Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NutropinAq (somatropin) – Označavanje - H01AC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNutropinAq
ATK šifraH01AC01
Tvarsomatropin
ProizvođačIpsen Pharma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

{KUTIJA - 1 ULOŽAK}

1.NAZIV LIJEKA

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU) otopina za injekciju somatropin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml sadrži 5 mg somatropina

Jedan uložak sadrži 10 mg (30 IU) somatropina

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Ostali sastojci: natrijev klorid, tekući fenol, polisorbat 20, natrijev citrat, bezvodna citratna kiselina i voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 uložak koji sadrži 2 ml otopine za injekciju

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Potkožna primjena

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {datum}

Nakon prvog otvaranja, upotrijebiti u roku 28 dana na 2°C – 8°C.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Blister čuvati u vanjskom pakovanju.

Kemijska i fizikalna stabilnost u primjeni dokazana je tijekom 28 dana na 2°C - 8°C.

S mikrobiološkog stajališta, nakon otvaranja lijek se može čuvati najdulje 28 dana na 2°C - 8°C.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/164/003 1 uložak

EU/1/00/164/004 3 uloška

EU/1/00/164/005 6 uložaka

13.BROJ SERIJE

Serija: {broj}

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

NutropinAq 10 mg/2 ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

{KUTIJA - 3 ULOŠKA}

1. NAZIV LIJEKA

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU) otopina za injekciju somatropin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml sadrži 5 mg somatropina

Jedan uložak sadrži 10 mg (30 IU) somatropina

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Ostali sastojci: natrijev klorid, tekući fenol, polisorbat 20, natrijev citrat, bezvodna citratna kiselina i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

3 uloška koji sadrže 2 ml otopine za injekciju

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Potkožna primjena.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {datum}

Nakon prvog otvaranja, upotrijebiti u roku 28 dana na 2°C – 8°C.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Blister čuvati u vanjskom pakovanju.

Kemijska i fizikalna stabilnost u primjeni dokazana je tijekom 28 dana na 2°C - 8°C.

S mikrobiološkog stajališta, nakon otvaranja lijek se može čuvati najdulje 28 dana na 2°C - 8°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/164/003 1 uložak

EU/1/00/164/004 3 uloška

EU/1/00/164/005 6 uložaka

13. BROJ SERIJE

Serija: {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

NutropinAq 10 mg/2 ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

{KUTIJA - 6 ULOŽAKA}

1. NAZIV LIJEKA

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU) otopina za injekciju somatropin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml sadrži 5 mg somatropina

Jedan uložak sadrži 10 mg (30 IU) somatropina

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Ostali sastojci: natrijev klorid, tekući fenol, polisorbat 20, natrijev citrat, bezvodna citratna kiselina i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

6 uložaka koji sadrže 2 ml otopine za injekciju

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Potkožna primjena

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {datum}

Nakon prvog otvaranja, upotrijebiti u roku 28 dana na 2°C – 8°C.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Blister čuvati u vanjskom pakovanju.

Kemijska i fizikalna stabilnost u primjeni dokazana je tijekom 28 sati na 2°C - 8°C.

S mikrobiološkog stajališta, nakon otvaranja lijek se može čuvati najdulje 28 dana na 2°C - 8°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/164/003 1 uložak

EU/1/00/164/004 3 uloška

EU/1/00/164/005 6 uložaka

13. BROJ SERIJE

Serija: {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

NutropinAq 10 mg/2 ml

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP {BLISTER}

1. NAZIV LIJEKA

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU) otopina za injekciju somatropin

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Ipsen Pharma.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {datum}

4.BROJ SERIJE

Serija: {broj}

5.DRUGO

Potkožna primjena.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku. Čuvati u hladnjaku.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE {ULOŽAK}

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

NutropinAq 10 mg/2 ml s.c.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {datum}

4. BROJ SERIJE

Serija: {broj}

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept