Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nonafact (human coagulation factor IX) – Označavanje - B02BD04

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNonafact
ATK šifraB02BD04
Tvarhuman coagulation factor IX
ProizvođačSanquin Plasma Products B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

KUTIJA ZA BOČICE S PRAŠKOM 500 IU

KUTIJA ZA BOČICE S PRAŠKOM 1000 IU

1.NAZIV LIJEKA

Nonafact 100 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju ljudski koagulacijski faktor IX

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

500 IU ljudskog koagulacijskog faktora IX (100 IU/ml nakon pripreme). 1000 IU ljudskog koagulacijskog faktora IX (100 IU/ml nakon pripreme).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži: natrijev klorid, histidin i saharozu.

Otapalo: voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Sadržaj:

1 bočica s praškom za otopinu za injekciju

1 bočica s 5 ml vode za injekcije

1 bočica s 10 ml vode za injekcije

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pripremite za primjenu s 5 ml vode za injekcije.

Pripremite za primjenu s 10 ml vode za injekcije.

Lijek treba odmah primijeniti.

Samo za jednokratnu primjenu.

za primjenu u venu

Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Ne primijeniti ako otopina nije potpuno bistra ili ako prašak nije potpuno otopljen.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (na 2 C – 8 C). Ne zamrzavati.

Spremnik čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanquin, Plasma Products B.V., Plesmanlaan 125, NL-1066 CX Amsterdam, Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/186/001

EU/1/01/186/002

13.BROJ SERIJE

Broj serije: {broj}

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA S PRAŠKOM 500 IU

BOČICA S PRAŠKOM 1000 IU

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Nonafact 100 IU/ml prašak za otopinu za injekciju ljudski koagulacijski faktor IX

za primjenu u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Pripremite za primjenu s 5 ml vode za injekcije.

Pripremite za primjenu s 10 ml vode za injekcije.

Odmah primijenite.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP:

4.BROJ SERIJE

Lot: {broj}

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

500 IU(100 IU/mL nakon pripreme)

1000 IU(100 IU/mL nakon pripreme)

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA S 5 ml OTAPALA

BOČICA S 10 ml OTAPALA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Voda za injekcije

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za pripremu lijeka Nonafact.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot: {broj}

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5 ml

10 ml

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept