Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moventig (naloxegol oxalate) – Uputa o lijeku - A06AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaMoventig
ATK šifraA06AH03
Tvarnaloxegol oxalate
ProizvođačKyowa Kirin Limited

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Moventig 12,5 mg filmom obložene tablete

Moventig 25 mg filmom obložene tablete

naloksegol

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Moventig i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Moventig

3.Kako uzimati Moventig

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Moventig

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Moventig i za što se koristi

Moventig sadrži djelatnu tvar naloksegol. To je lijek koji se koristi u odraslih za liječenje zatvora (konstipacije) koji specifično uzrokuju lijekovi protiv bolova, zvani opioidi (npr. morfin, oksikodon, fentanil, tramadol, kodein), kada se redovito uzimaju. Koristi se kada se zatvor ne može dostatno ublažiti laksativima.

Zatvor povezan s primjenom opioida može izazvati simptome poput:

boli u trbuhu

naprezanja završnog dijela debelog crijeva (rektuma) (kada morate jako tiskati da bi stolica izašla iz rektuma, što može izazvati i bol u završnom otvoru tijekom tiskanja)

tvrdih stolica (stolica koje su tvrde "poput kamena")

nepotpunog pražnjenja rektuma (nakon pražnjenja crijeva i dalje imate osjećaj da se u rektumu nalazi još stolice koja mora izaći)

Klinička su ispitivanja pokazala da u bolesnika sa zatvorom koji uzimaju opioide i koji su iskušali najmanje jedan laksativ, ali njime nisu uspjeli potpuno riješiti zatvor, Moventig povećava broj pražnjenja crijeva i ublažava simptome zatvora uzrokovane primjenom opioida.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Moventig

Nemojte uzimati Moventig:

ako ste alergični na naloksegol ili slične lijekove ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako imate ili biste mogli imati začepljenje (opstrukciju) crijeva ili su Vas upozorili da bi moglo doći do začepljenja crijeva

ako imate rak crijeva ili 'peritoneuma' (ovojnice trbuha), uznapredovao ili ponavljan rak jajnika ili ako uzimate lijekove koji se koriste za liječenje raka, poput "VEGF inhibitora" (npr. bevacizumab)

ako uzimate određene lijekove poput ketokonazola ili itrakonazola (za liječenje gljivičnih infekcija), klaritromicina ili telitromicina (antibiotici) ili ritonavira, indinavira ili sakvinavira (za liječenje HIV infekcije)

Nemojte uzimati Moventig ako se nešto od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom prije nego uzmete Moventig.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Moventig:

ako imate želučane vrijedove, Crohnovu bolest (bolest u kojoj je prisutna upala crijeva), divertikulitis (još jedna bolest u kojoj je prisutna upala crijeva), rak crijeva ili 'peritoneuma' (ovojnice trbuha) ili bilo koje stanje koje bi moglo oštetiti stijenku crijeva

ako trenutno osjećate neuobičajeno jaku ili dugotrajnu bol u trbuhu ili se bol u trbuhu pogoršava

ako je oštećena prirodna zaštitna barijera između krvnih žila u glavi i mozga, primjerice ako imate rak u mozgu ili središnjem živčanom sustavu, ako imate bolest središnjeg živčanog sustava poput multiple skleroze ili Alzheimerove bolesti – odmah se obratite svom liječniku ako opioidni lijekovi ne ublažavaju bol ili ako primijetite simptome sindroma ustezanja od opioida (pogledajte dio 4.)

ako uzimate metadon (pogledajte odlomak 'Drugi lijekovi i Moventig' u nastavku)

ako ste imali srčani udar unutar posljednjih 6 mjeseci, ako imate zatajenje srca praćeno svakodnevnim nedostatkom zraka ili druge teške srčane tegobe koje uzrokuju svakodnevne simptome

ako imate bubrežnih tegoba – liječnik će Vam možda reći da uzmete drugu dozu (pogledajte dio

'Kako uzimati Moventig' u nastavku)

ako imate tešku jetrenu bolest

ako imate bol koja je posljedica raka

Ako se bilo što od gore navedenoga odnosi na Vas ili niste sigurni, razgovarajte sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom prije nego uzmete Moventig.

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri dok uzimate Moventig:

ako se pojavi neuobičajeno jaka ili dugotrajna bol u trbuhu ili ako se bol u trbuhu pogorša. To bi mogao biti simptom oštećenja crijevne stijenke. Odmah o tome obavijestite liječnika jer ćete možda morati uzimati manju dozu ili prestati uzimati Moventig.

ako morate prestati uzimati opioidni lijek na dulje od 24 sata

ako se pojave simptomi sindroma ustezanja od opioida (pogledajte dio 'Moguće nuspojave' u nastavku). Obavijestite svog liječnika jer ćete možda morati prestati uzimati Moventig.

Djeca i adolescenti

Primjena lijeka Moventig ne preporučuje se u djece i adolescenata mlađih od 18 godina jer lijek nije ispitivan u tim dobnim skupinama.

Drugi lijekovi i Moventig

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Recite liječniku koje opioidne lijekove protiv boli uzimate i u kojoj dozi.

Nemojte uzimati Moventig ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova (pogledajte dio 'Nemojte uzimati Moventig'):

ketokonazol ili itrakonazol - koriste se za liječenje gljivičnih infekcija

klaritromicin ili telitromicin – antibiotici

ritonavir, indinavir ili sakvinavir – koriste se za liječenje HIV infekcije

Nemojte uzimati Moventig ako se bilo što od navedenoga odnosi na Vas.

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

druge lijekove protiv zatvora (bilo koji laksativ)

metadon

diltiazem ili verapamil (za visok krvni tlak ili anginu); možda ćete morati uzimati manju dozu lijeka Moventig

rifampicin (antibiotik), karbamazepin (za epilepsiju) ili biljni lijek gospinu travu (za depresiju); možda ćete morati prestati uzimati lijek Moventig

Ako se bilo što od navedenoga odnosi na Vas ili niste sigurni, razgovarajte sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom prije nego uzmete Moventig.

Moventig s pićem

Ne smijete piti velike količine soka od grejpa dok uzimate Moventig. Naime, velike količine soka od grejpa mogu utjecati na to koliko će naloksegola ući u tijelo.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ne preporučuje se primjena lijeka Moventig u trudnoći.

Ne smijete primjenjivati Moventig tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se da će Moventig utjecati na sposobnost upravljanja vozilom ili rada s alatima ili strojevima.

3.Kako uzimati Moventig

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je 1 tableta od 25 mg svakoga dana.

Uzmite Moventig ujutro, kako biste izbjegli pražnjenje crijeva usred noći. Moventig treba uzeti na prazan želudac najmanje 30 minuta prije prvog dnevnog obroka ili 2 sata nakon prvog obroka.

Kada započinjete liječenje lijekom Moventig, morate prekinuti primjenu svih laksativa koje ste do tada uzimali, sve dok Vam liječnik ne kaže da ih možete ponovno početi uzimati.

Liječnik će Vam možda reći da uzimate nižu dozu od 12,5 mg

ako imate tegoba s bubrezima

ako uzimate diltiazem ili verapamil (za visok krvni tlak ili anginu)

Liječnik će Vam možda reći da povećate dozu na 25 mg, ovisno o Vašem odgovoru na lijek.

Ako imate problema s gutanjem tablete

Ako imate problema s gutanjem tablete, možete je zdrobiti i pomiješati s vodom na sljedeći način:

zdrobite tabletu u prah

uspite prah u pola čaše vode (120 ml)

promiješajte i odmah popijte

kako bi bili sigurni da u čaši nije preostalo lijeka, isperite praznu čašu s dodatnih pola čaše vode

(120 ml) i popijte sadržaj

Ako uzmete više lijeka Moventig nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka Moventig nego što ste trebali, razgovarajte s liječnikom ili otiđite u bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti Moventig

Ako propustite uzeti dozu lijeka Moventig, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ako je do sljedeće doze preostalo manje od 12 sati, preskočite propuštenu dozu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovoga lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Kod primjene ovog lijeka mogu se javiti sljedeće nuspojave:

Vrlo često (mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba):

bol u trbuhu

proljev (česta i vodenasta stolica)

Često (mogu se javiti kod do 1 na 10 osoba):

vjetrovi

mučnina

povraćanje

nazofaringitis (curenje iz nosa ili začepljen nos)

glavobolja

prekomjerno znojenje

Manje često (mogu se javiti kod do 1 na 100 osoba):

simptomi ustezanja od opioida (ako imate kombinaciju triju ili više sljedećih simptoma: depresivno raspoloženje, mučninu, povraćanje, proljev, prekomjerno znojenje, bol u mišićima, pojačano suzenje, nesanicu, zijevanje, vrućicu), koji se obično javljaju unutar prvih nekoliko dana nakon početka liječenja naloksegolom.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Moventig

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svoga ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Moventig sadrži

Djelatna tvar je naloksegol.

-Jedna Moventig 12,5 mg filmom obložena tableta (tableta) sadrži 12,5 mg naloksegola u obliku naloksegoloksalata.

-Jedna Moventig 25 mg filmom obložena tableta (tableta) sadrži 25 mg naloksegola u obliku naloksegoloksalata.

Drugi sastojci su:

-Jezgra tablete: manitol (E421), mikrokristalična celuloza (E460), umrežena karmelozanatrij (E468), magnezijev stearat (E470b), propil galat (E310)

-Film ovojnica: hipromeloza (E464), titanijev dioksid (E171), makrogol (E1521), crveni željezov oksid (E172) i crni željezov oksid (E172)

Kako Moventig izgleda i sadržaj pakiranja

Moventig 12,5 mg: ovalna filmom obložena tableta svijetloljubičaste boje, dimenzija 10,5 x 5,5 mm, s oznakom “nGL” na jednoj i “12,5” drugoj strani.

Moventig 25 mg: ovalna filmom obložena tableta svijetloljubičaste boje, dimenzija 13 x 7 mm, s oznakom “nGL” na jednoj i “25” drugoj strani.

Moventig 12,5 mg tablete dostupne su u aluminijskim blisterima u pakiranjima s 30 ili 90 filmom obloženih tableta u neperforiranim blisterima te u pakiranjima s 90x1 filmom obloženom tabletom u blisterima djeljivima na jedinične doze.

Moventig 25 mg tablete dostupne su u aluminijskim blisterima u pakiranjima s 10, 30 ili 90 filmom obloženih tableta u neperforiranim blisterima te u pakiranjima s 90x1 filmom obloženom tabletom u blisterima djeljivima na jedinične doze.

Na tržištu u Vašoj zemlji ne moraju se nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Kyowa Kirin Limited

Galabank Business Park

Galashiels, TD1 1QH

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

AstraZeneca AB

Gärtunavägen SE-151 85 Södertälje Švedska

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield, SK10 2NA

Ujedinjeno Kraljevstvo

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni/Vereinigtes

Didžioji Britanija (Jungtinė Karalystė)

Königreich

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel/Tél: + 44 (0)1896 664000

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Великобритания (Обединеното кралство)

Royaume-Uni/Vereinigtes Königreich

Teл.: + 44 (0)1896 664000

Tel/Tél: + 44 (0)1896 664000

Česká republika

Magyarország

Novatin s.r.o.

Kyowa Kirin Ltd

Tel: + 420257 217 762

Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)

 

Tel: + 44 (0)1896 664000

Danmark

Malta

Kyowa Kirin filial af Kyowa Kirin AB

Novatin Ltd.

Sverige

Tel: +356 21375788

Tlf: +46 8 50 90 74 10

 

Deutschland

Nederland

Kyowa Kirin GmbH

Kyowa Kirin Pharma BV

Tel: +31 (0)900 1231236

Eesti

Norge

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin filial av Kyowa Kirin AB

Ühendkuningriik

Sverige

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tlf: +46 8 50 90 74 10

Ελλάδα

Österreich

ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ

Kyowa Kirin Ltd

Τηλ: +30 2102711020

Vereinigtes Königreich

 

Tel: + 44 (0)1896 664000

España

Polska

Kyowa Kirin Farmacéutica S.L.U

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +34 91 534 37 10

Wielka Brytania

 

Tel: + 44 (0)1896 664000

France

Portugal

Kyowa Kirin Pharma SAS

Kyowa Kirin Farmacêutica, Unip. Lda.

Tél : +33 (0)1 55 39 14 30

Tel: + 351 21 121 2035

Hrvatska

România

Novatin d.o.o.

Kyowa Kirin Ltd

Tel: + 385 1 2347 074

Marea Britanie

 

Tel: + 44 (0)1896 664000

Ireland

Slovenija

Kyowa Kirin Ltd

Novatin s.r.o.

United Kingdom

Češka

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel: + 420257 217 762

Ísland

Slovenská republika

Kyowa Kirin Ltd

Novatin s.r.o.

c/o Icepharma hf

Česká republika

Sími: +354 5408000

Tel: + 420257 217 762

Italia

Suomi/Finland

Kyowa Kirin S.r.l

Kyowa Kirin Ab filial i Finland

Tel: +39 02 92169424

Puh/Tel: +358 10 23 55 560

Κύπρος

Sverige

CENTROM PHARMA LIMITED

Kyowa Kirin AB

Τηλ: + 357 22 283565

Tel: +46 8 50 90 74 10

Latvija

United Kingdom

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Lielbritānija

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel: + 44 (0)1896 664000

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {mjesec GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept