čep s bočice. Očistite gumeni vrh bočice pomoću rupčića natopljenog alkoholom. Izvadite štrcaljku iz omota bez dodirivanja vrha štrcaljke. Izvadite injekcijsku iglu iz omota i učvrstite je na vrh štrcaljke. Uklonite poklopac s igle bez dodirivanja igle.

2.Gurnite iglu kroz gumeni čep bočice i preokrenite bočicu i štrcaljku. Vrh igle mora biti uronjen u otopinu.

3.Uvucite ispravan volumen lijeka LITAK u štrcaljku povlačenjem klipa (liječnik će Vam reći koliko ml lijeka LITAK trebate ubrizgati).

4.Izvadite iglu iz bočice.

5.Provjerite da u štrcaljki nije zaostao zrak: usmjerite iglu prema gore i istisnite zrak.

6.Provjerite da imate ispravan volumen.

7.Odmah ubrizgajte.

Gdje treba dati injekciju?

Najprikladnija mjesta za davanje injekcije prikazana su na slici: vrh bedara i trbuha, osim područja oko pupka. Ako Vam netko drugi daje injekciju, može također koristiti vanjsku površinu nadlaktice ili stražnjicu.

Kako dati injekciju?

1.Dezinficirajte kožu pomoću rupčića natopljenog alkoholom, pričekajte da se osuši i uštipnite kožu između palca i kažiprsta, bez stiskanja.

2.Uvedite iglu u kožu pod kutem od 45ºC, kako je prikazano na slici.

3.Blago povucite klip kako biste provjerili da krvna žila nije probijena. Pojavi li se krv u štrcaljki, izvucite iglu i ponovno je uvedite u drugo mjesto.

4.Polagano i ravnomjerno ubrizgavajte tekućinu tijekom približno jedne minute, držeći kožu između prstiju.

5.Nakon ubrizgavanja tekućine uklonite iglu.

6.Odložite upotrijebljenu štrcaljku u spremnik otporan na probadanje. Za svaku injekciju koristite novu štrcaljku i injekcijsku iglu. Bočice su samo za jednokratnu uporabu. Neupotrijebljeni sadržaj vratite svome liječniku ili ljekarniku koji će ga odstraniti na odgovarajući način.

Odlaganje upotrijebljenih štrcaljki

Odložite štrcaljke u spremnik otporan na probadanje i čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Odložite spremnik prema uputama liječnika, medicinske sestre ili ljekarnika.

Ne bacajte upotrijebljene štrcaljke u običnu kantu za kućni otpad.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept