Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Accord (palonosetron) – Uputa o lijeku - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPalonosetron Accord
ATK šifraA04AA05
Tvarpalonosetron
ProizvođačAccord Healthcare Ltd

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Palonosetron Accord 250 mikrograma otopina za injekciju palonozetron

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Palonosetron Accord i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primati Palonosetron Accord

3.Kako se primjenjuje Palonosetron Accord

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Palonosetron Accord

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Palonosetron Accord i za što se koristi

Palonosetron Accord pripada skupini lijekova poznatih kao antagonisti serotonina (5HT3).

Oni imaju sposobnost blokirati djelovanje kemijske tvari serotonina, koja može prouzročiti mučninu i povraćanje.

Palonosetron Accord se koristi za sprječavanje mučnine i povraćanja povezanih s kemoterapijom raka u odraslih bolesnika, adolescenata i djece starije od mjesec dana.

2. Što morate znati prije nego počnete primati Palonosetron Accord

Nemojte primjenjivati Palonosetron Accord:

-ako ste alergični na palonozetron ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije primjene lijeka Palonosetron Accord

-Ako imate akutnu opstrukciju crijeva ili ponavljane zatvore stolice u povijesti bolesti.

-Ako Palonosetron Accord primjenjujete dodatno uz druge lijekove koji mogu prouzročiti abnormalni srčani ritam, kao što su amiodaron, nikardipin, kinidin, moksifloksacin, eritromicin, haloperidol, klorpromazin, kvetiapin, tioridazin, domperidon.

-Ako u osobnoj povijesti bolesti ili obiteljskoj povijesti bolesti imate promjenu srčanog ritma (produljenje QT intervala).

-Ako imate druge teškoće sa srcem.

-Ako imate neravnotežu nekih minerala u krvi kao npr. kalija i magnezija, a to nije bilo liječeno.

Ne preporučuje se primjenjivati Palonosetron Accord u dane nakon kemoterapije, osim ako primate sljedeći ciklus kemoterapije.

Drugi lijekovi i Palonosetron Accord

Obavijestite svoga liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući:

-selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina (SSRI) koji se koriste za liječenje depresije i/ili tjeskobe, uključujući fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, citalopram, escitalopram

-inhibitore ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (SNRI) koji se koriste za liječenje depresije i/ili tjeskobe, uključujući venlafaksin, duloksetin.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti, Vaš liječnik Vam neće propisati Palonosetron Accord osim ako procijeni da je to zaista potrebno.

Nije poznato hoće li Palonosetron Accord prouzročiti bilo kakve štetne učinke ako se primjenjuje tijekom trudnoće.

Ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Dojenje

Nije poznato može li se Palonosetron Accord naći u majčinu mlijeku.

Ako dojite, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite Palonosetron Accord.

Upravljanje vozilima i strojevima

Palonosetron Accord može uzrokovati omaglicu ili umor. Ako na Vas tako djeluje, nemojte voziti niti rukovati alatima ili strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Palonosetron Accord

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po bočici, tj. zanemarive količine natrija.

3.Kako se primjenjuje Palonosetron Accord

Liječnik ili medicinska sestra će Vam ubrizgati Palonosetron Accord otprilike 30 minuta prije početka kemoterapije.

Odrasli

Preporučena doza lijeka Palonosetron Accord je 250 mikrograma primijenjenog u obliku brze injekcije u venu.

Djeca i adolescenti (u dobi od 1 mjeseca do 17 godina)

Liječnik će odrediti dozu ovisno o tjelesnoj težini, ali najveća doza je 1500 mikrograma. Palonosetron Accord će biti primijenjen u obliku spore infuzije u venu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Moguće nuspojave i njihove učestalosti navedene su niže:

Odrasli

Često

mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

-glavobolja, omaglica, zatvor stolice i proljev.

Manje često

mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

-visoki ili niski krvni tlak

-abnormalna brzina srčanih otkucaja ili nedostatan dotok krvi u srce

-promjene boje vene i/ili proširenje vena

-abnormalno visoke ili niske razine kalija u krvi

-visoke razine šećera u krvi ili u mokraći

-niske razine kalcija u krvi

-visoke razine pigmenta bilirubina u krvi

-visoke razine određenih jetrenih enzima

-pretjerano raspoloženje ili osjećaji tjeskobe

-pospanost ili poteškoće sa spavanjem

-smanjenje ili gubitak apetita

-slabost, umor, vrućica ili simptomi poput gripe

-utrnulost, osjećaj žarenja, bockanje, trnci po koži

-kožni osip popraćen svrbežom

-oštećen vid ili nadraženost očiju

-bolest kretanja / putovanja

-zvonjava u uhu

-štucanje, plinovi u crijevima (flatulencija), suhoća usta ili probavne tegobe

-bol u trbuhu (želucu)

-teškoće pri mokrenju

-bol u zglobovima

-abnormalnosti elektrokardiograma (produljenje QT intervala).

Vrlo rijetko

mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba Alergijske reakcije na Palonosetron Accord.

Znakovi koji upućuju na alergijsku reakciju mogu uključivati oticanje usana, lica, jezika ili grla, poteškoće s disanjem ili nesvjesticu, odnosno razvoj osipa uz prisutan svrbež (koprivnjača), žarenje ili bol na mjestu uboda injekcije.

Djeca i adolescenti

Često

mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

-glavobolja

Manje često

mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

-omaglica

-trzaji tijela

-abnormalna brzina srčanih otkucaja

-kašalj ili nedostatak zraka

-krvarenje iz nosa

-kožni osip popraćen svrbežom ili koprivnjača

-vrućica

-bol na mjestu davanja infuzije.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Palonosetron Accord

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i bočici iza ‘EXP’. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Samo za jednokratnu uporabu, svu neiskorištenu otopinu treba zbrinuti.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Palonosetron Accord sadrži

-Djelatna tvar je palonozetron (u obliku palonozetronklorida).

Jedan ml otopine sadrži 50 mikrograma palonozetrona. Jedna bočica otopine od 5 ml sadrži 250 mikrograma palonozetrona.

-Drugi sastojci su manitol, dinatrijev edetat (za sadržaj natrija pogledajte dio 2), natrijev citrat, citratna kiselina hidrat, natrijev hidroksid (za sadržaj natrija pogledajte dio 2), kloridna kiselina, koncentrirana i voda za injekcije.

Kako Palonosetron Accord izgleda i sadržaj pakiranja

Palonosetron Accord otopina za injekciju bistra je bezbojna otopina dostupna u staklenoj bočici od 6 ml, zatvorenoj gumenim čepom od klorbutila i aluminijskim zaštitnim zatvaračem. Jedna bočica sadrži jednu dozu.

U pakiranju se nalazi jedna bočica

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road, North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođači

Accord Healthcare Limited Ground floor, Sage House

319, Pinner Road, North Harrow Middlesex HA1 4HF Ujedinjeno Kraljevstvo

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56, Budimpešta H-1047,

Mađarska

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept