Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Macugen (pegaptanib) – Označavanje - S01LA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaMacugen
ATK šifraS01LA03
Tvarpegaptanib
ProizvođačPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Macugen 0,3 mg otopina za injekciju pegaptanib

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži dostatnu količinu za isporuku jedne doze od 90 mikrolitara koja sadrži pegaptanibnatrij, što odgovara 0,3 mg oligonukleotida u obliku slobodne kiseline.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev klorid, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, natrijev hidroksid i kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju.

Sadrži jednu dozu od 0,3 mg u 90 mikrolitara

Pakiranje s jednom napunjenom štrcaljkom, čepom klipa i pričvršćenim potisnikom klipa. Ne sadrži iglu.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu upotrebu.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Za intravitrealnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

OPREZ: Izbaciti višak volumena prije injiciranja.

Poravnati treći navoj na čepu klipa s otisnutom crnom linijom za doziranje.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Češka Republika

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/325/002

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Macugen 0,3 mg injekcija pegaptanib

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

4.BROJ SERIJE

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Jedna doza: 0,3 mg/90 µl

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE VREĆICA koja sadrži napunjenu štrcaljku, čep klipa i pričvršćen potisnik klipa

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Macugen 0,3 mg otopina za injekciju pegaptanib

Za intravitrealnu primjenu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Jedna doza: 0,3 mg/90 µl

6. DRUGO

Vrećica se ne smije otvarati dok bolesnik nije pripremljen za injekciju.

OPREZ: Izbaciti višak volumena prije injiciranja.

Poravnati treći navoj na čepu klipa s otisnutom crnom linijom za doziranje.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept