Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pheburane (sodium phenylbutyrate) – Uputa o lijeku - A16AX03

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPheburane
ATK šifraA16AX03
Tvarsodium phenylbutyrate
ProizvođačLucane Pharma

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

PHEBURANE 483 mg/g granule natrijev fenilbutirat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je PHEBURANE i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati PHEBURANE

3.Kako uzimati PHEBURANE

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati PHEBURANE

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je PHEBURANE i za što se koristi

PHEBURANE sadrži djelatnu tvar natrijev fenilbutirat koji se koristi za liječenje bolesnika svih starosnih skupina s poremećajima ciklusa ureje. Ovi rijetki poremećaji nastaju zbog deficijencije određenih jetrenih enzima koji su neophodni za izlučivanje viška dušika u obliku amonijaka.

Dušik je sastavni dio bjelančevina, koje su osnovni sastojak naše hrane. Nakon što se bjelančevine unesene hranom u tijelu razgrade, suvišni se dušik nakuplja u organizmu u obliku amonijaka jer ne može biti izlučen. Amonijak je naročito štetan za mozak, i u teškim slučajevima dovodi do snižavanja razine svijesti i kome.

PHEBURANE pomaže tijelu izlučiti suvišni dušik smanjujući tako količinu amonijaka u Vašem organizmu. PHEBURANE se treba koristiti zajedno s dijetom s ograničenim unosom proteina, koju je Vaš liječnik ili dijetetičar posebno osmislio za Vas. Ove se dijete morate pažljivo pridržavati.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati PHEBURANE

Nemojte uzimati PHEBURANE:

ako ste alergični na natrijev fenilbutirat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu

6.).

ako ste trudni

ako dojite.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete PHEBURANE ako:

patite od kongestivne insuficijencije srca (oblik srčane bolesti u kojoj srce ne može dovoljno dobro pumpati krv u organizmu) ili oslabljene funkcije bubrega.

imate oslabljenu funkciju bubrega ili jetre budući da se PHEBURANE iz tijela izlučuje putem bubrega i jetre.

PHEBURANE neće spriječiti nastup akutne prekomjerne količine amonijaka u krvi. Ako se to dogodi kod Vas će se javiti simptomi poput osjećaja mučnine, povraćanja, smetenosti i bit će Vam potrebna hitna medicinska pomoć.

Ako morate učiniti laboratorijske pretrage, važno je podsjetiti svog liječnika da uzimate PHEBURANE, budući da natrijev fenilbutirat može utjecati na rezultate određenih laboratorijskih pretraga (poput razine elektrolita ili proteina u krvi, ili jetrenih funkcionalnih testova).

U slučaju ikakve dvojbe obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Drugi lijekovi i PHEBURANE

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Osobito je važno obavijestiti svog liječnika ako uzimate lijekove koji sadrže:

valproat (lijek za epilepsiju),

haloperidol (lijek koji se koristi kod određenih psihičkih poremećaja),

kortikosteroide (lijekove koji se koriste za ublažavanje upala),

probenecid (lijek za liječenje hiperuricemije, povišene razine mokraćne kiseline u krvi koja se povezuje s gihtom).

Ovi lijekovi mogu promijeniti djelovanje PHEBURANE pa će Vam stoga biti potrebne češće pretrage krvi. Ako niste sigurni sadrže li Vaši lijekovi ove tvari provjerite to kod svog liječnika ili ljekarnika.

Trudnoća i dojenje

Nemojte uzeti PHEBURANE ako ste trudni, jer ovaj lijek može naškoditi Vašem nerođenom djetetu.

Ako ste žena koja bi mogla zatrudnjeti, dok uzimate PHEBURANE morate koristiti pouzdanu metodu kontracepcije. Upitajte svog liječnika za više pojedinosti.

Nemojte uzeti PHEBURANE ako dojite, jer se ovaj lijek može izlučiti u mlijeko i tako naškoditi

Vašem djetetu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Malo je vjerojatno da PHEBURANE utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

PHEBURANE sadrži natrij i sukrozu

Ovaj lijek sadrži 124 mg (5,4 mmol) natrija po 1 g natrijevog fenilbutirata. Ovo treba uzeti u obzir ako ste na dijeti s kontroliranom količinom natrija.

Ovaj lijek sadrži 768 mg sukroze po 1 g natrijevog fenilbutirata. Ovo treba uzeti u obzir ako bolujete od dijabetesa melitusa. Ako Vam je liječnik rekao da imate intoleranciju na neke vrste šećera, obratite mu se prije nego uzmete ovaj lijek.

3.Kako uzimati PHEBURANE

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Dnevna doza PHEBURANEA temeljit će se na Vašoj tjelesnoj težini i tjelesnoj površini i bit će prilagođena prema Vašoj toleranciji na proteine i dijeti. Redovito ćete morati činiti krvne pretrage radi utvrđivanja ispravne dnevne doze. Vaš će Vam liječnik reći koju količinu granula morate uzeti.

Način primjene

PHEBURANE morate uzeti na usta. Budući da se sporo otapa, PHEBURANE se ne smije primjenjivati kroz gastrostomu (cijev koja prolazi kroz trbuh do želuca) ili kroz nazogastričnu sondu (cijev koja ide kroz nos do želuca).

PHEBURANE se mora uzimati uz posebnu dijetu s ograničenom količinom proteina.

PHEBURANE morate uzimati sa svakim obrokom ili hranjenjem. Kod male djece to može biti 4 do 6 puta na dan.

S lijekom se isporučuje kalibrirana mjerna žličica kojom se može dozirati do 3 g natrijevog fenilbutirata. Za doziranje koristite samo ovu mjernu žličicu.

Kako dozirati:

Crtice na žličici označavaju količinu (u gramima natrijevog fenilbutirata). Uzmite točno onu količinu koju Vam je propisao liječnik.

Istresite granule izravno u žlicu kako je to prikazano na slici (na vanjskoj kutiji i na kraju odnosno stranici 2 ove upute).

Kucnite jedanput žličicom o stol da bi se granule poravnale vodoravno i nastavite dodavati ako je potrebno.

Granule se mogu izravno progutati s pićem (voda, voćni sokovi, preparati za dojenčad koji ne sadrže proteine) ili se njima može posipati kruta hrana (pire od krumpira ili pire od jabuka) u žlici. Ako ih miješate s hranom, važno je da hranu odmah pojedete. Ovo će spriječiti da granule promijene okus hrane.

Ovaj ćete lijek morati uzimati i provoditi dijetu cijeli život.

Ako uzmete više PHEBURANEA nego što ste trebali

U bolesnika koji su uzeli vrlo visoke doze natrijevog fenilbutirata pojavila se:

pospanost, umor, ošamućenost i rjeđe smetenost,

glavobolja,

promjene osjeta okusa (poremećaji osjeta okusa),

oslabljen sluh,

dezorijentacija,

oslabljeno pamćenje,

pogoršanje postojećeg neurološkog stanja.

Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma odmah se obratite svom liječniku ili u najbližu hitnu pomoć radi potpornog liječenja.

Ako ste zaboravili uzeti PHEBURANE

Dozu trebate uzeti što je prije moguće s Vašim idućim obrokom. Pazite da između doza protekne najmanje 3 sata. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako se pojavi neprestano povraćanje smjesta se obratite svom liječniku.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti kod 1 na 10 ljudi): nepravilni menstrualni ciklusi i prekid menstruacije u žena plodne dobi.

Ako ste spolno aktivni i potpuno izgubite menstruaciju, nemojte smatrati da je tome razlog

PHEBURANE. Ako se to dogodi molimo porazgovarajte sa svojim liječnikom jer gubitak menstruacije može biti uzrokovan trudnoćom (pogledajte odlomak "Trudnoća i dojenje" gore) ili menopauzom.

Česte nuspojave (mogu se javiti kod više od 1 na 100 ljudi): promjene u broju krvnih stanica

(eritrocita, leukocita i trombocita), promjene u razini bikarbonata u krvi (mijenjajući tako acidobaznu ravnotežu), smanjen apetit, depresija, razdražljivost, glavobolja, padanje u nesvijest, zadržavanje tekućine (oticanje), promjena osjeta okusa, bol u želucu, povraćanje, mučnina, zatvor, neobični miris kože, osip, poremećena funkcija bubrega, dobivanje na težini, promijenjene vrijednosti laboratorijskih pretraga.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti kod više od 1 na 1000 ljudi): nedostatak eritrocita zbog zatajivanja koštane srži, stvaranje modrica, promjena srčanog ritma, krvarenje iz rektuma, nadraženost želuca, čir želuca, upala gušterače.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati PHEBURANE

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

PHEBURANE se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i kutiji iza oznake „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Nakon prvog otvaranja PHEBURANE se može koristiti unutar 45 dana.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što PHEBURANE sadrži

Djelatna tvar je natrijev fenilbutirat.

Jedan gram granula sadrži 483 mg natrijevog fenilbutirata.

Drugi sastojci su: kuglice šećera (saharoza i kukuruzni škrob, vidjeti dio 2 PHEBURANE sadrži saharozu), hipromeloza, etilceluloza N7, makrogol 1500, povidon K25.

Kako PHEBURANE izgleda i sadržaj pakovanja

PHEBURANE granule su bijele do gotovo bijele boje.

Granule su pakirane u plastičnoj bočici sa sigurnosnim zatvaračem za djecu i sredstvom za sušenje. Jedna bočica sadrži 174 g granula.

Jedna kutija sadrži 1 bočicu.

Priložena je kalibrirana mjerna žličica.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris - Francuska

Proizvođač

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris

Francuska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Lucane Pharma

Medical Need Europe AB

Tél/Tel: + 33 153 868 750

Tel: + 46 8 533 39 500

info@lucanepharma.com

 

info@medicalneed.com

 

 

 

 

България

 

Luxembourg/Luxemburg

Lucane Pharma

 

Lucane Pharma

Teл.: + 33 153 868 750

 

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

 

info@lucanepharma.com

 

 

 

 

Česká republika

Magyarország

Medical Need Europe AB

Medical Need Europe AB

Tel: + 46 8 533 39 500

Tel.: + 46 8 533 39 500

info@medicalneed.com

 

info@medicalneed.com

 

 

 

 

Danmark

Malta

Medical Need Europe AB

Lucane Pharma

Tlf: + 46 8 533 39 500

Tel: + 33 153 868 750

info@medicalneed.com

 

info@lucanepharma.com

Deutschland

 

Nederland

Lucane Pharma

 

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

 

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

 

info@lucanepharma.com

Eesti

Norge

Medical Need Europe AB

Medical Need Europe AB

Tel: + 46 8 533 39 500

Tlf: + 46 8 533 39 500

info@medicalneed.com

 

info@medicalneed.com

 

 

 

 

Ελλάδα

 

Österreich

Lucane Pharma

 

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750

 

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

 

info@lucanepharma.com

España

 

Polska

Lucane Pharma

 

Medical Need Europe AB

Tel: + 33 153 868 750

 

Tel.: + 46 8 533 39 500

info@lucanepharma.com

 

info@medicalneed.com

 

 

 

 

France

 

Portugal

Lucane Pharma

 

Lucane Pharma

Tél: + 33 153 868 750

 

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

 

info@lucanepharma.com

Hrvatska

 

România

Lucane Pharma

 

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

 

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

 

info@lucanepharma.com

Ireland

 

Slovenija

Lucane Pharma

 

Medical Need Europe AB

Tel: + 33 153 868 750

 

Tel: + 46 8 533 39 500

info@lucanepharma.com

 

info@medicalneed.com

 

 

 

 

Ísland

Slovenská republika

Medical Need Europe AB

Medical Need Europe AB

Sími: + 46 8 533 39 500

Tel: + 46 8 533 39 500

info@medicalneed.com

 

info@medicalneed.com

 

 

 

 

Italia

 

Suomi/Finland

Lucane Pharma

 

Medical Need Europe AB

Tel: + 33 153 868 750

 

Puh/Tel: + 46 8 533 39 500

info@lucanepharma.com

 

info@medicalneed.com

 

 

 

 

Κύπρος

 

Sverige

Lucane Pharma

 

Medical Need Europe AB

Τηλ: + 33 153 868 750

 

Tel: + 46 8 533 39 500

info@lucanepharma.com

 

info@medicalneed.com

 

 

 

 

Latvija

United Kingdom

Medical Need Europe AB

Lucane Pharma

Tel: + 46 8 533 39 500

Tel: + 33 153 868 750

info@medicalneed.com

 

info@lucanepharma.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Tamo se također nalaze poveznice na druge internetske stranice o rijetkim bolestima i liječenjima istih.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept