Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Praluent (alirocumab) – Označavanje - C10AX14

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPraluent
ATK šifraC10AX14
Tvaralirocumab
Proizvođačsanofi-aventis groupe

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE – Napunjena brizgalica od 75 mg

1.NAZIV LIJEKA

Praluent 75 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici alirokumab

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena brizgalica sadrži 75 mg alirokumaba u 1 ml otopine (75 mg/ml).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: histidin, saharoza, polisorbat 20, voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1 napunjena brizgalica

2 napunjene brizgalice

6 napunjenih brizgalica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku i detaljne upute za uporabu.

Za potkožnu primjenu

Otvoriti ovdje

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Može se čuvati izvan hladnjaka ispod 25°C u jednokratnom razdoblju do 30 dana zaštićen od svjetlosti.

Čuvati brizgalicu u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1031/001 1 napunjena brizgalica

EU/1/15/1031/002 2 napunjene brizgalice

EU/1/15/1031/003 6 napunjenih brizgalica

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Praluent 75 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BRIZGALICE – 75 mg

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Praluent 75 mg injekcija alirokumab

Za potkožnu primjenu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

75 mg/ml

1 ml

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE – Napunjena brizgalica od 150 mg

1. NAZIV LIJEKA

Praluent 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici alirokumab

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena brizgalica sadrži 150 mg alirokumaba u 1 ml otopine (150 mg/ml).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: histidin, saharoza, polisorbat 20, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1 napunjena brizgalica

2 napunjene brizgalice

6 napunjenih brizgalica

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku i detaljne upute za uporabu.

Za potkožnu primjenu

Otvoriti ovdje

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Može se čuvati izvan hladnjaka ispod 25°C u jednokratnom razdoblju do 30 dana zaštićen od svjetlosti.

Čuvati brizgalicu u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1031/007 1 napunjena brizgalica

EU/1/15/1031/008 2 napunjene brizgalice

EU/1/15/1031/009 6 napunjenih brizgalica

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Praluent 150 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BRIZGALICE – 150 mg

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Praluent 150 mg injekcija alirokumab

Za potkožnu primjenu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

150 mg/ml

1 ml

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE – Napunjena štrcaljka od 75 mg

1. NAZIV LIJEKA

Praluent 75 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki alirokumab

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 75 mg alirokumaba u 1 ml otopine (75 mg/ml)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: histidin, saharoza, polisorbat 20, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

1 napunjena štrcaljka

2 napunjene štrcaljke

6 napunjenih štrcaljki

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku i detaljne upute za uporabu.

Za potkožnu primjenu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Može se čuvati izvan hladnjaka ispod 25°C u jednokratnom razdoblju do 30 dana zaštićen od svjetlosti.

Čuvati štrcaljku u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1031/004 1 napunjena štrcaljka

EU/1/15/1031/005 2 napunjene štrcaljke

EU/1/15/1031/006 6 napunjenih štrcaljki

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Praluent 75 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER – Napunjena štrcaljka od 75 mg

1. NAZIV LIJEKA

Praluent 75 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki alirokumab

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA ŠTRCALJKE – 75 mg

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Praluent 75 mg injekcija alirokumab

s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 ml

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE – Napunjena štrcaljka od 150 mg

1. NAZIV LIJEKA

Praluent 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki alirokumab

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna napunjena štrcaljka sadrži 150 mg alirokumaba u 1 ml otopine (150 mg/ml).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: histidin, saharoza, polisorbat 20, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1 napunjena štrcaljka

2 napunjene štrcaljke

6 napunjenih štrcaljki

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Samo za jednokratnu uporabu

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku i detaljne upute za uporabu.

Za potkožnu primjenu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Može se čuvati izvan hladnjaka ispod 25°C u jednokratnom razdoblju do 30 dana zaštićen od svjetlosti.

Čuvati štrcaljku u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1031/010 1 napunjena štrcaljka

EU/1/15/1031/011 2 napunjene štrcaljke

EU/1/15/1031/012 6 napunjenih štrcaljki

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Praluent 150 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER – Napunjena štrcaljka od 150 mg

1. NAZIV LIJEKA

Praluent 150 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki alirokumab

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA ŠTRCALJKE – 150 mg

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Praluent 150 mg injekcija alirokumab

s.c.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept