Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Označavanje - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRanexa (Latixa)
ATK šifraC01EB18
Tvarranolazine
ProizvođačMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

Kutija koja sadrži blister kartice ili kutija koja sadrži bočicu od polietilena visoke gustoće (HDPE) i naljepnicu na bočici.

1.NAZIV LIJEKA

Ranexa 375 mg tablete s produljenim oslobađanjem ranolazin

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadržava 375 mg ranolazina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

60 tableta s produljenim oslobađanjem

100tableta s produljenim oslobađanjem

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Progutati cijelu tabletu. Ne žvakati.

Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburg

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/462/001 60 tableta u blister pakiranju

EU/1/08/462/002 60 tableta u bočici

EU/1/08/462/007 30 tableta u blister pakiranju

EU/1/08/462/008 100 tableta u blister pakiranju

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

Ovdje otvoriti

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ranexa 375 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

PVC/PVDC/Aluminij blisteri

1. NAZIV LIJEKA

Ranexa 375 mg tablete s produljenim oslobađanjem ranolazin

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Menarini International O.L.S.A.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

Kutija koja sadrži blister kartice ili kutija koja sadrži bočicu od polietilena visoke gustoće (HDPE) i naljepnicu na bočici.

1. NAZIV LIJEKA

Ranexa 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem ranolazin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadržava 500 mg ranolazina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

60 tableta s produljenim oslobađanjem

100 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Progutati cijelu tabletu. Ne žvakati.

Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Menarini International O. L. S. A..

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburg

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/462/003 60 tableta u blister pakiranju

EU/1/08/462/004 60 tableta u bočici

EU/1/08/462/009 30 tableta u blister pakiranju

EU/1/08/462/010 100 tableta u blister pakiranju

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

Ovdje otvoriti

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ranexa 500 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

PVC/PVDC/Aluminij blisteri

1. NAZIV LIJEKA

Ranexa 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem ranolazin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Menarini International O.L.S.A.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

Kutija koja sadrži blister kartice ili kutija koja sadrži bočicu od polietilena visoke gustoće (HDPE) i naljepnicu na bočici.

1. NAZIV LIJEKA

Ranexa 750 mg tablete s produljenim oslobađanjem ranolazin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadržava 750 mg ranolazina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži bojilo E102 i laktozu; vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

60 tableta s produljenim oslobađanjem

100 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Progutati cijelu tabletu. Ne žvakati.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A),AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburg

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/462/005 60 tableta u blister pakiranju

EU/1/08/462/006 60 tableta u bočici

EU/1/08/462/011 30 tableta u blister pakiranju

EU/1/08/462/012 100 tableta u blister pakiranju

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

Ovdje otvoriti

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ranexa 750 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

PVC/PVDC/Aluminij blisteri

1. NAZIV LIJEKA

Ranexa 750 mg tablete s produljenim oslobađanjem ranolazin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Menarini International O.L.S.A.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. DRUGO

IZVUCITE

Ranexa® kartica s upozorenjima za

Za vrijeme liječenja Ranexom

bolesnika

Nemojte piti sok od grejpa dok uzimate

(Ovu karticu uvijek nosite sa sobom)

 

Ranexu.

Nazovite svog liječnika ako osjetite

 

Informacije za bolesnika

 

omaglicu ili mučninu, ako povraćate ili

 

osjetite bilo koji neočekivani simptom

 

 

Ova kartica sadržava važne sigurnosne

 

nakon što ste počeli uzimati Ranexu.

informacije s kojima morate biti upoznati

 

 

prije nego što uzmete Ranexu i tijekom

Datumi liječenja Ranexom:

liječenja s Ranexom.

 

 

• Pokažite ovu karticu svakom liječniku

Početak………………………

koji je uključen u Vaše liječenje.

 

 

Prije liječenja Ranexom

Pogledajte Uputu o lijeku za dodatne

Prije nego što počnete uzimati Ranexu,

 

informacije.

porazgovarajte sa svojim liječnikom ako:

 

Molimo da ponesete sa sobom popis

• imate probleme s bubrezima;

 

svih ostalih lijekova koje uzimate svaki

• imate probleme s jetrom;

 

 

put kad posjećujete zdravstvenog

• ako ste ikada imali abnormalan

 

 

djelatnika.

elektrokardiogram (EKG);

 

 

 

• uzimate lijekove za epilepsiju,

 

 

bakterijske ili gljivične infekcije,

 

 

infekciju HIV-om, depresiju ili

Ime bolesnika…………………………..

poremećaje srčanog ritma;

 

 

• uzimate biljni lijek gospinu travu;

Ime liječnika…………………………..

• uzimate lijekove protiv alergije,

• uzimate lijekove za snižavanje

 

 

kolesterola;

Telefon liječnika………………………….

• uzimate lijekove za smanjenje rizika

 

 

odbacivanja transplantiranog organa.

 

 

 

 

 

IZVUCITE

Ranexa kartica s upozorenjima za bolesnika

(Informacije za zdravstvene djelatnike)

Bolesnik koji ima ovu karticu uzima lijek

Ranexa za liječenje simptomatske angine pektoris.

Molimo da pogledate Sažetak opisa svojstava lijeka Ranexe prije nego što propišete bilo koji lijek ovom bolesniku, jer su moguće interakcije s drugim lijekovima koje treba uzeti u obzir.

Ranexa je kontraindicirana kod bolesnika koji uzimaju:

snažne inhibitore CYP3A4 (npr. itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, posakonazol, inhibitore HIV proteaze, klaritromicin, telitromicin, nefazodon);

antiaritmike skupine Ia (npr. kinidin) ili skupine III (npr. dofetilid, sotalol) osim amiodarona.

Može biti potrebno smanjenje doze Ranexe u kombinaciji s:

umjerenim inhibitorima CYP3A4 (npr. diltiazem, eritromicin, flukonazol);

inhibitorima P-gp-a (npr. ciklosporin, verapamil).

Treba postupati s oprezom kod propisivanja Ranexe bolesnicima:

koji uzimaju određene druge lijekove navedene u informacijama o lijeku;

s određenim drugim faktorima rizika navedenim u informacijama o lijeku.

Obavijestite bolesnika o mogućnosti interakcije s drugim propisanim lijekovima i zamolite ga da stupi u kontakt s liječnikom u slučaju pojave omaglice, mučnine ili povraćanja.

Molimo da pogledate Sažetak opisa svojstava lijeka Ranexa za ostale preporuke.

Za medicinske informacije:

Telefon: + 385 1 4821 361

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept