Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rapilysin (reteplase) – Označavanje - B01AD08

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRapilysin
ATK šifraB01AD08
Tvarreteplase
ProizvođačActavis Group PTC ehf

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Rapilysin 10 U prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Voda za injekcije za Rapilysin 10 U otopinu za primjenu u venu

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Reteplaza 10 U (rekombinantni aktivator plazminogena, trombolitički lijek)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Prašak: traneksamatna kiselina kalijev hidrogenfosfat fosfatna kiselina saharoza

polisorbat 80

Otapalo:

voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za injekciju (sadrži 2 bočice sa 0,56 g praška, 2 napunjene štrcaljke sa 10 ml otapala, 2 pomagala za pripremu za primjenu i 2 igle)

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Otopinu primijeniti odmah nakon pripreme za primjenu.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjordur Island

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/018/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Rapilysin 10 U prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Reteplaza za primjenu u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Otopinu primijeniti odmah nakon pripreme za primjenu.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICA LIJEKA

10 U reteplaze

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA ŠTRCALJKI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Voda za injekcije

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICA LIJEKA

10 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept