Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qutenza (capsaicin) – Uputa o lijeku - N01BX04

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaQutenza
ATK šifraN01BX04
Tvarcapsaicin
ProizvođačGrunenthal GmbH

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Qutenza 179 mg flaster za kožu kapsaicin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Qutenza i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Qutenzu

3.Kako primjenjivati Qutenzu

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Qutenzu

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Qutenza i za što se koristi

Qutenza sadržava kapsaicin i pripada grupi lijekova zvanih anestetici.

Qutenza je indicirana za liječenje periferne neuropatske boli u odraslih bolesnika, sama ili u kombinaciji s drugim lijekovima za ublažavanje boli.

Qutenza se primjenjuje za ublažavanje boli u osoba koje imaju bolove zbog oštećenja živaca u koži.

Oštećenje živaca u Vašoj koži može nastati kao posljedica raznih bolesti poput herpes zostera, HIV- infekcije, dijabetesa, određenih lijekova i drugih stanja. Možete osjetiti ublažavanje boli između prvog i trećeg tjedna primjene.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Qutenzu

Nemojte uzimati Qutenzu

ako ste alergični na kapsaicin, čili papričice ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Posavjetujte se s Vašim liječnikom prije uporabe Qutenze.

Nemojte stavljati Qutenzu u području glave ili lica.

Nemojte stavljati Qutenzu na oštećenu kožu ili otvorene rane.

Nemojte dodirivati Qutenzu ili druge materijale koji su bili u dodiru s liječenim područjem kože jer to može prouzročiti žarenje ili bockanje. Nemojte dodirivati oči, usta i druga osjetljiva područja jer može uzrokovati nadražaj i bol. Jače udisanje na nos ili usta u blizini flastera Qutenza može prouzročiti kašljanje, nadražaj grla ili kihanje.

Normalno je osjetiti bockanje na koži ili crvenilo i žarenje kože tijekom i kratko vrijeme nakon liječenja Qutenzom. Zbog boli Vam se može povisiti krvni tlak pa će Vam liječnik mjeriti krvni tlak nekoliko puta tijekom liječenja. Ako će Vas jako boljeti, liječnik će primijeniti lokalne hladne obloge i dati Vam lijek protiv bolova. Ako osjetite vrlo jaku bol, zamolite liječnika da ukloni flaster.

Nakon primjene kapsaicina bile su opažene uglavnom male, kratkotrajne promjene u mogućnosti osjeta kada je nešto vruće ili oštro.

Ako imate nestabilni ili slabo kontrolirani povišeni krvni tlak ili ste imali srčane tegobe, liječnik će prije početka liječenja Qutenzom razmotriti rizik od nuspojava za Vaše srce ili krvni tlak zbog mogućeg stresa prouzročenog postupkom.

Ako uzimate visoke doze opioida, možda nećete odgovoriti na peroralne opioidne analgetike kad ih uzmete zbog akutne boli tijekom ili nakon postupka liječenja. U tom će slučaju Vaš liječnik primijeniti druge mjere za ublažavanje bola nakon liječenja Qutenzom.

Djeca i adolescenti

Qutenza se ne preporučuje za liječenje bolesnika u dobi manjoj od 18 godina.

Drugi lijekovi i Qutenza

Qutenza djeluje lokalno na Vašu kožu pa se ne očekuje da će utjecati na druge lijekove. Obavijestite svog liječnika ako uzimate, ako ste nedavno uzimali ili ćete uzeti bilo koje druge lijekove.

Qutenza s hranom i pićem

Ne očekuje se utjecaj hrane ili pića na Qutenzu zbog njezinog lokalnog djelovanja na kožu.

Trudnoća i dojenje

Qutenzu treba primjenjivati s oprezom ako ste trudni i/ili dojite. Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni, ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja učinaka Qutenze na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Za vrijeme primjene Qutenze, u krvotoku mogu vrlo kratko biti prisutne samo vrlo male količine djelatne tvari. Stoga je mala vjerojatnost da će Qutenza imati ikakve izravne učinke na Vašu sposobnost koncentracije ili upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Gel za čišćenje lijeka Qutenza sadrži butilhidroksianizol

Gel za čišćenje za Qutenzu sadrži butilhidroksianizol, koji može prouzročiti lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis) ili nadraženost očiju i sluznica.

3.Kako primjenjivati Qutenzu

Ne smije se primijeniti više od 4 flastera odjednom.

Qutenzu smije primjenjivati samo Vaš liječnik ili medicinska sestra pod nadzorom liječnika.

Qutenza je za primjenu na kožu.

Liječnik će označiti najbolnija područja na Vašoj koži kemijskom ili flomasterom.

Prije nego Vam stave flastere Qutenza na kožu, područje (područja) liječenja biti će oprano vodom i sapunom i obrisano. Dlake na području liječenja bit će podrezane.

Prije stavljanja flastera Qutenza na kožu, liječnik ili medicinska sestra mogu nanijeti gel ili kremu za anesteziju ili Vam mogu dati lijekove za ublažavanje boli koji se uzimaju kroz usta kako bi se ublažio mogući osjećaj bockanja. Gel ili krema se trebaju ukloniti prije nanošenja Qutenze i koža se treba temeljito oprati i osušiti.

Liječnik ili medicinska sestra mogu nositi rukavice, a ponekad i masku i zaštitne naočale za vrijeme rukovanja flasterom Qutenza. Nemojte jače udisati na nos ili usta u blizini flastera Qutenza, jer to može prouzročiti kašljanje ili kihanje.

Qutenza se može izrezati na manje dijelove tako da odgovaraju području liječenja. Liječnik ili medicinska sestra uklonit će flastere nakon 30 minuta ako se liječite zbog boli živca u stopalima ili 60 minuta ako se liječite zbog boli živca u drugim dijelovima tijela. Nemojte dodirivati flaster rukama, jer to može izazvati žarenje i bockanje.

Može potrajati između 1 do 3 tjedna dok ne osjetite ublažavanje boli sa Qutenzom. Ako nakon toga i dalje budete imali jake bolove, molimo obratite se svom liječniku.

Ako bude potrebno, terapija Qutenzom može se ponavljati u vremenskim razmacima od 90 dana.

Možete dobiti lijekove protiv bolova koje ćete možda osjetiti uz terapiju Qutenzom.

Normalno je da koža bocka ili postane crvena i žari tijekom liječenja Qutenzom.

Ako flasterima Qutenza liječite stopala, možete preko njih nositi čarape za jednokratnu uporabu.

Ponekad Vam liječnik ili medicinska sestra preko flastera Qutenza mogu staviti zavoje kako bi flaster ostao pričvršćen za kožu.

Na kraju liječenja Qutenzom, liječnik ili medicinska sestra očistit će liječenu kožu gelom za čišćenje iz tube priložene u kompletu. Gel za čišćenje ostavit će na koži jednu minutu i zatim ga obrisati s kože kako bi uklonili sav preostali lijek koji je možda ostao na koži nakon liječenja. Nakon što gel za čišćenje bude obrisan, područje će biti nježno isprano vodom i sapunom.

Nemojte dodirivati oči, usta ili druga osjetljiva područja. Ako slučajno dodirnete flaster Qutenza ili liječeno područje kože prije nego što se nanio gel za čišćenje, možete osjetiti žarenje i/ili bockanje. Odmah pozovite liječnika.

Nemojte pokušati sami ukloniti flaster. Liječnik ili medicinska sestra uklonit će ga umjesto Vas.

Nemojte odnositi flastere Qutenza iz klinike.

Nemojte primjenjivati flastere Qutenza kod kuće.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ukoliko se lijek Qutenza primjenjuje duže nego što bi trebao

Malo je vjerojatno da će se pojaviti predoziranje. No, ukoliko se Qutenza primijenila duže nego što bi trebalo mogu se pojaviti teške reakcije na mjestu primjene kao što su bol, crvenilo i svrbež.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Odmah obavijestite Vašeg liječnika ukoliko se pojave sljedeći učinci:

ukoliko osjećate da Vaše srce kuca prebrzo, presporo ili nepravilno. o manje česte: mogu zahvatiti do 1 na 100 ljudi

jako crvenilo u području primjene flastera, mjehuri/istjecanje tekućine iz kože, koža koja postane vrlo bolna na dodir, otečena, mokra ili sjajna. U malom broju slučajeva ovo mogu biti znaci opekline drugog stupnja i zahtijevaju hitnu pozornost.

o nepoznata učestalost: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Obavijestiti Vašeg liječnika ukoliko se pojave sljedeće nuspojave ili se nuspojave pogoršaju:

crvenilo ili bol na području na kojem je primijenjen flaster, koja traje više od jednog dana. o vrlo česte nuspojave: mogu zahvatiti više od 1 na 10 ljudi

svbež, kvržice, mjehurići, oticanje, suhoća na području na koje je primijenjen flaster, osjećaj žarenja, bol u udovima.

o česte nuspojave: mogu zahvatiti do 1 na 10 ljudi

koprivnjača, osjećaj bockanja, upala kože, pojačana ili smanjena osjetljivost kože, kožna reakcija, nadraženost, modrice na području na koje je stavljen flaster.

o manje česte nuspojave: mogu zahvatiti do 1 na 100 ljudi

oslabljen osjet okusa, oslabljen osjet u udovima, nadraženost oka, kašalj, nadraženost grla, mučnina, svrbež, grčevi mišića, herpes zoster, otečenost udova.

o manje česte nuspojave: mogu zahvatiti do 1 na 100 ljudi

slučajna izloženost (uključujući bol oka, nadržaj oka i grla i kašalj).

o nepoznata učestalost: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. Ovo uključuje bilo koju moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj Uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Qutenzu

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza “Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Qutenza flaster za kožu: čuvati u vodoravnom položaju u originalnoj vrećici i kutiji. Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Gel za čišćenje: čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Nakon otvaranja vrećice, Qutenzu treba primijeniti u roku od 2 sata.

Zbrinjavanje iskorištenih i neiskorištenih flastera Qutenza.

Ove stvari mogu izazvati bockanje u prstima ako ih dodirnete. Liječnik ili medicinska sestra stavit će ih u polietilensku vreću prije nego što ih odlože u otpad na siguran način. Flasteri Qutenza i materijal uporabljen u liječenju treba odložiti u otpad na ispravan način.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Qutenza sadrži

Djelatna tvar je kapsaicin. Jedan flaster od 280 cm2 sadrži ukupno 179 mg kapsaicina ili 640 mikrograma kapsaicina po cm2 flastera (8% m/m).

Ostali sastojci flastera za kožu Qutenza su:

Matriks: silikonski adhezivi

dietilenglikol monoetileter silikonsko ulje etilceluloza N50 (E462)

Potporni sloj:

poliesterska potporna folija

tinta za označavanje koja sadrži bijeli pigment 6

Odstranjivi zaštitni sloj: poliesterska zaštitna folija

Flaster Qutenza pakiran je s tubom gela za čišćenje, koji ne sadrži djelatne tvari.

Gel za čišćenje sadrži:

makrogol 300 karbomer pročišćena voda

natrijev hidroksid (E524) dinatrijev edetat butilhidroksianizol (E320)

Kako Qutenza izgleda i sadržaj pakiranja

Qutenza je flaster za kožu za primjenu na koži.

Jedan flaster ima dimenzije 14 cm x 20 cm (280 cm2) i sastoji se od ljepljive strane koja sadrži djelatnu tvar i vanjskog potpornog sloja. Ljepljiva strana pokrivena je uklonjivom, prozirnom, neoznačenom, dijagonalno presječenom zaštitnom folijom. Na vanjskoj strani potpornog sloja otisnuto je ‘capsaicin 8%’.

Jedna kutija Qutenze sadrži 1 ili 2 vrećice i 1 tubu gela za čišćenje (50 g). Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja

Grünenthal GmbH Zieglerstraße 6 52078 Aachen

Njemačka

Proizvođač

GP Grenzach Produktions GmbH (GP)

Emil-Barell-Strasse 7

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

S.A. Grünenthal N.V.

Astellas Pharma a/s

Lenneke Marelaan 8

Danija

1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel. + 45 43 430355

België/Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

 

beinfo@grunenthal.com

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Астелас Фарма ЕООД

S.A. Grünenthal N.V.

Teл.: + 359 2 862 53 72

Lenneke Marelaan 8

 

1932 Sint-Stevens-Woluwe

 

België/Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

 

beinfo@grunenthal.com

Česká republika

Magyarország

Astellas Pharma s.r.o.

Astellas Pharma Kft.

Tel: +420 236 080300

Tel.: + 36 1 577 8200

Danmark

Malta

Grünenthal Denmark ApS

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: +45 8888 3200

Tel: +356 21447184

Deutschland

Nederland

Grünenthal GmbH

Grünenthal B.V.

Zieglerstr. 6

De Corridor 21K

DE-52078 Aachen

NL-3621 ZA Breukelen

Tel: + 49 241 569-1111

Tel:+31 (0)30 6046370

service@grunenthal.com

info.nl@grunenthal.com

Eesti

Norge

Astellas Pharma a/s

Grünenthal Norway AS

Taani

Tlf: +47 22 99 60 54

Tel: + 45 43 430355

 

Ελλάδα

Österreich

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Grünenthal GmbH

Τηλ: +30 210 8189900

Campus 21, Liebermannstraße A01/501

 

2345 Brunn am Gebirge

 

España

Polska

Grünenthal Pharma, S.A.

Astellas Pharma Sp.z.o.o.

C/Dr. Zamenhof, 36

Tel.: + 48 225451 111

E-28027 Madrid

 

Tel: +34 (91) 301 93 00

 

France

Portugal

Laboratoires Grünenthal SAS

Grünenthal, S.A.

Immeuble Eurêka

Alameda Fernão Lopes, 12-8.º A

19 rue Ernest Renan

P-1495 - 190 Algés

CS 90001

Tel: +351 / 214 72 63 00

F- 92024 Nanterre Cedex

 

Tél: + 33 (0)1 41 49 45 80

 

Hrvatska

România

Astellas d.o.o.

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: + 385 1 670 01 02

Tel: +40 (0)21 361 04 95/96/92

Ireland

Slovenija

Grünenthal Pharma Ltd

Astellas Pharma d.o.o.

4045 Kingswood Road,

Tel: +386 (0) 14011400

Citywest Business Park

 

IRL – Citywest Co., Dublin

 

Tel: +44 (0)870 351 8960

 

medicalinformationie@grunenthal.com

 

Ísland

Slovenská republika

Grünenthal Denmark ApS

Astellas Pharma s.r.o.,

Danmörk

Tel: +421 2 4444 2157

Sími: +45 8888 3200

 

Italia

Suomi/Finland

Grünenthal Italia S.r.l.

Grünenthal Finland Oy

Tel: +39 02 4305 1

Puh/Tel: +358 9 50991

Κύπρος

Sverige

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Grunenthal Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0)8 643 40 60

Τηλ: +30 210 8189900

 

Latvija

United Kingdom

Astellas Pharma a/s

Grünenthal Ltd

Dānija

1 Stokenchurch Business Park

Tel: + 45 43 430355

Ibstone Road, HP14 3FE – UK

 

Tel: +44 (0)870 351 8960

 

medicalinformationuk@grunenthal.com

Uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Sljedeće informacije namijenjene su samo liječnicima i zdravstvenim djelatnicima:

Uz ovu je uputu priložen cijeli sažetak opisa svojstava lijeka.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept