Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prevenar (pneumococcal polysaccharide serotype...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07AL02

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPrevenar
ATK šifraJ07AL02
Tvarpneumococcal polysaccharide serotype 4 /pneumococcal polysaccharide serotype 6B /pneumococcal polysaccharide serotype 9V /pneumococcal polysaccharide serotype 14 / pneumococcal oligosaccharide serotype 18C /pneumococcal polysaccharide serotype 19F /pneumo
ProizvođačPfizer Limited

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Prevenar suspenzija za injekciju

Cjepivo protiv pneumokoka, saharidno, konjugirano, adsorbirano

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza od 0,5 ml sadrži:

 

Pneumokokni polisaharid serotipa 4*

2 mikrograma

Pneumokokni polisaharid serotipa 6B*

4 mikrograma

Pneumokokni polisaharid serotipa 9V*

2 mikrograma

Pneumokokni polisaharid serotipa 14*

2 mikrograma

Pneumokokni polisaharid serotipa 18C*

2 mikrograma

Pneumokokni polisaharid serotipa 19F*

2 mikrograma

Pneumokokni polisaharid serotipa 23F*

2 mikrograma

* Konjugirani na proteinski nosač CRM197 i adsorbirani na aluminijev fosfat (0,5 mg)

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Cjepivo je homogena bijela suspenzija.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Aktivna imunizacija protiv bolesti uzrokovanih serotipovima 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F i 23F bakterije Streptococcus pneumoniae (uključujući sepsu, meningitis, pneumoniju, bakterijemiju i akutnu upalu srednjeg uha) u dojenčadi i djece u dobi od 2 mjeseca do 5 godina (vidjeti dijelove 4.2, 4.4 i 5.1).

Broj doza koji se primjenjuje u različitih dobnih skupina vidjeti u dijelu 4.2.

Primjenu Prevenara treba odrediti na temelju službenih preporuka, uzimajući pritom u obzir učinak invazivne bolesti u različitih dobnih skupina kao i razlike u epidemiologiji serotipova u različitim geografskim područjima (vidjeti dijelove 4.4, 4.8 i 5.1).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Raspored imunizacije za Prevenar treba se temeljiti na službenim preporukama.

Dojenčad u dobi od 2 do 6 mjeseci:

Prva serija cijepljenja za dojenčad sastoji se od tri doze, svaka po 0,5 ml, s time da se prva doza obično daje u dobi od 2 mjeseca a sljedeće doze u razmaku od najmanje 1 mjeseca između doza. Četvrta se doza preporučuje u drugoj godini života.

Alternativno, kad se Prevenar daje u sklopu rutinskog programa imunizacije dojenčadi, u obzir dolazi i raspored s dvije doze. Prva se doza može dati od 2. mjeseca života, druga doza najmanje 2 mjeseca nakon prve, a treća (docjepljivanje tj. „booster“) doza u dobi od 11 do 15 mjeseci (vidjeti dio 5.1).

Prethodno necijepljena starija dojenčad i djeca:

Dojenčad u dobi od 7 do 11 mjeseci: dvije doze, svaka od 0,5 ml, s razmakom od najmanje 1 mjeseca između doza. Treća se doza preporučuje u drugoj godini života.

Djeca u dobi od 12 do 23 mjeseca: dvije doze, svaka od 0,5 ml, s razmakom od najmanje 2 mjeseca između doza.

Djeca u dobi od 24 mjeseca do 5 godina: jedna jednokratna doza.

Nije ustanovljena potreba za docjepljivanjem nakon imunizacije prema ovim rasporedima.

Način primjene

Cjepivo treba dati intramuskularnom injekcijom. Za mjesto primjene, prednost se daje anterolateralnoj strani natkoljenice (musculus vastus lateralis) u dojenčadi ili deltoidni mišić na nadlaktici u male djece.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari ili na toksoid difterije.

Kao i kod drugih cjepiva, primjenu Prevenara treba odgoditi u osoba s teškom, akutnom febrilnom bolešću. Međutim, ako je prisutna blaža infekcija poput prehlade, nije potrebno odgađati cijepljenje.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Kao i sa svim cjepivima koja se daju injiciranjem, uvijek je potrebno imati pri ruci odgovarajuću medicinsku terapiju i mogućnost nadzora u slučaju rijetkog nastanka anafilaktičke reakcije nakon primjene ovog cjepiva.

Nemojte primjenjivati Prevenar intravenski.

Potrebno je uzeti u obzir mogući rizik od apneje i potrebu za nadzorom disanja tijekom 48 do 72 sata nakon primjene primarne serije imunizacije u nedonoščadi koja su bila vrlo rano rođena (rođeni 28 tjedana gestacije) te osobito u one koja je rođena s nezrelim dišnim sustavom. Budući da je korist od cijepljenja ove skupine dojenčadi velika, cijepljenje ne treba uskratiti niti odgađati.

Prevenar neće pružiti zaštitu od drugih serotipova bakterije Streptococcus pneumoniae osim onih uključenih u cjepivo, kao niti od drugih mikroorganizama koji uzrokuju invazivnu bolest ili upalu srednjeg uha.

Ovo se cjepivo ne smije davati dojenčadi i djeci s trombocitopenijom ili nekim poremećajem koagulacije koji je kontraindikacija za intramuskularne injekcije, osim ako je moguća korist jasno veća od rizika primjene.

Iako može nastupiti djelomičan odgovor protutijela na toksoid difterije, imunizacija ovim cjepivom nije zamjena za rutinsku imunizaciju protiv difterije.

U djece u dobi od 2 do 5 godina primjenjivala se imunizacija jednom dozom. Opažena je veća stopa lokalnih reakcija u djece starije od 24 mjeseca u usporedbi s dojenčadi (vidjeti dio 4.8).

Djeca s narušenim imunološkim odgovorom, bilo zbog primjene imunosupresivne terapije, genetskog defekta, infekcije HIV-om ili nekog drugog uzroka, mogu imati slabiji odgovor protutijela na aktivnu imunizaciju.

Ograničeni podaci pokazuju da Prevenar (primarna serija od tri doze) izaziva prihvatljiv imunološki odgovor u dojenčadi s anemijom srpastih stanica, uz sigurnosni profil koji je sličan onome opaženom u skupina u kojih nema visokog rizika (vidjeti dio 5.1). Još nisu dostupni podaci o sigurnosti i imunogenosti u drugim skupinama djece s posebno visokim rizikom od invazivne pneumokokne bolesti (npr. djeca s drugim urođenim ili stečenim poremećajem funkcije slezene, HIV-infekcijom, zloćudnom bolešću, nefrotskim sindromom). Cijepljenje djece u visokorizičnim skupinama treba razmotriti zasebno u svakom pojedinom slučaju.

Djeca mlađa od 2 godine trebaju primiti odgovarajuću seriju cjepiva Prevenar za njihovu dob (vidjeti dio 4.2). Primjena konjugiranog pneumokoknog cjepiva ne može zamijeniti primjenu 23-valentnog pneumokoknog polisaharidnog cjepiva u djece u dobi ≥ 24 mjeseci koja imaju neku bolest (kao što je anemija srpastih stanica, asplenija, HIV-infekcija, kronična bolest ili su imunokompromitirana), zbog koje su izložena većem riziku od invazivne bolesti prouzročene bakterijom Streptococcus pneumoniae. Kad god se to preporučuje, rizična djeca u dobi ≥ 24 mjeseci koja su već primila Prevenar trebaju primiti 23- valentno pneumokokno polisaharidno cjepivo. Vremenski razmak između primjene konjugiranog pneumokoknog cjepiva (Prevenar) i 23-valentnog polisaharidnog pneumokoknog cjepiva ne smije biti manji od 8 tjedana. Nema dostupnih podataka koji bi pokazivali može li primjena 23-valentnog polisaharidnog pneumokoknog cjepiva djeci koja prethodno nisu bila cijepljena ili djeci cijepljenoj Prevenarom rezultirati slabijim odgovorom na daljnje doze Prevenara.

Liječnik mora biti upoznat s podacima iz kliničkih ispitivanja koji pokazuju da je stopa febrilnih reakcija veća kad se Prevenar primjenjuje istovremeno s heksavalentnim cjepivima (DTaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB) nego nakon primjene samo heksavalentnih cjepiva. Te su reakcije većinom bile umjereno teške (manje ili jednake 39 °C) i prolazne (vidjeti dio 4.8).

Liječenje antipireticima treba započeti sukladno lokalnim smjernicama.

Profilaksa antipireticima preporučuje se:

-u sve djece koja primaju Prevenar istovremeno s celularnim cjepivima protiv pertusisa, zbog visoke stope febrilnih reakcija (vidjeti dio 4.8).

-u djece s konvulzivnim poremećajima ili febrilnim konvulzijama u povijesti bolesti.

Kao i svako drugo cjepivo, Prevenar ne mora zaštiti sve pojedince koji su primili to cjepivo od pneumokokne bolesti. Osim toga, u pogledu serotipova cjepiva, očekuje se da će zaštita od upale srednjeg uha biti znatno niža od zaštite od invazivne bolesti. Budući da upalu srednjeg uha uzrokuju mnogi drugi mikroorganizmi osim serotipova pneumokoka sadržanih u cjepivu, očekivana zaštita od upale srednjeg uha bit će slaba (vidjeti dio 5.1).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Prevenar se može primijeniti istovremeno s drugim pedijatrijskim cjepivima u skladu s preporučenim rasporedima imunizacije. Različita cjepiva koja se injiciraju uvijek treba dati na različita mjesta na tijelu.

Imunološki odgovor na rutinski primjenjivana pedijatrijska cjepiva koja se daju istovremeno s Prevenarom, ali se ubrizgavaju na različita mjesta, procijenio se u 7 kontroliranih kliničkih ispitivanja. Odgovor protutijela na Hib tetanus proteinski konjugat (PRP-T) i cjepiva protiv tetanusa i hepatitisa B (HepB) bio je sličan onome u kontrolnim skupinama. Kod cjepiva HIB konjugiranog na CRM opažen je pojačan odgovor protutijela na Hib i difteriju u dojenačke serije. Kod docjepljivanja opažena je nešto niža razina Hib protutijela, ali sva su djeca imala zaštitnu razinu. Primijećen je i nedosljedno smanjen odgovor na antigene pertusisa, kao i na inaktivirano cjepivo protiv poliomijelitisa (IPV). Klinička važnost ovih

interakcija nije poznata. Ograničeni rezultati i ispitivanja otvorenog tipa pokazali su prihvatljive odgovore na MMR i varicellae.

Podaci o istovremenoj primjeni Prevenara s cjepivom Infanrix hexa (DTaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB cjepivo) pokazali su da nema klinički važne interferencije između odgovora protutijela na svaki od ovih pojedinih antigena kad se daje kao primarno cijepljenje od 3 doze.

Trenutno nema dovoljno dostupnih podataka o interferenciji kod istovremene primjene drugih heksavalentnih cjepiva s Prevenarom.

U kliničkom ispitivanju koje je uspoređivalo zasebnu i istovremenu primjenu Prevenara (tri doze u 2., 3,5. i 6. mjesecu i docjepljivanje u približno 12. mjesecu) i Meningiteca (meningokokno C konjugirano cjepivo; dvije doze u 2. i 6. mjesecu i doza za docjepljivanje u približno 12. mjesecu) nije bilo dokaza imunološke interferencije između ova dva konjugirana cjepiva nakon primjene primarne serije ili doze za docjepljivanje.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Prevenar nije namijenjen za primjenu u odraslih. Nema dostupnih podataka o primjeni tijekom trudnoće ili dojenja u ljudi i iz reproduktivnih ispitivanja na životinjama.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Nije relevantno.

4.8Nuspojave

Sigurnost cjepiva procijenila se u različitim kontroliranim kliničkim ispitivanjima koja su uključila više od 18 000 zdrave dojenčadi (u dobi od 6 tjedana do 18 mjeseci). Većina iskustava u pogledu sigurnosti dolazi iz ispitivanja djelotvornosti u kojem je 17 066 dojenčadi primilo 55 352 doza Prevenara. Također se procijenila sigurnost u prethodno necijepljene starije djece.

U svim se ispitivanjima Prevenar primijenio istovremeno s preporučenim cjepivima za djecu.

Među najčešće zabilježenim nuspojavama bile su reakcije na mjestu primjene injekcije i vrućica.

Nije opaženo dosljedno povećanje lokalnih ili sistemskih reakcija kod ponovljenih doza tijekom primarne serije ili kod docjepljivanja, osim što je kod primjene doze docjepljivanja primijećena povećana stopa prolazne osjetljivosti na dodir (36,5 %) i osjetljivosti koja je ometala pokretanje ekstremiteta (18,5 %).

U starije djece koja su primila jednu dozu cjepiva primijećena je veća stopa lokalnih reakcija od one prethodno opisane za dojenačku dob. Ove su reakcije prvenstveno bile prolazne naravi. U ispitivanju provedenom nakon odobrenja cjepiva koje je uključilo 115 djece u dobi između 2 i 5 godina, osjetljivost na dodir bila je zabilježena u čak 39,1% djece; u 15,7% djece ta je osjetljivost ometala pokretanje ekstremiteta. Crvenilo je bilo zabilježeno u 40,0% djece, a otvrdnuće je bilo zabilježeno u 32,2% ispitanika. Crvenilo promjera ≥2 cm je zabilježeno u 22,6%, a otvrdnuće promjera ≥2 cm u 13,9% djece.

Kad se Prevenar primjenjivao istovremeno s heksavalentnim cjepivima (DTaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), vrućica od ≥ 38°C po dozi bila je zabilježena u 28,3% do 48,3% dojenčadi u skupini koja je primala Prevenar i heksavalentno cjepivo u isto vrijeme u usporedbi s 15,6% do 23,4% u skupini koja je primala samo heksavalentno cjepivo. Vrućica viša od 39,5°C po dozi bila je opažena u 0,6% do 2,8% dojenčadi koja je primala Prevenar i heksavalentna cjepiva (vidjeti dio 4.4).

Reaktogenost je bila veća u djece koja su istovremeno primala celularna cjepiva protiv pertusisa. U jednom ispitivanju, koje je uključilo 1662 djece, zabilježena je vrućica od 38°C u 41,2% djece koja su

primila Prevenar istovremeno s DTP-om u usporedbi s 27,9% u kontrolnoj skupini. Vrućica viša od 39°C bila je zabilježena u 3,3% djece u usporedbi s 1,2% u kontrolnoj skupini.

Nuspojave zabilježene u kliničkim ispitivanjima ili razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet navedene su u sljedećoj tablici prema klasifikaciji organskih sustava i učestalosti za sve dobne skupine:

Učestalost se definira na sljedeći način: Vrlo često ( 1/10)

Često ( 1/100 do < 1/10)

Manje često ( 1/1000 do < 1/100) Rijetko ( 1/10 000 do < 1/1000) Vrlo rijetko (< 1/10 000)

Unutar svake skupine po učestalosti nuspojave su prikazane slijedom prema sve manjoj ozbiljnosti.

Poremećaji krvi i limfnog sustava:

Vrlo rijetko: limfadenopatija ograničena na regiju mjesta primjene injekcije

Poremećaji imunološkog sustava:

Rijetko: reakcije preosjetljivosti kao što su anafilaktičke/anafilaktoidne reakcije uključujući šok, angioneurotski edem, bronhospazam, dispneja, edem lica

Poremećaji živčanog sustava:

Rijetko: napadaji, uključujući febrilne konvulzije

Poremećaji probavnog sustava:

Vrlo često: povraćanje, proljev, slabiji apetit

Poremećaji kože i potkožnog tkiva:

Manje često: osip/urtikarija

Vrlo rijetko: multiformni eritem

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene:

Vrlo često: reakcije na mjestu primjene injekcije (npr. eritem, otvrdnuće/otok, bol/osjetljivost na dodir); vrućica 38°C, razdražljivost, plakanje, omamljenost, nemiran san

Često: otok/otvrdnuće i eritem > 2,4 cm na mjestu primjene injekcije, osjetljivost koja ometa kretnje, vrućica > 39°C.

Rijetko: hipotono-hiporesponzivne epizode, reakcije preosjetljivosti na mjestu primjene injekcije (npr., dermatitis, pruritus, urtikarija), crvenilo praćeno osjećajem užarenosti.

Apneja u vrlo rano rođene nedonoščadi ( 28 tjedana gestacije) (vidjeti dio 4.4).

4.9Predoziranje

Zabilježeni su slučajevi predoziranja Prevenarom, uključujući slučajeve primjene viših doza od preporučenih i slučajeve kad je sljedeća doza bila primijenjena vremenski bliže prethodnoj dozi nego što je preporučeno. U većine pojedinaca nisu bile zabilježene nuspojave. Općenito su nuspojave zabilježene uz predoziranje bile zabilježene i uz preporučene jednokratne doze Prevenara.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: pneumokokna cjepiva, ATK oznaka: J07AL02

Imunogenost

Nakon primarne serije od tri doze Prevenara u dojenčadi i nakon docjepljivanja primijećena su značajno povišena protutijela (mjereno ELISA-om) na sve serotipove cjepiva, iako se geometrijski prosjek vrijednosti koncentracija razlikovao između 7 serotipova. Također se pokazalo da Prevenar izaziva stvaranje funkcionalnih protutijela (mjerena opsonofagocitozom) na sve serotipove cjepiva nakon primarne serije. Dugotrajna prisutnost protutijela nije se ispitivala nakon primjene primarne serije u dojenčadi uz docjepljivanje ili nakon primjene jedne primarne doze u starije djece. Primjena nekonjugiranih pneumokoknih polisaharida u 13. mjesecu nakon primjene primarne serije Prevenara izazvala je anamnestički odgovor protutijela na 7 serotipova uključenih u cjepivo, što pokazuje da je došlo do primarne reakcije (engl. priming).

Imunogenost primarne serije od dvije doze u dojenčadi uz dozu docjepljivanja u dobi od približno godinu dana zabilježena je u nekoliko ispitivanja. Većinom su podaci pokazali je da su protutijela u manjeg dijela dojenčadi postigla koncentraciju od ≥0,35 μg/ml (referentna koncentracija protutijela koju preporučuje SZO)1 na serotipove 6B i 23F nakon primarne serije od dvije doze kad se izravno ili neizravno usporedila s primarnom serijom od tri doze. Osim toga, geometrijski prosjek vrijednosti koncentracije protutijela na većinu serotipova nakon serije od dvije doze u dojenačkoj dobi bili su niži nego nakon serije od tri doze u dojenačkoj dobi. Međutim, odgovori protutijela na dozu docjepljivanja u male djece nakon serije od dvije ili tri doze u dojenčadi bili su slični za svih 7 serotipova cjepiva i ukazivali su na to da oba rasporeda cijepljenja dojenčadi izazivaju odgovarajuću primarnu reakciju.

Značajno povišena protutijela (mjereno ELISA-om) na sve serotipove cjepiva opažena su nakon primjene jednokratnih doza Prevenara djeci u dobi od 2 do 5 godina. Koncentracije protutijela bile su slične onima koje su se postigle nakon serije od tri doze u dojenčadi i doze za docjepljivanje u dobi manjoj od 2 godine. Nisu provedena ispitivanja učinkovitosti u populacije u dobi od 2 do 5 godina.

Učinkovitost primarne serije od dvije doze u dojenčadi uz dozu za docjepljivanje nije ustanovljena u kliničkom ispitivanju, a kliničke posljedice niže koncentracije protutijela na serotipove 6B i 23F nakon serije od dvije doze u dojenčadi nisu poznate.

Djelotvornost protiv invazivne bolesti

Djelotvornost protiv invazivne bolesti procijenila se na populaciji u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je pokrivenost serotipovima cjepiva iznosi 80% do 89%. Epidemiološki podaci između 1988. i 2003. godine pokazuju da je pokrivenost u Europi manja i da se razlikuje od zemlje do zemlje. Stoga bi Prevenar trebao pokriti 54% do 84% izolata invazivne pneumokokne bolesti u djece u Europi mlađe od 2 godine. U Europi, u djece u dobi između 2 i 5 godina, Prevenar bi trebao pokriti oko 62% do 83% kliničkih izolata odgovornih za invazivnu pneumokoknu bolest. Procjenjuje se da bi više od 80% sojeva rezistentnih na antibiotike bilo pokriveno serotipovima uključenima u cjepivo. Pokrivenost serotipovima cjepiva u pedijatrijske populacije smanjuje se s povećanjem dobi. Smanjenje incidencije invazivne pneumokokne bolesti opaženo u starije djece može djelomično biti posljedica prirodno stečenog imuniteta.

Djelotvornost protiv invazivne bolesti procijenjena je u velikom randomiziranom, dvostruko slijepom kliničkom ispitivanju u multietničkoj populaciji u Sjevernoj Kaliforniji (ispitivanje Kaiser Permanente). Više od 37 816 dojenčadi bilo je imunizirano pomoću Prevenara ili kontrolnog cjepiva (konjugirano cjepivo protiv meningokoka skupine C) u dobi od 2, 4, 6 i 12-15 mjeseci. U vrijeme ispitivanja, serotipovi uključeni u cjepivo bili su odgovorni za 89% slučajeva invazivne pneumokokne bolesti.

1 Tehničko izvješće Svjetske zdravstvene organizacije br. 927 iz 2005.; Dodatak serološki kriteriji za izračunavanje i licenciranje novih formulacija konjugiranog pneumokoknog cjepiva za primjenu u dojenčadi.

Ukupno je bilo 52 slučaja invazivne bolesti prouzročene serotipovima cjepiva tijekom razdoblja slijepog praćenja do 20. travnja 1999. godine. Procijenilo se da je djelotvornost cjepiva specifično protiv određenih serotipova iznosila 94% (95 % CI: 81, 99) u populacije planirane za liječenje (engl. the intent-to-treat population) i 97% (95 % CI: 85, 100) u populacije liječene prema protokolu (potpuno imunizirani) (40 slučajeva). Procjenjuje se da je u Europi raspon učinkovitosti u djece mlađe od 2 godine od 51% do 79% kad se razmatra pokrivenost cjepivom protiv serotipova koji uzrokuju invazivnu bolest.

Djelotvornost protiv upale pluća

U ispitivanju Kaiser Permanente, djelotvornost je iznosila 87,5% (95 % CI: 7, 99) protiv bakterijske upale pluća izazvane serotipovima S. pneumoniae sadržanima u cjepivu.

Procijenila se i učinkovitost protiv nebakterijske upale pluća(nije provedena mikrobiološka potvrda dijagnoze). Budući da mnogi patogeni, osim serotipova pneumokoka zastupljenih u cjepivu, mogu izazvati upalu pluća u djece, očekuje se da će zaštita protiv svih kliničkih upala pluća biti manja nego protiv invazivne pneumokokne bolesti. U analizi populacije prema protokolu, procijenjeno smanjenje rizika od prve epizode kliničke upale pluća s promjenama na rendgenogramu pluća (definirane kao prisutnost infiltrata, izljeva ili konsolidacije iznosila je 35% (95% CI: 4, 56).

Djelotvornost protiv upale srednjeg uha

Akutna upala srednjeg uha različite etiologije česta je bolest u djece. Bakterije mogu biti odgovorne za 60- 70% kliničkih epizoda akutne upale srednjeg uha. Pneumokok je odgovoran za 30-40% svih bakterijskih akutnih upala srednjeg uha i većeg postotka teških akutnih upala srednjeg uha. Teoretski, Prevenar bi mogao spriječiti oko 60-80% serotipova koji uzrokuju pneumokoknu akutnu upalu srednjeg uha. Procjenjuje se da bi Prevenar mogao spriječiti 6-13% svih kliničkih epizoda akutne upale srednjeg uha.

Djelotvornost Prevenara protiv akutne upale srednjeg uha procijenila se u randomiziranom, dvostruko slijepom kliničkom ispitivanju u 1662 dojenčadi u Finskoj koja su bila imunizirana pomoću Prevenara ili kontrolnog cjepiva (cjepivo protiv hepatitisa B) u dobi od 2, 4, 6 i 12-15 mjeseci. Procjena djelotvornosti cjepiva u sprječavanju akutne upale srednjeg uha uzrokovane serotipovima cjepiva, što je bio primarni ishod ispitivanja, iznosila je 57% (95% CI: 44, 67) prema analizi populacije prema protokolu i 54% (95% CI: 41, 64) prema analizi populacije planirane za liječenje. U imuniziranih ispitanika opaženo je povećanje od 33% (95% CI: -1, 80) akutnih upala srednjeg uha izazvanih serološkim skupinama koje nisu uključene u cjepivo. Međutim, ukupna korist bila je smanjenje incidencije svih pneumokoknih akutnih upala srednjeg uha za 34% (95% CI: 21, 45). Cjepivo je smanjilo ukupni broj epizoda upale srednjeg uha bez obzira na etiologiju za 6% (95% CI: -4, 16).

Podskupina djece u ovom ispitivanju pratila se do dobi od 4 do 5 godina. Tijekom praćenja, djelotvornost cjepiva protiv čestih upala srednjeg uha (definiranih kao najmanje 3 epizode u 6 mjeseci) iznosila je 18% (95% CI: 1, 32), za kroničnu upalu srednjeg uha s izljevom 50% (95% CI: 15, 71), a za postavljanje cjevčice za timpanostomiju 39% (95% CI: 4, 61).

Djelotvornost Prevenara protiv akutnih upala srednjeg uha procijenila se kao sekundarni ishod u ispitivanju Kaiser Permanente. Djeca su bila praćena do dobi od 3,5 godine. Učinak cjepiva na ukupni broj epizoda upala srednjeg uha bez obzira na etiologiju bio je smanjenje za 7% (95% CI: 4, 10). Prema analizi populacije prema protokolu, cjepivo je smanjilo redicivirajuće akutne upale srednjeg uha (definirane kao 3 epizode u šest mjeseci ili 4 epizode u jednoj godini) za 9% (95 % CI: 3, 15) odnosno recidivirajuću akutnu upalu srednjeg uha (5 epizoda u šest mjeseci ili 6 epizoda u jednoj godini) za 23% (95% CI: 7, 36). Postavljanje cjevčice za timpanostomiju bilo je smanjeno za 24% (95% CI: 12, 35) prema analizi populacije prema protokolu, a za 23% (95% CI: 11, 34) prema analizi populacije planirane za liječenje.

Učinkovitost

Učinkovitost Prevenara protiv invazivne pneumokokne bolesti (tj. koja se sastoji od zaštite koju pruža cjepivo i kolektivnog imuniteta zbog smanjenog širenja serotipova cjepiva u populaciji) procijenila se u nacionalnim programima imunizacije u kojima se primjenjuju serije od tri doze ili dvije doze u dojenčadi, s time da se kod obje primjenjuju doze za docjepljivanje.

U Sjedinjenim Američkim Državama je 2000. godine uvedeno generalizirano cijepljenje Prevenarom u seriji od četiri doze u dojenčadi i program nadoknade cijepljenja u djece u dobi do 5 godina. Učinkovitost cjepiva protiv invazivne pneumokokne bolesti prouzročene serotipovima cjepiva procijenila se u djece u dobi od 3 do 59 mjeseci u prve četiri godine od uvođenja programa. U usporedbi s izostankom cijepljenja, procijenjena (engl. point-estimate) učinkovitost 2, 3 odnosno 4 doze dane u sklopu rasporeda cijepljenja dojenčadi bila je slična: 96% (95% CI 88-99); 95% (95% CI 88-99) odnosno 100% (95% CI 94-100). U Sjedinjenim Američkim Državama je, u istom vremenskom razdoblju, postojalo 94%-tno smanjenje invazivne pneumokokne bolesti izazvane serotipom cjepiva u pojedinaca u dobi do 5 godina, u usporedbi s onim prije cijepljenja (1998/99). Usporedno s time, invazivna pneumokokna bolest izazvana serotipom cjepiva u pojedinaca u dobi većoj od 5 godina bila je smanjena za 62%. Ovaj neizravni učinak ili učinak kolektivnog imuniteta posljedica je smanjenog prijenosa serotipova cjepiva s imunizirane male djece na ostatak populacije i poklapa se sa smanjenim kliconoštvom u nazofarinksu serotipova cjepiva.

U Quebecu u Kanadi, Prevenar je uveden u dobi od 2, 4 i 12 mjeseca u sklopu programa nadoknade jednokratnom dozom u djece u dobi do 5 godina. Tijekom prve dvije godine programa, kad je pokriveno više od 90% populacije, opažena učinkovitost protiv invazivne pneumokokne bolesti prouzročene serotipovima cjepiva iznosila je 93% (95% CI 75-98) za seriju s 2 doze u dojenčadi i 100% (95% CI 91- 100) za punu seriju.

Preliminarni podaci iz Engleske i Walesa zabilježeni manje od 1 godine nakon uvođenja rutinske imunizacije u dobi od 2, 4 i 13 mjeseci s programom nadoknade jednokratnom dozom za djecu u dobi od 13 do 23 mjeseca pokazuju da bi učinkovitost ovog rasporeda mogla biti slabija protiv serotipa 6B nego protiv drugih serotipova cjepiva.

Učinkovitost primarne serije s dvije doze protiv pneumonije i akutne upale srednjeg uha nije ustanovljena.

Dodatni podaci o imunogenosti

Imunogenost Prevenara ispitana je u multicentričnom ispitivanju otvorenog tipa u 49 dojenčadi s anemijom srpastih stanica. Djeca su bila cijepljena Prevenarom (3 doze u razmaku od jednog mjeseca nakon dobi od 2 mjeseca), a 46 ove djece također je primilo 23-valentno pneumokokno polisaharidno cjepivo u dobi od 15-18 mjeseci. Nakon primarne imunizacije, 95,6% ispitanika imalo je razine protutijela od najmanje 0,35 µg/ml na svih sedam serotipova koji se nalaze u Prevenaru. Značajno povećanje primijećeno je u koncentraciji protutijela na sedam serotipova nakon cijepljenja polisaharidnim cjepivom, što pokazuje da je imunološko pamćenje bilo dobro uspostavljeno.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Ispitivanjem intramuskularne toksičnosti ponovljene doze (13 tjedana, 5 injekcija, jedna svaka tri tjedna) pneumokoknog konjugiranog cjepiva u kunića nisu dokazani nikakvi značajni lokalni ili sistemski toksični učinci.

Ispitivanja supkutane toksičnosti ponovljene doze (13 tjedna, 7 injekcija kliničke doze, jedna svaki drugi tjedan, nakon čega slijedi četverotjedno razdoblje oporavka) Prevenara u štakora i majmuna nisu otkrila nikakav dokaz značajnih lokalnih ili sistemskih toksičnih učinaka.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

natrijev klorid voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

3 godine

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2 C – 8 C). Ne zamrzavati.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

0,5 ml suspenzije za injekciju u bočici (staklo tipa I) s čepom od sive butilne gume.

Veličine pakovanja:

1 ili 10 bočica bez štrcaljki/igala.

1 bočica sa štrcaljkom i 2 igle (1 za izvlačenje, 1 za injekciju).

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Tijekom čuvanja se mogu primijetiti bijeli talog i bistri supernatant.

Cjepivo prije primjene treba dobro protresti da bi se dobila homogena bijela suspenzija i mora ga se vizualno pregledati da ne sadrži čestice i/ili da nema promjene u fizičkom izgledu. Nemojte primijeniti cjepivo ako sadržaj izgleda drugačije.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/00/167/001

EU/1/00/167/002

EU/1/00/167/005

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET/ DATUM OBNOVE ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Datum prvog odobrenja: 02.02.2001

Datum posljednje obnove: 02.02.2011

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Podrobnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranicama Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Prevenar suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Cjepivo protiv pneumokoka, saharidno, konjugirano, adsorbirano

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza od 0,5 ml sadrži:

 

Pneumokokni polisaharid serotipa 4*

2 mikrograma

Pneumokokni polisaharid serotipa 6B*

4 mikrograma

Pneumokokni polisaharid serotipa 9V*

2 mikrograma

Pneumokokni polisaharid serotipa 14*

2 mikrograma

Pneumokokni polisaharid serotipa 18C*

2 mikrograma

Pneumokokni polisaharid serotipa 19F*

2 mikrograma

Pneumokokni polisaharid serotipa 23F*

2 mikrograma

* Konjugirani na proteinski nosač CRM197 i adsorbirani na aluminijev fosfat (0,5 mg)

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

Cjepivo je homogena bijela suspenzija.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Aktivna imunizacija protiv bolesti uzrokovanih serotipovima 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F i 23F bakterije Streptococcus pneumoniae (uključujući sepsu, meningitis, pneumoniju, bakterijemiju i akutnu upalu srednjeg uha) u dojenčadi i djece u dobi od 2 mjeseca do 5 godina (vidjeti dijelove 4.2, 4.4 i 5.1).

Broj doza koji se primjenjuje u različitih dobnih skupina vidjeti u dijelu 4.2.

Primjenu Prevenara treba odrediti na temelju službenih preporuka, uzimajući pritom u obzir učinak invazivne bolesti u različitih dobnih skupina kao i razlike u epidemiologiji serotipova u različitim geografskim područjima (vidjeti dijelove 4.4, 4.8 i 5.1).

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Raspored imunizacije za Prevenar treba se temeljiti na službenim preporukama.

Dojenčad u dobi od 2 do 6 mjeseci:

Prva serija cijepljenja za dojenčad sastoji se od tri doze, svaka po 0,5 ml, s time da se prva doza obično daje u dobi od 2 mjeseca a sljedeće doze u razmaku od najmanje 1 mjeseca između doza. Četvrta se doza preporučuje u drugoj godini života.

Alternativno, kad se Prevenar daje u sklopu rutinskog programa imunizacije dojenčadi, u obzir dolazi i raspored s dvije doze. Prva se doza može dati od 2. mjeseca života, druga doza najmanje 2 mjeseca nakon prve, a treća (docjepljivanje tj. „booster“) doza u dobi od 11 do 15 mjeseci (vidjeti dio 5.1).

Prethodno necijepljena starija dojenčad i djeca:

Dojenčad u dobi od 7 do 11 mjeseci: dvije doze, svaka od 0,5 ml, s razmakom od najmanje 1 mjeseca između doza. Treća se doza preporučuje u drugoj godini života.

Djeca u dobi od 12 do 23 mjeseca: dvije doze, svaka od 0,5 ml, s razmakom od najmanje 2 mjeseca između doza.

Djeca u dobi od 24 mjeseca do 5 godina: jedna jednokratna doza.

Nije ustanovljena potreba za docjepljivanjem nakon imunizacije prema ovim rasporedima.

Način primjene

Cjepivo treba dati intramuskularnom injekcijom. Za mjesto primjene, prednost se daje anterolateralnoj strani natkoljenice (musculus vastus lateralis) u dojenčadi ili deltoidni mišić na nadlaktici u male djece.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari ili na toksoid difterije.

Kao i kod drugih cjepiva, primjenu Prevenara treba odgoditi u osoba s teškom, akutnom febrilnom bolešću. Međutim, ako je prisutna blaža infekcija poput prehlade, nije potrebno odgađati cijepljenje.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Kao i sa svim cjepivima koja se daju injiciranjem, uvijek je potrebno imati pri ruci odgovarajuću medicinsku terapiju i mogućnost nadzora u slučaju rijetkog nastanka anafilaktičke reakcije nakon primjene ovog cjepiva.

Nemojte primjenjivati Prevenar intravenski.

Potrebno je uzeti u obzir mogući rizik od apneje i potrebu za nadzorom disanja tijekom 48 do 72 sata nakon primjene primarne serije imunizacije u nedonoščadi koja su bila vrlo rano rođena (rođeni 28 tjedana gestacije) te osobito u one koja je rođena s nezrelim dišnim sustavom. Budući da je korist od cijepljenja ove skupine dojenčadi velika, cijepljenje ne treba uskratiti niti odgađati.

Prevenar neće pružiti zaštitu od drugih serotipova bakterije Streptococcus pneumoniae osim onih uključenih u cjepivo, kao niti od drugih mikroorganizama koji uzrokuju invazivnu bolesti ili upalu srednjeg uha.

Ovo se cjepivo ne smije davati dojenčadi i djeci s trombocitopenijom ili nekim poremećajem koagulacije koji je kontraindikacija za intramuskularne injekcije, osim ako je moguća korist jasno veća od rizika primjene.

Iako može nastupiti djelomičan odgovor protutijela na toksoid difterije, imunizacija ovim cjepivom nije zamjena za rutinsku imunizaciju protiv difterije.

U djece u dobi od 2 do 5 godina primjenjivala se imunizacija jednom dozom. Opažena je veća stopa lokalnih reakcija u djece starije od 24 mjeseca u usporedbi s dojenčadi (vidjeti dio 4.8).

Djeca s narušenim imunološkim odgovorom, bilo zbog primjene imunosupresivne terapije, genetskog defekta, infekcije HIV-om ili nekog drugog uzroka, mogu imati slabiji odgovor protutijela na aktivnu imunizaciju.

Ograničeni podaci pokazuju da Prevenar (primarna serija od tri doze) izaziva prihvatljiv imunološki odgovor u dojenčadi s anemijom srpastih stanica, uz sigurnosni profil koji je sličan onome opaženom u skupina u kojih nema visokog rizika (vidjeti dio 5.1). Još nisu dostupni podaci o sigurnosti i imunogenosti u drugim skupinama djece s posebno visokim rizikom od invazivne pneumokokne bolesti (npr. djeca s drugim urođenim ili stečenim poremećajem funkcije slezene, HIV-infekcijom, zloćudnom bolešću, nefrotskim sindromom). Cijepljenje djece u visokorizičnim skupinama treba razmotriti zasebno u svakom pojedinom slučaju.

Djeca mlađa od 2 godine trebaju primiti odgovarajuću seriju cjepiva Prevenar za njihovu dob (vidjeti dio 4.2). Primjena konjugiranog pneumokoknog cjepiva ne može zamijeniti primjenu 23-valentnog pneumokoknog polisaharidnog cjepiva u djece u dobi ≥ 24 mjeseci koja imaju neku bolest (kao što je anemija srpastih stanica, asplenija, HIV-infekcija, kronična bolest ili su imunokompromitirana), zbog koje su izložena većem riziku od invazivne bolesti prouzročene bakterijom Streptococcus pneumoniae. Kad god se to preporučuje, rizična djeca u dobi ≥ 24 mjeseci koja su već primila Prevenar trebaju primiti 23- valentno pneumokokno polisaharidno cjepivo. Vremenski razmak između primjene konjugiranog pneumokoknog cjepiva (Prevenar) i 23-valentnog polisaharidnog pneumokoknog cjepiva ne smije biti manji od 8 tjedana. Nema dostupnih podataka koji bi pokazivali može li primjena 23-valentnog polisaharidnog pneumokoknog cjepiva djeci koja prethodno nisu bila cijepljena ili djeci cijepljenoj Prevenarom rezultirati slabijim odgovorom na daljnje doze Prevenara.

Liječnik mora biti upoznat s podacima iz kliničkih ispitivanja koji pokazuju da je stopa febrilnih reakcija veća kad se Prevenar primjenjuje istovremeno s heksavalentnim cjepivima (DTaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB) nego nakon primjene samo heksavalentnih cjepiva. Te su reakcije većinom bile umjereno teške (manje ili jednake 39°C) i prolazne (vidjeti dio 4.8).

Liječenje antipireticima treba započeti sukladno lokalnim smjernicama.

Profilaksa antipireticima preporučuje se:

-u sve djece koja primaju Prevenar istovremeno s celularnim cjepivima protiv pertusisa, zbog visoke stope febrilnih reakcija (vidjeti dio 4.8).

-u djece s konvulzivnim poremećajima ili febrilnim konvulzijama u povijesti bolesti.

Kao i svako drugo cjepivo, Prevenar ne mora zaštiti sve pojedince koji su primili to cjepivo od pneumokokne bolesti. Osim toga, u pogledu serotipova cjepiva, očekuje se da će zaštita od upale srednjeg uha biti znatno niža od zaštite od invazivne bolesti. Budući da upalu srednjeg uha uzrokuju mnogi drugi mikroorganizmi osim serotipova pneumokoka sadržanih u cjepivu, očekivana zaštita od upale srednjeg uha bit će slaba (vidjeti dio 5.1).

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Prevenar se može primijeniti istovremeno s drugim pedijatrijskim cjepivima u skladu s preporučenim rasporedima imunizacije. Različita cjepiva koja se injiciraju uvijek treba dati na različita mjesta na tijelu.

Imunološki odgovor na rutinski primjenjivana pedijatrijska cjepiva koja se daju istovremeno s Prevenarom, ali se ubrizgavaju na različita mjesta, procijenio se u 7 kontroliranih kliničkih ispitivanja. Odgovor protutijela na Hib tetanus proteinski konjugat (PRP-T) i cjepiva protiv tetanusa i hepatitisa B (HepB) bio je sličan onome u kontrolnim skupinama. Kod cjepiva HIB konjugiranog na CRM opažen je pojačan odgovor protutijela na Hib i difteriju u dojenačke serije. Kod docjepljivanja opažena je nešto niža razina Hib protutijela, ali sva su djeca imala zaštitnu razinu. Primijećen je i nedosljedno smanjen odgovor na antigene pertusisa, kao i na inaktivirano cjepivo protiv poliomijelitisa (IPV). Klinička važnost ovih

interakcija nije poznata. Ograničeni rezultati i ispitivanja otvorenog tipa pokazali su prihvatljive odgovore na MMR i varicellae.

Podaci o istovremenoj primjeni Prevenara s cjepivom Infanrix hexa (DTaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB cjepivo) pokazali su da nema klinički važne interferencije između odgovora protutijela na svaki od ovih pojedinih antigena kad se daje kao primarno cijepljenje od 3 doze.

Trenutno nema dovoljno dostupnih podataka o interferenciji kod istovremene primjene drugih heksavalentnih cjepiva s Prevenarom.

U kliničkom ispitivanju koje je uspoređivalo zasebnu i istovremenu primjenu Prevenara (tri doze u 2., 3,5. i 6. mjesecu i docjepljivanje u približno 12. mjesecu) i Meningiteca (meningokokno C konjugirano cjepivo; dvije doze u 2. i 6. mjesecu i doza za docjepljivanje u približno 12. mjesecu) nije bilo dokaza imunološke interferencije između ova dva konjugirana cjepiva nakon primjene primarne serije ili doze za docjepljivanje.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Prevenar nije namijenjen za primjenu u odraslih. Nema dostupnih podataka o primjeni tijekom trudnoće ili dojenja u ljudi i iz reproduktivnih ispitivanja na životinjama.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Nije relevantno.

4.8 Nuspojave

Sigurnost cjepiva procijenila se u različitim kontroliranim kliničkim ispitivanjima koja su uključila više od 18 000 zdrave dojenčadi (u dobi od 6 tjedana do 18 mjeseci). Većina iskustava u pogledu sigurnosti dolazi iz ispitivanja djelotvornosti u kojem je 17 066 dojenčadi primilo 55 352 doza Prevenara. Također se procijenila sigurnost u prethodno necijepljene starije djece.

U svim se ispitivanjima Prevenar primijenio istovremeno s preporučenim cjepivima za djecu.

Među najčešće zabilježenim nuspojavama bile su reakcije na mjestu primjene injekcije i vrućica.

Nije opaženo dosljedno povećanje lokalnih ili sistemskih reakcija kod ponovljenih doza tijekom primarne serije ili kod docjepljivanja, osim što je kod primjene doze docjepljivanja primijećena povećana stopa prolazne osjetljivosti na dodir (36,5 %) i osjetljivosti koja je ometala pokretanje ekstremiteta (18,5 %).

U starije djece koja su primila jednu dozu cjepiva primijećena je veća stopa lokalnih reakcija od one prethodno opisane za dojenačku dob. Ove su reakcije prvenstveno bile prolazne naravi. U ispitivanju provedenom nakon odobrenja cjepiva koje je uključilo 115 djece u dobi između 2 i 5 godina, osjetljivost na dodir bila je zabilježena u 39,1% djece; u 15,7% djece ta je osjetljivost ometala pokretanje ekstremiteta. Crvenilo je bilo zabilježeno u 40,0% djece, a otvrdnuće je bilo zabilježeno u 32,2% ispitanika. Crvenilo promjera > 2 cm je zabilježeno u 22,6%, a otvrdnuće promjera > 2 cm u 13,9% djece.

Kad se Prevenar primjenjivao istovremeno s heksavalentnim cjepivima (DTaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), vrućica od ≥ 38°C po dozi bila je zabilježena u 28,3% do 48,3% dojenčadi u skupini koja je primala Prevenar i heksavalentno cjepivo u isto vrijeme u usporedbi s 15,6% do 23,4% u skupini koja je primala samo heksavalentno cjepivo. Vrućica viša od 39,5°C po dozi bila je opažena u 0,6% do 2,8% dojenčadi koja je primala Prevenar i heksavalentna cjepiva (vidjeti dio 4.4).

Reaktogenost je bila veća u djece koja su istovremeno primala celularna cjepiva protiv pertusisa. U jednom ispitivanju, koje je uključilo 1662 djece, zabilježena je vrućica od 38°C u 41,2% djece koja su

primila Prevenar istovremeno s DTP-om u usporedbi s 27,9% u kontrolnoj skupini. Vrućica viša od 39°C bila je zabilježena u 3,3% djece u usporedbi s 1,2% u kontrolnoj skupini.

Nuspojave zabilježene u kliničkim ispitivanjima ili razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet navedene su u sljedećoj tablici prema klasifikaciji organskih sustava i učestalosti za sve dobne skupine:

Učestalost se definira na sljedeći način: Vrlo često ( 1/10)

Često ( 1/100 do < 1/10)

Manje često ( 1/1000 do < 1/100) Rijetko ( 1/10 000 do < 1/1000) Vrlo rijetko (< 1/10 000)

Unutar svake skupine po učestalosti nuspojave su prikazane slijedom prema sve manjoj ozbiljnosti.

Poremećaji krvi i limfnog sustava:

Vrlo rijetko: limfadenopatija ograničena na regiju mjesta primjene injekcije

Poremećaji imunološkog sustava:

Rijetko:reakcije preosjetljivosti kao što su anafilaktičke/anafilaktoidne reakcije uključujući šok, angioneurotski edem, bronhospazam, dispneja, edem lica

Poremećaji živčanog sustava:

Rijetko:

napadaji, uključujući febrilne konvulzije

Poremećaji probavnog sustava:

Vrlo često:

povraćanje, proljev, slabiji apetit

Poremećaji kože i potkožnog tkiva:

Manje često:

osip/urtikarija

Vrlo rijetko:

multiformni eritem

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene:

Vrlo često:

reakcije na mjestu primjene injekcije (npr. eritem, otvrdnuće/otok, bol/osjetljivost na

 

dodir); vrućica 38°C, razdražljivost, plakanje, omamljenost, nemiran san

Često:

otok/otvrdnuće i eritem > 2,4 cm na mjestu primjene injekcije, osjetljivost koja ometa

 

kretnje, vrućica > 39°C.

Rijetko:

hipotono-hiporesponzivne epizode, reakcije preosjetljivosti na mjestu primjene

 

injekcije (npr., dermatitis, pruritus, urtikarija), crvenilo praćeno osjećajem užarenosti.

Apneja u vrlo rano rođene nedonoščadi ( 28 tjedana gestacije) (vidjeti dio 4.4).

4.9 Predoziranje

Zabilježeni su slučajevi predoziranja Prevenarom, uključujući slučajeve primjene viših doza od preporučenih i slučajeve kad je sljedeća doza bila primijenjena vremenski bliže prethodnoj dozi nego što je preporučeno. U većine pojedinaca nisu bile zabilježene nuspojave. Općenito su nuspojave zabilježene uz predoziranje bile zabilježene i uz preporučene jednokratne doze Prevenara.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: pneumokokna cjepiva, ATK oznaka: J07AL02

Imunogenost

Nakon primarne serije od tri doze Prevenara u dojenčadi i nakon docjepljivanja primijećena su značajno povišena protutijela (mjereno ELISA-om) na sve serotipove cjepiva, iako se geometrijski prosjek vrijednosti koncentracija razlikovao između 7 serotipova. Također se pokazalo da Prevenar izaziva stvaranje funkcionalnih protutijela (mjerena opsonofagocitozom) na sve serotipove cjepiva nakon primarne serije. Dugotrajna prisutnost protutijela nije se ispitivala nakon primjene primarne serije u dojenčadi uz docjepljivanje ili nakon primjene jedne primarne doze u starije djece. Primjena nekonjugiranih pneumokoknih polisaharida u 13. mjesecu nakon primjene primarne serije Prevenara izazvala je anamnestički odgovor protutijela na 7 serotipova uključenih u cjepivo, što pokazuje da je došlo do primarne reakcije (engl. priming).

Imunogenost primarne serije od dvije doze u dojenčadi uz dozu docjepljivanja u dobi od približno godinu dana zabilježena je u nekoliko ispitivanja. Većinom su podaci pokazali je da su protutijela u manjeg dijela dojenčadi postigla koncentraciju od ≥0,35 μg/ml (referentna koncentracija protutijela koju preporučuje SZO)2 na serotipove 6B i 23F nakon primarne serije od dvije doze kad se izravno ili neizravno usporedila s primarnom serijom od tri doze. Osim toga, geometrijski prosjek vrijednosti koncentracije protutijela na većinu serotipova nakon serije od dvije doze u dojenačkoj dobi bili su niži nego nakon serije od tri doze u dojenačkoj dobi. Međutim, odgovori protutijela na dozu docjepljivanja u male djece nakon serije od dvije ili tri doze u dojenčadi bili su slični za svih 7 serotipova cjepiva i ukazivali su na to da oba rasporeda cijepljenja dojenčadi izazivaju odgovarajuću primarnu reakciju.

Značajno povišena protutijela (mjereno ELISA-om) na sve serotipove cjepiva opažena su nakon primjene jednokratnih doza Prevenara djeci u dobi od 2 do 5 godina. Koncentracije protutijela bile su slične onima koje su se postigle nakon serije od tri doze u dojenčadi i doze za docjepljivanje u dobi manjoj od 2 godine. Nisu provedena ispitivanja djelotvornosti u populacije u dobi od 2 do 5 godina.

Djelotvornost primarne serije od dvije doze u dojenčadi uz dozu za docjepljivanje nije ustanovljena u kliničkom ispitivanju, a kliničke posljedice niže koncentracije protutijela na serotipove 6B i 23F nakon serije od dvije doze u dojenčadi nisu poznate.

Djelotvornost protiv invazivne bolesti

Djelotvornost protiv invazivne bolesti procijenila se na populaciji u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je pokrivenost serotipovima cjepiva iznosi 80% do 89%. Epidemiološki podaci između 1988. i 2003. godine pokazuju da je pokrivenost u Europi manja i da se razlikuje od zemlje do zemlje. Stoga bi Prevenar trebao pokriti 54% do 84% izolata invazivne pneumokokne bolesti u djece u Europi mlađe od 2 godine. U Europi, u djece u dobi između 2 i 5 godina, Prevenar bi trebao pokriti oko 62% do 83% kliničkih izolata odgovornih za invazivnu pneumokoknu bolest. Procjenjuje se da bi više od 80% sojeva rezistentnih na antibiotike bilo pokriveno serotipovima uključenima u cjepivo. Pokrivenost serotipovima cjepiva u pedijatrijske populacije smanjuje se s povećanjem dobi. Smanjenje incidencije invazivne pneumokokne bolesti opaženo u starije djece može djelomično biti posljedica prirodno stečenog imuniteta.

Djelotvornost protiv invazivne bolesti procijenjena je u velikom randomiziranom, dvostruko slijepom kliničkom ispitivanju u multietničkoj populaciji u Sjevernoj Kaliforniji (ispitivanje Kaiser Permanente). Više od 37 816 dojenčadi bilo je imunizirano pomoću Prevenara ili kontrolnog cjepiva (konjugirano cjepivo protiv meningokoka skupine C) u dobi od 2, 4, 6 i 12-15 mjeseci. U vrijeme ispitivanja, serotipovi uključeni u cjepivo bili su odgovorni za 89% slučajeva invazivne pneumokokne bolesti.

2 Tehničko izvješće Svjetske zdravstvene organizacije br. 927 iz 2005.; Dodatak serološki kriteriji za izračunavanje i licenciranje novih formulacija konjugiranog pneumokoknog cjepiva za primjenu u dojenčadi.

Ukupno je bilo 52 slučaja invazivne bolesti prouzročene serotipovima cjepiva tijekom razdoblja slijepog praćenja do 20. travnja 1999. godine. Procijenilo se da je djelotvornost cjepiva specifično protiv određenih serotipova iznosila 94% (95 % CI: 81, 99) u populacije planirane za liječenje (engl. the intent-to-treat population) i 97% (95 % CI: 85, 100) u populacije liječene prema protokolu (potpuno imunizirani) (40 slučajeva). Procjenjuje se da je u Europi raspon učinkovitosti u djece mlađe od 2 godine od 51% do 79% kad se razmatra pokrivenost cjepivom protiv serotipova koji uzrokuju invazivnu bolest.

Djelotvornost protiv upale pluća

U ispitivanju Kaiser Permanente, djelotvornost je iznosila 87,5% (95 % CI: 7, 99) protiv bakterijske upale pluća izazvane serotipovima S. pneumoniae sadržanima u cjepivu.

Procijenila se i učinkovitost protiv nebakterijske upale pluća(nije provedena mikrobiološka potvrda dijagnoze). Budući da mnogi patogeni, osim serotipova pneumokoka zastupljenih u cjepivu, mogu izazvati upalu pluća u djece, očekuje se da će zaštita protiv svih kliničkih upala pluća biti manja nego protiv invazivne pneumokokne bolesti. U analizi populacije prema protokolu, procijenjeno smanjenje rizika od prve epizode kliničke upale pluća s promjenama na rendgenogramu pluća (definirane kao prisutnost infiltrata, izljeva ili konsolidacije iznosila je 35% (95% CI: 4, 56).

Djelotvornost protiv upale srednjeg uha

Akutna upala srednjeg uha različite etiologije česta je bolest u djece. Bakterije mogu biti odgovorne za 60- 70% kliničkih epizoda akutne upale srednjeg uha. Pneumokok je odgovoran za 30-40% svih bakterijskih akutnih upala srednjeg uha i većeg postotka teških akutnih upala srednjeg uha. Teoretski, Prevenar bi mogao spriječiti oko 60-80% serotipova koji uzrokuju pneumokoknu akutnu upalu srednjeg uha. Procjenjuje se da bi Prevenar mogao spriječiti 6-13% svih kliničkih epizoda akutne upale srednjeg uha.

Djelotvornost Prevenara protiv akutne upale srednjeg uha procijenila se u randomiziranom, dvostruko slijepom kliničkom ispitivanju u 1662 dojenčadi u Finskoj koja su bila imunizirana pomoću Prevenara ili kontrolnog cjepiva (cjepivo protiv hepatitisa B) u dobi od 2, 4, 6 i 12-15 mjeseci. Procjena djelotvornosti cjepiva u sprječavanju akutne upale srednjeg uha uzrokovane serotipovima cjepiva, što je bio primarni ishod ispitivanja, iznosila je 57% (95% CI: 44, 67) prema analizi populacije prema protokolu i 54% (95% CI: 41, 64) prema analizi populacije planirane za liječenje. U imuniziranih ispitanika opaženo je povećanje od 33% (95% CI: -1, 80) akutnih upala srednjeg uha izazvanih serološkim skupinama koje nisu uključene u cjepivo. Međutim, ukupna korist bila je smanjenje incidencije svih pneumokoknih akutnih upala srednjeg uha za 34% (95% CI: 21, 45). Cjepivo je smanjilo ukupni broj epizoda upale srednjeg uha bez obzira na etiologiju za 6% (95% CI: -4, 16).

Podskupina djece u ovom ispitivanju pratila se do dobi od 4 do 5 godina. Tijekom praćenja, djelotvornost cjepiva protiv čestih upala srednjeg uha (definiranih kao najmanje 3 epizode u 6 mjeseci) iznosila je 18% (95% CI: 1, 32), za kroničnu upalu srednjeg uha s izljevom 50% (95% CI: 15, 71), a za postavljanje cjevčice za timpanostomiju 39% (95% CI: 4, 61).

Djelotvornost Prevenara protiv akutnih upala srednjeg uha procijenila se kao sekundarni ishod u ispitivanju Kaiser Permanente. Djeca su bila praćena do dobi od 3,5 godine. Učinak cjepiva na ukupni broj epizoda upala srednjeg uha bez obzira na etiologiju bio je smanjenje za 7% (95% CI: 4, 10). Prema analizi populacije prema protokolu, cjepivo je smanjilo redicivirajuće akutne upale srednjeg uha (definirane kao 3 epizode u šest mjeseci ili 4 epizode u jednoj godini) za 9% (95 % CI: 3, 15) odnosno recidivirajuću akutnu upalu srednjeg uha (5 epizoda u šest mjeseci ili 6 epizoda u jednoj godini) za 23% (95% CI: 7, 36). Postavljanje cjevčice za timpanostomiju bilo je smanjeno za 24% (95% CI: 12, 35) prema analizi populacije prema protokolu, a za 23% (95% CI: 11, 34) prema analizi populacije planirane za liječenje.

Učinkovitost

Učinkovitost Prevenara protiv invazivne pneumokokne bolesti (koja se sastoji od zaštite koju pruža cjepivo i kolektivnog imuniteta zbog smanjenog širenja serotipova cjepiva u populaciji) procijenila se u nacionalnim programima imunizacije u kojima se primjenjuju serije od tri doze ili dvije doze u dojenčadi, s time da se kod obje primjenjuju doze za docjepljivanje.

U Sjedinjenim Američkim Državama je 2000. godine uvedeno generalizirano cijepljenje Prevenarom u seriji od četiri doze u dojenčadi i program nadoknade cijepljenja u djece u dobi do 5 godina. Učinkovitost cjepiva protiv invazivne pneumokokne bolesti prouzročene serotipovima cjepiva procijenila se u djece u dobi od 3 do 59 mjeseci u prve četiri godine od uvođenja programa. U usporedbi s izostankom cijepljenja, procijenjena (engl. point-estimate) učinkovitost 2, 3 odnosno 4 doze dane u sklopu rasporeda cijepljenja dojenčadi bila je slična: 96% (95% CI 88-99); 95% (95% CI 88-99) odnosno 100% (95% CI 94-100). U Sjedinjenim Američkim Državama je, u istom vremenskom razdoblju, postojalo 94%-tno smanjenje invazivne pneumokokne bolesti izazvane serotipom cjepiva u pojedinaca u dobi do 5 godina, u usporedbi s onim prije cijepljenja (1998/99). Usporedno s time, invazivna pneumokokna bolest izazvana serotipom cjepiva u pojedinaca u dobi većoj od 5 godina bila je smanjena za 62%. Ovaj neizravni učinak ili učinak kolektivnog imuniteta posljedica je smanjenog prijenosa serotipova cjepiva s imunizirane male djece na ostatak populacije i poklapa se sa smanjenim kliconoštvom u nazofarinksu serotipova cjepiva.

U Quebecu u Kanadi, Prevenar je uveden u dobi od 2, 4 i 12 mjeseca u sklopu programa nadoknade jednokratnom dozom u djece u dobi do 5 godina. Tijekom prve dvije godine programa, kad je pokriveno više od 90% populacije, opažena učinkovitost protiv invazivne pneumokokne bolesti prouzročene serotipovima cjepiva iznosila je 93% (95% CI 75-98) za seriju s 2 doze u dojenčadi i 100% (95% CI 91- 100) za punu seriju.

Preliminarni podaci i Engleske i Walesa zabilježeni manje od 1 godine nakon uvođenja rutinske imunizacije u dobi od 2, 4 i 13 mjeseci s programom nadoknade jednokratnom dozom za djecu u dobi od 13 do 23 mjeseca pokazuju da bi učinkovitost ovog rasporeda mogla biti slabija protiv serotipa 6B nego protiv drugih serotipova cjepiva.

Učinkovitost primarne serije s dvije doze protiv pneumonije i akutne upale srednjeg uha nije ustanovljena.

Dodatni podaci o imunogenosti

Imunogenost Prevenara ispitana je u multicentričnom ispitivanju otvorenog tipa u 49 dojenčadi s anemijom srpastih stanica. Djeca su bila cijepljena Prevenarom (3 doze u razmaku od jednog mjeseca nakon dobi od 2 mjeseca), a 46 ove djece također je primilo 23-valentno pneumokokno polisaharidno cjepivo u dobi od 15-18 mjeseci. Nakon primarne imunizacije, 95,6% ispitanika imalo je razine protutijela od najmanje 0,35 µg/ml na svih sedam serotipova koji se nalaze u Prevenaru. Značajno povećanje primijećeno je u koncentraciji protutijela na sedam serotipova nakon cijepljenja polisaharidnim cjepivom, što pokazuje da je imunološko pamćenje bilo dobro uspostavljeno.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Ispitivanjem intramuskularne toksičnosti ponovljene doze (13 tjedana, 5 injekcija, jedna svaka tri tjedna) pneumokoknog konjugiranog cjepiva u kunića nisu dokazani nikakvi značajni lokalni ili sistemski toksični učinci.

Ispitivanja supkutane toksičnosti ponovljene doze (13 tjedna, 7 injekcija kliničke doze, jedna svaki drugi tjedan, nakon čega slijedi četverotjedno razdoblje oporavka) Prevenara u štakora i majmuna nisu otkrila nikakav dokaz značajnih lokalnih ili sistemskih toksičnih učinaka.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

natrijev klorid voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3 Rok valjanosti

4 godine

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2 C – 8 C). Ne zamrzavati.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki (staklo tipa I) s klipom (polipropilen), čepom klipa (siva butilna guma koja ne sadrži lateks) i zaštitnom kapicom (siva butilna guma koja ne sadrži lateks).

Veličine pakovanja:

1 ili 10 napunjenih štrcaljki s iglom ili bez igle.

Višestruko pakovanje od 5 pakovanja s 10 napunjenih štrcaljki bez igle.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Tijekom čuvanja se mogu primijetiti bijeli talog i bistri supernatant.

Cjepivo prije primjene treba dobro protresti da bi se dobila homogena bijela suspenzija i mora ga se vizualno pregledati da ne sadrži čestice i/ili da nema promjene u fizičkom izgledu. Nemojte primijeniti cjepivo ako sadržaj izgleda drugačije.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/00/167/003

EU/1/00/167/004

EU/1/00/167/006

EU/1/00/167/007

EU/1/00/167/008

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET/ DATUM OBNOVE ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Datum prvog odobrenja: 02.02.2001

Datum posljednje obnove: 02.02.2011

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Podrobnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranicama Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept