Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neoclarityn (desloratadine) – Označavanje - R06AX27

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNeoclarityn
ATK šifraR06AX27
Tvardesloratadine
ProizvođačMerck Sharp

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA SA 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLETA

1.NAZIV LIJEKA

Neoclarityn 5 mg filmom obložene tablete desloratadin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg desloratadina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Za dodatne informacije pročitati Uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 filmom obložena tableta

2 filmom obložene tablete

3 filmom obložene tablete

5 filmom obloženih tableta

7 filmom obloženih tableta

10 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

15 filmom obloženih tableta

20 filmom obloženih tableta

21 filmom obložena tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Tabletu progutati cijelu s vodom.

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 C. Čuvati u originalnom pakiranju.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/161/001 1 tableta

EU/1/00/161/002 2 tablete

EU/1/00/161/003 3 tablete

EU/1/00/161/004 5 tableta

EU/1/00/161/005 7 tableta

EU/1/00/161/006 10 tableta

EU/1/00/161/007 14 tableta

EU/1/00/161/008 15 tableta

EU/1/00/161/009 20 tableta

EU/1/00/161/010 21 tableta

EU/1/00/161/011 30 tableta

EU/1/00/161/012 50 tableta

EU/1/00/161/013 100 tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Neoclarityn

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP KUTIJA SA 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

Neoclarityn 5 mg tablete desloratadin

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SA 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 RASPADLJIVIH TABLETA ZA USTA

1. NAZIV LIJEKA

Neoclarityn 2,5 mg raspadljive tablete za usta desloratadin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna raspadljiva tableta za usta sadrži 2,5 mg desloratadina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži manitol i aspartam.

Za dodatne informacije pročitati Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

5 raspadljivih tableta za usta

6 raspadljivih tableta za usta

10 raspadljivih tableta za usta

12 raspadljivih tableta za usta

15 raspadljivih tableta za usta

18 raspadljivih tableta za usta

20 raspadljivih tableta za usta

30 raspadljivih tableta za usta

50 raspadljivih tableta za usta

60 raspadljivih tableta za usta

90 raspadljivih tableta za usta

100 raspadljivih tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/00/161/035

5 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

 

EU/1/00/161/036

6 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

 

EU/1/00/161/037

10 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/038

12 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/039

15 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/040

18 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/041

20 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/042

30 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/043

50 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/044

60 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/045

90 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/046

100 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Broj serije

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Neoclarityn 2,5 mg raspadljiva tableta za usta

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

Neoclarityn 2,5 mg raspadljive tablete za usta desloratadin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SA 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 RASPADLJIVIH TABLETA ZA USTA

1. NAZIV LIJEKA

Neoclarityn 5 mg raspadljive tablete za usta desloratadin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna raspadljiva tableta za usta sadrži 5 mg desloratadina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži manitol i aspartam.

Za dodatne informacije pročitati Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

5 raspadljivih tableta za usta

6 raspadljivih tableta za usta

10 raspadljivih tableta za usta

12 raspadljivih tableta za usta

15 raspadljivih tableta za usta

18 raspadljivih tableta za usta

20 raspadljivih tableta za usta

30 raspadljivih tableta za usta

50 raspadljivih tableta za usta

60 raspadljivih tableta za usta

90 raspadljivih tableta za usta

100 raspadljivih tableta za usta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/00/161/047

5 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

 

EU/1/00/161/048

6 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

 

EU/1/00/161/049

10 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/050

12 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/051

15 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/052

18 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/053

20 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/054

30 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/055

50 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/056

60 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/057

90 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

EU/1/00/161/058

100 raspadljivih tableta za usta

 

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Broj serije

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Neoclarityn 5 mg raspadljiva tableta za usta

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

Neoclarityn 5 mg raspadljive tablete za usta desloratadin

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU BOCA SA 30 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml, 150 ml, 225 ml, 300 ml

1. NAZIV LIJEKA

Neoclarityn 0,5 mg/ml oralna otopina desloratadin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml oralne otopine sadrži 0,5 mg desloratadina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži propilenglikol i sorbitol.

Za dodatne informacije pročitati Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

oralna otopina

30 ml s 1 žličicom

50 ml s 1 žličicom

60 ml s 1 žličicom

100 ml s 1 žličicom

120 ml s 1 žličicom

150 ml s 1 žličicom

150 ml s 1 štrcaljkom za usta

225 ml s 1 žličicom

300 ml s 1 žličicom

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/161/059

30 ml s 1 žličicom

 

 

EU/1/00/161/060

50 ml s 1 žličicom

 

 

EU/1/00/161/061

60 ml s 1 žličicom

 

 

EU/1/00/161/062

100 ml s 1 žličicom

 

 

EU/1/00/161/063

120 ml s 1 žličicom

 

EU/1/00/161/064

150 ml s 1

žličicom

 

EU/1/00/161/067

150 ml s 1

štrcaljkom

za usta

EU/1/00/161/065

225 ml s 1

žličicom

 

EU/1/00/161/066

300 ml s 1

žličicom

 

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Neoclarityn

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOCA SA 30 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml, 150 ml, 225 ml, 300 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Neoclarityn 0,5 mg/ml oralna otopina desloratadin

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

30 ml

50 ml

60 ml

100 ml

120 ml

150 ml

225 ml

300 ml

6.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži propilenglikol i sorbitol.

Za dodatne informacije pročitati Uputu o lijeku.

7.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

8. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept