Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olumiant (baricitinib) – Označavanje - L04AA37

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaOlumiant
ATK šifraL04AA37
Tvarbaricitinib
ProizvođačEli Lilly Nederland B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA FILMOM OBLOŽENE TABLETE OD 2 MG

1.NAZIV LIJEKA

Olumiant 2 mg filmom obložene tablete baricitinib

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 2 mg baricitiniba.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

35 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

98 filmom obloženih tableta

28 x 1 filmom obložena tableta

84 x 1 filmom obložena tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

Uključiti QR kod+ www.olumiant.eu

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528BJ Utrecht, Nizozemska.

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1170/001

(14 filmom obloženih tableta)

 

 

EU/1/16/1170/002

 

(28 filmom obloženih tableta)

 

 

EU/1/16/1170/003

 

(28 x 1 filmom obložena tableta)

 

EU/1/16/1170/004

 

(35 filmom obloženih tableta)

 

 

EU/1/16/1170/005

 

(56 filmom obloženih tableta)

 

EU/1/16/1170/006

 

(84 filmom obložene tablete)

 

 

EU/1/16/1170/007

 

(84 x 1 filmom obložena tableta)

 

EU/1/16/1170/008

 

(98 filmom obloženih tableta)

 

 

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Olumiant 2 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

NEPERFORIRANI KALENDARSKI BLISTERI ZA FILMOM OBLOŽENE TABLETE OD 2 MG

1. NAZIV LIJEKA

Olumiant 2 mg tablete baricitinib

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Lilly

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PON UTO SRI

ČET

PET SUB NED

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

PERFORIRANI BLISTERI DJELJIVI NA POJEDINAČNE DOZE ZA FILMOM OBLOŽENE TABLETE OD 2 MG

1. NAZIV LIJEKA

Olumiant 2 mg tablete baricitinib

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Lilly

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA FILMOM OBLOŽENE TABLETE OD 4 MG

1. NAZIV LIJEKA

Olumiant 4 mg filmom obložene tablete baricitinib

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 4 mg baricitiniba.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

35 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

98 filmom obloženih tableta

28 x 1 filmom obložena tableta

84 x 1 filmom obložena tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

Uključiti QR kod+ www.olumiant.eu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528BJ Utrecht, Nizozemska.

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1170/009

(14 filmom obloženih tableta)

 

 

EU/1/16/1170/010

 

(28 filmom obloženih tableta)

 

 

EU/1/16/1170/011

 

(28 x 1 filmom obložena tableta)

 

EU/1/16/1170/012

 

(35 filmom obloženih tableta)

 

 

EU/1/16/1170/013

 

(56 filmom obloženih tableta)

 

EU/1/16/1170/014

 

(84 filmom obložene tablete)

 

 

EU/1/16/1170/015

 

(84 x 1 filmom obložena tableta)

 

EU/1/16/1170/016

 

(98 filmom obloženih tableta)

 

 

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Olumiant 4 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

NEPERFORIRANI KALENDARSKI BLISTERI ZA FILMOM OBLOŽENE TABLETE OD 4 MG

1. NAZIV LIJEKA

Olumiant 4 mg tablete baricitinib

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Lilly

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PON UTO SRI

ČET

PET SUB NED

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

PERFORIRANI BLISTERI DJELJIVI NA JEDINIČNE DOZE ZA FILMOM OBLOŽENE TABLETE OD 4 MG

1. NAZIV LIJEKA

Olumiant 4 mg tablete baricitinib

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Lilly

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept