Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PecFent (fentanyl) – Označavanje - N02AB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPecFent
ATK šifraN02AB03
Tvarfentanyl
ProizvođačArchimedes Development Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

PecFent 100 mikrograma/potisak sprej za nos, otopina fentanil

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan potisak sadrži 100 mikrograma fentanila (u obliku fentanilcitrata).

Jedan ml otopine sadrži 1000 mikrograma fentanila (u obliku fentanilcitrata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži također: pektin (E440), manitol (E421), feniletilni alkohol, propilparahidroksibenzoat (E216), saharozu, pročišćenu vodu i kloridnu kiselinu (0,36%) ili natrijev hidroksid za podešavanje pH. Vidjeti Uputu o lijeku za više informacija.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Sprej za nos, otopina

[Bočica sa 2 potiska:]

1 bočica - 0,95 ml (2 potiska) po bočici

[Bočica sa 8 potisaka:]

1 bočica – 1,55 ml (8 potisaka) po bočici

4 bočice – 1,55 ml (8 potisaka) po bočici

12 bočica – 1,55 ml (8 potisaka) po bočici

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena za nos

[Bočica sa 2 potiska:]

Ako sprej nije upotrebljavan u roku od 5 dana od aktiviranja treba ga baciti.

[Bočica sa 8 potisaka:]

Ako PecFent nije upotrebljavan 5 dana, ponovno aktivirajte bočicu jednim raspršivanjem.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Ovaj lijek smiju primjenjivati samo bolesnici koji uzimaju druge opioide.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

[Bočica sa 2 potiska:]

Upotrijebiti u roku od 5 dana od aktiviranja.

[Bočica sa 8 potisaka:]

Upotrijebiti u roku od 60 dana od prve upotrebe.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u spremniku sigurnom za djecu radi zaštite od svjetlosti.

Bočicu s PecFentom uvijek čuvati u spremniku sigurnom za djecu, čak i kad je lijek potrošen.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Archimedes Development Ltd

Nottingham

NG7 2TN

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/644/007 100 mikrograma, 2 potiska, 1 bočica

EU/1/10/644/001 100 mikrograma, 8 potisaka, 1 bočica

EU/1/10/644/002 100 mikrograma, 8 potisaka, 4 bočica

EU/1/10/644/005 100 mikrograma, 8 potisaka, 12 bočica

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PecFent 100

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA SPREMNIKU SIGURNOM ZA DJECU

1. NAZIV LIJEKA

PecFent 100 mikrograma/potisak sprej za nos fentanil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan potisak sadrži 100 mikrograma fentanila (u obliku fentanilcitrata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži također: pektin (E440), manitol (E421), feniletilni alkohol, propilparahidroksibenzoat (E216), saharozu, pročišćenu vodu i kloridnu kiselinu (0,36%) ili natrijev hidroksid za podešavanje pH. Vidjeti Uputu o lijeku za više informacija.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena za nos

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

[Bočica sa 2 potiska:]

Ako sprej nije upotrebljavan u roku od 5 dana od aktiviranja treba ga baciti.

[Bočica sa 8 potisaka:]

Ako PecFent nije upotrebljavan 5 dana, ponovno aktivirajte bočicu jednim raspršivanjem.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Ovaj lijek smiju primjenjivati samo bolesnici koji uzimaju druge opioide.

8. ROK VALJANOSTI

Bočica sa 2 potiska:

Upotrijebiti u roku od 5 dana od aktivacije.

Datum aktivacije: ……….

Bočica sa 8 potisaka:

Upotrijebiti u roku od 60 dana od prve upotrebe.

Datum prve upotrebe: ……….

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u spremniku sigurnom za djecu radi zaštite od svjetlosti.

Bočicu s PecFentom uvijek čuvati u spremniku sigurnom za djecu, čak i kad je lijek potrošen.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Archimedes Development Ltd

Nottingham

NG7 2TN

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

13. BROJ SERIJE

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

PecFent 100 mikrograma/potisak sprej za nos fentanil

Primjena za nos

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,95 ml - 2 potiska

1,55 ml - 8 potisaka

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

PecFent 400 mikrograma/potisak sprej za nos, otopina fentanil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan potisak sadrži 400 mikrograma fentanila (u obliku fentanilcitrata).

Jedan ml otopine sadrži 4000 mikrograma fentanila (u obliku fentanilcitrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži također: pektin (E440), manitol (E421), feniletilni alkohol, propilparahidroksibenzoat (E216), saharozu, pročišćenu vodu i kloridnu kiselinu (0,36%) ili natrijev hidroksid za podešavanje pH. Vidjeti Uputu o lijeku za više informacija.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Sprej za nos, otopina

1 bočica – 1,55 ml (8 potisaka) po bočici

4 bočice – 1,55 ml (8 potisaka) po bočici

12 bočica – 1,55 ml (8 potisaka) po bočici

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku. Primjena za nos

Ako PecFent nije upotrebljavan 5 dana, ponovno aktivirajte bočicu jednim raspršivanjem.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Ovaj lijek smiju primjenjivati samo bolesnici koji uzimaju druge opioide.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti u roku od 60 dana od prve upotrebe.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u spremniku sigurnom za djecu radi zaštite od svjetlosti.

Bočicu s PecFentom uvijek čuvati u spremniku sigurnom za djecu, čak i kad je lijek potrošen.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Archimedes Development Ltd

Nottingham

NG7 2TN

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/644/003 400 mikrograma, 8 potisaka, 1 bočica

EU/1/10/644/004 400 mikrograma, 8 potisaka, 4 bočice

EU/1/10/644/006 400 mikrograma, 8 potisaka, 12 bočica

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PecFent 400

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA SPREMNIKU SIGURNOM ZA DJECU

1. NAZIV LIJEKA

PecFent 400 mikrograma/potisak sprej za nos fentanil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan potisak sadrži 400 mikrograma fentanila (u obliku fentanilcitrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži također: pektin (E440), manitol (E421), feniletilni alkohol, propilparahidroksibenzoat (E216), saharozu, pročišćenu vodu i kloridnu kiselinu (0,36%) ili natrijev hidroksid za podešavanje pH. Vidjeti Uputu o lijeku za više informacija.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena za nos

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Ako PecFent nije upotrebljavan 5 dana, ponovno aktivirajte bočicu jednim raspršivanjem.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Ovaj lijek smiju primjenjivati samo bolesnici koji uzimaju druge opioide.

8. ROK VALJANOSTI

Upotrijebiti u roku od 60 dana od prve upotrebe.

Datum prve upotrebe: ……….

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u spremniku sigurnom za djecu radi zaštite od svjetlosti.

Bočicu s PecFentom uvijek čuvati u spremniku sigurnom za djecu, čak i kad je lijek potrošen.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Archimedes Development Ltd

Nottingham

NG7 2TN

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

13. BROJ SERIJE

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

PecFent 400 mikrograma/potisak sprej za nos fentanil

Primjena za nos

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1,55 ml - 8 potisaka

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept