Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Luveris (lutropin alfa) – Sažetak opisa svojstava lijeka - G03GA07

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLuveris
ATK šifraG03GA07
Tvarlutropin alfa
ProizvođačMerck Serono Europe Ltd.

1.NAZIV LIJEKA

Luveris 75 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna bočica sadrži 75 IU lutropina alfa (rekombinantni humani luteinizirajući hormon {r-hLH}). Lutropin alfa proizvodi se genetičkim inženjerstvom u stanicama jajnika kineskog hrčka (CHO).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Izgled praška: bijeli liofilizirani pelet.

Izgled otapala: bistra bezbojna otopina

pH rekonstituirane otopine je 7,5-8,5.

Osim ampula, potrebno je razmotriti druge oblike lijeka koje bolesnici mogu samostalno primjenjivati.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

U kombinaciji s hormonom koji stimulira folikule (FSH) Luveris se preporučuje za stimulaciju folikularnog razvoja u žena s teškim pomanjkanjem luteinizirajućeg hormona (LH) i FSH. U kliničkim ispitivanjima ti su bolesnici definirani endogenom razinom LH u serumu < 1,2 IU/l.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje lijekom Luveris treba započeti pod nadzorom liječnika s iskustvom u liječenju problema plodnosti.

Doziranje

Kod žena s manjkom LH i FSH, cilj terapije Luverisom u kombinaciji s FSH je razvijanje jednog zrelog Graafovog folikula iz kojeg će oocita biti oslobođena nakon primjene humanog korionskog gonadotropina (hCG). Luveris treba davati kao dnevne injekcije simultano s FSH. Budući da ove pacijentice imaju amenoreju i smanjeno lučenje endogenog estrogena, terapija se može započeti u bilo kojem trenutku.

Luveris treba primjenjivati istovremeno s folitropinom alfa.

Liječenje treba prilagoditi individualnom odgovoru pacijentice koji se procjenjuje mjerenjem veličine folikula ultrazvukom i mjerenjem estrogenskog odgovora. Preporučeni protokol doziranja počinje sa 75 IU lutropina alfa (tj. jedna bočica lijeka Luveris) dnevno s 75-150 IU FSH.

U kliničkim ispitivanjima dokazano je da Luveris povećava osjetljivost jajnika na folitropin alfa. Ako se utvrdi da je potrebno povećanje doze FSH, prilagodbu doze treba po mogućnosti provesti nakon intervala od 7-14 dana i po mogućnosti s povećanjima za 37,5 IU do 75 IU. Prihvatljivo je produžiti trajanje stimulacije na najviše 5 tjedana po jednom ciklusu.

Kad se postigne optimalan odgovor, treba se primijeniti jedna injekcija od 250 mikrograma rekombinantnog humanog korionskog gonadotropina (r-hCG) ili hCG od 5000 IU do 10 000 IU, 24-48 sati nakon posljednje injekcije Luverisa i FSH-a. Bolesnici se preporučuje spolni odnos na dan injekcije hCG i dan poslije.

Drugi način može biti provođenje intrauterine inseminacije (IUI).

Može se razmotriti i potpora luteinskoj fazi, budući da manjak tvari s luteotropnim djelovanjem (LH/hCG) nakon ovulacije može dovesti do preranog propadanja žutog tijela.

U slučaju pretjeranog odgovora, potrebno je obustaviti liječenje i ne primijeniti hCG. Liječenje treba ponovo započeti u idućem ciklusu s dozom FSH manjom u odnosu na prethodni ciklus.

Posebne populacije

Starije osobe

Nema relevantne primjene lijekaLuveris u starijoj populaciji. Sigurnost i djelotvornost lijeka Luveris nisu ustanovljene u starijih pacijentica.

Oštećenje jetre i bubrega

Sigurnost, djelotvornost i farmakokinetika lijeka Luveris u pacijentica s oštećenjem jetre ili bubrega nisu ustanovljene.

Pedijatrijska populacija

Nema relevantne primjene lijekaLuveris u pedijatrijskoj populaciji.

Način primjene

Luveris je namijenjen za supkutanu primjenu. Prvu injekciju lijeka Luveris treba dati pod izravnim medicinskim nadzorom. Prašak treba rekonstituirati neposredno prije primjene s priloženim otapalom. Ovaj lijek mogu samostalno primjenjivati samo one bolesnici koje su dobro motivirane, odgovarajuće obučene i s pristupom savjetu stručnjaka.

Za uputu o rekonstituciji lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Luveris je kontraindiciran u pacijentica koje imaju:

preosjetljivost na djelatnu tvar ili na neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

tumore hipotalamusa i hipofize

povećanje jajnika ili ciste jajnika koje nisu posljedica policistične bolesti jajnika i onih nepoznate etiologije

ginekološko krvarenje nepoznate etiologije

karcinom jajnika, maternice ili dojke.

Luveris se ne smije primjenjivati kad postoje stanja koja bi onemogućila normalnu trudnoću kao što su:

primarno zatajenje rada jajnika

malformacija spolnih organa koje su nespojive s trudnoćom

fibroidni tumori maternice nespojivi s trudnoćom.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Prije početka liječenja, neplodnost para mora biti ocijenjena kao odgovarajuća, a navodne kontraindikacije za trudnoću procijenjene. Pored toga pacijentice treba testirati na hipotiroidizam, adrenokortikalnu insuficijenciju i hiperprolaktinemiju te primijeniti odgovarajuće liječenje.

Porfirija

U pacijenata s porfirijom ili obiteljskom anamnezom porfirije Luveris može povećati rizik od akutnog udara. Pogoršanje ili prva pojava simptoma ovog stanja može zahtijevati prekid liječenja.

Sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS)

Određeni stupanj povećanja jajnika očekivani je učinak kontrolirane stimulacije jajnika. Češći je u žena sa sindromom policističnih jajnika te obično prolazi bez liječenja.

OHSS je stanje koje se jasno razlikuje od nekompliciranog povećanja jajnika i koje se može manifestirati većim stupnjevima težine. Uključuje izraženo povećanja jajnika, visoku razinu serumskih spolnih steroidnih hormona i povećanja vaskularne propusnosti, čija posljedica može biti nakupljanje tekućine u peritonealnoj, pleuralnoj te rijetko u perikardijalnoj šupljini.

Simptomi blagog OHSS mogu uključivati bol u trbuhu, nelagodu i distenziju trbuha ili uvećane jajnike. Simptomi umjerenog OHSS mogu biti mučnina, povraćanje, ultrazvučna potvrda dijagnoze ascitesa ili znatnog uvećanja jajnika.

Teški OHSS uključuje simptome poput jakog uvećanja jajnika, porasta tjelesne težine, dispneje ili oligurije. Klinička procjena može otkriti znakove poput hipovolemije, hemokoncentracije, neravnoteže elektrolita, ascitesa, pleuralnog izljeva ili akutnog plućnog distresa. Vrlo rijetko, teški OHSS može biti popraćen komplikacijama kao što su torzija jajnika ili tromboembolijskim događajima kao što su plućna embolija, ishemijski moždani udar ili infarkt miokarda.

Nezavisni čimbenici za razvoj OHSS uključuju mlađu dob, bezmasnu tjelesnu masu, sindrom policističnih jajnika, više doze egzogenih gonadotropina, visoku apsolutnu ili brzorastuću serumsku razinu estradiola i prethodne epizode OHSS, veliki broj folikula jajnika u razvoju i veliki broj oocita dobivenih u ciklusima tehnika potpomognute oplodnje.

Pridržavanje preporučenih doza Luverisa i FSH te režima primjene može smanjiti rizik od hiperstimulacije jajnika. Nadzor ciklusa stimulacije ultrazvukom kao i mjerenjima estradiola preporučuju se za utvrđivanje ranih čimbenika rizika.

Postoje dokazi koji upućuju da hCG ima važnu ulogu u poticanju OHSS-a i da taj sindrom može postati teži te se produžiti ako dođe do trudnoće. Stoga, u slučaju pojave znakova hiperstimulacije jajnika preporučuje se obustava terapije hCG-om, a pacijentice treba savjetovati da se suzdrže od spolnog odnosa ili da koriste barijernu metodu kontracepcije tijekom najmanje 4 dana. Budući da OHSS može brzo napredovati (unutar 24 sata) ili tijekom nekoliko dana kako bi postao ozbiljan medicinski događaj pa pacijentice treba pratiti tijekom najmanje dva tjedna nakon primjene hCG.

Blagi ili umjereni OHSS obično prestaje spontano. Ako dođe do razvoja teškog oblika OHSS-a, liječenje gonadotropinima treba obustaviti ukoliko još traje, a pacijenticu hospitalizirati i započeti odgovarajuću terapiju.

Torzija jajnika

Postoje izvješća o torziji jajnika nakon liječenja ostalim gonadotropinima. To je možda povezano s ostalim faktorima rizika, kao što su OHSS, trudnoća, prethodna operacija u trbuhu, torzija jajnika u anamnezi, prethodna ili trenutačna cista na jajniku i sindrom policističnih jajnika. Oštećenje jajnika zbog smanjenje opskrbe krvlju može se ograničiti ranom dijagnozom i trenutačnim uklanjanjem torzije.

Višeplodne trudnoće

Kod pacijentica koje se podvrgavaju indukcijama ovulacije, incidencija višeplodnih trudnoća i poroda povećana je u usporedbi s prirodnim začećem. Većina višestrukih začeća su blizanci. Višeplodna trudnoća, pogotovo ona s velikim brojem plodova, donosi povećani rizik neželjenih majčinih i perinatalnih ishoda.

Za minimizaciju rizika od višeplodnih trudnoća s velikim brojem plodova preporučuje se pažljivi nadzor odgovora jajnika.

U pacijentica koje su se podvrgnule tehnikama pomognute oplodnje rizik od višeplodnih trudnoća povezan je uglavnom s brojem transferiranih embrija, njihovom kvalitetom i dobi pacijentice.

Gubitak trudnoće

Incidencija gubitka trudnoće pobačajem ili abortusom viša je u pacijentica koje se podvrgavaju stimulaciji rasta folikula kako bi se potaknula ovulacija, nego nakon prirodnog začeća.

Ektopična trudnoća

Žene s povijesti bolesti jajovoda izložene su riziku od ektopične trudnoće, bilo da je do trudnoće došlo spontanim začećem ili liječenjem neplodnosti. Prevalencija ektopičnih trudnoća nakon metoda potpomognute oplodnje veća je u usporedbi s općom populacijom.

Prirođene malformacije

Prevalencija prirođenih malformacija nakon primjene metoda potpomognute oplodnje može biti blago povišena u odnosu na spontana začeća. To može biti zbog roditeljskih utjecaja (primjerice, dob majke, genetika), procedura metoda potpomognute oplodnje i višeplodnih trudnoća.

Tromboembolijski događaji

U žena s nedavnim ili trenutno prisutnim tromboembolijskim događajima ili u žena s općenito prepoznatim čimbenicima rizika za tromboembolijske događaje poput osobne ili obiteljske anamneze, trombofilije ili teške pretilosti (indeks tjelesne težine >30 kg/m2), liječenje gonadotropinima može dodatno povećati rizik od pogoršanja ili pojave takvih događaja. U ovih žena koristi primjene gonadotropina treba usporediti s rizicima. Treba naglasiti da i sama trudnoća, kao i OHSS, nosi povećan rizik razvoja tromboembolijskih događaja.

Neoplazme reproduktivnog sustava

Postoje izvješća o tumorima jajnika i drugih reproduktivnih sustava, kako dobroćudnih tako i zloćudnih, u žena koje su se podvrgnule opetovanim protokolima liječenja neplodnosti. Još nije utvrđeno povećava li terapija gonadotropinima rizik za razvoj ovih tumora u neplodnih žena ili ne.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Luveris se ne smije primjenjivati kao mješavina s drugim lijekovima, u istoj injekciji osim folitropina alfa za kojeg su ispitivanja pokazala kako njegova istovremena primjena ne mijenja znatno aktivnost, stabilnost, farmakokinetiku ili farmakodinamička svojstva djelatnih tvari.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ne postoje indikacije za primjenu lijeka Luveris tijekom trudnoće.

Podaci na ograničenom broju trudnica izloženih lijeku ne ukazuju na štetne događaje gonadotropina na trudnoću, embrionalni ili fetalni razvoj, porod ili postnatalni razvoj nakon kontrolirane stimulacije jajnika. U studijama na životinjama nisu opaženi teratogeni učinci Luverisa. U slučaju izloženosti tijekom trudnoće klinički podaci nisu dostatni za isključivanje teratogenih učinaka Luverisa.

Dojenje

Luveris nije indiciran tijekom dojenja.

Plodnost

Luveris je indiciran za stimulaciju razvoja folikula u vezi s FSH (vidjeti dio 4.1).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Luveris ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak profila sigurnosti

Luveris se koristi za stimulaciju razvoja folikula zajedno s folitropinom alfa. U ovom kontekstu teško je pripisati nuspojave bilo kojoj od korištenih tvari.

U kliničkom ispitivanju zabilježene su blage i umjerene reakcije na mjestu injiciranja (modrice, bol, crvenilo, svrbež ili oticanje) u 7,4% odnosno 0,9% danih injekcija. Teške reakcije na mjestu davanja injekcije nisu zabilježene.

Sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS) uočen je u manje od 6% pacijentica koje su primale Luveris. Nije zabilježen teški OHSS (dio 4.4).

U rijetkim slučajevima torzija adneksa (komplikacija uvećanja jajnika) i hemoperitoneum bili su povezani s liječenjem humanim menopauzalnim gonadotropinom. Iako ove nuspojave nisu uočene postoji mogućnost da se također dogode uz Luveris.

Ektopična trudnoća može se pojaviti posebice u žena s anamnezom prethodne bolesti jajovoda.

Popis nuspojava

Učestalost pojavljivanja opisana je sljedećom terminologijom u daljnjem tekstu: vrlo često (≥ 1/10), cesto (≥ 1/100 i < 1/10), manje često (≥ 1/1000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000), učestalost nepoznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Sljedeće nuspojave opažene su nakon primjene lijeka Luveris.

Poremećaji imunološkog sustava

Vrlo rijetko: Blage do teške reakcije preosjetljivosti uključujući anafilaktičke reakcije i šok.

Poremećaji živčanog sustava

Često: Glavobolja.

Krvožilni poremećaji

Vrlo rijetko: Tromboembolija, obično povezana s teškim OHSS.

Poremećaji probavnog sustava

Često: Bol u trbuhu, nelagoda u trbuhu, mučnina, povraćanje, proljev.

Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki

Često: Blagi ili umjereni OHSS (uključujući povezanu simptomatologiju), cista na jajnicima, bol u dojkama, bol u zdjelici.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Često: Reakcija na mjestu davanja injekcije (npr. bol, eritem, hematom, oticanje i/ili iritacija na mjestu injekcije).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Učinci predoziranja lijekom Luveris nisu poznati. Bez obzira na to može se dogoditi OHSS što je detaljno opisano u dijelu 4.4.

Pojedinačne doze od 40 000 IU lutropina alfa primjenjivane su na zdravim ženskim dobrovoljcima bez ozbiljnih nuspojava i dobro su se podnosile.

Liječenje

Liječenje je ovisno o simptomima.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Spolni hormoni i modulatori genitalnog sustava, gonadotropini. ATK oznaka: G03GA07

Lutropin alfa je rekombinantni humani luteinizirajući hormon (r-hLH), glikoprotein koji se sastoji od nekovalentno vezane alfa i beta podjedinice. Luteinizirajući hormon (LH) veže se na teka (kao i na granuloza) stanice jajnika i na Leydigove stanice testisa, na receptor zajednički s humanim korionskim hormonom gonadotropinom (hCG). Ovaj transmembranski receptor LH/CG je član nadređene obitelji receptora udruženih s G proteinom; specifična mu je značajka velika izvanstanična domena. In vitro afinitet vezivanja rekombinantnog hLH na LH/CG receptor tumorskih Leydigovih stanica (MA-10) je između onog za hCG i onog od hipofiznog hLH, ali unutar istog reda jačine.

U jajnicima, tijekom folikularne faze, LH stimulira teka stanice na lučenje androgena koji se potom koriste kao supstrat enzima aromataze u granuloza stanicama kako bi se proizveo estradiol koji podržava razvoj folikula potaknut s FSH. U sredini ciklusa visoke razine LH potiču stvaranje žutog tijela i ovulaciju. Nakon ovulacije LH stimulira nastanak progesterona u žutom tijelu povećanjem pretvorbe kolesterola u pregnenolon.

U stimulaciji razvoja folikula kod anovulatornih žena s nedostatkom LH i FSH, primarni učinak primjene lutropina alfa je porast lučenja estradiola od strane folikula čiji rast je stimuliran s FSH.

U kliničkim ispitivanjima, pacijentice su bile definirane razinama endogenog LH u serumu < 1,2 IU/l kako je izmjereno u središnjem laboratoriju. Međutim, treba uzeti u obzir da postoje varijacije između mjerenja LH provedenih u različitim laboratorijima.

U tim ispitivanjima stopa ovulacije po ciklusu iznosila je 70-75%.

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetika lutropina alfa proučavana je u ženskih dobrovoljaca s desenzitiziranom hipofizom u jedinicama od 75 do 40 000 IU. Farmakokinetički profil lutropina alfa sličan je hLH dobivenom iz mokraće.

Apsorpcija

Nakon supkutane primjene, apsolutna bioraspoloživost iznosi približno 60%.

Distribucija

Nakon intravenske primjene lutropin alfa se brzo distribuira s početnim poluvijekom od približno sat vremena. Volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže iznosi oko 10-14 l. Prosječno vrijeme zadržavanja je približno 5 sati.

Lutropin alfa pokazuje linearnu farmakokinetiku kako je to ocijenjeno površinom ispod krivulje (AUC) koja je izravno proporcionalna primijenjenoj dozi. Farmakokinetika lutropina alfa nakon jedne i ponovljene primjene lijeka Luveris usporedive su, a stupanj akumulacije lutropina alfa je minimalan. Nema farmakokinetičke interakcije s folitropinom alfa kada se daju istovremeno.

Eliminacija

Nakon supkutane primjene Luverisa, lutropin alfa se eliminira iz tijela s terminalnim poluvijekom od približno 10-12 sati. Nakon supkutane primjene, terminalni poluvijek blago je produljen. Ukupni tjelesni klirens je otprilike 2 l/h s manje od 5% izlučene doze u mokraći.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti, kancerogenosti. Kako se očekuje od heterologne proteinske strukture hormona, lutropin alfa potaknuo je odgovor protutijela u eksperimentalnih životinja nakon razdoblja tijekom kojeg se smanjuju razine mjerljivog serumskog LH, ali nije u potpunosti spriječio njegovu biološku aktivnost. Nisu uočeni znakovi toksičnosti zbog razvoja protutijela na lutropin alfa.

Pri dozama od 10 IU/kg/dan i većim, opetovana primjena lutropina alfa kod gravidnih ženki štakora i kunića uzrokovala je oštećenje reproduktivne funkcije uključujući resorpciju fetusa i slabiji porast tjelesne težine mladunčadi. Međutim, nije uočena teratogeneza povezana s lijekom ni na jednom životinjskom modelu.

Druga ispitivanja su pokazala da lutropin alfa nije mutagen.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak: saharoza

natrijev hidrogenfosfat dihidrat natrijev dihidrogenfosfat hidrat polisorbat 20

fosfatna kiselina, koncentrirana (za podešavanje pH) natrijev hidroksid (za podešavanje pH)

L-metionin dušik

Otapalo:

voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije primjenjivati pomiješan s drugim lijekovima u istoj injekciji osim s folitropinom alfa.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Prašak je pakiran u bočice volumena 3 ml od bezbojnog neutralnog stakla (tip I). Bočice su zatvorene bromobutilnim čepovima zaštićenim aluminijskim prstenovima i flip-off zatvaračima. Otapalo se nalazi u bočicama od 2 ili 3 ml od bezbojnog neutralnog stakla (tip I) s gumenim čepom obloženim teflonom ili u ampulama volumena 2 ml od neutralnog bezbojnog stakla (tip I).

Pakiranja od 1, 3 ili 10 bočica s odgovarajućim brojem bočica otapala ili ampula. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Za neposrednu i jednokratnu uporabu nakon prvog otvaranja i rekonstitucije. Prašak se mora rekonstituirati s otapalom prije upotrebe blagim okretanjem. Rekonstituirana otopina ne smije se primijeniti ako sadrži čestice ili nije bistra.

Luveris se smije miješati s folitropinom alfa i istovremeno primjenjivati kao pojedinačna injekcija.

U tom slučaju Luveris treba rekonstruirati prvi i potom ga upotrijebiti za rekonstituciju praška folitropina alfa.

Kako bi se izbjeglo injiciranje velikih volumena, jedna bočica Luverisa može se rekonstituirati zajedno s jednom ili dvije ampule/bočice folitropina alfa jačine 37,5 IU, 75 IU ili 150 IU, u 1 ml otapala.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Velika Britanija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/155/001 (1 bočica/1 ampula)

EU/1/00/155/002 (3 bočice/3 ampule)

EU/1/00/155/003 (10 bočica/10 ampula)

EU/1/00/155/004 (1 bočica/1 bočica)

EU/1/00/155/005 (3 bočice/3 bočice)

EU/1/00/155/006 (10 bočica/10 bočica)

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 29. studenog 2000.

Datum posljednje obnove: 30. studenog 2005.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

{MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept