Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pemetrexed Hospira UK Limited (pemetrexed ditromethamine) – Označavanje - L01BA04

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPemetrexed Hospira UK Limited
ATK šifraL01BA04
Tvarpemetrexed ditromethamine
ProizvođačHospira UK Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA 100 mg

1.NAZIV LIJEKA

Pemetreksed Hospira UK Limited 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

pemetreksed

2.NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Jedna bočica sadrži 100 mg pemetrekseda (u obliku pemetreksedditrometamina).

Nakon rekonstitucije, jedna bočica sadrži 25 mg/ml pemetrekseda.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži manitol

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za koncentrat za otopinu za infuziju 100 mg

1 bočica

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu nakon rekonstitucije i razrjeđivanja.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO POSEBNO UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

Citotoksično

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Pročitajte uputu o lijeku za navode o roku valjanosti rekonstituiranog lijeka.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni sadržaj zbrinite na odgovarajući način

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/17/1183/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BOČICE 100 mg

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pemetreksed Hospira UK Limited 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju pemetreksed

i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Rekonstituirati i razrijediti prije primjene.

Pogledajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

100 mg

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA 500 mg

1. NAZIV LIJEKA

Pemetreksed Hospira UK Limited 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju pemetreksed

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Jedna bočica sadrži 500 mg pemetrekseda (u obliku pemetreksedditrometamina).

Nakon rekonstitucije jedna bočica sadrži 25 mg/ml pemetrekseda

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži manitol

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za koncentrat za otopinu za infuziju 500 mg

1 bočica

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu nakon rekonstitucije i razjeđivanja.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO POSEBNO UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

Citotoksično

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Pročitajte uputu o lijeku za navode o roku valjanosti rekonstituiranog lijeka.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni sadržaj zbrinite na odgovarajući način

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/17/1183/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica bočice za 500 mg

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pemetreksed Hospira UK Limited 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju pemetreksed

i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Rekonstituirati i razrijediti prije primjene.

Pogledajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

500 mg

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA 1000 mg

1. NAZIV LIJEKA

Pemetreksed Hospira UK Limited 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju pemetreksed

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Jedna bočica sadrži 1000 mg pemetrekseda (u obliku pemetreksedditrometamina). Nakon rekonstitucije jedna bočica sadrži 25 mg/ml pemetrekseda.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži manitol

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za koncentrat za otopinu za infuziju 1000 mg

1 bočica

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu nakon rekonstitucije i razrjeđivanja.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO POSEBNO UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

Citotoksično

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Pročitajte uputu o lijeku za navode o roku valjanosti rekonstituiranog lijeka.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni sadržaj zbrinite na odgovarajući način

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/17/1183/003

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BOČICE 1000 mg

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pemetreksed Hospira UK Limited 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju pemetreksed

i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Rekonstituirati i razrijediti prije primjene

Pogledajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1000 mg

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept