Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumark (lutetium, isotope of mass 177) – Označavanje - V09

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLumark
ATK šifraV09
Tvarlutetium, isotope of mass 177
ProizvođačI.D.B. Radiopharmacy B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

PLASTIČNA POSUDA i OLOVNI SPREMNIK

1.NAZIV LIJEKA

Lumark 80 GBq/ml radiofarmaceutski prekursor, otopina lutecijev (177Lu) klorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml otopine sadržava 80 GBq lutecijeva (177Lu) klorida u vrijeme umjeravanja aktivnosti (ART), što odgovara najviše 160 mikrograma lutecija. Vrijeme umjeravanja aktivnosti definirano je kao kraj proizvodnje.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Kloridna kiselina

Voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Radiofarmaceutski prekursor, otopina.

1 bočica sadrži

Volumen: {Z} ml

Aktivnost (pri ART-u): {Y} GBq

Vrijeme umjeravanja aktivnosti (ART): {DD/MM/GGGG} {ss:mm} CET

Specifična aktivnost (pri ART-u): {YY} GBq/mg

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu nakon radioaktivnog označavanja in vitro. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {DD/MM/GGGG} ss:mm CET

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju koje pruža zaštitu od zračenja. Nisu potrebni posebni uvjeti čuvanja.

Potrebno je čuvati u skladu s lokalnim propisima za radioaktivne tvari.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

I.D.B Holland B.V.

Weverstraat 17

5111 PV Baarle-Nassau

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1013/001

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Lumark 80 GBq/ml radiofarmaceutski prekursor, otopina lutecijev (177Lu) klorid

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu nakon radioaktivnog označavanja in vitro.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {DD/MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Volumen: {Z} ml

ART: {DD/MM/GGGG} {ss:mm} CET

Aktivnost: {Y}_________ GBq/bočica

Kôd naručitelja:

6.DRUGO

I.D.B Holland B.V.

Weverstraat 17, 5111 PV Baarle-Nassau

Nizozemska

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept